Etos kerja pribadi muslim kelas 11 Man 7 Jakarta

download Etos kerja pribadi muslim kelas 11 Man 7 Jakarta

of 16

 • date post

  24-Jan-2018
 • Category

  Education

 • view

  163
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Etos kerja pribadi muslim kelas 11 Man 7 Jakarta

 1. 1. Etos Kerja Pribadi Muslim Kelompok 3 Annisa Aulia Berliana Aufa Shafira Nanda Nisya Kamilia Nadya Jihan Nabila M. Thareq Haryadi Noer Kholifa Motifani Rizki Aulia Pradana XI IIS 1
 2. 2. Kefakiran atau kemiskinan dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, sering seseorang kehabisan pilihan akibat dirinya dalam keadaan miskin, apapun akan dilakukan demi memenuhi kebutuhannya, entah jalan itu benar atau salah Persoalan kekayaan atau hak milik merupakan permasalahan yang penting dalam agama. Allah memerintahkan agar usaha untuk dunia namun tidak melupakan akhirat, begitu pula sebaliknya Untuk itu dalam diri seseorang hendaknya ada semangat untuk dapat menghasilkan sesuatu dan bermanfaat bagi sesamanya
 3. 3. Etos kerja Memahami Q.S Al-Jumuah : 9-11 Memahami Q.S Al-Qashash : 77 Memahami Hadits Etos Kerja Perilaku Etos Kerja
 4. 4. Q.S Al-Jumuah : 9 Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
 5. 5. Q.S Al-Jumuah : 10 Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung.
 6. 6. Q.S Al-Jumuah : 11 Artinya : Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.
 7. 7. Penjelasan Q.S Al-Jumuah : 9-11 Dalam ayat ini berkenaan dengan seruan Allah kepada orang-orang beriman agar mendirikan salat Jumat dan tinggalkan jual beli artinya kalau sudah waktunya salat jumat hendaklah segala macam kesibukan, seperti jual beli, perniagaan dan lain-lain ditinggalkan. Ini menjukkan kerasnya perintah sholat Jumat bagi orang-orang yang beriman Sholat Jumat dapat memperkuat ukhuwah islamiyah antar umat islam, karena dilakukan dengan berjamaah apabila selesai shalat Jumat, maka orang-orang beriman segera bertebaran mencari krunia Allah, karena karunia Allah bertebaran dimana-mana, dengan syarat manusia mau bekerja dan berusaha
 8. 8. Allah mengingatkan bahwa apa yang ada disisi Allah adalah lebih baik daripada pemainan dan perdagangan. Keridhaan dari pahala Allah jauh lebih baik daripada yang diusahakan manusia, manusia silau oleh gemerlap duniawi, yang terkadang laksana fatamorgana
 9. 9. Q,S Al-Qashash : 77 Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
 10. 10. Penjelasan Q.S Al-Qashash : 77 Allah memerintahkan agar orang- orang yang beriman dapat menciptakan keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan keperluan akhirat. Tidak mengejar salah satunya dan meninggalkan yang lain
 11. 11. Artinya : Dari al Miqdm bin Madikarib az-Zubaidi dari Raslullh, beliau bersabda: Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah (HR. Ibnu Mjah).
 12. 12. Penjelasan hadits Hadis ini merupakan motivasi dari Rasululloh kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Rasululloh hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki datang dari langit, kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga
 13. 13. Bahkan dikatakan oleh Rasululloh bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat agama islam Nilai mulia bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, membelanjakannyapun untuk anak, istri dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah.
 14. 14. Artinya : Dari Hisym bin Urwah dari bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Raslullh allllhu alaihi wasallam bersabda: Sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka memberi ataupun tidak (HR. Ibnu Mjah).
 15. 15. Penjelasan Hadis Betapa luhur ajaran islam yang mendukung betul bagi para pemeluknya untuk giat bekerja Islam sangat menekankan bahwa pentingnya bekerja keras serta sangat tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas, lemah apalagi menjadi peminta-minta
 16. 16. Wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh