KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

17
 KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME- BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALA YSIA

Transcript of KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

Page 1: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 1/17

 KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME- 

BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAIPERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA DIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 2: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 2/17

TEMPOH PERKHIDMATAN 

KENAIKAN PANGKAT 

TEMPOH

PERKHIDMATAN 

PPPS

DG52 ke DG54 3

DG48 ke DG52 6

DG44 ke DG48 8

DG41 ke DG44 8

PPPLD

DGA34 ke DGA38 5*

DGA32 ke DGA34 8

DGA29 ke DGA32 8

*Nota• Pelaksanaan menerusi perluasan laluan cemerlang

Page 3: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 3/17

A. Tahap Pencapaian LNPT

TAHAP PRESTASI DAN KECEMERLANGAN 

KENAIKAN PANGKAT  MARKAH MINIMUM LNPT (%)  RASIONAL

PPPS 

DG41 ke DG44  78  Pemarkahan ini selaras denganketetapan pelaksanaan Time- 

Based pada 01.01.1998DG44 ke DG48  78 

DG48 ke DG52  80  Pemarkahan berasaskan kepadaTime-Based baruDG52 ke DG54  80 

PPPLD 

DGA29 ke DGA32  78 

Pemarkahan ini selaras denganketetapan pelaksanaan Time-

Based pada 01.01.1998

DGA32 ke DGA34  78  Pemarkahan berasaskan kepadaTime-Based baru

DGA34 ke DGA38  80 

Page 4: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 4/17

TEMPOH PERALIHAN 

• Bagi pelaksanaan dalam tempoh peralihan mulai 1 Januari 2012hingga 31 Disember 2012, urusan kenaikan pangkat time-based ini akanhanya mengambil kira markah LNPT.

• Pelaksanaan tahap kecemerlangan dan perakuan Panel Penilai akanmula berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013.

Page 5: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 5/17

 

Disahkan dalam perkhidmatan (Bagi Kenaikan Pangkat dari Gred DG41 ke Gred

DG44 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi

Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir sekurang-kurangnya 78.00% Bebas daripada tindakan tatatertib

Telah mengisytiharkan harta Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Bebas daripada Senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi gred yang berkaitan. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

Syarat Umum Kenaikan Pangkat 

LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN 

Kenaikan pangkat secara Time-Based  BerasaskanKecemerlangan dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan 

setelah PPPS/ PPPLD memenuhi tempoh perkhidmatan dantahap kecemerlangan yang ditetapkan.

Page 6: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 6/17

Pengalaman PPPLD  Bersamaan PengalamanPPPS 

Genap 9 tahun dan ke atas  3 tahun (Maksimum) Genap 6,7 atau 8 tahun  2 tahun Genap 3,4 dan 5 tahun  1 tahun 

TEMPOH PENGALAMAN EX-PPPLD YANG BOLEH DIAMBILKIRA UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG44 DAN

DG48 

Page 7: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 7/17

PENETAPAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT 

i. 10 tahun perkhidmatan pada01.01.2012-31.12.2012

= 01.01.2012

ii. 9 tahun perkhidmatan pada01.01.2012-31.12.2012

= 07.01.2012

iii. 8 tahun perkhidmatan pada01.01.2012-14.01.2012

= 14.01.2012

iv. 8 tahun perkhidmatan selepas14.01.2012

= Tarikh genaptempoh 8 tahundi Gred DG41

A. GRED DG41 KE GRED DG44

Page 8: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 8/17

 SYARAT KHUSUS

GENAP BERKHIDMAT SELAMA 10 TAHUN DIGRED DG41 PADA TAHUN 2012

TEMPOH

PERKHIDMATAN

DI GRED DG 41

PPPS YANG

TIDAK 

MEMPUNYAI

PENGALAMAN

EX-PPPLD

BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI

PENGALAMAN EX-PPPLD

TARIKH

CADANGAN

KENAIKAN

PANGKAT

DG44

Genap 10 TAHUN

di Gred DG41

pada 01.01.2012

hingga 31.12.2012

Contoh :

Tarikh Lantik

DG41:

01.06.2002 

7 tahun( PPPS)+3 tahun(Ex-PPPLD)

Contoh :

Tarikh Lantikan DG41: 1.4.2005

(7 tahun) Tarikh Lantikan PPPLD:1.1.1996

(9 tahun = 3 tahun) 

