Pjk rejam lembing

Click here to load reader

download Pjk rejam lembing

of 53

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.763
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Pjk rejam lembing

 • 1. OLAHRAGA : ACARA PADANG OLEH: MINGGU ANAK RICHARD PPISMP BAHASA IBAN AMBILAN JUN 2012 SEMESTER 2OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 1

2. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 2 3. SEJARAH ACARA REJAMLEMBING Rejam lembing (javelin) adalah acara olahraga yang tertua dandipercayai dimainkan sejak zaman purba lagi. Ketika itulembing digunakan untuk memburu dan sebagai senjata dalampeperangan. Acara merejam lembing mula di pertandingkandalam Sukan Olimpik Moden pada tahun 1912. Sejak itu, acaramerejam lembing merupakan satu acara balingan dalam semuaacara sukan dunia. Acara ini juga dipertandingkan di peringkatnegeri, daerah atau sekolah.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING3 4. Matlamat acara ini ialah merejam lembing sejauh yangdapat dilakukan dengan mengikut peraturan dan di dalamkawasan yang telah ditetapkan. Para pemenang akanditentukan menerusi rejaman atau balingan yang palingjauh. Peralatan yang perlu bagi atlet acara ini ialahlembing dan kawasan membuat rejaman iaitu padang. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 4 5. PRINSIP ASAS MEREJAMLEMBING Merejam lembing berbeza daripada aktiviti membalingyang lain seperti melontar peluru dan melempar cakera.Ini kerana terdapat perbezaan di antara bentuk alatanyang digunakan dan juga kawasan untuk bergerak bagiketiga-tiga acara sukan itu. Dalam acara merejamlembing, pelatih menggunakan aksi membaling yang lebihkurang sama dengan tindakan membaling sebiji batu ataubola tenis.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING5 6. Selain itu, pelatih hendaklah mempelajari teknik menggunakankeseluruhan badan mereka untuk menghasilkan tindakan yangberkesan semasa merejam lembing. Latihan ansur maju hendaklah dimulakan dengan mengajar parapelatih tentang cara memegang lembing, berlari dengan lembing,merejam dengan cara berdiri dan seterusnya sehingga merekadapat berlari sambil merejam lembing. Butiran seperti pentingnyamelenturkan badan sebelum merejam, langkah larian yang licin,keadaan tangan yang lurus semasa membawa lembing dantindakan tumit untuk membantu pergerakan badan adalah perlukepada para pelatih. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 6 7. KESELAMATAN PARAPELATIH lembingSemasa membawa Jangan berlari Mata lembing biarlah menghadap ke bawah Semasa latihan Pastikan tidak ada orang di kawasan merejam Perhatikan pergerakan orang lain di sekitar kawasan Para pelatih lain yang masih menunggu giliran merekamestilah berada di kawasan yang telah ditetapkan olehjurulatih Amalkan dasar semua memungut lembing setelah semuamerejam. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING7 8. BAHAGIAN-BAHAGIAN LEMBING Lembing biasanya diperbuat daripada besi atau logam campuran.Bahagian-bahagian lembing terdiri daripada kepala, grip dan ekor. Bahagian kepala yang panjang diperbuat daripada besi berukuran25cm-33cm. Bahagian pegangan (grip) panjangnya 15cm-16cm untuk acarakategori lelaki dan 14cm-15cm untuk kategori wanita dan lelakibawah 18 tahun. Grip terletak pada pusat graviti lembing. Berat minimum lembinguntuk kategori lelaki ialah 800g manakala untuk kategori wanitabawah 16 tahun pula ialah seberat 600g. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING8 9. BAHAGIAN-BAHAGIANLEMBINGOLAHRAGA/ REJAM LEMBING 9 10. GAYA MEMEGANGLEMBING Terdapat tiga teknik asas memeganglembing: Gaya Amerika Gaya Finnish Gaya pegangan- U OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 10 11. Gaya Amerika Lembing dipegang di antara ibu jari dan jari telunjuk serta disokong oleh tiga jari yang lain.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING11 12. Gaya Finnish Lembing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 12 13. Gaya Pegangan-U Lembing dipegang di antara jari telunjuk dan jari tengah.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 13 14. GAYAREJAMANGaya rejaman dariatas bahu.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 14 15. GAYAREJAMANGaya rejaman daribawah bahu.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 15 16. KAWASAN MEREJAMLEMBING Kawasan rejaman hendaklah bebas daripadasebarang gangguan atau halangan serta tidakmembahayakan keselamatan orang ramai. Panjang kawasan larian tidak melebihi 36.5 m danlebar 4 m, manakala kawasan rejaman yangdilebarkan pada sudut 29 30 darjah mempunyaijarak 8 m dari pusat lengkungan ke titik sudut. Panjang kawasan ini tidak mempunyai hadasalkan bersesuaian dengan taraf atau prestasipeserta. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 16 17. Kawasan khas hendaklah disediakan untuk acara ini. Oleh sebabacara ini memerlukan larian dan rejaman yang jauh maka kawasanyang lebih luas atau besar daripada sebarang gangguan atauhalangan serta tidak menjejaskan keselamatan penonton atauorang ramai yang menyaksikan acara itu dijalankan. Biasanya kawasan khas ini disediakan di atas padang bola ataustadium terbuka. Kawasan ini hendaklah ditandakan mengikutgarisan dan ukuran yang ditetapkan mengikut penetapan yangdiiktiraf IAAF. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 17 18. TEKNIK REJAMANLEMBING utama iaitu: Terdiri daripada empat fasa Fasa Fasa LariPersediaan LandasFasaFasa Ikut Rejaman LajakOLAHRAGA/ REJAM LEMBING 18 19. FASA PERSEDIAAN Fasa ini memberi fokus kpada persediaan fizikal sepertiteknik memegang dan menentukan kedudukan lembingserta persediaan mental. Perkara yang perlu diberiperhatian ialah: Berdiri dengan keadaan postur badan yang tegak danselesa Pegang lembing mengikut gaya pegangan yang dipilihdengan kemas dan selesa Lembing berada pada aras kepala dalam keadaanbersudut 40 darjah Bahagian kepala lembing hendaklah menghala ke arahkawasan rejaman Pandang ke arah kawasan rejaman OLAHRAGA/ REJAM LEMBING19 20. FASA LARI LANDAS Fasa ini bertujuan untuk mewujudkan kelajuanyang maksimum dan dalam keadaan terkawal.Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: Mulakan larian sambil memegang lembing padaaras kepala. Tingkatkan kelajuan mewujudkan daya pecut secaraterkawal Langkah terakhir lebih besar daripada langkah langkah sebelumnya Tumit kaki hadapan menekan kuat ke tanah semasamemberhentikan larian supaya kuasa lariandipindahkan ke lembing sebelum memasuki fasarejamanOLAHRAGA/ REJAM LEMBING20 21. FASA REJAMAN Fasa rejaman memerlukan pemindahan kuasa kaki kelembing untuk memberi kelajuan yang maksimum padarejaman. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: Dalam keadaan tumit kaki hadapan menekan ke tanah,kilaskan badan ke sisi Kilaskan badan ke sisi dan belakang denganmenggunakan tangan bebas dan kuasa rotasipinggang Tolak lembing ke belakang dan tarik ke atas dan kehadapan untuk melancarkan lembing Perlakuan ini memerlukan rotasi di pinggang danlentikan di belakang untuk menambahkan kuasarejaman OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 21 22. FASA IKUT LAJAK Penyerapan daya dan stabilkan pergerakanselepas merejam adalah penting. Perkara yangperlu diberi perhatian ialah: Sebaik sahaja lembing dilepaskan, langkah setapakke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki Imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi Rendahkan badan bagi mengimbang danmenstabilkan kedudukan badan Kawal pergerakan supaya tidak melepasi garisanlengkungan bulatanOLAHRAGA/ REJAM LEMBING 22 23. Inilah foto yang menunjukkan teknik rejaman yangdigunakan oleh peserta semasa MSSD Bera 2009.