Tuntunan sholat Tahajud

of 4 /4
Tuntunan sholat Tahajud, Setelah selesai melaksanakan shalat tahajud, dilanjutkan dengan shalat sunat witir. Setelah tahajud dilanjutkan dengan membaca doa berikut, yaitu: "Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik- Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik- Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar),janji-Mu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad saw itu benar, dan hari kiamat itubenar(ada). Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada- Mu lah aku kembali, hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang- terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." "Akumemohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung,yang tak ada Tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya" Atau dengan bacaan ini :

Embed Size (px)

Transcript of Tuntunan sholat Tahajud

Page 1: Tuntunan sholat Tahajud

Tuntunan sholat Tahajud,

Setelah selesai melaksanakan shalat tahajud, dilanjutkan dengan

shalat sunat witir.

Setelah tahajud dilanjutkan dengan membaca doa berikut, yaitu:

"Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar),janji-Mu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad saw itu benar, dan hari kiamat itubenar(ada).

Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali, hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

"Akumemohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung,yang tak ada Tuhan

selain Dia. Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat

kepada-Nya"

Atau dengan bacaan ini :

"Wahai Allah! Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku pun berada dalam janji-Mu, menurut kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa saja yang telah kulakukan. Kuakui kepada-Mu nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kuakui dosaku. Karena itu ampunilah aku, karena tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau"

Page 2: Tuntunan sholat Tahajud

Doa setelah solat witir :

�ق�د�و�س�١ �م�ل�ك� ال �ح�ان� ال ب Maha suci Raja yang . س�

Suci;

�ق�د�و�س�٢ �م�ل�ك� ال �ح�ان� ال ب Maha suci Raja yang . س�Suci;

�ق�د�و�س�٣ �م�ل�ك� ال �ح�ان� ال ب Maha suci Raja yang . س�Suci;

و�ح�٤ �ة� و�الر� �ك � ئ �م�ال ب ال Tuhannya para Malaikat dan . ر�Jibril

Artinya :

"Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap, kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu', kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar, kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh, kami memohon kepada-Mu agama yang lurus, kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak, kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat, kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna, kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. Wahai Allah, Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami, puasa kami, shalat malam kami, kekhusyu'an kami,

Page 3: Tuntunan sholat Tahajud

kerendahan hati kami, ibadah kami, Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Zat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang, Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua, dan segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam"

Kemudian Membaca Do’a ini

“ALLAAHUMMA INNAKA ‘AFUWWUN TUHIBBUL ‘AFWA FA’FU’ANNII 3X

“ALLAAHUMMA INNAA NAS-ALUKA RIDLAAKA WALJANNATA

WANA’UUDZU BIKA MIN SAKHATIKA WANNAARI 3X

Artinya:

“Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi ampun, dan Engkaulah Tuhan

yang suka memberi ampun, karena itu ampunilah hamba, ya Allah,

hamba mohon keridhaan-Mu/surga dan hindarkanlah hamba dari

kemurkaan-Mu dan api neraka”.

Shalat Dhuha

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rosulullah saw

bersabda: “Sholatlah kalian dua roka’at dari sholat Dluha dengan

membaca dua surat tentangnya:

Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-

Syams

Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha.

Dan diriwayatkan dari al ‘Uqaili bahwa Rosulullah saw dalam dua

roka’at sholat Dluha membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul

huwallahu ahad, Pada rakaat pertama Al kafirun, Pada rakaat

kedua Al Ikhlas

Niat shalat dhuha adalah:

Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa.

Artinya: ” Aku niat shalat sunat dhuha dua rakaat, karena Allah.”

Dzikir setelah Dhuha

Diriwayatkan setelah shalat dhuha Nabi S.A.W membaca

Robbigh firly watub ‘alayya innaka antat-tawwaabul Ghofur

(100x)

Ya Robbi, Ampunilah aku dan terimalah taubatku, Sesungguhnya Engkau

Maha Penerima taubat dan ampunan

Doa yang dibaca setelah shalat dhuha:

Page 4: Tuntunan sholat Tahajud

Artinya: “ Ya ALLAH, bahwasanya waktu Dhuha itu waktu Dhuha-MU dan

kecantikan adalah kecantikanMU dan keindahan adalah keindahan-

MU dan kekuatan adalah kekuatan-MU dan kekuasaan adalah

kekuasaan-MU dan perlindungan itu adalah perlindungan-MU. YA

ALLAH, jikalau rejekiku masih diatas langit, maka turunkanlah,

Dan jikalau ada didalam bumi maka keluarkanlah dan jikalau sukar

maka mudahkanlah dan jika haram maka sucikanlah dan jikalau

masih jauh maka dekatkanlah dengan berkat waktu Dhuha,

keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-MU. Limpahkanlah

kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-

hambamu yang shaleh.