01.01.2012

Tarikh

Pergerakan gaji

: 1 Jan 

Page 9: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 9/17

GENAP BERKHIDMAT SELAMA 9 TAHUN DIGRED DG41 PADA TAHUN 2012

TEMPOH

PERKHIDMATAN

DI GRED DG 41

PPPS YANG

TIDAK 

MEMPUNYAI

PENGALAMAN

EX-PPPLD

BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI

PENGALAMAN EX-PPPLD

TARIKH

CADANGAN

KENAIKAN

PANGKAT

DG44

Genap 9 TAHUN diGred DG41 pada

01.01.2012 hingga

31.12.2012

Contoh :

Tarikh Lantik

DG41: 01.06.2003 

7 tahun( PPPS)+2 tahun(Ex-PPPLD)

ATAU

6 tahun( PPPS)+ 3 tahun (Ex-PPPLD)

07.01.2012 Tarikh

Pergerakan gaji

: 1 Jan 

Page 10: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 10/17

GENAP BERKHIDMAT SELAMA 8 TAHUN DIGRED DG41 PADA TAHUN 2012

TEMPOH

PERKHIDMATAN

DI GRED DG 41

PPPS YANG

TIDAK 

MEMPUNYAI

PENGALAMAN

EX-PPPLD

BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI

PENGALAMAN EX-PPPLD

TARIKH

CADANGAN

KENAIKAN

PANGKAT

DG44

Genap 8 TAHUN di

Gred DG41 pada

01.01.2012 hingga14.01.2012 

Contoh : Tarikh Lantik

DG41: 08.01.2004 

7 tahun( PPPS)+1 tahun(Ex-PPPLD) ATAU 

6 tahun( PPPS)+2 tahun (Ex-PPPLD) 

ATAU 5 tahun( PPPS)+3 tahun (Ex-PPPLD)

14.01.2012 Tarikh

Pergerakan gaji: 1 Jan 

Genap 8 TAHUN di

Gred DG41 selepas

14.01.2012 Contoh : Tarikh Lantik

DG41: 01.09.2002 Tarikh CadanganKenaikan Pangkat

DG44 : 01.09.2012 

7 tahun( PPPS)+1 tahun(PPPLD) 6 tahun( PPPS)+ + 2 tahun (PPPLD) 

ATAU 5 tahun( PPPS)+ + 3 tahun (PPPLD) 

Mengikut tarikh

genap 8 TAHUN

PPPS

berkhidmat diGred DG41

Tarikh

Pergerakan gaji

: 1 Oktober 

Page 11: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 11/17

i. Genap tempoh perkhidmatan 10 tahun di Gred DG44 pada 01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012

ii. Berada di mata gaji P1T18 atau setaraf (P2T17) di Gred DG3 pada31.10.2002 dengan  tempoh perkhidmatan di Gred DG41/DG44 tidak kurang12 tahun pada 01.01.2012

01.01.2012

iii. Berada di mata gaji P1T17 atau setaraf (P2T16) di Gred DG3 pada31.10.2002 dengan  tempoh perkhidmatan di Gred DG41/DG44 tidak kurang

12 tahun pada 01.01.2012

07.01.2012

iv. Berada di mata gaji P1T11 hingga P1T16 atau setaraf (P2T10 hinggaP2T15) di Gred DG3 pada 31.10.2002 dengan tempoh perkhidmatan di Gred

DG41/DG44 tidak kurang 12 tahun pada 01.01.2012

14.01.2012

v. Genap tempoh perkhidmatan 9 tahun di Gred DG44  pada  01.01.2012

hingga 31.12.201221.01.2012

vi. Genap tempoh perkhidmatan 8 tahun di Gred DG44  pada 01.01.2012

hingga 28.01.201228.01.2012

vii

.

Genap tempoh perkhidmatan 8 tahun di Gred DG44 selepas 28.01.2012  Tarikh genap

tempoh 8 tahundi Gred DG41

B. GRED DG44 KE GRED DG48

Page 12: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 12/17

 TEMPOH

PERKHIDMATAN

DI GRED DG 44

PPPS YANG

TIDAK 

MEMPUNYAI

PENGALAMAN

EX-PPPLD

BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI

PENGALAMAN EX-PPPLD

TARIKH

CADANGAN

KENAIKAN

PANGKAT

DG48

Genap tempohperkhidmatan10 tahun diGred DG44pada01.01.2012-

31.12.2012

-TIADA-  7 tahun(PPPS)+3 tahun(Ex-PPPLD) Contoh :

