Perlembagaan PRISMA KUIS

download Perlembagaan PRISMA KUIS

of 27

 • date post

  25-Jan-2017
 • Category

  Law

 • view

  176
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Perlembagaan PRISMA KUIS

 • PRISMA PERSATUAN MAHASISWA ISLAM ZON SELATAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

  PERLEMBAGAAN

  PERSATUAN

  2015 MASIHI / 1436 HIJRAH

 • 2

  Hakcipta Terpelihara

  Cetakan pertama 2015

  Diterbitkan oleh:

  Sekretariat Perlembagaan Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan,

  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  Bandar Seri Putra, 44300, Kajang,

  Selangor Darul Ehsan.

  prismakuis2014@gmail.com

  prismakuis.blogspot.com

  Dicetak oleh:

  Biro Penerbitan dan Multimedia,

  Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan,

  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  Bandar Seri Putra, 44300, Kajang,

  Selangor Darul Ehsan.

 • 3

  UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  KANDUNGAN

  PRAKATA

  AHLI LEMBAGA SEKRETARIAT PERLEMBAGAAN

  FASAL 1 . . NAMA

  FASAL 2 . . TEMPAT URUSAN

  FASAL 3 . . PERLAMBANGAN

  FASAL 4 . . TUJUAN / MATLAMAT

  FASAL 5 . . KEAHLIAN

  FASAL 6 . . YURAN DAN BAYARAN LAIN

  FASAL 7 . . PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

  FASAL 8 . . HAL MESYUARAT DAN MESYUARAT AGUNG

  FASAL 9 . . HAL JAWATANKUASA DAN ORGANISASI

  FASAL 10 . . KEWAJIPAN-KEWAJIPAN JAWATANKUASA

  FASAL 11 . . KEWANGAN

  FASAL 12 . . PEMERIKSA KIRA-KIRA

  FASAL 13 . . PEMEGANG AMANAH

  FASAL 14 . . TAFSIRAN UNDANG-UNDANG

  FASAL 15 . . PENASIHAT / PENAUNG

  FASAL 16 . . LARANGAN

  FASAL 17 . . PINDAAN UNDANG-UNDANG

  FASAL 18 . . PEMBUBARAN

 • 4

  PRAKATA

  lhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah S.W.T Tuhan pemilik sekalian alam.

  Juga selawat dan salam buat junjungan baginda nabi Muhammad S.A.W. Moga-

  moga kita ditempatkan bersama dengan golongan yang mendapat syafaat baginda.

  Perlembagaan Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan ini merupakan satu panduan

  dan rujukan kepada Jawatankuasa Persatuan dalam aspek perundangan yang meliputi

  pengurusan, kewangan serta hal-hal kewajipan Jawatankuasa Persatuan. Perlembagaan ini

  merupakan rujukan tertinggi Persatuan yang turut dikombinasikan dengan dua rujukan

  tertinggi umat Islam; Al-Quran dan As-Sunnah.

  Adalah menjadi kewajipan kepada pimpinan Persatuan ini untuk merujuk kepada

  perlembagaan Persatuan dalam mengurus dan mengelola tatacara kuasa yang diberikan oleh

  ahli melalui pemilihan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan ataupun melalui

  lantikan di dalam portfolio tidak tetap Persatuan.

  Perlembagaan Persatuan ini yang terdiri daripada 18 Fasal digubal mencakupi

  segenap aspek pentadbiran Persatuan; daripada hal nama Persatuan sehingga kepada perihal

  pembubaran Persatuan. Pindaan terhadap isi kandungan perlembagaan Persatuan ini boleh

  dilakukan mengikut tatacara yang terkandung di dalam Fasal 14 perlembagaan Persatuan ini.

  Semoga Jawatankuasa Persatuan ini terus memelihara dan menjalankan amanah

  menggerakkan Persatuan ini selaras dengan matlamat penubuhan Persatuan ini. Dan semoga

  di masa mendatang, Persatuan ini berupaya melahirkan susuk pimpinan negara yang akan

  mentadbir negara dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah.

  MUHAMMAD AZIZOL BIN MOHD SAHIMI

  Presiden

  Merangkap Pengerusi Sekretariat Perlembagaan

  Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan.

  30 JUN 2015 BERSAMAAN 13 RAMADHAN 1436 HIJRAH

  A

 • 5

  AHLI LEMBAGA SEKRETARIAT PERLEMBAGAAN

  PENASIHAT

  PUAN SUHAILY BINTI MD SHAMSUDIN

  PANEL SEMAKAN

  MUHAMMAD LUTFI BIN MD LATIB

  PENGERUSI

  MUHAMMAD AZIZOL BIN MOHD SAHIMI

  AHLI LEMBAGA

  AMMAR RAHIMI BIN MAD YUSOP

  MUHAMAD FARHAN MAWARZI BIN ABD. LATIF

  NUR ZAWANI BINTI ZAKARIAH

  MUHAMMAD NORIKMAL BIN MOHD AMIN

  NUR AMIRAH BINTI ABD RANI

  ABD HANNAN BIN ABD HAMID

  HABSAH BINTI MOHD SUFYAN

  ZAHIRUL NUKMAN BIN NARAKNA

 • 6

  PERLEMBAGAAN Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  FASAL 1: NAMA PERSATUAN

  1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan, Kolej

  Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan selepasnya disebut sebagai PRISMA.

  FASAL 2: ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN

  1. Alamat tempat urusan ialah:

  Pejabat Urusan Majlis Perwakilan Pelajar,

  Aras 2, Blok Akademik 1,

  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  Bandar Seri Putra, 44300, Kajang,

  Selangor Darul Ehsan.

  2. Dan alamat surat menyurat ialah:

  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  Bandar Seri Putra, 44300, Kajang,

  Selangor Darul Ehsan.

