RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH...

of 12 /12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5 © Norhayati binti Mat Zain SMKSP 1 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP TEMA 10 | KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 1.1 Imperialisme Barat di Asia Tenggara 1.1.1 Imperialis Barat 1.1.2 Faktor-faktor imperialisme Barat Memahami faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. Aras 1 Menyatakan takrif imperialisme Menyenaraikan kuasa imperialis Barat di AT. Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis Barat di AT. Menyatakan faktor-faktor Imperialisme Barat di AT. Aras 2 Menghuraikan faktor-faktor imperialisme Barat di AT. Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa Barat di AT. Aras 3 Merasionalkan keistimewaan AT yang menarik minat imperialisme Barat. Negara kita tanggungjawab kita - Sedia bertanggungjawab mempertahan negara. - Berbangga dengan keistimewaan negara. Imperialis Imperialism e kronologi 1.2 Perubahan Sistem Politik 1.2.1 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Memahami sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di AT. Aras 1 Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Barat di AT. Aras 2 Menghuraikan perubahan pentadbiran di AT. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di AT. Aras 3 Menganalisis kesan pengenalan sistem Birokrasi Barat. Negara kita tanggungjawab kita - Sedia bertanggungjawab mempertahan negara. - Berbangga dengan keistimewaan negara. Birokrasi 1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara 1.3.1 Faktor-faktor kemunculan Nasionalisme 1.3.2 Perkembangan Nasionalisme Memahami gerakan nasionalisme di AT. Aras 1 Menyatakan takrif nasionalisme. Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di AT. Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di AT. Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di AT. Aras 2 Menghuraikan faktor yang mencetuskan nasionalisme di AT. Membincangkan perkembangan Mempertahankan kedaulatan negara - sedia berkorban untuk mempertahankan bangsa dan negara. Nasionalis me Nasionalis Gerakan Islah Gerakan sederhana Gerakan radikal Gerakan sederhana Gerakan sekular Gerakan 2 0 1 2

Embed Size (px)

Transcript of RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH...

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 1

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  TAHUN

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  TEMA 10 | KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

  BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

  1.1 Imperialisme Barat di Asia Tenggara

  1.1.1 Imperialis Barat

  1.1.2 Faktor-faktor imperialisme Barat

  Memahami faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. Aras 1

  Menyatakan takrif imperialisme

  Menyenaraikan kuasa imperialis Barat di AT.

  Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis Barat di AT.

  Menyatakan faktor-faktor Imperialisme Barat di AT.

  Aras 2

  Menghuraikan faktor-faktor imperialisme Barat di AT.

  Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa Barat di AT.

  Aras 3

  Merasionalkan keistimewaan AT yang menarik minat imperialisme Barat.

  Negara kita tanggungjawab kita

  - Sedia bertanggungjawab mempertahan negara.

  - Berbangga dengan keistimewaan negara.

  Imperialis

  Imperialisme

  kronologi

  1.2 Perubahan Sistem Politik

  1.2.1 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

  Memahami sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di AT. Aras 1

  Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Barat di AT.

  Aras 2

  Menghuraikan perubahan pentadbiran di AT.

  Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di AT.

  Aras 3

  Menganalisis kesan pengenalan sistem Birokrasi Barat.

  Negara kita tanggungjawab kita

  - Sedia bertanggungjawab mempertahan negara.

  - Berbangga dengan keistimewaan negara.

  Birokrasi

  1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara

  1.3.1 Faktor-faktor kemunculan Nasionalisme

  1.3.2 Perkembangan Nasionalisme

  Memahami gerakan nasionalisme di AT. Aras 1

  Menyatakan takrif nasionalisme.

  Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di AT.

  Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di AT.

  Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di AT.

  Aras 2

  Menghuraikan faktor yang mencetuskan nasionalisme di AT.

  Membincangkan perkembangan

  Mempertahankan kedaulatan negara

  - sedia berkorban untuk mempertahankan bangsa dan negara.

  Nasionalisme

  Nasionalis

  Gerakan Islah

  Gerakan sederhana

  Gerakan radikal

  Gerakan sederhana

  Gerakan sekular

  Gerakan

  2 0 1 2

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 2

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  nasionalisme di AT. Aras 3

  Membandingkan corak pergerakan nasionalisme di AT.

  massa

  Revolusi

  sekular

  UJIAN INTERVENSI SPM

  BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

  2.1 Perjuangan

  Pemimpin Tempatan Menentang British

  2.1.1 Sebab-sebab Penentangan

  2.1.2 Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan

  Memahami perjuangan pemimpin setempat menentang British. Aras 1

  Menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang British.

  Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang British.

  Menceritakan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British.

  Aras 2

  Menghuraikan sebab pemimpin setempat berjuang menentang British.

  Membandingkan bentuk perjuangan pemimpin setempat menentang British.

  Aras 3

  Membahaskan perjuangan pemimpin setempat sebagai pejuang bangsa.

  Menjelaskan kepentingan pemuafakatan untuk mencapai matlamat sesuatu perjuangan.

  Memartabatkan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

  - berani mempertahankan maruah bangsa dan negara

  - menghargai pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

  Pemimpin setempat

  Anti-British

  Maruah bangsa

  Pejuang bangsa

  2.2 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

  2.2.1 Faktor-faktor

  Pemangkin Nasionalisme

  2.2.2 Gerakan Islah dalam Meningkatkan Minda Bangsa

  2.2.3 Akhbar, Majalah

  dan Novel: Penggerak Kesedaran Kebangsaan

  2.2.4 Perjuangan

  Nasionalisme oleh Persatuan-persatuan Melayu

  2.2.5 Gerakan

  Memahami perkembangan gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. Aras 1

  Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme.

  Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam Gerakan Islah.

  Menyenaraikan akhbar dan majalah yang berperanan dalam gerakan nasionalisme.

  Menyatakan perkembangan peranan akhbar, majalah dan novel dalam gerakan nasionalisme.

  Menyatakan maksud dan matlamat Gerakan Islah.

  Menyatakan matlamat Gerakan Islah.

  Aras 2

  Menghuraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme.

  Menghuraikan perjuangan Gerakan

  Kesepakatan dalam perjuangan.

  - hidup bersatu padu.

  - Sedia mempertahankan maruah bangsa.

  Membudayakan ilmu dalam kehidupan

  - mempelbagaikan strategi mencapai matlamat yang satu.

  - Berfikiran kreatif dalam menghasilkan idea.

  Sedia berkorban. - Bersedia berkorban

  untuk kepentingan bersama.

  Gerakan Islah

  Kaum Muda

  Kaum Tua

  Nasionalis

  Pan-Islamisme

  Sosio-ekonomi

  Sosio-politik

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 3

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun

  Islah.

  Menghuraikan isu yang diperjuangkan oleh badan-badan dan kesatuan dalam gerakan nasionalisme.

  Aras 3

  Menilai keberkesanan peranan akhbar dan majalah dalam kebangkitan semangat nasionalisme.

  Mengklasifikasikan isu, perjuangan akhbar dan majalah dalam gerakan nasionalisme.

  Menilai wawasan Kaum Muda dalam mendaulatkan bangsa Melayu.

  UJIAN BULANAN PERTAMA

  TEMA 11 | PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

  BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

  3.1 Latar Belakang

  Pembinaan Negara dan Bangsa

  3.1.1 Pembinaan Negara dan Bangsa

  3.1.2 Ciri-ciri Negara dan Bangsa

  Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa. Aras 1

  Mentakrifkan konsep negara dan bangsa.

  Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa.

  Aras 2

  Menerangkan latar belakang pembinaan negara Jerman dan Itali.

  Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa.

  Aras 3

  Menilai kepentingan pembentukan negara dan bangsa.

  Membandingkan proses pembinaan negara dan bangsa kerajaan Madinah, Itali dan Jerman.

  Kebanggaan warisan bangsa dan negara.

  - menyanjung warisan bangsa.

  Negara

  Bangsa

  Negara bangsa

  Kerajaan

  Piagam

  Perlembagaan

  Real Politics

  Undang

  Lembaga

  Perut

  Buapak

  Suku

  3.2 Kesultanan Melayu Melaka Asas Pembentukan Negara dan Bangsa

  3.2.1 Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

  Memahami ciri-ciri negara dan bangsa yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka. Aras 1

  Menyenaraikan ciri-ciri asas negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

  Menyatakan ciri-ciri warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam undang-undang Kerajaan Johor dan Terengganu.

  Menyatakan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan.

  Memerihalkan prinsip demokrasi dan konsep persekutuan di Negeri Sembilan.

  Aras 2

  Menghuraikan ciri-ciri negara dan

  Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Melayu.

  - menghormati institusi pemerintahan negara.

