KECAP PANUNJUK

download KECAP PANUNJUK

of 50

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  160
 • download

  0

Embed Size (px)

description

KECAP PANUNJUK. Kecap Gaganti Panunjuk. Iki, ike = ieu Iku, iko = eta Ika, ika = itu I = di (R)I = di. Lamun hiji kecap dimimitian ku ang atawa ng hartina eta kecap teh geus dipikawanoh. Iki ng = iking = ieu Iku ng = ikung = eta Ika ng = ikang = itu Ikana, ikanang = itu, di ditu. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of KECAP PANUNJUK

 • KECAP PANUNJUK

 • Kecap Gaganti Panunjuk

  Iki, ike = ieuIku, iko = etaIka, ika = ituI = di(R)I = di

 • Lamun hiji kecap dimimitian ku ang atawa ng hartina eta kecap teh geus dipikawanohIki ng = iking = ieuIku ng = ikung = etaIka ng = ikang = ituIkana, ikanang = itu, di ditu

 • KECAP PANUNJUK NU HARTINA NU BOGANA (EMPUNYA)Niki, niking = nu ieu, ieu nu boganaNiku, nikung = nu eta, eta nu bogana

 • KECAP NUDUHKEUN TEMPATRiki, riking = di dieuRiku, rikung = di ditu

 • PIKEUN NGAYAKINKEUN, DIGUNAKEUN RARANGKEN TUKANG HNIka ikahnIku ikihnIku - ikuhn

 • Atika, atiki, atikudisingget jadi tiki, tika, tiku (nya eta)Lamun ditambahan ng jadi tiking, tikang, tikung

 • Ta, tang = eta

 • Conto kalimahLara niking priyawiraha.Atyanta praja nik.Rikanang hawan matmu raksasa len.Suka yan pacangkrama rikang jaladi.Hnngakna ng kath sakarng.Inalapnira tang Nandini.

 • Kecap SandangSiSangDang

 • Kecap sandang: Sinu geus raketsatodipikanyaahdipikaijid

 • Conto KalimahSi Pandu-suta = anak Pandu (loma).Si Singha = Singa (anu geus dipikanyaho).Si Jurumudi = Jurumudi (anu geus dipikanyaho).Si Panjahat = Penjahat (anu dipikageuleuh).

 • SaSarua jeung si tapi leuwih hormat

 • SangDipake di hareupeun kecap nu nuduhkeun ngaran, gelar, atawa sato nu dianggap raja, sohor, atawa dihormat

 • Conto KalimahSang hyang Bayu = Dewa AnginSang Ugraraw = sang UgrarawSang Bhima = sang BimaSang Kancil = sang Kancil

 • Dangpikeun nyebut jalma nu dihormat/ dihargaan, contona: ulama, guru, panditaContona:Dang Hyang Drona: Drona nu muliaDang Acryya: Guru nu dihormat

 • Conto KalimahIkang si akuntal singgih ikeLungh ta sang Menak.Wruh pwa bhagawn Kanwa ryambk sang akuntalaAn mangkana ling sang kany.

 • Conto kalimahMangkana ling sang hyang IndraMatang yan Poru ngaran sang ntha, apan wka PuruGlna ta mahrja Cantanu de ning ujar sang DacapatiDang Hyang Krpa tumtakn Dang Hyang Drona.

 • KECAP KANTETANDumasar susunan basa SansekertaDumasar susunan basa Jawa Kuna

 • 1. D-NRajaputra = putra rajaMaharaja = raja agungTribhuwana = buana tiluDhannurwedacastra = kitab elmu manahYamaloka = tempat Dewa YamaKuruketra =lapang/kuburan bangsa kuru

 • 2. JeungWanadri (wana-adri) = leuweung jeung gunungGajawa (gaja-awa) = gajah jeung kudaSukaduhka = senang jeung susahLakibini = lalaki jeung aweweTapatapi = nu tapa lalaki jeung awewe

 • 3. Nu kahiji kecap bilanganAstadacaparwa = dalapanbelas bagian (jilid)Caturdwara = gapura opatPancksara = lima aksaraataguna =saratus kali lipet

 • 4. Kecap kahiji nuduhkeun sipat tina kecap kaduaUttamajanma = jalma nu utamaMahaprabhu = raja agungRuksawayawa = awak ruksakMithysamaya = janji bohong

 • 5. Dimimitian ku a, an, nir, nis (hartina henteu jeung leungit)Awighna = teu aya halanganAkampya = teu usikAkrta = teu mamurAnangga = teu awakan, bogohAnadara = teu sopan,teu hormat

 • Nisna = teu nyaahNiesa = taya sesanaNirdoa = teu boga dosaNirbhagya = teu bagjaNirbhaya = teu sieun

 • Hartina bogaPancamuka = boga lima beungeutRaksasarupa = rupana jiga raksasaTrinetra = matana tiluSamanama = sarua ngaranna

