Mehanika II 3.Kolokvij

21
MEHANIKA II_KOLOKVIJ3_KINETIKA 1. Što je to PRVI zadatak kinetike? Određivanje jednadžbi gibanja čestice, kada na česticu mase m djeluje sila F . 2. Što je to DRUGI zadatak kinetike? Određivanje sile F  koja djeluje na česticu mase m kada su poznate jednadžbe gibanja čestice. 3. Kako glasi Newtonov opći zakon gravitacije? 4. Kako glasi osnovni zakon kinetike tj. II. Newtonov zakon?

description

mehanika 2, dinamika... uvod

Transcript of Mehanika II 3.Kolokvij

 • MEHANIKA II_KOLOKVIJ3_KINETIKA

  1. to je to PRVI zadatak kinetike? Odreivanje jednadbi gibanja estice, kada na esticu mase m djeluje sila F. 2. to je to DRUGI zadatak kinetike? Odreivanje sile F koja djeluje na esticu mase m kada su poznate jednadbe gibanja estice. 3. Kako glasi Newtonov opi zakon gravitacije?

  4. Kako glasi osnovni zakon kinetike tj. II. Newtonov zakon?

 • 5. Kako je definirana sila od jednog njutna?

  6. Kako se na temelju II. Newtonovog zakona odreuju jednadbe gibanja estice u

  Descartesovom koordinatnom sustavu?

  Neka se estica mase m nalazi u poziciji toke A kao na slici.

 • Kako se na temelju II. Newtonovog zakona odre7. uju jednadbe gibanja estice u cilindrinom koordinatnom sustavu?

  Neka se estica mase m nalazi u poziciji toke A kao na slici.

  8. Kako se na temelju II. Newtonovog zakona odrepolarnom koordinatnom sustavu?

  Neka se estica mase m nalazi u poziciji toke A

  uju jednadbe gibanja estice u

  kao na slici

  .

  9. Kako se na temelju II. Newtonovog zakona odreuju jednadbe gibanja estice u sfernom koordinatnom sustavu?

  Neka se estica mase m nalazi u poziciji toke A kao na slici.

 • 10. Kako se na temelju II. Newtonovog zakona odreuju jednadbe gibanja estice u prirodnom koordinatnom sustavu?

  Osi prirodnog koordinatnog sustava (s ishoditem u trenutnom poloaju estice A) ine (slika):

 • 11. to je to kosi hitac?

  12. Koja je polazna jednadba iz koje se odreuju jednadbe gibanja i jednadba putanje kosog hitca? (slika)

 • 13. Koji su specijalni sluajevi kosog hitca?

  Posebni sluaj kosog hitca je: (slika)

 • 14. Zato e nastupiti krivocrtno gibanje estice ako pravac djelatne sile i poetne brzine nisu podudarni?

  15. U primjeru pravocrtnog gibanja, kakvo gibanje uzrokuje konstantna sila koja djeluje na esticu mase m?

 • 16. U primjeru pravocrtnog gibanja, kakvo gibanje uzrokuje vremenski ovisna sila koja djeluje na esticu mase m i kako se odreuju jednadbe gibanja?

  17. U primjeru pravocrtnog gibanja, kakvo gibanje uzrokuje sila ovisna o poloaju estice koja djeluje na esticu mase m i kako se odreuju jednadbe gibanja?

 • 18. U primjeru pravocrtnog gibanja, kakvo gibanje uzrokuje sila ovisna o brzini

  estice koja djeluje na esticu mase m i kako se odreuju jednadbe gibanja?

  PRIMJERI:

 • 19. Na emu se temelji DAlembertov princip?

 • 20. Koji je postupak pri rjeavanju zadataka na temelju DAlembertovog principa?

  21. to je to centrifugalna sila kod krunog gibanja estice i koliko iznosi?

  oslobaanja mase m veze (slika) :

 • 22. Kako se definira mehaniki rad?

  23. Koja je jedinica mjere za mehaniki rad?

  24. Kako se definira mehaniki rad sprega sila?

 • 25. to je snaga sile ili efekt rada?

  26. U emu se mjeri snaga?

  27. Kako se izraunava snaga na temelju djelatne sile i brzine estice?

  28. Kako se izraunava snaga na temelju djelatnog momenta i kutne brzine estice?

 • 29.

  to je to kinetika energija estice?

  30.

  Kako glasi zakon kinetike energije?

  31. to je to skalarno polje? Navedite primjere!

 • 32.

  to je to vektorsko polje? Navedite primjere!

  33. to je to potencijalno polje sila i kako ga dokazujemo?

  34.

  to treba dati nabla potencijalnog polja sila?

 • 35.

  to predstavlja mehaniki rad u potencijalnom polju sila?

  36. Objasnite potencijalno polje sila na primjeru homogenog polja sile Zemljane tee!

  Potrebno je automobil osloboditi veza te ucrtati sve sile kao na slici

  Prema slici moe se uoiti:

 • 37. Objasnite potencijalno polje sila na primjeru opruge!

  38. Kako glasi zakon odranja mehanike energije?

 • 39.

  Kako glasi zakon promjene mehanike energije?

  40. Kako je definirana koliina gibanja estice?

  41. emu je jednaka prva vremenska derivacija koliine gibanja?

 • 42. to je to nalet ili impuls estice?

  43. Kako glasi zakon koliine gibanja i naleta estice?

 • 44. to je to zamah ili kinetiki moment estice?

  45. emu je jednaka prva vremenska derivacija zamaha?

 • 46.

  Kako glasi zakon promjene zamaha?

  47. Navedite primjere gibanja estice gdje je zamah konstantan!