Mab - Refleksi

download Mab - Refleksi

of 12

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  0

Embed Size (px)

description

REFLEKSI

Transcript of Mab - Refleksi

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |1

  PERMAINAN PETA AHMAD

  Permainan kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran

  kanak-kanak. Pembelajaran berlaku secara holistik. Pelbagai perkara dapat dipelajari

  oleh kanak-kanak melalui satu jenis permainan yang direka sendiri ataupun yang

  dikongsi bersama. Seringkali kanak-kanak mereka permainan mereka sendiri termasuk

  peraturan bermain, penggiliran, alatan dan sebagainya.

  Telah menjadi hak kanak-kanak untuk bermain, berehat, beriadah dan

  berseronok (the right to rest, leisure; to engage in age - appropriate play and

  recreational activities) menurut akta hak kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa

  Bersatu (PBB : 1989).

  Menurut Jean Piaget melalui Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed Mustapa

  (2011), main adalah selari dengan pembelajaran dan seharusnya bermain boleh

  dijadikan sebagai satu proses belajar, iaitu proses menambah baik dan memenuhi

  keperluan psikologi dan keperluan sosial. Malah dengan bermain juga dapat dijadikan

  kuasa untuk merujuk kepada pertandingan yang melibatkan pasukan menang, seri dan

  kalah. Permainan yang bersifat fantasi berkait rapat secara langsung dengan main

  sebagai berunsur ansur maju.

  Menurut Friedrich Froebel melalui Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed

  Mustapa (2011), bermain merupakan salah satu cara untuk melatih perkembangan

  kanak-kanak. Main juga dapat melatih kanak-kanak meluahkan ekspresi mereka dan

  seterusnya memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memperkembangkan

  kemahiran fizikal dalam proses pembelajaran mereka. Perkembangan kemahiran

  tersebut kemudiannya akan menjadi dasar kepada pendidikan yang akan dilalui murid

  pada peringkat seterusnya.

  1.0 PENDAHULUAN

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |2

  Konsep main atau bermain merupakan satu konsep yang kelihatan mudah tetapi

  sukar untuk dedifinisikan, terutamanya dalam konteks pendidikan dan pembelajaran

  bagi seseorang kanak-kanak. Kita sedar akan kepentingan main apabila kita melalui

  prosesnya dengan sendiri. Menurut Pellegrini (1995) melalui Noriati A. Rashid dalam

  buku beliau Murid dan Alam Belajar (2009), mudah kita menjelaskan konsep main

  dengan melihat unsur-unsur main secara sukarela, main bermotivasi intristik, main

  melibatkan penglihatan dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yang

  melibatkan imaginasi.

  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan 2007 halaman 977, perkataan

  main membawa maksud sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang atau

  bersuka-suka dengan menggunakan alat-alat tertentu atau tidak.

  Menurut Fromberg (1987) melalui Ahmad Subki Miskon (2011) dalam bukunya

  Murid dan Alam Belajar, secara umumnya main adalah simbolik, bermakna,

  menyeronokkan, sukarela dan bermotivasi instrik, mempunyai peraturan dan berbentuk

  episodik. Sering kali main dikatakan antonim kepada kerja atau belajar. Sebenarnya

  konsep tersebut kurang tepat kerana kerja atau belajar yang menikmati kepuasan serta

  mempunyai ermpat unsur berkenaan tergolong dalam konsep main.

  Manakala menurut Brian Sutton-Smith dalam Pellegrini (1995) melalui Choong

  Lean Keaw (2011) dalam bukunya Murid dan Alam Belajar, main dapat digolongkan

  mengikut fungsinya, iaitu main sebagai satu kemajuan, main sebagai kuasa, main

  sebagai fantasi dan main sebagai mainan. Bagi kanak-kanak, main merupakan satu

  laluan yang membolehkan kanak-kanak belajar dan mengenali persekitaran dunianya

  melalui penerokaan, simulasi, lakonan, proses cuba jaya dan manipulasi alatan.

  2.0 KONSEP MAIN

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |3

  Melalui main, sama ada dikendalikan secara terancang atau kanak-kanak

  bermain sendiri, proses perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh akan terus

  berlaku. Bermain jelas memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk

  memperkembangkan fizikal mereka. Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang

  berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan

  motor halus serta kesedaran tentang badan mereka.

  Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan

  bahagian-bahagian badan mereka untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanak

  meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat, lebih yakin

  dan boleh berdikari. Kanak-kanak boleh memperkembangkan fizikal dari segi motor

  kasar dan halus. Antara contoh permainan yang boleh melatih perkembangan fizikal

  kanak-kanak seperti tolak dan tarik alat permainan, ambil barang-barang kecil,

  memukul bola dan permainan yang memerlukan kanak-kanak menulis.

  Menurut Lev Vygotsky melalui Choong Lean Keaw (2009), bermain ialah sumber

  perkembangan kanak-kanak. Melalui aktiviti main, mereka belajar dan mengamal

  kemahiran sosial asas, disamping membentuk identiti kendiri, belajar berinteraksi

  dengan kanak-kanak lain dan belajar cara berkawan.

  Manakala menurut Fromberg & Gullo (1992) melalui Choong Lean Keaw (2009),

  main meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak, disamping kompetensi sosial,

  kreativiti, imiginasi dan kemahiran berfikir. Dapatan ini disokong pula oleh Frost (1992)

  yang mendapati bahawa main merupakan sumber utama perkembangan imiginasi,

  kecerdasan, bahasa, kemahiran sosial dan keboleh persepsi-motor bayi kecil dan

  kanak-kanak. Antara kepentingan kegiatan main ialah kepentingan dari sudut fizikal,

  emosi, sosial dan intelektual.

  3.0 KEPENTINGAN MAIN

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |4

  3.1 Kepentingan Bermain Dari Aspek Fizikal

  Dengan aktiviti bermain, kemahiran psikomotor, iaitu motor kasar, motor halus,

  koordinasi mata-tangan, pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dapat dibina.

  Kemahiran fizikal yang berkenaan termasuk berlari, melompat, memanjat,

  mengimbang, mengayuh basikal, bermain bola, menendang, menyambut dan

  membaling bola.

  Aktiviti taman sains seperti menanam, menyiram, membaja dan menggali tanah

  dapat meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria bau, deria sentuh, kemahiran

  motor halus, pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor di samping penerokaan alam

  semula jadi.

  Aktiviti-aktiviti mewarna, melakar, melukis, membentuk, menampal dan

  mencantum dapat membina kemahiran manipulatif, koordinasi mata-tangan dan

  kemahiran motor halus. Begitu juga dengan aktiviti renang dapat membina kemahiran

  mengimbang, mengapung, mengawal pernafasan serta dapat mengurangkan perasaan

  takut dan bimbang. Ini selaras dengan teori manipulatif dan teori psikodinamik. Bermain

  dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan koordinasi mata-tangan serta dapat

  mengeluarkan perasaan takut dan bimbang kepada peringkat sedar.

  Menurut Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed Mustapa (2011), kepentingan

  main ialah dari sudut fizikal. Menurut mereka, main amat penting kepada murid kerana

  dengan aktiviti main, mereka dapat mencergaskan fizikal dan meningkatkan kekuatan

  dan ketahanan diri. Malah dengan aktiviti main juga dapat menjadikan tubuh badan

  sihat. Malah dari sudut psikomotor juga main dapat meningkatkan motor kasar dan

  motor halus. Main juga dapat memupuk keyakinan diri dan mereka berasa seronok

  dalam permainan. Kanak-kanak juga mempunyai semangat inkuiri iaitu semangat ingin

  tahu, maka dengan aktiviti main, mereka dapat memenuhi naluri ingin tahu mereka.

  Disamping itu aktiviti main juga dapat memupuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama,

  bertoleransi dan sebagainya.

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |5

  3.2 Kepentingan Bermain Dari Aspek Kognitif

  Perkembangan kognitif dan bahasa merupakan satu aspek yang penting dalam

  perkembangan individu. Mendengar, membaca, berbincang dan bertutur amat

  membantu dalam perkembangan kognitif. Melalui bermain, melakonkan semula apa

  yang dibaca atau cerita yang didengar dapat mempercepat penguasaan bahasa dan

  kognitif.

  Kanak-kanak ialah pelajar yang aktif. Kanak-kanak cepat belajar dengan

  melakukannya sendiri seperti meneroka, membuat uji kaji atau kajian, mereka bentuk

  model dan kraftangan. Dengan cara itu, kanak-kanak akan lebih memahami dunia

  sekeliling dengan lebih mudah.

  Melalui permainan bahasa, permainan dam, puzzle, nyanyian, main peranan,

  simulasi dan congkak akan membantu dalam mengembangkan kemahiran matematik

  dan sains serta berfikir secara kreatif dan logik.

