BBM - PPT.pptx

download BBM - PPT.pptx

of 39

Transcript of BBM - PPT.pptx

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  1/39

  Murid-murid,

  sila perhatikan gambar yang akandipapar dan cuba catatkan aktiviti yang

  sedang dilakukan oleh watak-watak

  dalam gambar.

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  2/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  3/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  4/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  5/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  6/39

  1. Main bola

  2. Baca buku

  3. Batu seremban

  4. Lompat tali

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  7/39

  bolabaca

  buku batu

  tali

  Perkataan KV + KV

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  8/39

  bola

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  9/39

  baca

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  10/39

  buku

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  11/39

  batu

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  12/39

  tali

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  13/39

  Cara mencerakin perkataan

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  14/39

  sa yaContoh !saya"

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  15/39

  Aktiviti cerakin

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  16/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  17/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  18/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  19/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  20/39

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  21/39

  #emak$a%apan

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  22/39

  bola

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  23/39

  baca

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  24/39

  buku

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  25/39

  batu

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  26/39

  tali

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  27/39

  #yabas& tahniah

  kepa'a kumpulan

  yan( ber$aya)

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  28/39

  Aktiviti stesen

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  29/39

  1.Muri'*muri' akan 'ibaha(ikan kepa'a 'ua kumpulan.

  2.#etiap kumpulan ter'apat 3 oran( ahli kumpulan.

  3.n'a 'ikehen'aki men$alankan akti,iti 'i setiap stesen

  secara berkumpulan.

  4.-ua set bahan yan( sama akan 'ise'iakan untuk setiap

  kumpulan 'i tempat yan( berlainan& 'ua kumpulan akan

  men$alankan tu(asan serentak selama 2 minit.

  /. Perbincan(an 'alam kumpulan 'i(alakkan.

  rahan akti,iti

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  30/39

  0u(asan setiap stesen #tesen 1 #usun pule. #tesen 2 Mencari perkataan ber'asarkan

  (ambar 'alam pule.

  #tesen 3 Mencari ayat tun((al ber'asarkan

  perkataan yan( 'icari 'i stesen 2.

  #tesen 4 0ampalkan (ambar& perkataan 'an

  ayat tun((al pa'a papan putih.

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  31/39

  #emak$a%apan

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  32/39

  bola

  Adik suka bermain bola.

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  33/39

  ban( bacano,el.

  baca

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  34/39

  Buku

  Bukuitu sangat menarik.

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  35/39

  batu

  Kakak membalin( batuke

  'alam laut.

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  36/39

  tali

  0ali(uni itu kasar.

  B

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  37/39

  Baca

  'anin(at kembali

  1 B l Adik k b i b l

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  38/39

  1. Bola- Adik suka bermain bola.

  2. Baca- Abang baca novel.

  3. Buku- Bukuitu sangat menarik.

  . Batu- !akak membaling batuke dalam

  laut.

  ". 0ali - 0aliguni itu kasar.

 • 7/21/2019 BBM - PPT.pptx

  39/39

  #ekian&terima kasih