  Perut

  Menobat

  3.3 Warisan Negeri-Negeri Melayu

  3.3.1 Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

  3.3.2 Kelantan Sistem

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 4

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Jemaah Menteri 3.3.3 Terengganu

  Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu (Ittiqan-ilmuluk bi-tadil il-suluk)

  3.3.4 Negeri Sembilan Prinsip Demokrasi dan Konsep Persekutuan.

  bangsa yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

  Membandingkan sistem pentadbiran yang diwarisi oleh negeri-negeri Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka.

  Aras 3

  Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa di negara kita yang diamalkan masa kini.

  Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang diwarisi oleh negeri-negeri Melayu.

  Membandingkan amalan demokrasi dalam adar pepatih dengan amalan demokrasi masa kini.

  BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

  4.1 Malayan Union

  4.1.1 Sebab-sebab

  Pengenalan Malayan Union

  4.1.2 Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union 1946

  4.1.3 Reaksi terhadap

  Malayan Union 4.1.4 Tindakan Orang

  Melayu Menentang Malayan Union

  Memahami proses pembentukan Malayan Union ke arah pembinaan negara dan bangsa. Aras 1

  Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946.

  Menceritakan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union 1946.

  Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-raja Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 946.

  Aras 2

  Menghuraikan isi-isi Perjanjian Malayan Union 1946.

  Menghuraikan sebab-sebab penentangan orang Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946.

  Aras 3

  Menghubungkaitkan Malayan Union 1946 dengan pembinaan negara dan bangsa.

  Menganalisis kepentingan Malayan Union 1946 kepada politik orang Melayu.

  Berbangga sebagai rakyat Malaysia.

  - menghormati raja dan pemimpin negara.

  Bersemangat kekitaan.

  - menjalinkan semangat bersatu-padu dan berharmoni

  Berdisiplin dan berbudi pekerti

  - bertindak wajar.

  Gagasan Malayan Union

  Jus Soli

  4.2 Persekutuan Tanah Melayu

  4.2.1 Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

  4.2.2 Langkah-langkah Pembentukan

  Memahami Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ke arah pembinaan negara dan bangsa. Aras 1

  Menyenaraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan 1948.

  Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

  Menyenaraikan langkah-langkah

  Bersemangat setia negara.

  - Bersedia berkorban untuk negara dan bangsa.

  Berusaha dan produktif.

  - Menyokong dan

  -

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 5

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Persekutuan Tanah Melayu

  4.2.3 Perjanjian

  Persekutuan Tanah Melayu 1948

  4.2.4 Tokoh-tokoh

  Penggerak Persekutuan Tanah Melayu

  pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

  Aras 2

  Menghuraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu (pembubaran Malayan Union 1948)

  Membincangkan peranan tokoh tokoh utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

  Aras 3

  Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan nagara dan bangsa

  Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dengan Perjanjian Merdeka 1957

  melibatkan diri dalam usaha pembangunan.

  BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

  5.1 Sistem Ahli 5.1.1 Ciri-ciri Sistem Ahli 5.1.2 Proses Perlaksanaan

  dan Kepentingan Sistem Ahli

  5.2 Pakatan Murni 5.2.1 Pakatan Murni Pra-

  Perikatan 5.2.2 Perikatan serta

  Pilihan Raya Bandaran Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955

  5.2.3 Perikatan dan Pakatan Murni ke Arah Kemerdekaan

  5.3 Perjanjian

  Persekutuan Tanah Melayu 1957

  5.3.1 Suruhanjaya Reid 5.3.2 Isu-isu Penting

  Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

  5.3.3 Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

  5.3.4 Peranan Tokoh-tokoh Kemerdekaan

  5.4 Pergerakan Politik di Sarawak dan

  Memahami sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di AT. Aras 1

  Menyatakan maksud Sistem Ahli.

  Menyatakan syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

  Menceritakan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah.

  Aras 2

  Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli dan pakatan Murni.

  Menghuraikan kepentingan pakatan murni.

  Menjelaskan usaha ke arah kemerdekaan negara.

  Menjelaskan senario pergerakan politik di Sarawak dan Sabah.

  Aras 3

  Menghubungkaitkan Perjanjian Tanah Melayu 1957 dengan kedaulatan negara dan bangsa.

  Membincangkan kepentingan kemunculan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah ke arah pembentukan kerajaan negeri.

  Bertoleransi bermuafakat untuk kepentingan negara.

  - Mengamalkan sikap bertolak ansur.

  Memartabatkan bangsa dan kedaulatan negara.

  - Menghargai kedaulatan negara.

