SWOT, Pelan Taktikal & Operasi 2014

download SWOT, Pelan Taktikal & Operasi 2014

of 13

Embed Size (px)

description

vle frog

Transcript of SWOT, Pelan Taktikal & Operasi 2014

KOLEJ VOKASIONAL SEPANG43800 DENGKIL, SELANGOR

PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM FROG VLE DLM. PDP.DI BAWAH PROJEK 1BESTARINETBAGI TAHUN 2014-2017

SWOTGURU BERTANGGUNGJAWAB: PN. Zaharah bt. Abd Aziz

BILOBJEKTIFKEKUATANKELEMAHANPELUANGANCAMAN

1.Guru dapat menggunakan aplikasi FROG untuk aktiviti pengajaran. 1. Internet YES di pejabat, bilik guru dan makmal komputer.2. Kemahiran ICT guru di tahap sederhana.1. Kelajuan Internet menjadi lambat sekiranya banyak pengguna pada masa yang sama.2. Makmal Komputer yang baik diberikan keutamaan kepada pelajar program Pangkalan data & Aplikasi Web dan Sisten Komputer & Rangkaian.Waktu-waktu yang pelajar kursus ICT tidak menggunakan makmal

1. Guru tidak menggunakan aplikasi FROG secara sepenuhnya.2. Ada guru yang tidak ada kemudahan Internet di rumah.

2.Pelajar dapat menggunakan aplikasi FROG untuk aktiviti pembelajaran.1. Kebanyakkan pelajar mempunyai kemahiran ICT yang baik.2. Kebanyakkan pelajar mempunyai kemudahan Internet/komputer di rumah.1.Pelajar tidak menggunakan aplikasi FROG sepanjang masa.2.Majoriti pelajar tinggaldiasrama

1. Kerjarumah / lembaran kerja boleh dihantar pada bila-bila masa dan di mana sahaja.2. Menarik minat pelajar dalam pembelajaran.1. pelajar tidak dibenarkan membawa laptop ke sekolah kerana mengelakkan kecurian

3.Pemantauan aktiviti P&P oleh pihak sekolah dan ibu bapa.Menjalankan aktiviti sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan ibu bapa.Kesukaran memberi ID pengguna dan kata laluan kepada ibu bapa.Hubungan erat di antara pihak sekolah dengan komuniti setempat.1. Campurtangan ibu bapa dalam hal PDP di sekolah.

PELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014 PELAN TAKTIKAL

NAMA STRATEGIMenambah kemahiran dan Ilmu berkaitan FROG VLE di sekolah

BILPROGRAM/ PROJEKT/JAWABTEMPOH/ TARIKHKOS / SUMBER (RM)OUTPUT KPIPELAN KONTINGENSI

1.Latihan dalam Unit Matapelajaran dan pembinaan site subjekPn ZaharahApril - JunRM180Meningkatkan tahap kemahiran ICT guru dalam penggunaan komputer/laptop dan aplikasi FROG.100% guru menggunakan dashboard dan mempunyai sekurang-kurangnya satu site bagi subjek masing-masing.Latihan diadakan dalam tiga peringkat mengikut

2.Sehari @Log In Frog mengikut tingkatan

AJK FROGDan guru tingkatan.30 Julai 31 Julai 80% pelajar telah login VLE Frog100% guru telah login VLE Frog100% pelajar telah login VLE Frog100% guru telah login VLE Frog

3.LADAP Bulanan 1 JAM

Pn Zaharah Abd AzizEn Adnan Dali-Guru berkemahiran mencipta site matapelajaran sendiri80% guru boleh menyiapkan dua site pembelajaran Taklimat boleh diadakan pada Nov

BILPROGRAM/ PROJEKT/JAWABTEMPOH/ TARIKHKOS / SUMBER (RM)OUTPUT KPIPELAN KONTINGENSI

4.KELAS BIMBINGAN KHASPn ZaharahSetiap rabu (3.00 pm 5.00 p)-Memberi lebih bimbingan secara personal keada guru yang kurang kemahiran ICT80% guru yang hadir program ini mampu mencipta satu site sendirimakluman di buat di perhimpunan mingguan guru

