Tm Sejarah

download Tm Sejarah

of 123

 • date post

  11-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  3

Embed Size (px)

description

nothing, just about Telekom Malaysia punya sejarah.

Transcript of Tm Sejarah

BAB I

PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG FIRMA

1.1 Objektif Latihan Industri

Secara amnya, Latihan Industri mempunyai beberapa objektif yang khusus bagi mencapai matlamat dalam pembelajaran dipoliteknik-politeknik. Antara objektif latihan Industri boleh disenaraikan seperti berikut;

i) ii)

Membolehkan pelajar mengaitkan teori yang telah dipelajari di politeknik dengan aspek-aspek praktikal di firma atau sebaliknya. Memberi kesempatan kepada pelajar dalam mempelajari sesuatu ilmu yang baru dan belajar menyesuaikan diri dengan suasana pekerjaan yang mungkin berbeza dengan apa yang dihajati.

iii) iv) v) vi) vii) viii)

Memperkenalkan diri pelajar sendiri dari segi kebolehan,kesanggupan dan sikap yang baik kepada majikan. Menilai kebolehan diri pelajar sendiri di alam pekerjaan sebagai cabaran dalam menghadapi alam pekerjaan kelak. Menanam semangat kerja berpasukan dan hubungan baik sesama pekerja. Menanam sifat amanah, bertanggungjawab dan berkeyakinan diri. Mengamalkan peraturan keselamatan semasa di industri. Menyediakan laporan rasmi dan tugasan lain yang diarahkan oleh politeknik.

1

1.1.1 i) ii)

Kepentingan Latihan Industri kepada pelajar. Meningkatkan kemampuan dan semangat dalam menghadapi kerja-kerja dan keadaan yang memerlukan cabaran. Membolehkan pelajar menyesuaikan diri dalam suasana pekerjaan yang sebenar disamping mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berkomunikasi dengan para pekerja, pelanggan dan majikan.

iii) iv)

Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan-peraturan yang disediakan oleh pihak firma dan pihak Unit Perhubungan Latihan Industri (UPLI). Melahirkan pelajar yang bermutu untuk meningkatkan tenaga pekerja yang mempunyai daya kreativiti dan berketrampilan tinggi dalam usaha memajukan negara.

v) vi) vii) viii) ix)

Mengenali diri pelajar dari segi kemampuan, kebolehan dan kesanggupan dalam memikul tugas yang telah di amanahkan. Mendedahkan pelajar ke alam pekerjaan sebenar terutama dalam sektor industri. Menanam semangat kerja berpasukan dan juga dapat menbentuk hubugan baik sesama pekerja. Membantu pelajar melihat perkaitan diantara teori yang dipelajari di politeknik dengan kerja-kerja praktikal. Para pelajar dapat mengatasi saingan dalam merebut peluang pekerjaan kerana para majikan pada dewasa ini meletakkan pengalaman bekerja sebagai syarat utama dalam pengambilan pekerja baru.

x) xi)

Pelajar dapat menentukan bidang pekerjaan yang sesuai mengikut minat dan kecenderungan. Selain itu. pelajar dapat meningkatkan semangat jujur, amanah, berdedikasi dan bertanggungjawab.

2

1.1.2 i)

Objektif Khusus Latihan Industri Menyediakan peluang kepada organisasi dan badan berkanun untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan dan kepakaran yang bersesuaian dengan pelajar ke arah pembentukan tenaga kerja yang profesional.

ii) iii) iv) v)

Memberikan peluang kepada para pelajar untuk menghubungkaitkan antara kefahaman teori dan praktikal melalui Latihan Industri yang dijalaninya. Dapat mengenali ragam dan karenah pelanggan yang berurusan dengan pihak firma. Dapat berkomunikasi dan bertukar-tukar pendapat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Memupuk dan menanam sikap amanah, bertanggungjawab, berdisiplin serta berkeyakinan tinggi sepanjang menjalani Latihan Industri.

