232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  436
 • download

  17

Embed Size (px)

Transcript of 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  1/18

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  BIL KRITERIAMARKAH

  BIL KRITERIAMARKAH

  MAKSIMUM DIPEROLEH MAKSIMUM DIPERO

  A KEADAAN PERSEKITARAN

  7

  Dinding

  1

  Bekalan Air 3 2

  Ada / tiada 5 5 Tiada kesan retak / pecah 3 2

  Mencukupi untuk kapasiti pengguna 5 5 3 2

  Sistem perparitan berfungsi 5 5 3 2

  Air bersih 3 3

  8

  Siling

  2

  Rawatan Kuma!an " Tangki Se#tik Bersih dan tidak bersawang 3 3

  Berfungsi 3 3 Tiada kesan retak / pecah 3 3

  ek!d kekerapan / pen"e#enggaraan 1 1 Bebas dari kesan kekuningan 3 1

  3

  Pengudaraan

  $

  Sink " Ba$in %u&i Tangan

  3 2 Baik / tidak retak / r!sak 3 3

  Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3 Tiada kesan t!mp!kan air &watermark' 3 2

  Tidak berbau 3 2 (i#i air pada setiap sinki berfungsi 3 3

  )

  Pen&a!a'aan Tiada kesan kehitaman dan daki 3 2

  Mekanika# ampu' 3 3

  1*

  Pintu

  Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3 3 2

  +aha"a ma#ap tidak mencukupi 3 3 T!mb!# bersih / tidak pudar / berkarat 3 2

  (UMLAH )* +, 3 2

  Se#ak berfungsi / tidak 1 1

  B STRUKTUR DAN PEN-ELENGGARAAN KEBERSIHAN

  11

  Saliran Permukaan

  5

  Lantai Bersih / tidak berbau 3 2

  ,ering dan tiada kesan t!mp!k air 5 3 Tidak tersumbat / tiada ker!sakan 3 2

  Tiada kesan retak / pecah 3 2 -ancar dan sempurna 1 1

  Bebas dari sampah 3 3

  12

  Pili Air " H.$ Geta! " Bidet

  3 2 Ada 3 2

  Tiada penggunaan .#!!r Mat. 3 3 Tiada kesan karat / kekuningan 3 2

  Tiada kesan kehitaman pada #antai 3 2 0isangkut dengan kemas 3 2

  Mangkuk Tanda$ " Urinal Berfungsi sepenuhn"a 1 1

  Sistem f#ush berfungsi 5 5 (UMLAH /) 0*

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA Lampiran 1

  PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

  ubin bergi#ap &15 dari #antai' dan ka#is

  air

  Bebas dari kesan t!mp!kan habuk danair

  Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

  Mekanika# &kipas / airc!nd 4bebashabuk'

  Baik / ka#is / tahan #ama / buka ke arahda#am

  Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

  Tiada habuk dan kesan daki pada %ubin#antai

  (6AAA6 B-A

  (UN

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  2/18

  Tiada kesan kehitaman dan daki 3 2

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  3/18

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA

  PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

  La#.ran Setenga! Ta!un

  BIL PENARA1ANPENARA1AN

  (UMLAH PERATUS(UN NO2

  A ,A0AA6 (S,TAA6 38 38 3456

  B ST,T 0A6 (69-6::AAA6 ,BS;A6 7* 7* +*5)

  + A-AT ,M0A;A6 SA6TA 27 27 3350

  0 T6, AA; / SMB

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  4/18

  iii ,er%asama ((0 untuk meman%angkan ke (6 seterusn"a ke Bahagian (engurusan Sek!#ah ;arian ,(M

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  5/18

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA

  PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

  BIL KRITERIAMARKAH

  BIL KRITERIAMARKAH

  MAKSIMUM DIPEROLEH MAKSIMUM DIPERO

  A KEADAAN PERSEKITARAN

  7

  Dinding

  1

  Bekalan Air 3

  Ada / tiada 5 Tiada kesan retak / pecah 3

  Mencukupi untuk kapasiti pengguna 5 3

  Sistem perparitan berfungsi 5 3

  Air bersih 3

  8

  Siling

  2

  Rawatan Kuma!an " Tangki Se#tik Bersih dan tidak bersawang 3

  Berfungsi 3 Tiada kesan retak / pecah 3

  ek!d kekerapan / pen"e#enggaraan 1 Bebas dari kesan kekuningan 3

  3

  Pengudaraan

  $

  Sink " Ba$in %u&i Tangan

  3 Baik / tidak retak / r!sak 3

  Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 Tiada kesan t!mp!kan air &watermark' 3

  Tidak berbau 3 (i#i air pada setiap sinki berfungsi 3

  )

  Pen&a!a'aan Tiada kesan kehitaman dan daki 3

  Mekanika# ampu' 3

  1*

  Pintu

  Semu#a %adi &ruang bukaan tingkap' 3 3

  +aha"a ma#ap tidak mencukupi 3 T!mb!# bersih / tidak pudar / berkarat 3

  (UMLAH )* * 3

  Se#ak berfungsi / tidak 1

  B STRUKTUR DAN PEN-ELENGGARAAN KEBERSIHAN

  11

  Saliran Permukaan

  5

  Lantai Bersih / tidak berbau 3

  ,ering dan tiada kesan t!mp!k air 5 Tidak tersumbat / tiada ker!sakan 3

  Tiada kesan retak / pecah 3 -ancar dan sempurna 1

  Bebas dari sampah 3

  12

  Pili Air " H.$ Geta! " Bidet

  3 Ada 3

  Tiada penggunaan .#!!r Mat. 3 Tiada kesan karat / kekuningan 3

  Tiada kesan kehitaman pada #antai 3 0isangkut dengan kemas 3

  Mangkuk Tanda$ " Urinal Berfungsi sepenuhn"a 1

  Sistem f#ush berfungsi 5 (UMLAH /) *

  ubin bergi#ap &15 dari #antai' dan ka#is

  air

  Bebas dari kesan t!mp!kan habuk danair

  Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

  Mekanika# &kipas / airc!nd 4bebashabuk'

  Baik / ka#is / tahan #ama / buka ke arahda#am

  Bebas dari kesan c!ntengan dank!t!ran / bendasing

  Tiada habuk dan kesan daki pada %ubin#antai

  Lamp

  (6AAA6 B-

  NO2EMBER

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  6/18

  Tiada kesan kehitaman dan daki 3

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  7/18

  BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA-SIA

  PENARA1AN KEBERSIHAN TANDAS SEKOLAH

  La#.ran Ak!ir Ta!un

  BIL PENARA1ANPENARA1AN

  (UMLAH PERATUS(UN NO2

  A ,A0AA6 (S,TAA6 38 * 38 ,5+

  B ST,T 0A6 (69-6::AAA6 ,BS;A6 7* * 7* 3657

  + A-AT ,M0A;A6 SA6TA 27 * 27 65/

  0 T6, AA; / SMB

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  8/18

  iii ,er%asama ((0 untuk meman%angkan ke (6 seterusn"a ke Bahagian (engurusan Sek!#ah ;arian ,(M

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  9/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  10/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  11/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  12/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  13/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  14/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  15/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  16/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  17/18

 • 7/21/2019 232999842 Borang Penarafan Tandas Sekolah KPM

  18/18