008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009

008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009
008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009
008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009
008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009
download 008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009

of 4

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009

 • 8/9/2019 008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009

  1/4

  DakwahPembimbing: Ustadz Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman

  Jihad&DakwahVOL 8/TH. II

  06 Shafar 1430 H/01 Februari 2009 MBu

  letin

  Jihad

  terutama kaum Muslimin Palestina. Jika bocah-bocah

  Palestina dengan lantang mengatakan : 'Beri aku

  senjata, maka demi Allah aku akan melawan mereka'.

  Maka bagaimanakah dengan kita ?

  Syekh Aiman Az Zawahiri, salah satu ulama masa

  kini yang menaruh perhatian sangat besar terhadap

  Palestina dengan mengeluarkan pesan dengan judul"Palestina merupakan urusan kita dan urusan setiap

  muslim". Beliau berpesan :

  Oleh karena ini saya ingatkan kepada setiap orang

  yang merdeka dan terhormat di Palestina agar tidak

  membantu menjual Palestina dan tidak membantu

  menyerahkannya kepada yahudi ataupun

  berkompromi dengan mereka, meskipun hanya

  sebutir pasir.

  Saya juga tujukan (peringatan saya) kepada setiap

  orang yang telah masuk

  dalam organisasi sekuler

  yang berpaling menjauh dari

  syariat dan menyerahkan

  sebagian besar Palestina,

  dan setuju dengan solusi

  setan barat dan timur.

  Saya tujukan kepada

  mereka dan saya katakan :

  Kembalilah kalian kepada

  kebenaran, kepada jalan

  Islam dan jihad, berdirilah

  kalian bersama umat muslim di bawah panji tauhid

  melawan invasi baru salibis-zionis. Jika kita tidak

  menyadari bahwa Palestina bukanlah pusat

  peperangan antara salibis melawan Islam, maka kita

  tidak akan menyadari sesuatupun. Yakinlah kalian

  dengan Rabb kalian Sang Pencipta, Pemberi Rizki,

  Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dan ketahuilah bahwa

  organisasi-organisasi tersebut "tidak kuasa untuk

  (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan

  tidak (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatanpun

  dan (juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan

  dan tidak (pula) membangkitkan." (Al-Furqan: 3).

  Lalu bagaimana mungkin mereka dapat melakukan

  segala sesuatu untuk kalian?

  Jihad, Solusi Masalah Palestina

  Syekh Abu Mush'ab Az Zarqawi pernah

  mengatakan : "Sesungguhnya kami berjihad di

  Irak sementara mata kami tertuju ke Baitul

  Maqdis".

  Palestina telah menjadi masalah seluruh kaum

  Muslimin yang masih ada setitik iman dan ghiroh

  Islam dalam dadanya. Masalah ini tidak bisa

  dijadikan masalah lokal, hanya khusus rakyat

  Palestina saja, tetapi harus menjadi masalah

  global, seluruh ummat Islam sedunia. Kaum

  Muslimin wajib membebaskan tanah kaum

  Muslimin di Palestina.Syekh Usamah bin Ladin mengatakan :

  Kepada saudara kami di Palestina. Kami

  ucapkan, Sesungguhnya darah anak-anakmu

  adalah darah anak kami. Dan darah kalian adalah

  darah kami. Darah dibalas darah kehancuran

  dibalas kehancuran. Kami bersaksi atas nama

  Allah bahwa kami takkan membiarkan kalian

  sampai kita menangatau mati seperti Hamzah

  r.a.

  Syekh Usamah menepati janjinya. Serangan 11

  September 2001 dilancarakan dan merupakan

  jawaban langsung atas kebijakan politik Amerika

  membela agresor Israel yang membumi-

  hanguskan Palestina. Jadi, Amerika diserangbukan karena mereka adalah corong kebebasan,

  tetapi karena Amerika adalah pelindung utama

  kaum laknat yahudi yang menyiksa anak-anak

  kaum Muslimin.

  Al Haznawi, salah seorang pelaku aksi syahid

  11 September bersumpah berulang-ulang bahwa

  yang dilakukannya adalah karena dan untuk

  Palestina, untuk Palestina, dan Palestina. Begitu

  juga, Syekh Abdul Aziz Al Muqrin, Syekh Zarqawi,

  dan lainnya.

  Demikianlah perjuangan umat Islam dalam

  upayanya membebaskan Palestina. Dahulu, Nabi

  Muhammad memuliakan Masjidil Aqsha dan

  Palestina. Para sahabat kemudian

  membebaskannya dan menjadikannya sebagai

  wilayah Islam. Kini Palestina terjajah dan

  didzolimi. Percik darah masih tercecer di bumi

  Palestina. Apakah yang telah kita lakukan ?

  [International Jihad Analysis, Ar Rahmah Media

  Network] http://www.arrahmah.com

  r

  m asalah Palestina tidak akan pernah selesaiselama derita kaum Muslimin di negerisuci tersebut masih terjadi. Syekh Usamah bin

  Ladin pernah mengatakan, Amerika tidak akan

  pernah memimpikan keamanan hingga kami

  benar-benar merasakannya di Palestina.

  Nyatanya, percik darah masih tercecer diSerambi Al Quds. Ucapan dari mulut-mulut kecil

  dan tak berdosa, bocah-bocah malang Palestina

  menjadi saksi betapa kekejaman kaum yahudi

  laknatullah masih terjadi di bumi suci Palestina.

  Takkan mungkin air mata tidak menetes

  menyaksikan kekejaman tak berperi ini dari lubuk

  hati seseorang yang masih ada iman di dadanya.

  Anak-anak kecil Palestina menanggung beban

  orang-orang dewasa. Langkah kecil mereka

  terhadang para penjahat

  yang zolim dan laknat.

  Diusir dan diburu siang dan

  malam. Sedangkan kita

  khawatir dengan anak-anak kita sendiri, ketika

  tangannya kotor karena

  debu, sedangkan mereka

  anak-anak Palestina tangan

  mereka kotor kena peluru

  dan mesiu. Serta darah

  yang tertumpah. Mereka,

  anak-anak Palestina, tak

  pernah merasakan kenikmatan hidup sejak

  terlahir di dunia ini.

  Syekhul Jihad, Abdullah Azzam mengatakan

  bahwa kemuliaan Palestina tidak mungkin

  kembali hanya dengan ucapan-ucapan saja.

  Apakah mereka bisa mengembalikan sejengkal

  saja dari tanah Palestina?. Sesungguhnya dien

  Allah (Islam) tidak akan menang hanya dengan

  omong kosong belaka, dan negeri-negeri Islam

  juga tidak akan terjaga hanya dengan pantun,

  lagu dan syair serta lainnya.

  Sungguh, Percik Darah di Serambi Al Quds ini

  akan menaikkan tensi ghiroh kita kepada Islam,

  HARUSKAH MEREKA MATI ???

  Assalamualaikum

  Wr. Wb.

  Alhamdulillah,

  puji syukur

  kepada Allah,

  Rab semesta alam,penguasa atas segala

  sesuatunya.

  Ikhwan Fillah. Kepedih ini belum

  juga hilang, duka Gaza membuat

  semua hati bergetar menagis atas

  pendzoliman bangsa MONYET!.

  Haruskah Mereka Mati ???.

  Tajuk ini kami angkat sebagai

  Telaah khusus menjawab Solusi

  Masalah di Gaza, Palestina.

  Menuntaskan materi terdahulu,Mereka Merusak Pemikiran umat

  Islam! (bagian 2), kami sajikan di

  pembahasan selanjutnya pada

  rubrik Aqidah Islamiyah dengan

  pembahasan tentang Syiah dan

  Murjiah.