1.1.3

Objektif Laporan Latihan Industri

Secara amnya, objektif laporan latihan industri disenaraikan seperti berikut; i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) Dapat melatih pelajar dalam membuat Laporan Industri yang lebih tepat dan betul. Untuk memudahkan pemahaman tentang kerja yang akan dilakukan. Untuk dijadikan bahan rujukan pada masa akan datang. Untuk melatih pelajar agar dapat mencari bahan dan seterusnya digunakan bagi membuat satu laporan yang lengkap dan sempurna. Menjadikan bahan bukti latihan yang telah dijalankan. Laporan yang baik boleh digunakan semasa temuduga untuk memohon pekerjaan selepas tamat pengajian nanti. Dapat melatih pelajar agar berupaya mengikut arahan yang telah ditetapkan. Memudahkan pensyarah membuat penilaian keatas pelajar selepas tamat Latihan Industri. Merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan sijil atau diploma di politeknik. Boleh dijadikan bahan rujukan dalam menyediakan kertas kerja. Sebagai proses mendokumentasikan segala akiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kerja seterusnya melatih seseorang pelajar berusaha mencari ilmu dan maklumat yang tepat dan berguna.

3

1.2 1.2.1

LATARBELAKANG FIRMA Latarbelakang Telekom Malaysia Berhad (TMB)

Telekom Malaysia Berhad (TMB) merupakan syarikat telekomunikasi yang terunggul dimalaysia pada masa kini, selain dari syarikat Tenaga Nasional Berhad(TNB) dan syarikat koprat yang lain.Namun terdapat juga saingan daripada syarikat-syarikat yang baru yang juga menawarkan perkhidmatan pelbagai kepada pelanggan.Sebelum Telekom Malaysia Berhad (TMB) diswastakan /dikopratkan pada 1 haribulan 1 Januari 1987, ianya dikenali sebagai Jabatan Telekom Malaysia(JTM) dan ditakbir dibawah Jabatan Menteri dan Pos. Jabatan Telekom Malaysia dan dipengerusikan oleh Yang Berbahagia DatoMohd Rashdan bin Haji Baba dan sejak itulah Jabatan Telekom Malaysia ditukarkan kepada Telekom Malaysia Berhad(TMB). Telekom malaysia yang pertama telah ditubuhkan di negeri Perak pada tahun 1878. Ibupejabat Telekom Malaysia Berhad terletak di wisma Telekom,jalan pantai baru, Kuala Lumpur. Komplek latihan kawasan timur menrupakan salah satu komplek latihan telekomunikasi cawangan pantai timur yang terletak Medan Jaya,kuala terengganu,Terengganu dimana ia adalah untuk melatih kakitangan Telekom agar lebih mendalami bidang telekomunikasi terkini untuk bertujuan menyediakan telekomunikasi bertaraf dunia selaras dengan pembangunan negara dan memenuhi kepuasan pelanggan secara total dan juga menwarkan latihan prkatikal kepada mahasiswa-mahasiswa tempatan. Kolej latihan Telekom mempunyai fungsinya ,menjadi satu organisasi pendidikan dunia bagi menyokong visi Telekom Malaysia dam menepati wawasan dimana ianya menawar kursus-kursus dalam bidang: a. Pengurusan dan pemasaran b. Telekomunikasi c. Teknologi Maklumat (IT)

Selain daripada menyediakan kursus-kursus ,Kolej Latihan Telekom juga menyediakan pelbagai kemudahan untuk disewa kepada Agensi Kerajaan dan swasta bagi menyediakan kursus,seminar ataupun sukaneka.