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 23 24. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 24 25. CARA ATAU TEKNIKMELAKUKAN REJAMAN Merejam lembing merupakan satu-satunya acara lontaranyang di lakukan dalam kawasan bukan berbentuk bulatanseperti dalam acara lontaran lain. Sebaliknya, rejaman dilakukan daripada lorong larian yanglurus yang memerlukan peserta membuat larian pada jaraklebih kurang antara 30 meter hingga 35 meter. Teknik rejaman antara seorang peserta dengan pesertalain dibezakan menerusi cara membawa lembing, jumlahlangkah atau larian yang dibuat dan cara membuatpelepasan lembing.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 25 26. Selain daripada itu, peringkat atau aturan dalammelakukan rejaman umumnya adalah sama, samaada lembing itu di rejam oleh peserta lelaki ataupunwanita. Ada beberapa peringkat yang terdapat padaperlakuan rejaman lembing ini. Setiap peserta samaada yang baru menceburi diri dalam acara iniataupun mereka yang sudah berpengalaman, harusdapat memahirkan diri dalam setiap peringkatdengan penekanan perhatian diberikan kepadakelicinan perlakuan serta keberkesanan rejamansupaya mendapat jarak sejauh mungkin. Peringkat-peringkat itu adalah seperti berikut:OLAHRAGA/ REJAM LEMBING26 27. Cara memegang lembing Larian awal Peringkat rejaman lembing Peringkat pendaratan lembing danikut lajak Peringkat mengundurkan diri. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 27 28. GayaAmerikaGaya GayaPegangan-FinnishUCARA MEMEGANGLEMBINGOLAHRAGA/ REJAM LEMBING 28 29. LARIAN AWAL Setelah peserta mendapatkan pegangan yang sesuai, bermaknadia sudah bersedia untuk memulakan pergerakan membuatrejaman pada lembing yang dipegangnya itu. Untuk itu pesertaberkenaan hendaklah dalam keadaan bersedia termasuk darisegi mental juga. Peserta tidak seharusnya cuba melakukanpergerakan secara tergesa-gesa kerana akan mengakibatkanpergerakan menjadi kurang sempurna. Berikut adalah di antaraperkara yang boleh dijadikan panduan pada peringkat melakukanlarian awal ini. OLAHRAGA/ REJAM LEMBING29 30. Peserta hendaklah berdiri pada kedudukan sedia denganmerapatkan kedua-dua belah kaki di dalam kawasan larian yangdisediakan sambil tangan memegang lembing mengikut carapegangan yang telah dipelajari. Jika boleh pastikan jumlah langkah atau jarak larian yang bakaldilakukan daripada lorong larian yang disediakan dengan caraumpamanya membuat check-mark seperti dalam larian untuklompat jauh atau lompat kijang. Peserta meletakkan lembing pada bahu dengan siku tangan yangmemegang lembing dibengkokkan ke hadapan. Jika pesertamemegang lembing pada bawah bahunya, dia hendaklahmeluruskan tangannya seakan-akan selari dengan lembing.OLAHRAGA/ REJAM LEMBING 30 31. Jika bersedia, peserta boleh melakukan langkahmenggunakan mana-mana kaki mengikut jumlah langkahyang akan dibuat dan pada kelajuan sederhana. Peserta hendaklah menumpukan perhatian penuh terhadaplembing yang bakal direjamkan, tanpa mempedulikankeadaan sekitarnya. Peserta melakukan larian hingga langkah terakhirmendarat dibelakang penanda arc dengan menggunakantumit atau seluruh kaki hadapan. Ketika membawa lembingsam