Surat Permohonan SKK Personal

download Surat Permohonan SKK Personal

of 19

Transcript of Surat Permohonan SKK Personal

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  1/19

  PERATURAN PENGAJUAN SKK

  1. PERSONALKetentuan : untuk kegiatan yang diikuti individu atau beberapa orang

  yang bukan diadakan oleh organisasi di Fakultas Kedokteran Unissula.

  Syarat pengajuan :a. Surat Pengajuan SKK dilengkapi lampiran nama mahasiswa yang

  mengikuti kegiatan (apabila > orang! sebagai peserta"panitia.

  Pengajuan se#ara kolekti$ pada kegiatan yang sama jika lebih dari

  orang (hanya perwakilan orang yang mengajukan!.b. %isertai bukti kegiatan ($oto#opy serti&kat" $oto kegiatan dan

  sebagainya!' boleh salah satu bisa dalam bentuk hard&le atau so$t&le.2. KEGIATAN ORGANISASI INTERNAL (BEM / BSO)

  Ketentuan : untuk kegiatan yang diadakan oleh )*"S+ diajukan oleh

  ketua kegiatan atau ketua organisasi tersebut.Syarat pengajuan :

  a. Surat Pengajuan SKK di#etak dan diberikan pada Penanggung ,awab

  -dministrasi KSKK.b. *engirimkan so$t&le proposal yang sudah valid ke email KSKK :

  bkskk.bem$kunissulagmail.#om#. *engirimkan da$tar nama peserta dan panitia yang mengikuti kegiatan

  ke email KSKK.d. *engirimkan bukti kegiatan ($oto kegiatan jika ada! ke email KSKK.

  3. KEGIATAN ORGANISASI EKSTERNALKetentuan : untuk kegiatan yang diadakan oleh Kegiatan eksternal

  diajukan oleh ketua kegiatan atau ketua organisasi tersebut.Syarat pengajuan :

  a. Surat Pengajuan SKK di#etak dan di berikan pada Penanggung ,awab-dministrasi KSKK.

  b. *engirimkan so$t&le proposal yang sudah valid ke email KSKK :

  bkskk.bem$kunissulagmail.#om#. *engirimkan da$tar nama peserta dan panitia yang mengikuti kegiatan

  ke email KSKK.d. *engirimkan bukti kegiatan ($oto kegiatan jika ada! ke email KSKK.

  KETERANGAN :. Untuk SKK wajib (/a0aru$1 Fakultair1 2K** Pra %asar! tidak perlu

  diajukan1 karena semua sudah mendapatkan poin tersebut.

  3. atas pengajuan SKK untuk kegiatan yang sudah berlalu1 sampaitanggal 20 Juni 2015.%iberikan kelonggaran tidak menyertakan $oto kegiatan jika tidak ada

  $oto1 tetapi bisa menyertakan bukti lainnya.4. %imohon kerjasama dan kejujurannya

  -tas perhatian saudara kami sampaikan terimakasih. -pabila masih

  ada yang kurang jelas1 silakan bisa tanyakan pada Penanggung ,awab

  KSKK :. 2ilik 5iswatun Fa6a (789;7

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  2/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,Emer'en*% - + %an' &ila"ana"an pa&a :

  hari + tan''al : -- /!ni -01

  )a"t! : 02.00(eleai

  tempat : Soemar$o 3ran& Ballroom The S!nan 4otel Solo

  ma"a "ami berma"!& men'a$!"an permohonan Sat!an Kre&it Ke'iatan 5SKK6 !nt!"

  "ei"!tertaan "ami &alam "e'iatan tereb!t eba'ai peerta. Demi"ian !rat ini "ami

  ampai"an. Ata perhatian &an "er$a ama Sa!&ara "ami ampai"an terima "aih.

  #aalam!alai"!m #r. #b.

  Semaran'+ 7 /!li -018

  Pemohon

  #%ona Lorenia

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  3/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : Simpoi!m Naional Emer'en*% -

  Lin'"!p : E"ternal

  Tin'"at : Naional

  4ari+ tan''al : -- /!ni -01

  Tempat : Soemar$o 3ran& Ballroom The S!nan 4otel Solo

  B!"ti : Foto 5Email6

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  4/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,Mi&&le Eat ;epirator% S%n&rome + %an'

  &ila"ana"an pa&a :

  hari + tan''al : - No

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  5/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : Seminar Internaional ME;S

  Lin'"!p : E"ternal

  Tin'"at : Pro

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  6/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,=!rrent Mana'ement on Pe&iatri* In>e*tion +

  %an' &ila"ana"an pa&a :

  hari + tan''al : -0 April -018

  )a"t! : 02.00(eleai

  tempat : No

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  7/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : =!rrent Mana'ement on Pe&iatri* In>e*tion

  Lin'"!p : Internal

  Tin'"at : Naional

  4ari+ tan''al : -0 April -01

  Tempat : No

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  8/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,=lini*al Up&ate on 4%pertenion an& Stro"e

  Mana'ement + %an' &ila"ana"an pa&a :

  hari + tan''al : 12 Mei -017

  )a"t! : 02.00(eleai

  tempat : Patra /aa Semaran' =on

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  9/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : Seminar Keehatan =lini*al Up&ate on 4%pertenion an& Stro"e

  Mana'ement

  Lin'"!p : Internal

  Tin'"at : Naional

  4ari+ tan''al : 12 Mei -017

  Tempat : Patra /aa Semaran' =on

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  10/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,=ar&iop!lmonar% Problem + %an' &ila"ana"an

  pa&a :

  hari + tan''al : ? No

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  11/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : Seminar Naional ,=ar&iop!lmonar% Problem 3a&$ah Ma&a

  In&oneian Me&i*al S*ien*e @l%mpia&

  Lin'"!p : E"ternal

  Tin'"at : Naional

  4ari+ tan''al : ? No

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  12/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,Emer'in' an& ;e(emer'in' in>e*tio! Dieae+

  F!t!re =hallen'e an& Strate'% + %an' &ila"ana"an pa&a :

  hari + tan''al : 2 No

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  13/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : Simpoi!m Emer'in' a&n ;e(emer'in' In>e*tio! Dieae+ F!t!re

  =hallen'e an& Strate'%

  Lin'"!p : Internal

  Tin'"at : Pro

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  14/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,@ne Da% National Seminar a&n #or"hop ;e*ent

  Up&ate o> Emer'en*% Me&i*ine + %an' &ila"ana"an pa&a :

  hari + tan''al : 19 /!ni -017

  )a"t! : 02.00(eleai

  tempat : Ballroom 4otel Da>am Semaran'

  ma"a "ami berma"!& men'a$!"an permohonan Sat!an Kre&it Ke'iatan 5SKK6 !nt!"

  "ei"!tertaan "ami &alam "e'iatan tereb!t eba'ai peerta. Demi"ian !rat ini "ami

  ampai"an. Ata perhatian &an "er$a ama Sa!&ara "ami ampai"an terima "aih.

  #aalam!alai"!m #r. #b.

  Semaran'+ 7 /!li -018

  Pemohon

  #%ona Lorenia

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  15/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : @ne Da% National Seminar an& #or"hop ;e*ent Up&ate o>

  Emer'en*% Me&i*ine

  Lin'"!p : E"ternal

  Tin'"at : Naional

  4ari+ tan''al : 19 /!ni -017

  Tempat : Ballroom 4otel Da>am Semaran'

  B!"ti : Foto 5Email6

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  16/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,@ne Da% National S%mpoi!m A*t!al

  =ompreheni

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  17/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : @ne &a% national %mpoi!m a*t!al *ompreheni

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  18/19

  Nomor :

  Lampiran : 1 Lembar

  Perihal : Permohonan SKK

  Yth. BKSKK BEM FK UNISSULA

  Di Tempat

  Aalam!alai"!m #r. #b.

  P!$i S%!"!r "eha&irat Allah S#T %an' enantiaa melimpah"an rahmat &an hi&a%ah(

  N%a "epa&a "ita em!a. Shola)at &an alam emo'a ter*!rah "epa&a $!n$!n'an "ita Nabi

  M!hamma& SA# beerta para "el!ar'a+ ahabat &an pen'i"!tn%a.

  Seh!b!n'an &en'an a&a "e'iatan ,Antio"i&an 5A National S%mpoi!m o>

  De'enerati

 • 7/26/2019 Surat Permohonan SKK Personal

  19/19

  LAMPIRAN

  Beri"!t &ata pemohon SKK :

  Nama : #%ona Lorenia

  NIM : 70101-098

  An'"atan : -01-

  Nama :

  NIM :

  An'"atan :

  Ke'iatan %an' telah &ii"!ti :

  Nama Ke'iatan : Simpoi!m Naional ANTI@KSIDAN 5A National S%mpoi!m o>

  De'enerati