 • Dimimitian ku swa atawa sarwwaSwabhawa = tabeat, kaayaanna soranganSwawidya = elmuna soranganSwadharmma = kawajiban soranganSwaputra = anak soranganSwayambara = pilihan sorangan

 • Sarwwapuspa = rupa-rupa kembangSarwwaphala = rupa-rupa buahSarwwayudha = sagala pakakas perang (rupa-rupa perang)Sarwwawaditra = sagala waditra)

 • Kantetan aworLituhayu = rupana geulisTamolah = teu usik, cicingJanmottama = jalma utamaNyugading = kalapa gading

 • Lawas ikang yaja dwadasa warsa.Ngaran ing carita Astadaaparwwa, gawe bhagawan ByasaNangkn Soma niraharaSwabhawa nisna sira

 • Ahad: dityaSenen: SomaSalasa: AnggaraRebo: Buddha Kemis : WhaspatiJumaah: ukraSaptu: anaicara (Tumpk)

 • rawana (Juli-Agt)BhadraAsujiKarttikaMargairaPosyaMaghaPhalgunaCetraWeakhaJesthasadha

 • SADWARA(PARINGKLAN)TunglaiAryangWurukungPaningronUwasMawulu

 • PancawaraPahingPonWageKliwonLegi

 • CONTO KALIMAHSajna haji! Kumwa kengot ra bhujangga haji, ikang pancadaci krsna.Buddhawara pahing sangangatus wwaluwelas ikang cakakala.Kunang mangke Mawulu WageNangken Soma mwang Wrhaspati sira niraharaEkadaca cuklapaksa asujimasa

 • KECAP PANANYAApa, mapa = naon, Paran = kumahaAparan = naon, saha, kumaha, naha

 • Sapa, syapa (si-apa) = sahaSangapa (sang-apa) = saha (hormat)Ndi, ndya = naon, mana, di mana, ka mana, kumahaPira, sapira = sabaraha, sababaraha, kumahaKapan = iraha, kumaha

 • CONTO KALIMAHAparan ulah nikang naga ri huwusnya cinapa de sang ibu?Aparan ta rahadyan sanghulun kabeh ginantung ri petung sawuluh?Aparan ta sang Ugracrawa ngaranira?

 • Sangapa makaputre kita?Mwang ndi paranira matangyan asepikang acrama?Kadi mapa karmma awaku mangdadi?Syapa karika tinonta kinabhaktya ning Indra kuneng?Sangapa ngaranira sira sang siniwinta kuneng?

 • KECAP PARENTAHMiceun rarangken -um-Make ta (hormat)Make ndah (mangga)Ngarobah ma- jadi pa-, maka- jadi paka-, maha- jadi paha-,ang- jeung mang- jadi pang-,Make rarangken i atawa aken ditambahan de atawa dening, atawa teu make de atawa dening,

 • CONTO KALIMAHTinghali de nta!Patyani juga uson!Patrem tekemaken i tenggek!

 • NYAREKHaywa

  Contona:Haywa kamu sangcayaHaywa magong wuyungta

 • KECAP PANYAMBUNGanusing, asing

  Contona:Asing apulih pejahSing abangSing lungha

 • KECAP GAGANTI TEU TANGTUNgwwang: jalma (nu teu tangtu)Anu: nuBari, bari-bari: saha wae, sing saha, naon waeAngken/nangken: unggalSira: hiji, hiji jalmaPira, pirang: sabaraha, sababarahaWaneh (jalma sejen), len (nu sejen, salian), lyan (sejen), dudu (nu sejen), mwah (deuih)

 • CONTO KALIMAHLawan ngwwang kadi sanghulun.Bari-bari ni wuwusira.Pirang warsa kunang lawasnira temutangan pinakanaknira ta sang Citranggada mwang Citrawiryya.Pira kunang lawasnireng swarga, manangkil ta sire Bhatara Brahma.Pira karika lawas narendranungsuka cangkrama met lango.

 • KECAP RAJEKANDwilingga murniDwilingga rarangkenan

 • Dwilingga murniHartina loba, sababaraha kali:anak-anak, ingid-ingid, tunggal-tunggal, inggal-inggalb. Ngurangan kecap asalna:phala-phala, kunda-kunda, gunem-gunemc. Teu pasti: (a)paran-paran, tiru-tiru

 • d. Nandeskeun harti asalna:tuhu-tuhu, sipi-sipi, laki-laki

 • DWILINGGA RARANGKENANPulupuluhan, sirasirat, lipurlinipur, ananghyananghyaken, amedi-medi,patukar-tukar

 • CONTO KALIMAHAnak laki-laki lituhayu paripurna.Tonton t arupa nyawaknyam aticaya gongnya.Atyanta ramya nika de ning sarwwakusuma.Ika tamuta-mutani hyang Atma ngaranira.