  3. Alamat tempat urusan dan alamat surat menyurat Persatuan tidak boleh diubah tanpa

  kebenaran oleh Bahagian Pembangunan Mahasiswa, Kolej Universiti Islam

  Antarabangsa Selangor terlebih dahulu.

  FASAL 3: DEFINISI

  1. Persatuan merujuk kepada pertubuhan ini yang ditubuhkan atas komitmen dan

  kerjasama ahli dalam membangunkan kesatuan dan perpaduan.

  2. Mahasiswa merujuk kepada tenaga kerja dan ahli yang terdiri daripada siswa dan

  siswi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

  3. Islam merujuk kepada agama yang menjadi teras pembawakan Persatuan ini, serta

  menjadi pegangan dan ikutan ahli Persatuan ini.

  4. Zon Selatan merujuk kepada kawasan di mana Persatuan ini bertanggungjawab

  menjaga perihal kebajikan dan perpaduan ahli, meliputi negeri-negeri Selatan

  Semenanjung Malaysia; Negeri Johor Darul Takzim, Negeri Melaka Darul Azim dan

  Negeri Johor Darul Takzim.

 • 7

  FASAL 4: PERLAMBANGAN

  1. Perlambangan Persatuan Mahasiswa Islam Zon Selatan adalah menurut ketetapan

  berikut:

  Rajah 1: Perlambangan Rasmi Persatuan

 • 8

  2. Selain daripada perlambangan di Fasal 4(1) di atas, Persatuan ini juga menggunapakai

  perlambangan tambahan bagi Jawatankuasa kecil yang dibentuk di bawah kerangka

  organisasi Persatuan, iaitu:

  Rajah 2: Perlambangan Biro Sukan dan Kebudayaan

  Rajah 3: Perlambangan Biro Korporat dan Perhubungan Luar

  Rajah 4: Perlambangan Biro Penerbitan dan Multimedia

 • 9

  3. Sebarang pertukaran perlambangan Persatuan perlulah mendapat persetujuan daripada

  2/3 ahli berdaftar, melalui undian di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan serta

  menepati kaedah di dalam Fasal 9(3) dan Fasal 18 perlembagaan ini.

  4. Pindaan perlambangan yang dilakukan oleh Jawatankuasa Persatuan perlulah

  diserahkan kepada Bahagian Pembangunan Mahasiswa, Kolej Universiti Islam

  Antarabangsa Selangor dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pemutusan

  mesyuarat pindaan.

  Rajah 5: Perlambangan Duta Negeri-Negeri

 • 10

  FASAL 5: OBJEKTIF / MATLAMAT

  1. Matlamat Persatuan ini adalah untuk:

  1.1 Meningkatkan jati diri mahasiswa untuk lebih menghargai warisan agama dan

  budaya.

  1.2 Menjaga kebajikan ahli dari aspek pengajian, kewangan, aktiviti berpersatuan

  serta perpaduan.

  1.3 Memupuk semangat saling bantu-membantu dalam kehidupan.

  1.4 Menjalin hubungan yang harmoni dengan organisasi dalam dan luar kampus.

  FASAL 6: KEAHLIAN

  1. Keahlian Persatuan ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

  1.1. Ahli Biasa

  a. Terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Kolej Universiti Islam Antarabangsa

  Selangor yang menetap/bermastautin atau berasal dari negeri Johor, Melaka atau

  Negeri Sembilan;

  b. Bersetuju mematuhi syarat-syarat keahlian serta perlembagaan persatuan ini;

  c. Bertanggungjawab menjaga dan menaikkan nama persatuan dengan;

  i. Mengambil bahagian di dalam semua Mesyuarat Agung Persatuan

  ii. Mengundi dalam semua perkara di dalam mesyuarat Persatuan

  iii. Memegang sebarang jawatan yang ditetapkan dalam Mesyuarat Agung

  dan mesyuarat Jawatankuasa

  iv. Menyertai, menerima dan mengambil bahagian dalam semua aktiviti,

  skim bantuan mahupun program yang diadakan.

  1.2. Ahli Bersekutu

  a. Terbuka kepada mana-mana mahasiswa dan mahasiswi Kolej Universiti Islam

  Antarabangsa Selangor yang menetap/bermastautin atau berasal dari luar negeri

  yang dinyatakan pada Perenggan 1.1(a) di atas;

  b. Telah dipersetujui oleh Ahli Majlis Tertinggi Persatuan (MT);

  c. Mematuhi syarat-syarat keahlian dan sanggup menerima serta mematuhi

  perlembagaan Persatuan ini;

  d. Bertanggungjawab menjaga dan menaikkan nama Persatuan ini.

 • 11

  2. Seseorang yang ingin menjadi ahli Persatuan ini hendaklah mengisi borang

  keahlian yang boleh didapati secara percuma dari Setiausaha Agung dan Timbalan

  Setiausaha Agung Persatuan.

  3. Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dihantar kepada Setiausaha Agung atau

  Timbalan Setiausaha Agung Persatuan bersama-sama dengan yuran keahlian yang

  telah digariskan pada Fasal 7(2) dan Fasal 7(3) yang hendaklah mengemukakan

  permohonan itu secepat mungkin kepada Ahli Majlis Tertinggi Persatuan melalui

  Mesyuarat Majlis Tertinggi untuk diluluskan. Majlis Tertinggi boleh menolak

  sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya.

  4. Tiap-tiap permohonan yang permohonannya telah diluluskan hendaklah dimaklumkan

  secara bertulis oleh Setiausaha Agung dan Timbalan Setiausaha Agung, dan

  berhaklah ia dengan hak sebagai ahli. Bagi permohonan yang ditolak, Persatuan p