5.LADAP pembinaan site kepada guruSemua Jurulatih Utama VLE FrogApril - Nov-Sentiasa memberi lebih kemahiran kepada guru100% menambah kemaihran dengan penggunaan widget dan aplikasi VLE Frog

6. LADAP untuk semua pelajar tingkatan lima dan pelajar tahun satuPn ZaharahAJK PelajarJulaiPelajar boleh menggunakan aplikasi VLE Frog dan boleh mengakses bahan yang diberikan oleh guru kepada pelajar100% guru dan pelajar telah mempunyai ID dan Kata Laluan VLE Frog dan memuatnaik bahan PDP

7.Hari Kebangsaan (Pertandingan Cipta Sites)a. Tema : Erti Kemerdekaan (Guru)b. Tema : Kemerdekaan buat saya (Murid)

Pn ZaharahKetua Unit SejarahOgosPelajar dan guru menggunakan VLE Frog untuk menyebarkan maklumat berkaitan kemerdekaan 80% pelajar dan guru terlibat

PELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMLatihan dalam Unit Matapelajaran dan pembinaan site subjek

OBJEKTIFJangka Pendek1. Meningkatkan tahap kemahiran ICT di kalangan guru.2. Mewujudkan site mata pelajaran guru.

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang taklimatPn. Khor dan Pn. Boey1 minggu15hb 19hb Okt 2014

2.Menyediakan tempat dan peralatan1 hariMenggunakan peralatan sekolah sedia ada di makmal komputer

3.Menjalankan aktiviti2 hari22hb 23hb Okt 2014

4.Menyediakan laporan1 minggu29hb 2hb Nov 2014

PELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014 PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM2. Pelancaran Minggu Penggunaan FROG VLE di sekolah dan edaran ID pengguna dan kata laluan pelajar.

OBJEKTIFJangka Pendek1. Menyebarkan maklumat mengenai Program FROG VLE.

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang aktiviti

AJK Jawatankuasa FROG Guru Tingkatan2 hari30hb 31hb Okt 2014

2.Menyediakan peralatan2 hariSediakan topeng FROG. Sediakan pelajar untuk pelancaran.Sediakan teks ucapan pelancaran.

3.Menjalankan aktiviti1 hari1hb Nov 2014 pada waktu pertama.

4. Edaran ID Pengguna dan Kata laluan1 hariDiberi oleh guru tingkatan kepada pelajar.

5.Menyediakan laporan1 minggu2hb Nov 9hb Nov 2014

PELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM3. Taklimat pelaksanaan penggunaan FROG VLE dibawah Projek 1Bestarinet kepada AJK-AJK kelab/persatuan/ sukan & permainan.

OBJEKTIFJangka PendekMewujudkan Departmental Site bagi kelab/persatuan/sukan & permainan

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang taklimatPn. Khor dan Pn. Boey1 minggu29hb 30hb Okt 2014

2.Menyediakan tempat dan peralatan1 hariMenggunakan peralatan sekolah sedia ada di makmal komputer

3.Menjalankan aktiviti1 hari31hb Okt 2014

4.Menyediakan laporan1 minggu1hb 7hb Nov 2014

SMK TROPICANAJLN TROPICANA SELATAN47410 PETALING JAYAPELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM4. Taklimat pelaksanaan penggunaan FROG VLE dibawah Projek 1Bestarinet kepada ibu bapa. Penyerahan ID pengguna dan kata laluan ibu bapa.

OBJEKTIFJangka PendekMenyebarkan maklumat kepada ibu bapa mengenai penggunaan FROG VLE.

