Kpm Baru Logo

27

description

GOOD

Transcript of Kpm Baru Logo

Page 1: Kpm Baru Logo
Page 2: Kpm Baru Logo

Rasional

Seperti lurusnya huruf Alif, penggunaan huruf 'I' melambangkan INSAN, ILMU

dan IMAN. 3 'l' ini ada lah teras konsep logo ini. Pendekatan menggunakan

huruf atau typography adalah berdasarkan pengertian bahawa manusia

yang pada masa hidupnya, berada pada jalan yang lurus sebagaimana

huruf ‘I’ itu. Kegunaan huruf 'I' umpama lurusnya 'Alif' melambangkan insan

dan iman, juga membawa pengertian ILMU kerana Allah mengangkat

orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan

beberapa darjat. Ilmu juga diklasifikasikan sebagai pengetahuan atau

kepandaian yang merangkumi semua bidang yakni duniawi mahupun

ukhrawi. Ilmu juga di takrifkan sebagai pemindahan roh atau jiwa daripada

kegelapan kepada kecerahan dan sebagai suatu kebenaran dan

keyakinan.Logo ini menggunakan dua ‘P’ dan dua ‘I’ melambangkan duaperingkat pendidikan iaitu Sistem Sekolah dan Sistem Pengajian Tinggi.Hurup ‘P’ yang bertingkat ke arah 'I' melambangkan tahap-tahapkecemerlangan pendidikan Malaysia. Bentuk Bulat melambangkan Malaysiasebagai pusat pendidikan yang bersifat global. Dari segi warna, birubermaksud profesionalisma dalam sistem pendidikan negara. Kuningkeemasan melambangkan kecemerlangan. Putih melambangkan sistempendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk insan yang berkualiti danberakhlak mulia.

Rekabentuk oleh :

Prof. Dato’Dr Ahmad Zainuddin & Mohd Faizal Ahmad

(Majlis Rekabentuk Malaysia)

Page 3: Kpm Baru Logo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

MINISTRY OFEDUCATIONMALAYSIA

Versi Bahasa Inggeris

Page 4: Kpm Baru Logo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

MINISTRY OFEDUCATIONMALAYSIA

Grid Logo

Page 5: Kpm Baru Logo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

MINISTRY OFEDUCATIONMINISTRY O

MALAYSIA

Ruang Kosong

Warna biru menunjukkan ruang kosong di mana tiada sebarang *unsur

lain kelihatan di dalamnya.

* Unsur lain – perkataan, corak, huruf, lakaran dan sebagainya

Page 6: Kpm Baru Logo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Adobe Garamond Pro -

Bold

Adobe Garamond Pro -

Regular

Adobe Garamond Pro -

BoldAdobe Garamond Pro -

Regular

MINISTRY OF

EDUCATION

MALAYSIA

Adobe Garamond Pro -

BoldAdobe Garamond Pro -

Regular

MINISTRY OF

EDUCATION

MALAYSIA

27mm 27mm

Jenis Font

Lebar logo (minimum)

Page 7: Kpm Baru Logo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

C

M

Y

K

100 %

91.82 %

18.82 %

5.99 %

C

M

Y

K

0 %

34.85 %

81.13 %

0 %

Black :30%

Black :100%

Skema Warna Hitam dan Putih

Penggunaan Latar Belakang Berwarna Gelap

**Kod warna yang digunakan merupakan standard piawaian untuk pencetak.

Page 8: Kpm Baru Logo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / MINISTRY OF EDUCATION

Logo yang tidak lengkap

MINISTRY OFEDUCATIONM ALAYSIA

Penggunaan Logo KPM yang SALAH

Kedudukan logo yang diubah

Kedudukan logo yang diubah

Bentuk logo diregang atau

dipadatkan

Penggunaan warna logo yang

berbeza daripada warna asal

Pertukaran jenis font daripada

font asal/ditetapkan

Page 9: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN

LOGO

(KEPALA SURAT)

Page 10: Kpm Baru Logo

Cetakan dan penggunaan kepala surat (letter head) yang baru adalah

berdasarkan ketetapan dalam Surat Pekeliling Am Bil. 1/2013 :

Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi

Persekutuan.

Page 11: Kpm Baru Logo
Page 12: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO DI KEPALA SURAT KPM

Page 13: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO DI KEPALA SURAT KPM

Page 14: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO DI KEPALA SURAT KPM

Page 15: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO

(KAD NAMA)

Page 16: Kpm Baru Logo

**Ini merupakan contoh penggunaan logo KPM dalam kad nama dan bukan merupakan format standard

pengisian maklumat dalam kad tersebut (pengisian maklumat adalah mengikut kesesuaian).

Page 17: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO

(BANNER & BUNTING)

Page 18: Kpm Baru Logo
Page 19: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO PADA BANNER

Page 20: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO

(SIJIL)

Page 21: Kpm Baru Logo
Page 22: Kpm Baru Logo
Page 23: Kpm Baru Logo
Page 24: Kpm Baru Logo
Page 25: Kpm Baru Logo

CONTOH PENGGUNAAN LOGO

(BAJU KORPORAT)

Page 26: Kpm Baru Logo

REKABENTUK BAJU KORPORAT YANG

SEDIA ADA (LELAKI)

Material : Vicose

Design : Base (White)

Piping (Dark Blue)

Page 27: Kpm Baru Logo

REKABENTUK BAJU KORPORAT YANG SEDIA ADA

(PEREMPUAN)

Material : Vicose

Design : Base (White)

Piping (Dark Blue)