  Kemudian Rubrik Tarbiyah

  Jihadiyah, masih menuntaskan

  pembahasan terdahulu akan

  Keutamaan Jihad di Jalan Allah

  (bagian 4).

  Demikian Ikhwah Fil Llah. Kami

  selaku redaksi mengucapkan,

  selamat membaca, dan maaf atas

  segala kekurangan.

  kita

  panjatkan

  Dan pada rubrik Klik: Dunia

  Islam, kami hadirkan berita dari

  belahan bumi Jihad yang sampai

  saat ini belum padam api Jihad

  didalam hati para Mujahidin demi

  membela Agama Allah. Semoga

  Allah menolong para Mujahiden

  hingga mendapatkan kemenagan

  atau Syahid dijalanNya. Dan

  menghancurkan para Kuffar

  dengan sehancur-hancurnya,

  Wabadu...

  Walhamdulillah...

  amien.

  salamiftitah

 • 8/9/2019 008 - Buletin Dakwah & Jihad Edisi Februari 2009

  2/4

  PAGE 2 VOL 8, TH. II/FEBRUARI 2009BULETIN DAKWAH & JIHADPAG E 2

  B. SYI'AH

  DEFINISI

  Secara Etimologi :

  (Tahdzibul Lughah : 3/61)

  (Tafsir Al Qur'an Al 'Adzimu : 3/131)

  Berasal dari kata:

  Pengikut,

  Teman dekat

  Ad Dzahiri berkata:

  Az Zubaidi berkata:

  Mereka terdiri dari lima sekte:

  Kisaniyyah, Zaidiyyah, Imamiyah,

  Ghulaat dan Isma'iliyah. Diantara

  sebagian mereka ada yang cendrung

  :

  :

  :

  Penolong

  ,

  ,

  ,

  Syi'ah adalah penolong dan

  pengikut seseorang, dan setiap kaum

  yang berkumpul atas suatu urusan,

  maka mereka disebut Syi'ah.

  Setiap kaum yang berkumpul atas

  suatu urusan, maka mereka disebut

  Syi'ah, dan setiap kaum yang

  menolong manusia dan berkelompok

  kepadanya disebut Syi'ah baginya.

  Aslinya adalah dari kata

  berarti) ketundukan dan mengikuti.

  (yang

  kepada

  prinsip-

  prinsip

  Mu'tazilah,

  sabagian

  cendrungkepada

  Sunnah, dan

  sebagian

  lagi cendrung

  kepada Tasybih. Merekalah orang-

  orang yang menetapkan Ali secara

  khusus dengan mengatakan bahwa Ali

  adalah manusia yang paling afdhal

  setelah Rasulullah , dan orang yang

  paling berhak dalam kepemimpinan

  demikian juga anak-anak setelahnya.

  Mereka meyakini bahwa

  kekhalifahan dan keimamahan Ali dan

  cucu-cucunya merupakan nash dan

  wasiat, dan tidak akan keluar daricucu-cucu Ali . Jika keluar, tentu

  dengan cara yang dzalim pihak lain,

  atau dengan taqiyyah (pengakuan

  pura-pura) dari mereka. Mereka juga

  mengatakan bahwa imamah bukanlah

  perkara kemaslahatan yang

  dilaksanakan dengan cara pemilihan

  umum, kemudian imam baru sah

  denagn pengesahan mereka. Akan

  tetapi ia merupakan perkara ushul /

  pokok dan rukun dien.

  Mereka juga bersepakat atas

  wajibnya penentuan, pe-nash-an dan

  penetapan kemaksuman para Imam

  Ali dari dosa besar dan kecil, darimenyelisihi perkataan, dari berlepas

  diri dengan perkataan, perbuatan dan

  keyakinan, kecuali dalam keadaan

  taqiyyah. Dan mereka mencala para

  r

  t

  sahabat-sahabat Rasulullah , selain

  Ali bin Abi Thalib , demikian pula

  mencerca isteri Rasulu