  Pakatan Murni

  Kemerdekaan

  Kedaulatan

  Pemasyhuran

  Pengisytiharan

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 6

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Sabah

  BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

  6.1 Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia

  6.2 Faktor-Faktor

  Pembentukan Malaysia

  6.2.1 Faktor Politik

  6.2.2 Faktor Ekonomi 6.2.3 Faktor Sosial

  Memahami matlamat pembentukan Malaysia Aras 1

  Menyatakan idea pembentukan gagasan Malaysia

  Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia

  Aras 2

  Menghuraikan sebab sebab pembentukan Malaysia

  Keranamu Malaysia. - Sedia berkorban.

  Gagasan

  6.3 Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia

  6.3.1 Reaksi dalam Negeri 6.3.2 Reaksi Negara Luar 6.4 Langkah-Langkah

  Pembentukan Malaysia

  6.5 Perjanjian Malaysia

  1963 6.5.1 Inti Pati Perjanjian

  Malaysia 1963

  Memahami matlamat pembentukan Malaysia Aras 1

  Menyatakan reaksi dalam negara terhadap pembentukan Malaysia

  Menyatakan reaksi negara negara luar terhadap pembentukan Malaysia

  Menyenaraikan syarat perjanjian Malaysia 1963

  Aras 2

  Menyusun secara kronologi peristiwa pembentukan Malaysia

  Menjelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia

  Aras 3

  Menganalisis usaha pemimpin negara luar bagi mengekalkan negara Malaysia yang berdaulat

  Kesepakatan untuk kestabilan negara.

  - Sentiasa bersatu padu.

  Konfrantasi

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

  7.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen

  7.1.1 Perlembagaan

  7.1.2 Raja Berpelembagaan

  7.1.3 Kuasa Pemerintah

  7.1.4 Pilihan Raya

  7.1.5 Parti Politik di

  Malaysia sehingga tahun 1963

  Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Malaysia. Aras 1

  Mentakrifkan Demokrasi Berparlimen.

  Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen.

  Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan.

  Menyenaraikan kuasa Yang Di Pertuan Agong

  Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan fungsinya.

  Menyatakan proses pilihanraya

  Sistem demokrasi sebagai ideologi pemerintahan negara.

  - Mendokong amalan demokrasi negara kita.

  Keluhuran Perlembagaan.

  - Menpertahankan dan mendaulatkan Perlembagaan Negara.

  Demokrasi

  Perlembagaan

  Keluhuran perlembagaan

  Raja berpelembagaan

  Parlimen

  Jemaah menteri

  Pengasingan kuasa

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 7

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Menyatakan pihak yang terlibat dalam pilihanraya

  Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga tahun 1963.

  Aras 2

  Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen.

  Menjelaskan kepentingan perlembagaan.

  Membandingkan fungsi-fungsi badan-badan pemerintah.

  Menghuraikan proses pilihanraya.

  Mengalurkan perkembangan parti politik di TM, Sarawak dan Sabah selepas PD2 sehingga tahun 1963.

  Aras 3

  Menjelaskan kepentingan pindaan perlembagaan.

  Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan.

  Mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan pemerintahan negara.

  Kesetiaan kepada raja dan negara.

  - Menghormati raja dan pemimpin negara.

  Kedaulatan undang-undang

  - Patuh kepda peraturan dan undang-undang.

  Kepimpinan melalui tauladan.

  - Bertanggungjawab dalam kepimpinan.

  Pilihanraya penting dalam sistem demokrasi

  - Menunaikan hak dan tanggungjawab.

  Pilihanraya

  Badan pelaksana

  Badan kehakiman

  Badan perundangan

  Dewan negara

  Dewan rakyat

  Ordinan

  Enakmen

  akta

  7.2 Negara Persekutuan

  7.2.1 Kerajaan Persekutuan

  7.2.2 Kerajaan Negeri

  Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Aras 1

  Menykan kerajaan persekutuan.

  Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri.

  Menyatakan bidang kuasa senarai bersama

  Aras 2

  Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri dan senarai bersama

  Aras 3

  Menghuraikan kepentingan kerjasama kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh.

  Merasionalkan kepentingan pembahagian kuasa.

  Persefahaman dalam kerajaan Persekutuan menjamin kesejahteraan negara

  - Mengamalkan sikap bermuafakat - Kekayaan negara dinikmati bersama

  Kerajaan persekutuan

  Kerajaan pusat

  Kerajaan negeri

  Senarai bersama

  7.3 Lambang-lambang Negara

  7.3.1 Jata Negara

  7.3.2 Bendera

  Kebangsaan

  7.3.3 Lagu Kebangsaan

  Memahami kepentingan memartabatkan lambang-lambang negara. Aras 1

  Menyenaraikan lambang-lambang negara.

  Menyatakan makna yang terdapat pada lambang-lambang negara.

  Aras 2

  Mentafsirkan lirik lagu kebangsaan.

  Menghuraikan fungsi lambang-lambang negara.

  Lambang negara simbol kedaulatan - Menghormati dan

  menghayati lambang-lambang negara - Memertabatkan lambang-lambang negara

  Jati diri bangsa kita - Bersikap jati diri

  Setia negara

  Jati diri

  Jata

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 8

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Aras 3

  Mengaplikasikan cara-cara menghormati lambang-lambang negra.

  Menganalisis peranan lambang-lambang negara ke arah pengukuhan jati diri bangsa Malaysia.

  BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

  8.1 Pembangunan Ekonomi

  8.1.1 rancangan Pembangunan Lima Tahun

  8.1.2 dasar Pembangunan Ekonomi

  Menilai rancangan-rancangan pembangunan ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat Aras 1

  Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara

  Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun

  Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara

  Aras 2

  Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun

  Mengelaskan objektif, matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru

  Menjelaskan dasar-dasar pembangunan Ekonomi Negara

  Aras 3

  Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru DEB) ke arah perpaduan dan kesejahteraan rakyat.

  Kekayaan negara dinikmati bersama - Bersikap berdikari

  Kejituan perancangan menjamin kesejahteraan rakyat - Tabah menghadapi cabaran

  Pensyarikatan

  Penswastaan

  8.2 Pembangunan dan Perpaduan Bangsa

  8.2.1 Rukun Negara

  8.2.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  8.2.3 Akta Bahasa

  Kebangsaan 8.2.4 Dasar Kebudayaan

  Kebangsaan 8.2.5 Sukan untuk

  Perpaduan

  Memahami usaha-usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa. Aras 1

  Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa

  Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara

  Menyatakan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan kebangsaan

  Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  Menyatakan kandungan penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan

  Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan

  Menyatakan kepentingan sukan untuk perpaduan

  Aras 2

  Menghuraikan kepentingan prinsip-prinsip Rukun Negara

  Perpaduan menjamin keamanan - Melibatkan diri dalam program ke arah perpaduan

  Sistem pendidikan negara kita bertaraf dunia - Membudayakan ilmu

  Kepimpinan berwawasan - Berbangga dengan pemimpin berwibawa

  Berdaya saing untuk kemajuan - tabah menghadapi cabaran

  -

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 9

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah membentuk perpaduan

  Menghuraikan langkah-langkah ke arah memartabatkan Bahasa Melayu

  Aras 3

  Mengupaskan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai ideologi ke arah perpaduan

  8.3 Malaysia ke Arah Negara Maju

  8.3.1 Wawasan 2020

  Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju Aras 1

  Menyatakan matlamat Wawasan 2020

  Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan 2020

  Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020

  Aras 2

  Menghuraikan sembilan cabaran Wawasan 2020

  Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mencapai matlamat

  Wawasan 2020 Aras 3

  Membincangkan strategi Malaysia dalam menghadapi cabaran masa kini

  Membincangkan tanggungjawab murid dalam merealisasikan Wawasan 2020

  Globalisasi

  TEMA 12 | MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA

  BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

  9.1 Konflik Antarabangsa

  9.1.1 Perang Dunia

  Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Memahami punca dan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Aras 1

  Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Menyatakan sebab meletusnya

  Persefahaman membawa keharmonian sejagat - Bersatu padu dan berharmoni

  Kepatuhan kepada undang-undang membawa kesejahteraan - menghormati kedaulatan negara-negara yang merdeka

  Kuasa paksi

  Kuasa berikat

  Kuasa besar

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 10

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa

  Aras 2

  Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

  Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga Bangsa

  Aras 3

  Menghubungkaitkan kesan perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua

  Menganalisis implikasi perang dunia terhadap keamanan dan kesejahteraan sejagat

  - Bersikap adil dan bertimbang rasa - mematuhi peraturan dan undang-undang

  9.1.2 Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

  Memahami sebab-sebab berlakunya kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin Aras 1

  Menyatakan maksud Blok Dunia

  Menyatakan maksud Perang Dingin

  Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Dunia

  Menyenaraikan negara-negara yang tergolong dalam Blok Dunia

  Menyenaraikan sebab berlakunya Perang Dingin

  Aras 2

  Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin.

  Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap kemunculan negara dunia ketiga

  Aras 3

  Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin terhadap rantau Asia Tenggara

  Keamanan sejagat - Tolak ansur dalam menghadapi konflik

  Blok dunia

  Tabir besi

  Perang dingin

  Idealogi

  Negara dunia ketiga

  Kapitalisme

  Komunisme

  9.2 Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa

  9.2.1 Dasar Luar Malaysia

  Memahami dasar luar Malaysia Aras 1

  Menyatakan dasar luar Malaysia

  Menyatakan asas penggubalan dasar luar Malaysia

  Menyenaraikan kepentingan dasar luar Malaysia

  Menyatakan perkembangan dasar luar Malaysia

  Aras 2

  Menghuraikan asas-asas yang

  Malaysia menyinari pentas dunia - Bangga sebagai rakyat Malaysia - Bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia

  Dasar luar

  Hubungan diplomatik

  Pro-barat

  Dasar berkecuali

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 11

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  menpergaruhi pengubalan dasar luar Malaysia

  Membincangkan perkembangan dasar luar Malaysia

  Aras 3

  Merasionalkan sebab perubahan dasar luar dari pro-Barat kepada dasar Berkecuali

  Menjelaskan kepentingan hubungan luar

  9.2.2 Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa i. Komanwel ii. PBB iii. NAM iv. OIC

  Memahami peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa Aras 1

  Menyatakan maksud Pertubuhan antarabangsa

  Menyatakan penubuhan pertubuhan antarabngsa dan matlamatnya

  Menyenaraikan pertubuhan antarabangsa yang dianggotai Malaysia

  Menyatakan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

  Menyenaraikan tokoh-tokoh Malaysia yang menyinari pentas dunia

  Aras 2

  Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

  Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai ahli pertubuhan antarabangsa

  Aras 3

  Membuktikan keberkesanan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa

  Malaysia negara kita - Bersefahaman dan bermuafakat - Tabah menghadapi cabaran - Semangat kejiranan

  Keprihatian Malaysia ke arah kesejahteraan sejagat - Peka terhadap isu-isu antarabangsa

  Kuasa veto

  Komanwel

  9.2.3 Malaysia dalam Pertubuhan Serantau i. ASA ii. MAPHILINDO iii. ASEAN

  Memahami peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau Aras 1

  Menyatakan maksud pertubuhan serantau

  Menyatakan pertubuhan yang dianggotai Malaysia di peringkat serantau.

  Menyatakan tujuan penubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN.

  Menyenaraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

  Menyatakan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai pertubuhan serantau

  Aras 2

  Menjelaskan tujuan dan pencapaian

  Malaysia tanah airku - Bersedia menghadapi cabaran - Berbangga menjadi rakyat Malaysia

  Negara kita tanggungjawab kita - Merealisasikan Wawasan 2020

  ZOPFAN

  SERANTAU

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

  Norhayati binti Mat Zain SMKSP 12

  M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH

  LAKU PATRIOTISME ISTILAH/ KONSEP

  ASA, MAPHILINDO dan ASEAN

  Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN

  Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN

  Aras 3

  Menjelaskan peranan tokoh Malaysia sebagai penjana idea dalam pertubuhan serantau

  Menghubungkan ZOFPAN dengan keamanan dan kestabilan serantau

  9.2.4 Cabaran Masa Depan

  Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju Aras 1

  menyatakan maksud globalisasi

  Menyatakan maksud ICT, K-Ekonomi dan K-Society

  Menyatakan kepentingan penggunaan ICT, K-Ekonomi dan K-Society dalam era globalisasi

  Aras 2

  Menghuraikan kepentingan ICT, K-Ekonomi dan K-Society

  Menjelaskan langkah-langkah Malaysia menghadapi globalisasi

  Aras 3

  Menghubungkaitkan globalisasi terhadap Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan politik

  Kreatif dan inovatif - Mampu mereka cipta

  Globalisasi

  ICT

  K-Ekonomi

  K-Society

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

  Latih Tubi Sejarah SPM Mengukuhkan pengetahuan dan kefahaman murid terhadap pelajaran yang lepas.

  Mengemukakan 5-10 fakta sejarah dengan tepat.

  Menulis jawapan mengikut format menjawab dengan betul.

  Gigih berusaha.

  Rajin.

  Tekun.

  Berdisiplin

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM