7sistem pendawaian elektrik

download 7sistem pendawaian elektrik

of 22

Embed Size (px)

Transcript of 7sistem pendawaian elektrik

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  1/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 1

  SISTEM PENDAWAIAN

  Objektif am : Mengetahui tentang faktor pemilihan jenis pendawaian,

  memahami kaedah-kaedah pemasangan serta memahami

  sistem pendawaian kawasan pertanian dan tapak

  pembinaan. Memahami sistem pepasangan sementara.

  Objektif khusus :

  Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :-

  1. Menyenaraikan faktor pemilihan jenis pendawaian.

  2. Menerangkan kaedah-kaedah pemasangan.

  3. Menerangkan sistem pendawaian di kawasan pertanian dan tapakpembinaan.

  4. Mentakrifkan sistem pepasangan sementara.

  UNIT 7

  OBJEKTIF

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  2/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 2

  7.0 PENGENALAN

  Sistem pendawaian merupakan suatu pemasangan litar elektrik yang merangkumipengalir, penebat, pelindung mekanikal dan aksesori elektrik. Ia boleh dijalankan

  dengan berbagai-bagai cara mengikut jenis perlindungan mekanikal, keadaan

  pemasangan dan jenis penebat kabel yang digunakan. Jenis sesuatu sistempendawaian boleh dinamakan dengan berpandukan kepada kaedah-kaedah

  pemasangan kabel dan jenis salutan pada kabel.

  7.1 FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENDAWAIAN

  7.1.1 Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian

  Faktor yang perlu diberi perhatian semasa memilih sesuatu sistem

  pendawaian ialah;

  Jenis beban yang hendak dipasang

  Keadaan tempat pemasangan

  Kos perbelanjaan

  Tempoh ketahanan pemasangan

  Kekemasan dan kecantikan

  Keadaan sekeliling

  Tempoh masa menyiapkan

  Perubahan atau penambahan litar masa akan datang

  Jenis voltan bekalan

  Keselamatan dan kelulusan LLN/JKR

  7.1.2 Sebab-sebab pemilihan dibuat

  FAKTOR PEMILIHAN

  JENIS PENDAWAIANINPUT 7a

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  3/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 3

  7.1.3 Jenis-jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunan

  Berikut merupakan senarai jenis-jenis sistem pendawaian yang umum

  digunakan.

  Sistem permukaan

  Sistem pendawaian permukaan ialah satu sistem di mana kabel-kabel digunakan dalam sesuatu pemasangan yang dipasang pada

  permukaan dinding atau siling tanpa sebarang pelindung tambahan.

  Sistem tersembunyiBagi sistem pendawaian teresembunyi, kabel-kabel litar dipasang

  di dalam dinding atau siling dan tidak kelihatan lansung, kecuali

  penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal

  aksesori-aksesori.

  Sistem penyokong katenariSistem pendawaian penyokong katenari adalah satu sistem yang

  jarang-jarang digunakan dewasa ini. Tetapi pada sesuatu keadaansistem ini masih diperlukan.

  Sistem konduit

  Sistem pendawaian konduit ialah suatu sistem yang menggunakankonduit-konduit dan akan dipasang ke dinding atau sebagainya dan

  di dalamnya akan disalurkan kabel.

  Sistem sesalurSistem pendawaian sesalur merupakan satu sistem yang

  menggunakan sesalur logam atau bahan penebat pada kebiasaanya

  bersegi empat dan dipasang secara menegak atau mendatar dipermukaan dinding atau besi rangka bangunan.

  Sistem salur

  Sistem pendawaian salur merupakan suatu sistem yang

  menggunakan salur logam atau bahan penebat dan diapasang dibawah lantai ketika peringkat pembinaan bangunan.

  Sistem kabel penebatan mineral pelapik kuprum

  Sistem ini dinamakan sedemikian kerana keseluruhan sistempendawaian dibuat dengan menggunakan kabel penebatan mineral

  pelapik kuprum.

  Sistem kabel penebatan kertas pelapik plumbum

  Pemberian nama sistem ini adalah juga kerana keseluruhan sistempendawaian dibuat dengan menggunakan kabel penebatan kertas

  pelapik plumbum.

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  4/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 4

  7.1.4 Ciri-ciri kelebihan dan kelemahan sistem pendawaian

  Berikut merupakan ciri-ciri kelebihan dan kelemahan jenis-jenis sistem;

  a) Sistem permukaani) Bekalan voltan jenis 1 fasa tunggal

  ii) Bangunan diperbuat daripada kayu atau batu.

  iii) Kos perbelanjaan murah.iv) Bilangan kabel atau litar akhir yang perlu dipasang adalah

  sedikit.

  v) Kerosakan mekanikal kemungkinan berlaku amat kurang.

  vi) Memerlukan masa yang singkat untuk menyiapkanpendawaian.

  vii) Kadar kuasa beban yang dipasang adalah kecil.

  b) Sistem tersembunyii. Bekalan voltan jenis 1 fasa.

  ii) Keseluruhan bangunan diperbuat daripada batu atausimen

  iii) Memerlukan suasana bangunan kemas dan cantik

  iv) Kerosakan mekanikal dapat dikurangkan.v) Bilangan kabel yang perlu dipasang adalah banyak.

  vi) Memerlukan tempoh ketahanan kabel lebih lama.

  vii) Kadar kuasa beban yang dipasang adalah kecil.

  c) Sistem penyokong katenari

  i. Bangunan atau dewan yang silingnya terlalu tinggi.

  ii. Pendawaian di pusat atau kandang ternakan.iii. Penyambungan kabel bekalan di antara dua

  bangunan.

  iv. Kawasan luar bangunan yang mempunyaihalangan.

  d) Sistem konduit

  i. Sekiranya punca kerosakan mekanikal padasesuatu bangunan terlalu banyak.

  ii. Memerlukan satu sistem pembumian yang baik.

  iii. Memerlukan penambahan litar pada masa akandatang.

  iv. Bekalan voltan 1 fasa dan 3 fasa.

  v. Kadar kuasa beban yang dipasang lebih besar.

  e) Sistem sesalur

  i. Bekalan voltan 1 fasa dan 3 fasa.

  ii. Bangunan besar dan bertingkat

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  5/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 5

  iii. Memerlukan pemasangan kabel yang banyak.

  iv. Memerlukan penambahan litar pada masa akan datang.

  v. Memerlukan perlindungan mekanikal yang lebih.vi. Memerlukan keselamatan ke atas kabel atau penguna yang

  lebih.

  f) Sistem salur

  i. Bekalan voltan 1 fasa dan 3 fasa.

  ii. Kabel yang perlu dipasang terlalu banyak.iii. Memerlukan penambahan litar pada masa akan

  datang.

  iv. Kemungkinan membuat perubahan kedudukan

  beban pada masa akan datang.v. Memerlukan susunan alat-alat tetap atau meja

  berbaris.

  vi. Memerlukan kekemasan dan kecantikan.

  vii. Memerlukan perlindungan yang lebih.

  g) Sistem kabel penebatan mineral pelapik kuprumi. Suhu sekeliling terlalu panas.

  ii. Kawasan berminyak.

  iii. Tindakan kesan kimia.iv. Kawasan yang mudah terbakar.

  h) Sistem kabel penebatan kertas pelapik plumbum

  i. Untuk pemasangan di dalam tanah.ii. Untuk beban yang mengalir arus tinggi.

  iii. Memerlukan perlindungan mekanikal yang

  lebih.

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  6/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 6

  UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT

  SELANJUTNYA! SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN

  BERIKUTNYA.

  1) Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian.

  2) Nyatakan 8 jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunan.

  AKTIVITI 7a

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  7/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 7

  Jawapan :

  1) Faktor faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian :

  a) Jenis beban yang hendak dipasang

  b) Keadaan tempat pemasanganc) Kos perbelanjaan

  d) Tempoh ketahanan pemasangan

  e) Kekemasan dan kecantikanf) Keadaan sekeliling

  g) Tempoh masa menyiapkan

  h) Perubahan atau penambahan litar masa akan datangi) Jenis voltan bekalanj) Keselamatan dan kelulusan LLN/JKR

  2) Jenis-jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunana) Sistem permukaan

  b) Sistem tersembunyi

  c) Sistem penyokong katenarid) Sistem konduit

  e) Sistem sesalur

  f) Sistem salur

  g) Sistem kabel penebatan mineral pelapik kuprumh) Sistem kabel penebatan kertas pelapik plumbum

  MAKLUMBALAS 7a

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  8/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 8

  7.2 KAEDAH-KAEDAH PEMASANGAN

  7.2.1 Kaedah-kaedah memasang kabel mengikut jenis sistem pendawaian.

  a) Sistem permukaan

  Jenis-jenis kabel yang digunakan

  Kabel-kabel yang digunakan mestilah daripada jenis bersalut. Ini

  adalah kerana kabel yang dipasang secara sistem permukaan akan

  terdedah pada keadaan sekeliling dan kerosakan mekanikal. Jeniskabel yang sesuai digunakan di bangunan rumah kediaman adalah

  kabel bersalut pvk atau getah.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kaedah pemasangan kabel bagi sistem ini dibuat dengan disokong

  oleh klip ke permukaan dinding, tiang atau siling. Sebelum sistemini dijalankan, pastikan permukaan dawai bukan daripada bahan

  jenis logam. Bagi pendawaian permukaan yang dibuat di

  bangunan batu atau simen, kabel akan diklipkan atas satu bilah

  papan (wooden batten) yang sebelum itu dipakukan ke dindingatau siling.

  Terdapat dua jenis klip kabel yang biasa digunakan iaitu klip

  aluminium dan pelambam. Saiz klip yang digunakan perlu dipilihagar sesuai dengan jumlah bilangan kabel yang perlu disokong.

  Jarak maksimum di antara klip yang menyokong kabel bolehlah

  dirujuk pada jadual di bawah.

  b) Sistem pendawaian tersembunyi

  Jenis kabel yang digunakan

  KAEDAH-KAEDAH

  PEMASANGANINPUT 7b

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  9/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 9

  Jenis-jenis kabel yang sesuai digunakan bagi sistem ini adalah

  sama dengan sistem permukaan iaitu kabel bersalut pvk.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kaedah pemasangan kabel yang dijalankan dalam sistem

  tersembunyi ialah dengan membenamkan kabel-kabel ke lurah alurdi dinding atau siling yang telah disediakan. Pada kebiasaanya

  pendawaian tersembunyi dibuat ketika peeringkat pembinaan

  bangunan iaitu sebelum kerja-kerja menurap simen dijalankan.Oleh itu kabel-kabel yang dipasang mestilah disusun dengan rapi

  agar tidak berlaku sebarang kerosakan mekanikal ke atas kabel.

  c) Sistem penyokong katenari

  Jenis kabel yang digunakan

  Kabel yang sesuai digunakan ialah daripada jenis kabel penebat

  bersalut pvk atau getah kuat serta mempunyai penahan minyak danpenghalang api.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kabel akan dimasukkan ke lubang yang terdapat di penyokong

  ketenari, dengan diikuti oleh dawai pengikat. Setelah kerjamemasukkan kabel dan dawai pengikat selesai, barulah

  disangkutkan kedua-due penghujung dawai pengikat ke dinding

  atau tiang bangunan. Ikatan dawai pengikat di dinding atau tiangmestilah kuat dan kemas. Pada kebiasaannya hanya dua kabel

  sahaja yang boleh disokong oleh penyokong katenari.

  d) Sistem pendawaian konduit

  Jenis kabel yang digunakan

  Semua jenis kabel boleh digunakan sama ada tanpa salut atau

  bersalut.

