Search results for APLIKASI KAMUS MOBILE BAHASA SUNDA dua bahasa saja, yaitu (Sunda - Indonesia) atau (Indonesia - Sunda)

Explore all categories to find your favorite topic

1. Kamus Basa Sunda SUNDA – INDONESIA ( A,B,C,D,E ) A Aang = Kakak Abah = Bapak Abdi (sim) = Saya Abot = Berat Acan = Belum Acuk / Raksukan = Pakaian Adat = Tabiat…

1. Kamus Basa Sunda SUNDA – INDONESIA ( A,B,C,D,E ) A Aang = Kakak Abah = Bapak Abdi (sim) = Saya Abot = Berat Acan = Belum Acuk / Raksukan = Pakaian Adat = Tabiat Adeuk…

APLIKASI KAMUS MOBILE BAHASA SUNDA-INDONESIA MENGGUNAKAN J2ME DAN MYSQL Publikasi diajukan oleh Fitri Hastuti 06.11.1205 kepada JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI…

Kamus Sunda - Indonesia,Kamus bahasa sunda - indonesia,Kamus bahasa indonesia - sunda,SUNDA INDONESIA A Aang = Kakak Abah = Bapak Abdi (sim) = Saya Abot = Berat Acan = Belum…

1. INDONESIA - SUNDAA Batu = BatuAbu = Kekebul Batu Kapur = ApuAbu Rokok = Calacah Bawah = HandapAda = Aya Bayangan = SawanganAdalah = Nyaeta Bayang-bayang = KalangkangAdik…

SUNDA - INDONESIA A Aang = Kakak Abah = Bapak Abdi (sim) = Saya Abot = Berat Acan = Belum Acuk / Raksukan = Pakaian Adat = Tabiat Adeuk = Akan Adi = Adik Adigung = Angkuh…

INTERFERENSI BAHASA SUNDA DALAM BAHASA INDONESIA MASYARAKAT KETURUNAN SUNDA KOTA TANJUNGPINANG ARTIKEL E-JOURNAL Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar…

Kamus Sunda Abu = Kekebul Abu Rokok = Calacah Ada = Aya Adalah = Nyaeta Adik = Rai, Adi, Pun Adi Air = Cai Ajar = Wuruk, Atik ; Belajar = Diajar ; Ajaran = Wurukan, Atikan…

Presentasi saya tentang Falsafah Masyarakat Sunda yang mencakup tentang gaya hidup masyarakat Sunda rata-rata,pandangan masyarakat Sunda dalam kepercayaan,pandangan hidup,dll.…

Bahasa Sunda Pangajaran 1 âBiantaraâ Nama Anggota Kelompok: Hejo - Ananda Putri - Farhan Rasyid - M. Syifa Fahrezi - Noviawati R - Renita Dwi Kristyana - Reza Rizky N -…

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Kamus merupakan media yang memuat khasanah perbendaharaan kata atau istilah suatu bahasa yang menggambarkan tingkat peradaban bangsa…

PERIBAHASA BAHASA SUNDA Abang-abang lambe Hanya baik di bibir saja untuk menyenangkan hati orang lain. Abis bulan abis uang Habis bulan, uang gajh pun habis juga; penghasilan…

Basa, Kasenian, jeung Kahirupan Sunda KU ayana kamekaran téknologi internét nu ngarambah nepi ka tepis wiring, tétéla mawa pangaruh nu kalintang hadé kana…

Assalamu’alaikum SELAMAT DATANG Biantara Kelompok 1 Nu terdiri ti…. Siti Rahmadani Firna Alfisyahrin Siti Umi Afifah Cendikia Azwar Jaka Permana Poni Agustin Biantara…

Belajar Bahasa Sunda dari http://sundakoncara.multiply.com/journal/item/13 Aksara dalam bahasa Sunda sama halnya dengan aksara Latin (A-Z), namun ditambah dengan adanya…

242 GuGun Gunardi WAWANGSALAN BAHASA SUNDA Gugun Gunardi adeugun@gmail.com Fakultas Sastera universitas Padjadjaran indonesia Abstrak Wawangsalan dalam bahasa Sunda merupakan…

WAWACAN WAWACAN Oleh : Iqbal Amrullah (17) XII MIPA 3  Wawacan dina sastra sunda wawacan teh nyaeta hiji karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Eusina ngebrehken hiji…

Dalam draft ini masih terdapat begitu banyak sanakekurangan dan kesalahan di sana-sini. Bantuan dari banyak pihak sangat diharapkan agar kesalahan bisa diperbaiki, dan kekurangan…

KAMUS BAHASA SABU Oleh M. L. Djoh VISI : Melestarikan Bahasa Daerah Sabu MISI : Berusaha belajar, mengerti, memahami, mencintai, mempergunakan Bahasa daerah Sabu di rumah,…

~ 0202 lT PEDO A v~ PE YEL CCARAA PE YULUHA BAHASA INDO SIA Junaiyah HM zaenal Arifin PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA OEPARTBID! PENDIDtKAH MASlOHAl PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN…