tembung rinengga>saloka

of 14 /14

Transcript of tembung rinengga>saloka

Page 1: tembung rinengga>saloka
Page 2: tembung rinengga>saloka

Kelompok 5 :

Adhitya Eko Saputra (01)

Dewi Inne K. (12)

Famillya Yuni P. (14)

Lilis Tirta W. S (20)

Milenia Rosyi D.M (18)

SMA NEGERI 1 NGAWI

TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

Page 3: tembung rinengga>saloka

SALOKA

Tegese : Unen-unen kang

racikane gumathok,nduweni

teges tartamtu lan lumrahe

teges entar,mligine kanggo

nyemoni.

Page 4: tembung rinengga>saloka

Arep jamure emoh watange

Gelem kepenake ora gelem

rekasane

Page 5: tembung rinengga>saloka

Milih-milih tebu boleng

Kakean pilihan, wusanane entuk seng ora

becik

Page 6: tembung rinengga>saloka

Nglungguhi klasa gumelar

Kari nemu penake, tanpa melu

rekasane

Page 7: tembung rinengga>saloka

Tekek mati ing ulane

Nemoni cilaka amarga saka guneme

dewe

Page 8: tembung rinengga>saloka

Yuyu rumpung mbarong ronge

Omahe njenggarang nanging sejatine

mlarat

Page 9: tembung rinengga>saloka

Iwak kelebu ing wuwu

Kena apus sarana gampang banget

Page 10: tembung rinengga>saloka

Mbidhung api rowang

Ethok-ethok mitulungi, nanging sejatine ngrusuhi

Cethok gawel

Ora diajak rembugan, nanging melu-melu ngrembug

Diwenehi ati ngrogoh rempela

Nyuwun, wis di paring saithik, ndadak nyuwun akeh

Gawe kulangan , ngurugi luwangan

Golek utangan mung perlu kanggo nyaur utang

Page 11: tembung rinengga>saloka

Kadang konang

Ngakoni sedulur mung karo seng sugih-sugih

Kebat kliwat gancang pincang

Tumindhak sarwa kesusu

Kendel nyringkel, dhadhag ora godag

Ngakune (kathone) kendel lan pinter, jebule jirih tur bodho

Kencana wathon wrangka

Senajan bagus utawa ayu, tetep ora di tresnani

Keplok ora tombok

Melu seneng-seneng nanging ora melu muncul wragad

Page 12: tembung rinengga>saloka

Kocak tandha lukak

Akeh omonge tandha kurang kwaruhe

Meneng widoro uleran

Wong kang laire katon anteng, nanging tibake

ala atine

Menthung koja kena sambagine

Rumangsane ngapusi nanging sejatine malah

kapusan

Page 13: tembung rinengga>saloka

Tulung menthung

Katone tetulung, nanging sejatine malah

nyusahake

Ora ganja ora unus

Wong kang ala rupane uga ala atine

Page 14: tembung rinengga>saloka