T1- Sejarahbahasa

download T1- Sejarahbahasa

of 21

 • date post

  25-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  0

Embed Size (px)

description

BAHASA MELAYU

Transcript of T1- Sejarahbahasa

 • BML3113 1

  BML3113 : SEJARAH BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

  TAJUK : ESEI (a)

  Buat satu kajian mengenai suku bangsa atau etnik anda dan hubungannya dengan rumpun bahasa Melayu.

  Kajian suku bangsa atau etnik : Bangsa Jawa

  Disediakan oleh: NAMA NO. ID NO. TEL

  NORLIZA BT SAM ZAKARIA D20111049683 0123606271

  NAMA TUTOR E-LEARNING : DR. NORAZIMAH BT ZAKARIA

  TARIKH SERAH : 13 NOVEMBER 2012

  PEMARKAHAN ESEI (a) ESEI (b) FORUM

  KUIZ/UJIAN JUMLAH

 • BML3113 2

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA HALAMAN

  1.0 Pengenalan

  3

  2.0 Bangsa Melayu dari Jawa

  2.1 Bangsa Jawa di Indonesia

  2.2 Bangsa Jawa di Malaya

  Kepentingan Ekonomi

  Pelarian Politik

  Penculikan

  Penipuan

  4

  3.0 Penempatan Jawa di Malaya

  8

  4.0 Hubungan bangsa Jawa dengan rumpun bahasa Melayu

  Bahasa Perpaduan

  Bahasa Penyebaran Agama Islam

  Kelemahan Bahasa Jawa

  Bahasa Perdagangan

  Bahasa Ilmu

  Bahasa Kesusasteraan Melayu

  Bahasa Pentadbiran

  9

  5.0 Penutup

  19

 • BML3113 3

  1.0 Pengenalan Perkataan Melayu mengikut catatan dalam tulisan Cina (Tiongkok) adalah daripada

  kerajaan Mo-lo-yeu yang berasal daripada nama sebatang sungai iaitu sungai Melayu. Penamaan kerajaan atau negeri sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Melayu seperti

  nama Negeri Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak dan lain-lain lagi.

  Mengikut Slametmuljana, kata Melayu berasal daripada perkataan Sanskrit yang berkembang di dua tempat yang berbeza. Di seberang Utara Selat Melaka, perkataan

  tersebut mengekalkan sebutan aslinya iaitu Malaya manakala di seberang sebelah Selatan mengalami perubahan bunyi kepada Melayu. Terdapat dua teori mengenai asal usul bangsa Melayu, iaitu teori Yunan yang terletak di Tanah Besar Asia dan teori Nusantara yang menyatakan bangsa dan bahasa Melayu telah berada di kepulauan Melayu sejak sekian lama. Mengikut teori Yunan, orang

  Melayu datang ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama, yang

  ditandai dengan perpindahan orang Melayu Negrito, Melayu Proto dan diikuti Melayu Deutro.

  Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu berdasarkan data

  arkeologi di Gua Cha, Kelantan. Kemudian, diperturunkan orang Semang yang

  mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap, berambut kerinting, bermata bundar, berhidung

  lebar, berbibir penuh dan saiz badan yang pendek. Melayu Proto pula telah melarikan

  diri ke kawasan pedalaman iaitu ke hutan, lembah dan kawasan pergunungan. Golongan

  ini masih wujud lagi dan dikenali sebagai Negrito, Senoi, Jakun dan Temuan. Melayu

  Deutro pula mempunyai peradaban yang lebih tinggi iaitu membina petempatan di pesisir

  pantai, mempunyai kemahiran dan membuka penempatan baru.

  Bangsa dan bahasa Melayu dipercayai berasal dari utara Asia Tengah yang

  menggunakan bahasa Austonesia. Encyclopedia Britannica menyatakan bahawa bangsa Melayu adalah kelompok yang berasal dari Yunan dan telah merantau antara tahun 2500 S.M. hingga tahun 1500 S.M. Mereka bertaburan mendiami dari Malagasi

  hingga ke Pulau Hawaii di lautan Pasifik. Justeru, sarjana-sarjana barat mengakui

  bahawa bangsa Melayu bertaburan di sekitar dua buah lautan besar iaitu lautan Pasifik

  dan lautan Hindi.

 • BML3113 4

  Beberapa sarjana yang lain pula mengemukakan pandangan mereka, bahawa bangsa

  Melayu tidak datang dari mana-mana sebaliknya telah mendiami Nusantara sejak sekian

  lama. Walaupun pendapat dan teori ini kurang mendapat sokongan tetapi pendapat ini

  diperkukuhkan oleh sarjana seperti J. Crawfurd, K.Himly, Sutan Takdir Alisyahbana dan

  Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai

  tamadun yang tinggi pada abad kesembilan belas dan hal ini menunjukkan orang Melayu

  tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara ini sendiri.

  Justeru, satu kajian tentang suku bangsa Jawa akan diperjelaskan secara terperinci dan

  perkaitan dan hubungan bangsa Jawa dengan rumpun bahasa Melayu.

  2.0 Bangsa Melayu dari Jawa Sutan Takdir Alisjahbana seorang ahli bahasa Indonesia menyatakan bahawa penduduk-penduduk asal di Asia Tenggara merupakan rumpun bangsa yang sama iaitu

  bangsa Melayu. Mereka turut dikatakan bukan hanya mempunyai persamaan dari segi

  warna kulit tetapi turut mempunyai persamaan dari segi saiz bentuk badan. Manusia

  kuno seperti Homo Soloinensis dengan Homo Wajakensis terdapat di Pulau Jawa.

  Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan bahawa orang Melayu itu

  keturunan daripada manusia kuno tersebut iaitu berasal daripada Jawa dan mewujudkan

  tamadunnya sendiri.

  John Crawford (1848) seorang sarjana Inggeris telah membuat kajian antara bahasa Melayu dengan bahasa Lampung, bahasa Sunda,bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa

  Bugis dan bahasa-bahasa di Indonesia Timor. Selain itu, perbandingan turut dilakukan

  antara bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog, Bisanya, Campa, Formosa dan bahasa

  lain di Lautan Pasifik hingga bahasa Malagasi di Pulau Madagaskar. Kesimpulannya,

  beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu dan bahasa Jawa menjadi induk bagi semua

  bahasa tersebut. Kedua-dua bahasa tersebut dinamakan Malayan.

  Hujah-hujah ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki

  taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Malahan bahasa Jawa telah

  menjadi bahasa yang tertua dan menjadi bahasa induk kepada bahasa-bahasa lain.

 • BML3113 5

  2.1 Bangsa Jawa di Indonesia

  Suku Jawa adalah suku bangsa yang terbesar di Indonesia iaitu dengan jumlah lebih

  daripada 90 juta. Mereka berasal dari pulau Jawa terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur,

  Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Kebanyakan suku bangsa Jawa bertutur dengan

  menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi mereka. Berdasarkan Majalah

  Tempo di Indonesia, pada 1990-an menunjukkanbahawa 12% orang-orang Jawa

  menggunakan bahasa Indonesia manakala 18% menggunakan bahasa campuran iaitu

  bahasa Jawa dan bahasa Indonesia manakala yang selebihnya bertutur dalam bahasa

  Jawa sebagai bahasa utama.

  Orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. Mereka juga terkenal

  sebagai suatu suku bangsa yang tertutup dan tidak mahu berterus terang. Sifat ini

  berdasarkan sifat orang Jawa yang ingin memelihara keharmonian atau keserasian dan

  menghindari pertikaian. Mereka lebih cenderung untuk berdiam diri serta tidak mahu

  membuat bantahan sekiranya timbuh percanggahan. Bahasa Jawa adalah bahasa yang

  sangat sopan dan mempunyai erti yang luas.

  Suku bangsa Jawa bertutur dalam bahasa Jawa iaitu bahasa pertuturan yang digunakan

  oleh penduduk suku bangsa Jawa terutama di sesetengah bahagian Banten, Jawa

  Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur di Indonesia. Penduduk-penduduk Jawa ini,

  kemudiannya berhijrah ke seluruh pelosok di Nusantara untuk mendapat kehidupan yang

  lebih baik termasuklah ke Tanah Melayu.

  2.2 Bangsa Jawa di Malaysia

  Orang-orang Jawa telah datang ke Tanah Melayu sebelum abad kesembilan lagi untuk

  tujuan perdagangan. Semasa Zaman Kesultanan Melayu Melaka, orang-orang Jawa

  telah mempunyai perkampungan yang terletak di Hilir Melaka. Pada zaman itu,

  perkampungan tersebut adalah untuk tujuan perdagangan. Perkembangan ekonomi

  dunia yang pesat semasa penjajahan orang-orang Eropah telah menyebabkan orang

  Jawa tertarik untuk ke Tanah Melayu. Lebih-lebih lagi kesan memuncak akibat

  penjajahan Eropah, keadaan sempit dalam bidang ekonomi dan pertambahan penduduk

  menyebabkan berlakunya penghijrahan orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa

  merupakan golongan yang ramai dan berminat untuk datang ke Tanah Melayu.

 • BML3113 6

  Kepentingan Ekonomi :

  Peluang-peluang untuk bekerja sebagai buruh dan membuka hutan oleh penjajah

  British memberi tarikan kuat kepada mereka untuk berhijrah ke Tanah Melayu.

  Sejak tahun 1880-an hingga perang dunia kedua, penghijrahan orang-orang Jawa

  dari Tanah Jawa berjalan lancar. Kedatangan mereka melalui beberapa cara dan

  saluran tertentu. Antaranya melalui syarikat-syarikat pengambilan persendirian

  yang terdapat di Jawa terutama di Jakarta (Betawi), Surabaya, Semarang dan

  Singapura. Contohnya, Syarikat Mansfield1 di Singapura dengan ejennya di

  Semarang telah membawa buruh-buruh kotrak dari Jawa ke Singapura.

  Selain itu, terdapat syarikat-syarikat pengambilan yang dimiliki oleh orang Jawa

  yang berketurunan Sheikh. Sebahagian besar orang Jawa yang datang ke

  Selangor menggunakan perkhidmatan daripada Sheikh tersebut di mana segala

  tambang perjalanan, penginapan dan dan makanan ditanggung oleh Sheikh.

  Sheikh akan menyerahkan buruh Jawa kepada majikan baru apabila mereka

  membayar segala hutang dan perbelanjaan buruh Jawa tersebut kepada Sheikh.

  Penghijrah-penghijrah tersebut akan bekerja dengan majikan baru apabila

  majikan barunya membayar segala hutang mereka. Dalam hal ini, majikan

  barunya dinamakan sebagai Penebus (Tukang Tebus) manakala penghijrah-penghijrah Jawa dinamakan sebagai Orang Tebusan2. Sebelum perang dunia pertama, banyak Sheikh yang menjalankan perniagaan mengimport orang-orang

  Jawa ke Malaya.

  Pelarian Politik : Ada kalangan orang-orang Jawa yang datang sendiri ke Malaya tanpa melalui

  Sheikh-Sheikh atau melalui ejen syarikat pengambila