Kinerja Setan (Part 1)

download Kinerja Setan (Part 1)

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  992
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Waspadalah!

Transcript of Kinerja Setan (Part 1)

 • 1. KINERJA SETAN (1) Doddy Al Jambary 0816 884 844 2ABED4A6 - [email protected] slideshare.net/Aljambary www.cordova-travel.com
 • 2. SIAPA SETAN ITU ? Setan atau Syaithan ( ) dalam bahasa Arab diambil dari kata ( )yang berarti jauh. Ada pula yang mengatakan bahwa itu dari kata ( )yang berarti terbakar atau batal. Pendapat yang pertama lebih kuat menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, sehingga kata Syaithan artinya yang jauh dari kebenaran atau dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala [Al-Misbahul Munir, hal. 313]
 • 3. NAMA ASLI: AZAZIL `Azzl (Arab: Azzl, Inggris: Azazel, Izazil) adalah nama asli dari Iblis[1] yang merupakan bapak dari bangsa jin,[2]sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli Iblis adalah al-Harits. Dalam Islam `Azzl adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum Adam, Azzl Imam para Malaikat (Sayyid al-Malaikat) dan Khazin al-Jannah (Bendaharawan Surga), selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Kitab Tafsir Ibnu Katsir, (Mujallad I-1/76 77), Tafsir Al- Khozin Tafsir Al- Baghowi (I-1/48).
 • 4. SEBAGIAN BESAR KITA QS 36:62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak menggunakan akal? Berapa persen manusia mau berislam? Berapa muslim yang mau sholat? Berapa Muslimah yang berjilbab? Berapa yang mau mengikuti Rasul Sholallahu alaihi wasalam
 • 5. MENGGELINCIRKAN ADAM QS 2:36 Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu (makan buah larangan) dan dikeluarkan dari keadaan semula (surga) dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."
 • 6. SETAN ADA DI DARAH - - "Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari no. 3281 dan Muslim no. 2175).
 • 7. KELEMAHAN SETAN QS 16:99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.
 • 8. QS 2: 14 Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". Dan bila mereka kembali kepada syaitansyaitan (pemimpin munafik) mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok."
 • 9. ASBABUN NUZUL QS 2:14 Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya: "Lihatlah, bagaimana caranya aku mempermainkan orang bodoh itu!" Ia pun mendekat dan menjabat tangan Abu Bakar "Selamat penghulu Bani Taim dan Syaikhul Islam dan orang kedua beserta Rasulullah di gua (Tsaur) yang mengurbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah." Kemudian ia menjabat tangan Umar "Selamat penghulu Bani Adi bin Ka'b yang mendapat gelaran al-Faruq, yang kuat memegang Agama Allah, yang mengurbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah." Kemudian ia menjabat tangan Ali bin Abi Thalib "Selamat saudara sepupu Rasulullah, mantunya, dan penghulu bani Hasyim sesudah Rasulullah." Setelah berpisah "Sebagaimana kamu lihat perbuatanku tadi, jika kamu bertemu dengan mereka, berbuatlah seperti itu." Kawan-kawannya pun memuji-muji Abdullah bin Ubay. Setibanya Kaum Muslimin (Abu Bakar, Umar dan Ali) kepada nabi SAW, mereka memberitahukan peristiwa tadi.
 • 10. MAKANAN HALAL & BAIK Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. QS 2:168
 • 11. RHUM, ANG CIU, SAKE, MIRIN, TERI, *MARINATE Kan kalo dikit ga papa Kan ga mabok Kan kita ga tahu Kan Islam ga kaku Kan NgHormatin orang non muslim
 • 12. QS 2:169 Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
 • 13. QS 2:208 ISLAM KAAFFAH Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
 • 14. ISLAM PARSIAL VS ISLAM KAAFAH Kelahiran Tahnik Khitan Aqiqah Lebaran Pendidikan Ramadhan Busana Kawinan Adab Kematian Sesuai Sunnah
 • 15. PELINDUNG ORANG KAFIR Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. QS 2:257
 • 16. TEROR MISKIN & KIKIR QS 2:268 Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia (balasan yang lebih baik). Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.
 • 17. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. QS 4:60
 • 18. TIPU DAYANYA LEMAH QS 4:76 Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
 • 19. PENYESATAN TOTAL Dan aku benar-benar akan menyesatkan dan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telingatelinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya*, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya*." Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. QS 4:119-120
 • 20. QS 6:43 KERAS HATI Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.
 • 21. JIN & MANUSIA Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indahindah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan. QS 6:112
 • 22. KIAT PRAKTIS QS 7:200 Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah QS 16:99 Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.
 • 23. KHOTIMAH Do your best, Be the best, Allah will take care of the rest Doddy Al Jambary 0818 884 844 2ABED4A6 [email protected] slideshare.net/Aljambary www.cordova.co.id