  Kaedah pemasangan kabel

  Konduit-konduit yang telah ditentukan saiz dan panjangnya akan

  dibebenangkan di kedua-dua penghujung. Apabila kerja-kerja

  bebenang siap pada kesemua konduit yang diperlukan,sambungkan konduit-konduit tersebut mengikut keperluan dengan

  menggunakan aksesori-aksesori tertentu (sesiku, tee, dansebagainya), dan pasangkan ke permukaan dinding atau siling

  dengan disokong oleh pelanan dan bar. Jarak maksismum di

  antara pelana dan bar yang menyokong konduit bolehlah dirujuk

  daripada jadual 11c. Setelah kesemua kerja pemasangan siapbarulah kerja menyalurkan kabeldijalankan. Pastikan kabel-kabel

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  10/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 10

  daripada satu litar akhir dimasukkan atau disalurkan ke dalam

  konduit yang sama. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan

  daripada terhasilnya aruhan di sekeliling konduit.

  e) Sistem sesalur

  Jenis kabel yang digunakan

  Semua jenis kabel boleh dipasang di dalam sistem ini.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kotak-kotak logam akan dipasang ke permukaan dinding atau

  siling sehingga siap keseluruhan bangunan. Selepas siap kerja

  pemasangan kotak-kotak itu barulah disalurkan kabel ke dalamnya.

  Terdapat berbagai-bagai saiz nominal sesalur yang boleh didapati

  daripada jadual 12f.

  f) Sistem salur

  Jenis kabel yang digunakan

  Semua jenis kabel boleh dipasang di dalam sistem ini.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kerja pemasangan biasanya dijalankan ketika peringkat pembinaanbangunan sebelum bahan pelapik lantai dipasang. Kerja-kerja

  memasang kotak salur didahului kemudian diikuti oleh penyaluran

  kabel di dalamnya. Pelapik lantai biasanya boleh dibuka bagitujuan pemasangan semula atau penambahan kabel atausebagainya.

  g) Sistem pendawaian kabel penebatan mineral pelapik kuprum.

  Jenis kabel yang digunakan

  Menggunakan kabel penebatan mineral pelapik kuprum.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kaedah pemasangan kabel bagi sistem pendawaian penebatan

  mineral pelapik kuprum boleh dilakukan dengan pelbagai cara, diantaranya ialah:

  i) secara diklip ke permukaan dinding atau siling

  ii) secara sistem konduit.iii) secara sistem sesalur

  iv) secara sistem salur

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  11/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 11

  h) Sistem pendawaian kabel penebatan kertas pelapik plumbum.

  Jenis kabel yang digunakan

  Menggunakan kabel penebatan kertas pelapik plumbum.

  Kaedah pemasangan kabel

  Kaedah pemasangan kabel untuk sistem pendawaian ini ialah;

  i) Dengan menggunakan sistem salur atau konduit atau saluran.ii) Dengan ditanamterus kabel di dalam tanah.

  7.2.2 Pemilihan saiz kondit, sesalur dan salur.

  a) Cara-cara pemilihan saiz nominal konduit

  i. Kabel penebat pvk teras tunggal di dalam konduit larian lurus

  dengan panjangnya tidak lebih 3 meter, perlu rujuk jadual 12a dan12b.

  Pastikan faktor kabel yang perlu digunakan daripada jadual

  12a.

  Campurkan kesemua faktor kabel tersebut dan bandingkan

  dengan faktor konduit daripada jadual 12b.

  Saiz nominal konduit yang sesuai, sekiranya faktor konduitsama atau lebih daripada jumlah faktor kabel.

  ii. Kabel penebat pvk teras tunggal di dalam konduit larian lurusdengan panjangnya lebih daripada 3 meter atau sebarang panjang

  larian yang mengandungi bengkok atau offset.

  Pastikan faktor kabel yang perlu digunakan daripada jadual

  12a.

  Campurkan kesemua faktor kabel tersebut dan bandingkan

  dengan faktor konduit daripada jadual 12d, mengikut panjang

  larian dan jumlah bengkok serta offset dalam larian.

  Saiz nominal konduit yang sesuai, sekiranya faktor konduit

  sama atau lebih daripada jumlah faktor kabel.

  b) Cara pemilihan saiz nominal sesalur

  i. Pastikan faktor kabel yang perlu digunakan daripada jadual 12e.

  ii. Jumlahkan kesemua faktor kabel tersebut dan bandingkandengan faktor sesalur daripada jadual 12f.

  iii. Saiz nominal sesalur yang sesuai, sekiranya faktor sesalur sama

  atau lebih daripada jumlah faktor kabel.

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  12/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 12

  Bagi saiz kabel dan jenis kabel atau saiz sesalur selain daripada yang

  diberi di jadual 12e dan 12f, jumlah kabel yang perlu dipasang faktor

  ruangnya haruslah tidak melebihi 45%.

  7.2.3 Peraturan IEE Sistem sesalur dan salur

  1. Sesalur atau salur mesti dipasang dengan teguh dan dilindungidaripada sebarang kerosakan mekanikal.

  2. Sesalur atau salur mesti diperbuat daripada bahan yang tidak mudah

  terbakar.

  3. Semua kabelhidup dan neutral untuk bekalan A>U bagi setiap litarmestilah dipasang dalam sesalur atau salur yang sama.

  4. Semua sesalur atau salur mestilah dilindungi daripada kemasukan air

  dan kerosakan kabel.

  5. Faktor ruang bagi sesalur tidak melebihi 45%.

  Faktor ruang = Jumlah luas keratan rentas keseluruhan kabel x 100

  Jumlah luas keratan rentas dalam sesalur/salur

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  13/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 13

  UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT

  SELANJUTNYA!

  SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN

  BERIKUTNYA.

  1) Terangkan kaedah pemasangan kabel bagi sistem pendawaian konduit.

  2) Nyatakan jenis kabel yang digunakan pada setiap sistem pendawaian berikut :

  a) Sistem permukaan :

  b) Sistem penyokong katenari :

  c) Sistem pendawaian konduit :

  d) Sistem pendawaian kabel penebatan mineral pelapik kuprum :

  3) Berikan 4 peraturan IEE bagi sistem sesalur dan salur.

  AKTIVITI 7b

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  14/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 14

  Jawapan :

  1) Kaedah pemasangan kabel yang dijalankan dalam sistem tersembunyi ialah denganmembenamkan kabel-kabel ke lurah alur di dinding atau siling yang telah disediakan.

  Pada kebiasaanya pendawaian tersembunyi dibuat ketika peeringkat pembinaanbangunan iaitu sebelum kerja-kerja menurap simen dijalankan. Oleh itu kabel-kabel

  yang dipasang mestilah disusun dengan rapi agar tidak berlaku sebarang kerosakanmekanikal ke atas kabel.

  2) a) Kabel bersalut pvk atau getah.

  b) Kabel penebat bersalut pvk atau getah kuat serta mempunyai penahan minyak dan

  penghalang api.c) Semua jenis kabel boleh digunakan sama ada tanpa salut atau bersalut.

  d) Kabel penebatan mineral pelapik kuprum.

  3) Peraturan IEE bagi sistem sesalur dan salur :

  1. Sesalur atau salur mesti dipasang dengan teguh dan dilindungi daripada sebarang

  kerosakan mekanikal.2. Sesalur atau salur mesti diperbuat daripada bahan yang tidak mudah terbakar.

  3. Semua kabel hidup dan neutral untuk bekalan A.U bagi setiap litar mestilah

  dipasang dalam sesalur atau salur yang sama.4. Semua sesalur atau salur mestilah dilindungi daripada kemasukan air dan

  kerosakan kabel.