  Aktiviti melukis, mewarna dan membina objek kreatif dapat mengembangkan

  kemahiran reka cipta serta kreativiti. Sebenarnya melalui aktiviti bermain, murid dapat

  dikembangkan dari aspek kognitif secara menyeluruh.

  Menurut Rogers dan Sawyer (1988) melalui Choong Lean Keow (2011)

  berpendapat bahawa sehingga berumur sembilan tahun, struktur kognitif kanak-kanak

  sememangnya berfungsi atas mod saling bertindakbalas secara sosial, berfikir apa

  yang sedang dan akan dilakukan kemudian, menggunakan bahasa untuk

  berkomunikasi antara satu sama lain dan memberikan respon yang bersifat emosional.

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |6

  3.3 Kepentingan Bermain Dari Aspek Emosi

  Melalui permainan sosial, kanak-kanak belajar berinteraksi dengan orang lain

  secara positif, belajar menghormati hak orang lain, mengambil giliran, berkongsi alatan

  serta melayani keperluan orang lain.

  Kanak-kanak akan mempelajari nilai menghargai alam sekitar, memelihara

  persekitaran serta mengenal dan menghormati nilai budaya. Menurut teori instinct

  (naluri), alam kanak-kanak merupakan tempoh persediaan diri untuk ke alam dewasa.

  Pengalaman bermain memberikan latihan ke arah kedewasaan. Pengalaman

  bermain seperti main peranan dan main imaginatif dapat membantu kanak-kanak

  mencapai kematangan. Melalui permainan imaginatif seperti main pondok-pondok dan

  doktor-doktor, kanak-kanak belajar peranan sebagai orang dewasa.

  Permainan turut melibatkan perasaan dan jiwa murid kerana di dalam permainan

  atau pertandingan akan melibatkan sebelah pihak menang dan sebelah pihak lagi

  kalah. Maka secara ironinya, akan wujud perasaan gembira dan sedih. Di sinilah

  permainan akan mengajar murid-murid bagaimana mengurus perasaan sama ada sedih

  ataupun gembira. Malah mungkin perasaan lain seperti marah, tidak berpuas hati juga

  akan timbul, justeru, murid dapat belajar menguruskan perasaan dan jiwa dengan

  sebaiknya.

  Dengan permainan juga, murid diajar dan dilatih untuk bersifat tolak ansur,

  tolong menolong, dan memberikan respon yang bersuaian dengan situasi. Sebagai

  contoh, sekiranya pihak lawan mendapat mata, mereka akan dilatih untuk lebih

  bersemangat dan memberikan saingan yang positif sama ada dari sudut perlakuan,

  mimik muka dan sebagainya. Malah murid juga perlu dilatih untuk memberikan ucapan

  tahniah kepada pihak lawan atas kejayaan mereka dan bukannya menunjukkan

  kelakuan yang agresif atas kejayaan pihak lawan tersebut.

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |7

  3.4 Kepentingan Bermain Dari Aspek Sosial

  Menurut Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed Mustapa (2011), kepentingan

  main turut melibatkan aspek sosial. Antara kelebihan main dari aspek sosial ialah

  membina hubungan baik dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Malah dengan

  bermain, mereka dapat menghormati kebudayaan dan kepercayaan sendiri dan orang

  lain terutama teman sepermainan. Antara nilai positif yang wujud dalam permainan

  ialah bekerjasama dan mereka dapat memupuk nilai tersebut dalam diri mereka.

  Permainan turut mempunyai peraturan tertentu dan murid yang bermain mereka akan

  berusaha untuk mematuhi syarat-syarat permainan dan secara tidak langsung mereka

  dapat mendisiplinkan diri mereka.

  Dengan permainan juga, para murid dapat sedar tentang keperluan, pandangan

  dan perasaan diri sendiri serta orang lain. Mereka akan mengambil ikhtibar dari

  hubungan yang mereka jalinkan dengan teman sepermainan. Secara tidak langsung,

  mereka akan belajar mengenal individu lain dan mereka dapat bersosialisasi dengan

  teman-teman sepermainan sebagai persediaan untuk berdepan dengan masyarakat di

  luar.

