Makalah Slide Bahasa

download Makalah Slide Bahasa

of 7

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Makalah Slide Bahasa

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  1/7

  OLEH: KELOMPOK 1

  Chichy MulyanaSari Kartina

  Nimmawati Awaluddin Hatijah

  Arwini

  MATA KULIAH BAHASA INDONESIA “HAKIKAT BAHASA

  DOSEN! TAK"A# S$%d$# M$Hum

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  2/7

  HAKIKAT BAHAS A INDONESIA

  Baha&a adalah &i&t'm lam(an) (unyi ujaran yan) di)una*an untu* ('r*+muni*a&i +l'h ma&yara*at ,'ma*ainya$

  %EN-E.TIAN BAHASA

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  3/7

  A$ "itt)'n&t'in

  Baha&a m'ru,a*an ('ntu* ,'mi*iran yan) da,at

  di,ahami# ('rhu(un)an d'n)an r'alita dan m'mili*i ('ntu* dan &tru*tur yan) l+)i&$

  B$ %lat+

  Baha&a ,ada da&arnya adalah ,'rnyataan

  ,i*iran &'&'+ran) d'n)an ,'rantaraan +n+mata /nama ('nda atau &'&uatu0 dan rh'mata /uca,an0 yan) m'ru,a*an c'rmin dari id' &'&'+ran) dalam aru& udara l'wat mulut$

  ADA%UN %EN-E.TIAN BAHASA MENU.UT %A.AH AHLI

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  4/7

  Chaer (1994:33) mengemu a an ha e a! "aha#a $!u %$ an!aran&a a%a'ah #e"aga$ "er$ u!:

  DINAMIS NIK NI E*SAL

  P*OD KTI+ KON ENSIONAL A*BIT*E* BE*MAKNA B N,I

  LAMBAN-

  HAKIKAT BAHASA

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  5/7

  1UN-SI BAHASA

  BE.IKUT ME.U%AKAN 1UNSIBAHASA A$ %E.SONAL ATAU AHLI

  B$ DI.EKTIK C$1ATIK D$.E1E.ENSIAL

  E$METALIN-UAL ATAU METALIN-UISTIK

  1$IMA2INATI1

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  6/7

  Baha&a adalah &'(uah &i&t'm ('ru,a(unyi# ('r&i3at a(itr'r# ,r+du*ti3# dinami ('ra)am dan manu&iawi$ Dari ,'n)'rtian t'r&'(ut# da,at di&im,ul*an (ahwa di antara *ara*t'ri&ti* (aha&a adalah! A$A(itr'r# B$ %r+du*ti3#

  C$ Dinami D$B'ra)am# dan E$ Manu&iawi$

  KA*AKTE*ISTIK ATA CI*I BAHASA

 • 8/17/2019 Makalah Slide Bahasa

  7/7

  TEIMA KASIH ATAS %E.HATIANN4A

  SEMO-A DA%AT BE.MAN1AAT