Presentasi 1 (akhlaq)

download Presentasi 1 (akhlaq)

of 20

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  151
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Agama Islam TK-UPN' V 'YK

Transcript of Presentasi 1 (akhlaq)

 • 1. AkhlakAgama islamProgram Studi Teknik KimiaUPN Veteran Yogyakarta

2. Agama Islam -TK- UPN V YKRasuluwlahS.A.WPribadi KeluargaAllah S.W.T AKHLAKMasyarakatEtikaLingkungan 3. Akhlak 4. AkhlakAgama Islam -TK- UPN V YK(Imam Al-Ghazali ) aklhlak adalah suatu bentuk (naluri asli)dalam jiwa seorang manusia yang dapat melahirkan suatutindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpamemerlukan pemikiran dan pertimbangan. 5. Akhlakkepada Allah 6. Alasan Berakhlak Kepada Allah SWT1. Karena Allah lah yang menciptakanmanusia.2. Karena Allah-lah yang telah memberiperlengkapan panca indra.3. Karena Allah-lah yang telah menyediakanberbagai bahan dan sarana yangdiperlukan bagi kelangsungan hidupmanusia.4. Allah-lah yang telah memuliakan manusiadengan diberinya kemampun daratan danlautan. 7. Akhlak Kepada Allah SWT Cinta dan Ridha kepada Allah SWT Berbaik sangka kepada Allah SWT Rela terhadap Kadar da Qada Bersyukuer atas nikmat Allah SWT Senantiasa mengingat Allah Memikirkan keindahan ciptaan Allh SWT Melaksanakan perintah Allah SWT Taubat kepada Allah SWT Berdoa kepada Allah SWT Bertawakal kepada Allah SWT Tawaduk kepada Allah SWT Taqwa kepada Allah SWT. 8. Akhlak KepadaRasulullah 9. Akhlak kepadaRasuluwlahAgama Islam -TK- UPN V YK Melanjutkan Misi Rasul Menghormati Pewaris Rasul Menghidupkan Sunnah Rasul Mengucapkan Shawalat dan Salam Kepada Rasul Mengikuti dan Mentaati Rasul Mencintai dan Memuliakan Rasul Ridha Dalam Beriman Kepada Rasul 10. Agama Islam -TK- UPN V YKAkhlak Pribadi 11. Shidiq (benar/jujur)Benar perkataan ( shidiq al hadist)Benar pergaulan (shidiq al muamalah)Benar kemauan (shidiq al-azam)Benar janji ( shidiq al-wada)Benar kenyataan ( sidiq al-bal ) 12. Amanah ( dipercaya)Amanah menyangkup beberapa hal : Menyimpan rahasia dan kehormatanorang lain Menjaga dirinya Menunaikan tugas yang diberikan 13. Istiqomah Tegak / Lurus Sikap teguhHatiPerbuatan Lisan 14. Akhlak DalamKeluarga 15. Agama Islam -TK- UPN V YKAkhlak didalam keluargaKasihSayangTanggungJawab Disiplin 16. Akhlak DalamMasyarakat 17. Akhlak didalam masyarakatAda 9 pokok penting dalam bermasyarakat : Tata cara berbahasa Tata cara salam Tata cara makan dan minum Tata cara di majelis pertemuan Tata cara minta ijin masuk Tata cara memberi ucapan selamat Tata cara berkelakar/bercanda Tata cara menjenguk orang sakit Tata cara taziahAgama Islam -TK- UPN V YK 18. Akhlak & EtikaLingkungan 19. Agama Islam -TK- UPN V YKAkhlaq & etika kepadalingkungan Anjuran Menanam Pohon. Keharusan Menjaga Lingkungan Hidup Tidak Boleh Buang Air di Air YangTergenang. Tidak Boleh Buang Air di Jalan, TempatBernaung dan dekat sumber air. Memelihara Tanaman Boleh Memakan Buah. Tidak Menggunakan Air Secara Boros. Meminta Hujan Saat Kemarau.