  MAKLUMBALAS 7b

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  15/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 15

  SISTEM PENDAWAIAN

  KAWASAN PERTANIAN DAN

  TAPAK PEMBINAANINPUT 7c

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  16/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 16

  UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT

  SELANJUTNYA!

  SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN

  BERIKUTNYA.

  AKTIVITI 7c

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  17/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 17

  MAKLUMBALAS 7c

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  18/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 18

  7.4 Pepasangan Sementara

  7.4.1 Takrif pepasangan sementara

  Sistem pepasangan sementara ialah satu lagi jenis sistem pendawaian di

  mana ia merupakan pemasangan yang digunakan dalam jangka masa yang

  pendek.

  7.4.2 Tempat yang lazim digunakan

  Sistem pendawaian pepasangan sementara biasanya digunakan di pesta-pesta keramaian dan di tapak pembinaan bangunan.

  7.4.3 Peraturan IEE khas sistem pepasangan sementara

  a) Pemasangan mesti diperiksa semula jika tempohnya lebih daripada 3

  bulan.

  b) Mesti mangadakan perlindungan lebihan arus dan suis utama yangboleh memutuskan semua kutub hidup dan neutral.

  c) Jumlah beban untuk pemegang lampu jenis bayonet mestilah tidak

  melebihi 1000 watts.d) Mesti ada pengawasan yang rapi serta orang yang bertanggungjawab

  sepenuh masa ke atas keselamatan pemasangan.

  e) Semua kabel ang digunakan dalam pemasangan ini mestilah berlapik

  dan tahan daripada kerosakan mekanikal.f) Kabel berlapikkan logam tidak dibenarkan dalam pemasangan ini

  kecuali berperisai.

  g) Jika pemasangannya menggunakan konduit logam ia mestilahmematuhi peraturan IEE bagi sistem konduit.

  h) Ujian pemasangan hendaklah dijalankan seperti ujian pemasangan

  tetap.

  PEPASANGAN SEMENTARA

  INPUT 7d

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  19/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 19

  UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT

  SELANJUTNYA!

  SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN

  BERIKUTNYA.

  1) Takrifkan pepasangan sementara.

  2) Nyatakan tempat-tempat dimana sistem pendawaian pepasangan sementara sesuai

  digunakan.

  3) Berikan 4 peraturan IEE bagi sistem pepasangan sementara.

  AKTIVITI 7d

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  20/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 20

  Jawapan :

  1) Pemasangan yang digunakan dalam jangka masa yang pendek.

  2) Sistem pendawaian pepasangan sementara biasanya digunakan di pesta-pesta

  keramaian dan di tapak pembinaan bangunan.

  3) a) Pemasangan mesti diperiksa semula jika tempohnya lebih daripada 3 bulan.

  i)Mesti mangadakan perlindungan lebihan arus dan suis utama yang boleh

  memutuskan semua kutub hidup dan neutral.j) Jumlah beban untuk pemegang lampu jenis bayonet mestilah tidak melebihi 1000

  watts.

  k) Mesti ada pengawasan yang rapi serta orang yang bertanggungjawab sepenuhmasa ke atas keselamatan pemasangan.

  MAKLUMBALAS 7d

  PENILAIAN KENDIRI U7

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  21/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 21

  Anda telah menghampiri kejayaan . Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri inidan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan .

  Jika ada masalah yang timbul , sila berbincang dengan pensyarah anda.

  Selamat mencuba semoga berjaya !!!

  SOALAN

  MAKLUMBALAS - U7

 • 7/29/2019 7sistem pendawaian elektrik

  22/22

  SISTEM PENDAWAIAN E2001 / UNIT 7 / 22

  Adakah anda telah mencuba dahulu ???

  Jika YA , sila semak jawapan anda .

  JAWAPAN PENILAIAN KENDIRI