4

1.2.2

Sejarah Telekom Malaysia Berhad(TMB)

Sejarah telekomunikasi Malaysia bermula dengan pengenalan talian telefon yang pertama di Malaysia di negeri Perak dalam tahun 1874,iaitu semasa Residen British yang pertama J.WW Birch. Pada masa itu berlaku pergolakan pada pemerintahan British yang telah mendesaka kepada keperluan untuk mengadakan system perhubungan telekomunikasi yang berkesandan ianya telah menjadi pengerak utama kearah sejarah telekomunikasi di Malaysia. Dari sejak itu pihak British terus menperluaskan penggunaan telefon dari tanah melayu hingga ke Sabah dan Sarawak. Ketika semua talian telefon adalah berupakan talian atas yang dipasang pada tiang telefon.pasda masa awal pemasangan telefon banyak masalah yang berlaku seperti talian atas tidak teratur dan bersilang dan pemasangan telefon dari bahan yang berat seperti besi. Disamping itu juga bencana alam seperti kilat dan ribut juga menimbukan masalah. Pada tahun 1876, talian telegraf yang pertama telah dipasang di Malaysia sepanjang 43 kilometer dibina menlalui hutan menghubungi pejabat penolong Residen di Kuala Kangsar dan Taiping, Perak. Ibusawat yang pertama pila yang di bina di Malaysia iaitu pada tahun 1894 yang terletak di Kuala Lumpur. Dalam tempoh itu juga perhbungan Radio diwujudkan Sistem Wayarles yang pertama dibina di bina di Malaysia pada tahun 1926 di Pulau Pinang,sempena pembinaan stesen yang sama di Singapura bagi kemudahan perhubungan kapal di laut menerusi gelombang marin antarabangsa 500kHz. Pada tahun 1826, berlaku banjir yang besar di Malaysia, berikutan banjir tersebut satu sistem amaran banjir telah dibina. Akhir system itu telah menjadi titik permulaan pembangunan Radio di Malaysia. Disarawak, sejarah perkembangan system Wayarles bermula daripada kawasan yang diliputinya terhad.system Wayarlesdi Kuching bertindak sebagai pusat pemancar mesej di Singapura dan tempat-tempat lain melalui Labuan. Rangkaian pemancaranterus yang pertama di Singapura hanya diwujudkan pada tahun 1917. Pada tahun 1895, Jabatan Telekom Malaysia telah menbina 21 buah ibusawat telefon di Kuala Lumpur yang disokong oleh talian telefon dan telegraf.sepanjang 400 batu. Pada awalnya penggunaan telefon tidaklah meluas.Ini kerana untuk menggunakanya akan memerlukan modal yang tinggi. Tapi lama kelamaan ia semakin berkembang kerana ia adalah salah satu system perhubungan yang penting. Memandangkan penggunaan begitu penting, rangkaian telefon telah diperluaskan dari bandar ke bandar. Kemampuan untuk menampung lebih banyak talian terus berlaku sehingga

5

menyebabkan lebih banyak ibusawat dibina disetiap negeri. Pada tahun1962, kemudahan Sambung jauh Terus Dail terus (STD) terus diperkenalkan diantara Kuala Lumpur dan Singapura.Sstem ini telah diperluaskan lagi ke Ipoh, Pulau Pinang, Kuantan dan Kota Bharu. Kemudahan STD adalah menlalui gelombang mikro.Sistem gelombang Mikro yang pertama dibina di Malaysia ialah dibani pada tahun 1963 yang juga menghubungi Kuala Lumpur dan Singapura .sementara itu, difahamkan bahawa kira-kira 1 juta dibelanjakan bagi pembangunan perindustrian telekomunikasi disarawak anatara tahun 1952 hinggalah 1959. Beberapa ibusawat juga telah dibina. Perkembangan dalam bidang ini terus berlaku sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Tahun berikutnya pula perkhidmatam televisyen mula diperkenalkan kepada penduduk semenanjung Malaysia yang menrupakan satu lagi kejayaan telekomunikasi negara kita. Walaupun radio dan televisyen Malaysia (RTM)bertanggungjawab sepen