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang taklimatPn. Khor dan Pn. Boey1 minggu24hb 29hb Dis 2014

2.Menyediakan tempat dan peralatan1 hariMenggunakan peralatan sekolah sedia ada di Dewan Tertutup Kolej Vokasional Sepang

3.Menjalankan aktiviti1 hari30hb Dis 2014

4.Menyediakan laporan1 minggu1hb 5hb Jan 2013

SMK TROPICANAJLN TROPICANA SELATAN47410 PETALING JAYAPELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM5. Taklimat pelaksanaan penggunaan FROG VLE kepada guru subjek. Pengagihan pelajar mengikut kumpulan dalam kelas dan wujudkan grouping dalam FROG bagi memudahkan assignment

OBJEKTIFJangka PendekMewujudkan Group dalam FROG untuk Assignment

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang taklimat

Kumpulan SAVVY1 minggu24hb Okt 31hb Okt 2014

2.Menyediakan peralatan1 hari 1hb Nov 2014

3.Menjalankan aktiviti1 hari1hb Nov 2014

4.Menyediakan laporan1 minggu5hb 9hb Nov 2014

SMK TROPICANAJLN TROPICANA SELATAN47410 PETALING JAYAPELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM6. Pemantauan pentadbir dalam penggunaan FROG VLE oleh guru dan pelajar.

OBJEKTIFJangka PendekPemantauan penggunaan FROG yang berkesan

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang cara pemantauanPengetua,Penolong Kanan,Dan GKMP1 bulanBulan November 2014

2.Menjalankan pemantauan1 mingguMulai Januari 2013

3.Menyediakan laporan1 bulan sekaliMulai Januari 2013

SMK TROPICANAJLN TROPICANA SELATAN47410 PETALING JAYAPELAN OPERASI PENGGUNAAN FROG VLE DALAM PDP DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANGTAHUN 2014

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM6. Pemantauan pentadbir dalam penggunaan FROG VLE oleh guru dan pelajar.

OBJEKTIFJangka PendekPemantauan penggunaan FROG yang berkesan

KOS KERJATiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHPELAN KONTINGENSI/ CATATAN

1.Merancang cara pemantauanPengetua,Penolong Kanan,Dan GKMP1 bulanBulan November 2014

2.Menjalankan pemantauan1 mingguMulai Januari 2013

3.Menyediakan laporan1 bulan sekaliMulai Januari 2013

PERLAKSANAAN PROGRAM FROG VLE DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANG TAHUN 2014

BILMASA/TARIKHAKTIVITITINDAKANTEMPAT

15hb Oktober 2014Taklimat kepada Pengetua mengenai FROG VLEPn. KhorBilik Pengetua

216hb Oktober 2014Perbincangan proses kerjaPn. Khor dan Pn. BoeyBilik Guru

322hb Oktober 2014(2 ptg 4 ptg)Taklimat kepada guru dan stafPn. Khor dan Pn. BoeyMakmal Komputer

423hb Oktober 2014(2 ptg 4 ptg)Taklimat kepada guru dan stafPn. Khor dan Pn. BoeyMakmal Komputer

525hb Oktober 20141. Edaran ID Pengguna dan Kata Laluan Pelajar.2. Lekatkan poster FROG di setiap kelas.

Guru TingkatanKelas masing-masing

631hb Oktober 2014(1.30 ptg 4.30ptg)Taklimat kepada AJK-AJK Kelab/Persatuan, Sukan & PermainanPn. Khor dan Pn. BoeyMakmal Komputer

71hb November 20141. Pelancaran Minggu FROG2. Guru subjek serahkan senarai nama pelajar mengikut kumpulan bagi subjek masing-masing untuk Grouping AssingmentAJK Jawatankuasa FROGGuru Subjek dan Pn. KhorTapak PerhimpunanBilik Guru / Emel

830hb Disember 20141. Taklimat Pengetua kepada ibu bapa pada Hari Orientasi Ting.12. Persembahan video FROGPengetua dan Pn. KhorDewan Tertutup