TKB Keuangan - TRYOUT KE-31 CPNSONLINE.COM.pdf · PDF filePUSAT PEMBELAJARAN SOAL CPNS...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  265
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of TKB Keuangan - TRYOUT KE-31 CPNSONLINE.COM.pdf · PDF filePUSAT PEMBELAJARAN SOAL CPNS...

 • WWW.CPNSONLINE.COM

  PUSAT PEMBELAJARAN SOAL CPNS DAN TRYOUT CAT CPNS

  ContactUs:SMSCENTER:0857.95.600.612Email:[email protected]://www.cpnsonline.com

  MODULPEMBELAJARANSOALCPNSINIMILIKCPNSONLINE.COM

  HAKCIPTADILINDUNGIUNDANGUNDANG!

  Dilarangkerasmenerjemahkan,menyalin,ataumemperbanyaksebagianatauseluruhisimodulpembelajaraninitanpaizintertulisdaripemeganghakcipta.SanksiPelanggaranPasal44:UndangundangNomor7Tahun1987TentangPerubahanatasUndangundangNomor6Tahun1982TentangHakCipta.1) Barangsiapadengansengajadantanpahakmengumumkanataumemperbanyaksuatu

  ciptaan ataumemberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.100.000.000,(seratusjutarupiah).

  2) Barangsiapadengansengajamenyiarkan,memamerkan,mengedarkan,ataumenjualkepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksuddalamayat (1),dipidanadenganpidanapenjarapaling lama5 (lima) tahundan/ataudendapalingbanyakRp.50.000.000,(limapuluhjutarupiah).

 • TKB KEUANGAN

  WWW.CPNSONLINE.COM

  1. Sistem yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas

  a. self assessment

  b. semi self assessment

  c. withholding assessment

  d. official assessment

  JAWABAN

  a. self assessment

  karena self assessment adalah asas yang dianut dalam pembayaran bea masuk

  2. Yang tidak termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor

  adalah bila dihitung berdasarkan

  a. nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang iden

  b. metode reduksi

  c. metode deduksi

  d. metode komputasi

  JAWABAN

  b. metode reduksi

  karena menghitung berdasarkan metode reduksi bukan termasuk dalam nilai pabean

  untuk penghitungan bea masuk barang impor

  3. Laporan keuangan bersifat

  dalam menilai persediaan pada masa harga cenderung menurun, maka harga yang

  dipakai adalah harga ... .

  A. perolehan

  B. terendah antara harga pasar dengan harga perolehan

  C. pasar

  D. taksiran

  TKB KEUANGAN

  Sistem yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas

  b. semi self assessment

  c. withholding assessment

  karena self assessment adalah asas yang dianut dalam pembayaran bea masuk

  Yang tidak termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor

  adalah bila dihitung berdasarkan

  a. nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang identik dan barang serupa

  karena menghitung berdasarkan metode reduksi bukan termasuk dalam nilai pabean

  untuk penghitungan bea masuk barang impor

  Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, artinya

  dalam menilai persediaan pada masa harga cenderung menurun, maka harga yang

  dipakai adalah harga ... .

  B. terendah antara harga pasar dengan harga perolehan

  Page 1

  karena self assessment adalah asas yang dianut dalam pembayaran bea masuk

  Yang tidak termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor

  tik dan barang serupa

  karena menghitung berdasarkan metode reduksi bukan termasuk dalam nilai pabean

  konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, artinya

  dalam menilai persediaan pada masa harga cenderung menurun, maka harga yang

 • TKB KEUANGAN

  WWW.CPNSONLINE.COM

  JAWABAN

  karena untuk menilai suatu barang digunakan ketentuan harga terendah antara harga

  pasar dengan harga perolehan, supaya tidak terjadi kerugian dalam menilai barang

  4. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank, karena ... .

  A. memperoleh dana dar

  B. pemberian pinjaman dengan jaminan

  C. prosedur peminjaman mudah

  D. tidak menerima simpanan atau tabungan

  JAWABAN

  D. tidak menerima simpanan atau tabungan

  tidak menerima simpanan atau tabungan adalah tugas dari bank umum

  5. Untuk memajukan pertumbuhan industri kecil pemerintah menunjuk bank guna

  memberikan kredit permodalan, dalam hal ini bank berfungsi ... .

  A. memajukan perekonomian

  B. menyalurkan dana masyarakat

  C. investasi

  D. memanfaatkan dana yang menganggur

  JAWABAN

  A. memajukan perekonomian

  memajukan perekonoian adalah salah satu tugas bank, kaena denagn memberikan

  kredit akan dapat memajukan perekonomian

  6. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah .

  A. adanya kontrapretasi langsung yang didapat

  B. tidak harus didasarkan undang

  C. sifatnya dapat dipaksakan

  D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo

  JAWABAN

  rena untuk menilai suatu barang digunakan ketentuan harga terendah antara harga

  pasar dengan harga perolehan, supaya tidak terjadi kerugian dalam menilai barang

  Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank, karena ... .

  A. memperoleh dana dari masyarakat

  B. pemberian pinjaman dengan jaminan

  C. prosedur peminjaman mudah

  D. tidak menerima simpanan atau tabungan

  D. tidak menerima simpanan atau tabungan

  tidak menerima simpanan atau tabungan adalah tugas dari bank umum

  pertumbuhan industri kecil pemerintah menunjuk bank guna

  memberikan kredit permodalan, dalam hal ini bank berfungsi ... .

  A. memajukan perekonomian

  B. menyalurkan dana masyarakat

  D. memanfaatkan dana yang menganggur

  onomian

  memajukan perekonoian adalah salah satu tugas bank, kaena denagn memberikan

  kredit akan dapat memajukan perekonomian

  Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah .

  A. adanya kontrapretasi langsung yang didapat

  B. tidak harus didasarkan undang-undang

  C. sifatnya dapat dipaksakan

  D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo

  Page 2

  rena untuk menilai suatu barang digunakan ketentuan harga terendah antara harga

  pasar dengan harga perolehan, supaya tidak terjadi kerugian dalam menilai barang

  Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank, karena ... .

  tidak menerima simpanan atau tabungan adalah tugas dari bank umum

  pertumbuhan industri kecil pemerintah menunjuk bank guna

  memajukan perekonoian adalah salah satu tugas bank, kaena denagn memberikan

 • TKB KEUANGAN

  WWW.CPNSONLINE.COM

  C. sifatnya dapat dipaksakan

  unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang

  sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (i

  dirasakan oleh pemungut pajak.

  7. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen

  Pajak paling lambat .

  A. 1 bulan

  B. 3 bulan

  C. 6 bulan

  D 12 bulan

  JAWABAN

  B. 3 bulan

  karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada

  Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.

  8. Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan

  warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar

  negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori .

  A. perlindungan

  B. kepentingan

  C. daya pikul

  D. asuransi

  JAWABAN

  D. asuransi

  karena teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan

  asuransi yang memberi

  untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak

  9. Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....

  A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak

  C. sifatnya dapat dipaksakan

  unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang

  sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat

  dirasakan oleh pemungut pajak.

  Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen

  Pajak paling lambat .

  karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada

  Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.

  Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan

  warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar

  negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori .

  karena teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan

  asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan

  untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak

  Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....

  A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak

  Page 3

  unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang,

  mbalan) yang langsung dapat

  Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen

  karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada

  Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan

  warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke

  negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori .

  karena teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan

  kan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan

  Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....

 • TKB KEUANGAN

  WWW.CPNSONLINE.COM

  B. subjek pajak, objek p

  C. tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak

  D. wajib pajak, objek pajak, hukum pajak

  JAWABAN

  A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak

  Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu

  subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan

  pajak), dan tarif pajak