GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

of 12 /12
GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Embed Size (px)

description

GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS. Yen dak etung dina kaya wis sewunan mrana Yen dak etung warsa kaya wis kakehan angka Yen dak etung abad kaya wis seprapat kliwat. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Page 1: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

GEGURITAN

SAKA PAPAN

LAWAS

Page 2: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Yen dak etung dina kaya wis sewunan mranaYen dak etung warsa kaya wis kakehan angkaYen dak etung abad kaya wis seprapat kliwat

Page 3: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Wiwit aku maca cetha nganti nganggo kacamataSaben dina mulang wurug marang para siswaGonta-ganti teka lunga mbuh kabeh wis pirang angka

Page 4: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

IKI MANGSA AKEH BOCAH SING PADHA MATUR CETHA PAK OLEH SALAM SAKA IBUKU LHA IBUMU SAPA ....? NDHISIK KOWULANG HANACARAKA

Page 5: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

PAK OLEH SALAM SAKA PAKDHEKULHA PAKDHEMU SAPA ...?DHISIK KOWULANG MBENAKKE LISTRIK

Page 6: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Pak oleh salam saka simbahku

Lha simbahmu sapa ...?

nDhisik kancamu lungguh sameja

Oooooooo dak tampa … bales salam aturna

Page 7: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Kaya-kaya kabeh mau nggugah rasa .....Ngelingke marang umur jebul wis tuwaIya le ... iya nduuuk ....nDhisik kae-kae dak wulang isih bubar sunat

Page 8: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Ana sing nyanthel nanging ana uga sing ngeyel Piye maneh pancen wayahe isih padha seneng mbanggel Ora urus pancen kabeh durung mikir butuh

Page 9: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Nanging jebul kahanan sa

iki wis p

adha mapan

mBangun kulawarga mawad

ah sakinah la

n

barokah

Nyandhang drajat pangkat s

arta lu

ngguh

kursi jabatan

Page 10: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Siji loro telu sing wadon ya ayu-ayuPapat lima enem sing lanang ya nggantheng-nggantheng

Page 11: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Ati kebak rasa marem lan rasa senengNgungkuli wong sing dipunjung berkat lan arem-aremMeruhi kahanan kabeh wis padha ayem-ayem

Page 12: GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

Amiin ... Amiin ... Amiin