Tarikh Naik Pangkat DG44:

1.7.2005 (7 tahun)

Tarikh Lantikan-PPPLD:1.1.1986(10 tahun = 3 tahun) 

01.01.2012

GENAP BERKHIDMAT 10 TAHUN DI GREDDG44 PADA TAHUN 2012

Page 13: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 13/17

GENAP BERKHIDMAT 9 TAHUN DI GRED DG44PADA TAHUN 2012

TEMPOH

PERKHIDMATAN

DI GRED DG 44

PPPS YANG

TIDAK 

MEMPUNYAI

PENGALAMAN

EX-PPPLD

BAGI PPPS YANG

MEMPUNYAI PENGALAMAN

EX-PPPLD

TARIKH

CADANGAN

KENAIKAN

PANGKAT DG48

Genap 9 TAHUN di

Gred DG44 pada

01.01.2012 hingga

31.12.2012

Contoh :

Tarikh Naik

Pangkat DG44:

01.06.2003 

7 tahun(PPPS)+2 tahun(ExPPPLD)

ATAU

6 tahun(PPPS)+ 3 tahun(ExPPPLD)

21.01.2012 

Tarikh Pergerakan

gaji : 1 Jan 

Page 14: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 14/17

GENAP BERKHIDMAT 8 TAHUN DIGRED DG44 PADA TAHUN 2012

TEMPOH

PERKHIDMATAN DI

GRED DG44

PPPS YANGTIDAK 

MEMPUNYAI

PENGALAMAN

EX-PPPLD

BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI

PENGALAMAN EX-PPPLD

TARIKHCADANGAN

KENAIKAN

PANGKAT

DG48

Genap 8 TAHUN di

Gred DG44 pada01.01.2012 hingga

14.01.2012 

Contoh : Tarikh Naik PangkatDG44: 08.01.2004 

7 tahun( PPPS) +1 tahun(Ex-PPPLD) ATAU 6 tahun( PPPS)+2 tahun (Ex-PPPLD) ATAU 

5 tahun( PPPS)+3 tahun (Ex-PPPLD)

28.01.2012

Tarikh

Pergerakan gaji

: 1 Jan 

Genap 8 TAHUN di

Gred DG44 selepas14.01.2012 

Contoh : Tarikh Naik PangkatDG44: 01.09.2004

Tarikh Cadangan

Kenaikan Pangkat

DG44 : 01.09.2012 

7 tahun( PPPS) + 1 tahun(PPPLD) ATAU 

6 tahun( PPPS) + 2 tahun (PPPLD) ATAU 

5 tahun( PPPS) + 3 tahun (PPPLD) 

Mengikut

tarikh genap 8TAHUN PPPS

berkhidmat di

Gred DG41

Tarikh

Pergerakan gaji

: 1 Oktober 

KEMBARAN

Page 15: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 15/17

 

PPPS akan diberikenaikan pangkat keGred DG48 pada2012 (Time-Based 

baru)

PPPS pada mata gaji P1T11hingga P1T18 yang terlibat

KENAIKAN PANGKAT BAGI PPPS YANG TERTAKLUK KEPADA MATAGAJI SEMASA PERALIHAN SSB KEPADA SSM

KEMBARAN

Page 16: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 16/17

C. GRED DG48 KE GRED DG52

Genap enam(6) tahun tempoh perkhidmatan diGred 48

•Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat adalah mulaitarikh pegawai genap tempoh perkhidmatan yangditetapkan dan tidak lebih awal dari 01.01.2012

tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syaratlain yang ditetapkan oleh LKPPP•Contoh:•Tarikh Naik Pangkat DG48 : 01.07.2006

•Tarikh Cadangan Naik Pangkat DG52 : 01.07.2012

Page 17: KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

7/31/2019 KENAIKAN PANGKAT KPM SECARA TIME-BASE

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-kpm-secara-time-base 17/17

C. GRED DG52 KE GRED DG54

Genap tiga(3) tahun tempoh perkhidmatan di GredDG52

•Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat adalah mulaitarikh pegawai genap tempoh perkhidmatan yangditetapkan dan tidak lebih awal dari 01.01.2012

tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syaratlain yang ditetapkan oleh LKPPP•Contoh:•Tarikh Naik Pangkat DG52 : 01.08.2009

•Tarikh Cadangan Naik Pangkat DG52 : 01.08.2012