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |8

  Permainan Peta Ahmad merupakan permainan yang amat bersesuaian untuk

  murid tahap satu. (sila rujuk foto 1 di lampiran A) Permainan ini menerapkan kemahiran

  memegang pensil dan membentuk otot halus tangan untuk menulis abjad-abjad yang

  mudah. Disamping melatih otot halus tangan untuk menulis abjad mudah dan

  memegang pensil, murid juga dapat mengetahui beberapa objek yang terdapat di

  dalam peta tersebut. Ini kerana permainan ini mengandungi jalan cerita yang tersendiri

  dan dari jalan cerita tersebut murid dapat mengetahui nama pelbagai objek. Permainan

  ini juga mempunyai pelbagai warna dan guru dapat menarik perhatian para murid

  dengan warna yang pelbagai tersebut. (sila rujuk foto 2,3 & 4 untuk kaedah permainan)

  4.1 Perkaitan Dengan Perbezaan Individu

  Menurut Howard Gardner (1983) melalui Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail

  Syed Mustapa (2011) dalam Theory of Multiples Intelligences telah menjelaskan

  terdapat lapan (8) kecerdasan tertentu yang dapat dipraktikkan di dalam pembelajaran.

  Setiap insan menurut Howard Gardner mempunyai kemahiran dan kecerdasan tertentu.

  Melalui permainan Peta Ahmad ini, guru dapat melatih para murid dalam kecerdasan

  visual-spatial iaitu melatih kebolehan murid untuk mencipta gambaran mental dan

  mengamati dunia visual. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garisan,

  bentuk dan ruang. Murid yang mempunyai kecerdasan ini akan berkebolehan mengolah

  visual dalam permainan Peta Ahmad ini secara spatial. Antara contoh aktiviti yang

  berkaitan dengan kecerdasan visual-spatial seperti Peta Ahmad ialah aktiviti garis

  bentuk dan ruang, melukis, mengecat, skema warna dan mencipta gambaran.

  4.2 Perkaitan Dengan Prinsip Pembelajaran

  Menurut Choong Lean Keow (2011), prinsip pembelajaran mempunyai beberapa

  prinsip iaitu penglibatan aktif, pola dan perkaitan, pembelajaran informal, pengalaman

  4.0 PERMAINAN PETA AHMAD

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |9

  langsung, situasi mendesak, maklumbalas berterusan, suasana yang menyeronokkan

  dan refleksi. Melalui permainan Peta Ahmad ini terdapat beberapa prinsip yang akan

  murid lalui antaranya penglibatan aktif, pembelajaran informal, pengalaman langsung,

  maklumbalas berterusan, suasana yang menyeronokkan dan refleksi.

  Permainan Peta Ahmad akan melibatkan semua murid di dalam darjah dan

  murid akan terlibat dengan aktif untuk memberikan respon terhadap aktiviti yang

  dijalankan. Selain itu, permainan ini juga boleh dilakukan di mana sahaja dan tidak

  terhad hanya di dalam darjah sahaja malah boleh dilakukan di padang, dewan kecil dan

  sebagainya. Permainan ini juga akan menyebabkan murid mengalami sendiri

  pengalaman permainan tersebut dan secara tidak langsung murid mengimiginasikan

  permainan tersebut di dalam mental mereka. Ini kerana permainan ini mempunyai jalan

  cerita yang tersendiri. Murid juga akan memberikan maklumbalas yang berterusan

  setelah mereka diberikan peneguhan positif oleh guru mereka. Selain itu, suasana

  pembelajaran menggunakan permainan ini amat menyeronokkan dan dapat menarik

  minat pelajar. Akhir sekali ialah prinsip pembelajaran refleksi iaitu diakhir pembelajaran,

  guru akan membuat kesimpulan tentang permainan tersebut dan kisah yang diceritakan

  di dalam permainan tersebut.

  4.3 Perkaitan Dengan Pendekatan Pembelajaran Tematik

  Menurut Choong Lean Keow (2011) dalam bukunya Murid dan Alam Belajar

  (2011), pendekatan pembelajaran tematik bermaksud pembelajaran yang diadakan

  mempunyai tema tertentu. Setiap minggu terutama melibatkan pelajar prasekolah dan

  tahap satu, mereka akan mempelajari sesuatu subjek berdasarkan tema tertentu seperti

  haiwan, warna, bentuk, keluarga, sekolah dan sebagainya. Merujuk kepada Kurikulum

  Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-kanak, contoh-contoh tema yang telah disusun

  ialah seperti keluarga saya, binatang peliharaan saya dan sebagainya.

  Melalui permainan Peta Ahmad ini, para murid akan melalui pembelajaran yang

  mempunyai pelbagai tema seperti mengetahui nama haiwan, bentuk muka bumi dan

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |10

  sebagainya. Disamping melatih mereka menulis dengan gaya penulisan yang betul,

  mereka dapat mengetahui pelbagai input berkenaan persekitaran yang berguna dan

  biasa. Menurut Choong Lean Keow (2011) lagi, pendekatan pembelajaran tematik ini

  mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya ialah kanak-kanak berpeluang memperoleh

  pembelajaran secara mendalam. Mereka juga dapat melibatkan diri dalam proses

  pembelajaran secara fizikal dan pengalaman sendiri. Mereka juga dapat belajar

  kemahiran-kemahiran proses dan belajar cara belajar. Selain itu, pembelajaran tematik

  ini juga dapat meningkatkan lagi motivasi guru dan kanak-kanak dalam mengajar dan

  belajar sesuatu subjek.

  4.4 Perkaitan Dengan Strategi Pembelajaran Pemusatan Murid

  Menurut Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad

  (2009), strategi pembelajaran berpusatkan murid membawa maksud murid

  mengambilalih sedikit tanggungjawab untuk apa-apa yang diajar dan bagaimana ia

  dapat dipelajari. Strategi berpusatkan murid menggalakkan murid bertanggungjawab

  dalam melibatkan diri bagi membantu mereka memahami isi pembelajaran. Walaupun

  ianya kurang bersifat eksplisit, guru harus memastikan murid menjalani pembelajaran di

  bawah pemantauan ketat guru. Guru akan bertindak selaku fasilitator dan

  bertanggunjawab terhadap murid. Tujuan strategi pembelajaran berpusatkan murid ini

  adalah untuk memperkembangkan kemahiran pemikiran kreatif dan kritis pada murid.

  Melalui permainan Peta Ahmad ini, murid akan diberikan alat bantu belajar

  tersebut dan murid akan mencari sendiri jalan penyelesaian kepada permainan

  tersebut. Malah sewaktu mencari jalan penyelesaian tersebut, guru akan bertindak

  sebagai pembimbing untuk menerangkan apa sahaja objek yang wujud di dalam

  permainan tersebut. Ini secara tidak langsung akan memberikan input yang berguna

  kepada murid.

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |11

  Suasana dalam alam belajar merupakan keadaan atau suasana belajar yang

  dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan

  tingkah laku. Alam belajar merangkumi keadaan fizikal tempat belajar, hubungan

  psikososial individu terlibat dalam mengajar dan belajar serta peranan komuniti

  pembelajaran.

  Menurut Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad

  (2009), main merupakan pengalaman yang menyeronokkan buat kanak-kanak kerana

  mereka berkembang dan belajar melalui bermain. Melalui proses bermain yang sesuai

  dan selaras dengan keupayaan dan jiwanya, kanak-kanak akan mengalami

  perkembangan personaliti, dan konsep kendiri positif. Main menggalakkan kanak-kanak

  berimiginasi, berfikir secara kreatif, mengembang keupayaan menyelesaikan masalah,

  memupuk kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial. Guru wajar memanfaatkan

  proses main untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Perancangan rapi amat

  diperlukan untuk mendapatkan kesan yang positif.

  Our children from their earliest years must take part in all lawful forms of

  plays, for if they are not surrounded with such an atmosphere they can

  never grow up to be well conducted and virtuous citizens.

  Plato : The Republic

  .

  5.0 RUMUSAN

 • K K P M U R I D & A L A M B E L A J A R ( E D U 3 1 0 3 )

  H a l a m a n |12

  Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed Mustapa. (2011). Murid dan Alam Belajar.

  Kuala Lumpur. Freemind Horizons Sdn. Bhd.

  Choong Lean Keow. (2011). Murid dan Alam Belajar. Selangor. Kumpulan Budiman

  Sdn. Bhd.

  Hajah Noresah Bt. Baharom et. al (2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur.

  Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Konsep Main. Dilayari pada 22 Ogos 2011 di URL http://iptaa.edu.my/Portal/

  download/EDU3103_PDF/09-13%20Bahan,Rujukan&%20Panel.pdf

  Nik Safiah Karim et. al. (2009), Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan

  Pustaka, Kuala Lumpur.

  Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan

  Alam Belajar. Selangor. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

  Pendekatan, Strategi, Kaedah & Teknik. Dilayari pada 22 Ogos 2011 di URL

  http://www.teachersrock.net/pdkt.htm

  BIBLIOGRAFI