Presentation Bab5 3093

Click here to load reader

download Presentation Bab5 3093

of 25

 • date post

  11-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Presentation Bab5 3093

Transcript of Presentation Bab5 3093

PowerPoint Presentation

Jelaskan mengenai inovasi dan perubahan dalam pendidikan masa kini serta nilaikan kebekersanannya dalam konteks pengajaran dan pembelajaranKumpulan 8Apa itu Inovasi

Inovasi : perihal mengadakan atau memulakan sesuatu yang baru.

Perubahan : perihal berubah, peralihan, pertukaran (Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat)

Schumpeter (1934):Inovasi ialah pemikiran yang dipraktikkan dengan jayanya. Matlamat inovasi ialah perubahan positif yang menjadikan kehidupan lebih baik yang mendorong pada penambahan produktiviti.

Strategi P&PPembelajaran Berasaskan MasalahPembelajaran Berasaskan Projek (PBL)Pembelajaran berasaskan Elektronik (e-learning)Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang (web)

Pembelajaran Berasaskan MasalahStrategi pembelajaran melalui membuat / doing

Berpusatkan pelajar

Mencabar pengetahuan sedia ada

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL)

Bersepadu dengan isu sebenar dalam persekitaran

Berbentuk rentasan kurikulum dan penglibatan komuniti sekolah

Pembelajaran Berasaskan Laman Sesawang (web)Maklumat pembelajaran lebih mudah dan pantas dicapai

Maklum balas secara langsung.

Maklum balas dapat dikongsi dengan pelajar lain

Pembelajaran berasaskan Elektronik (e-learning)Pembelajaran secara kadar kendiri pelajar

Direka bentuk mengikut gaya pembelajaran

Boleh dicapai oleh ramai jumlah pelajar

Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran

Sama ciri-ciri dengan buku dalam bentuk cetak.

Terdapat ciri-ciri tambahan seperti pautan, fungsi carian, fungsi highlighting dan bahagian mengambil nota.E-Buku

Mempunyai fungsi elektronik yang sama dengan e-buku.

Guru dapat menambah nota, saranan, tugasan untuk pembelajaranE-Majalah

Alat interaktif yang memuatkan pengumpulan bahan pembelajaran artifak, catatan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar lain.

Memudahkan guru memantau dan membimbing pelajar mengikut keperluan.E-portfolio

Memberi peluang kepada pelajar untuk membaca, menulis, memberi respons, berkolaborasi dan berbincang dalam talian.Blog dan Forum

Kesan Reka Bentuk Resos

Membolehkan budaya sains dan teknologi dapat dikembangkan dalam masyarakat.

Memenuhi kepelbagaian kecerdasan.

Guru bertindak sebagai pemudah cara atau pengurus untuk mendapatkan maklumat.

Meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi pendidikan.

Membolehkan guru membina bahan pembelajaran seperti hipermedia atau multimedia.

Kesan Reka Bentuk Resos

Mewujudkan sistem P&P yang cekap dan berkesan bagi guru dan murid.

Menyediakan peralatan media yang canggih untuk menyokong proses pengajaran, latihan dan penyelidikan.

Melahirkan model-model strategi dan teknik pengajaran untuk menyelesaikan masalah pengajaran atau latihan.

Menggunakan teknologi komputer dan komunikasi untuk melahirkan guru dan murid yang berpengetahuan, konstruktif, inovatif dan kreatif.

Persekitaran Pembelajaran Personel (PLE)

DefinisiPeluang meningkatkan produktiviti sistem pendidikan dengan menjalankan P&P berdasarkan keperluan individu dan menjadikan pelajar lebih aktif dalam pembelajaran yang efektif

Teknologi membolehkan pembelajaran formal dan informal digabungkan atau blended

Teknologi yang pelbagai membolehkan murid memilihperisian yang sesuai dengan gaya pembelajarannya(facebook, wechat, wiki)

Murid mengawal, menentukan, dan menguruskan pembelajaran sendiri

Kepentingan PLE

Pertukaran model pembelajaran daripada saluran bebas kepada sumber pembelajaran yang boleh dipilih dan diuruskan sendiri

Pelajar menyusun dan membangunkan sendiri persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka

Memudahkan capaian pembelajaran dalam konteks yang berbeza dan menggunakan alat serta antaramuka yang berbeza

Rasional pembelajaran adalah lebih jelas (P&P berdasarkan kecenderungan dan minat pelajar)

Persekitaran Bilik Darjah Maya

(Definisi) Pendekatan, bukan aplikasi yang melindungi, menyokong pelbagai peringkat sosial dan menggalakkan pembangunan masyarakat yang menjalankan penyelidikan

Konsep ini adalah amalan semasa di peringkat kolej dan universiti yang mengamalkan pembelajaran campuran (blended)

Kawalan dalam pembelajaran dikawal oleh institusi yang menyediakan portal pembelajaran

Pembelajaran berlaku secara online sepenuhnya atau separa (online + pertemuan)Contoh : Learning Management System (LMS)

KESANSekian, Terima Kasih