Nota Ceramah

of 68

Embed Size (px)

Transcript of Nota Ceramah

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  1/68

  Disampaikan Oleh

  Rijal Jamalludin @ Rizal Jammaludin

  ( Pegawai Eksekutif Kanan )

  Pertubuhan Keselamatan Sosial

  Sandakan

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  2/68

  Pejabat PERKESO Sandakan

  Lot 4, Blok 5, Lorong Bandar Indah 1,Bandar Indah, Batu 4,Jalan Utara,

  90000 Sandakan, SABAH.

  No. Telefon : 089-219937/274243/235200

  No. Faksimili : 089-272507

  Email : [email protected]

  PERKESOwww.perkeso.gov.my

  PERKESO PRIHATIN, BERBAKTI DEMI KESEJAHTERAAN PEKERJA

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  3/68

  Menyediakan

  RawatanPerubatan

  Memberi

  Jaminan

  Ekonomi

  Menyediakan

  Kemudahan

  Pemulihan

  Meningkatkan

  Keselamatan

  Industri

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  4/68

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  5/68

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents 2006 - 2010

  58,321

  56,339

  54,133

  55,186

  57,656

  52,000

  53,000

  54,000

  55,000

  56,000

  57,000

  58,00059,000

  2006 2007 2008 2009 2010

  Accidents Reported (2006 - 2010)

  0.50% 0.46% 0.43% 0.42% 0.42%

  Registered Workers

  No. of workers

  (Perception)

  (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  6/68

  (Perception)

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents 2000 - 201095,006

  85,92681,810

  73,858

  69,132

  61,182

  58,321 56,33954,133 55,186

  57,656

  75,386

  67,16363,423

  56,249

  50,803

  43,88540,617

  38,65735,092 34,376 35,616

  19,62017,170 18,387 17,609 18,329 17,297 17,704 17,682

  19,041 20,81022,040

  0

  10,000

  20,000

  30,000

  40,000

  50,000

  60,000

  70,000

  80,000

  90,000

  100,000

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Total Accidents Reported Industrial Accidents Commuting Accidents

  Result of Prevention Strategies

  Perception

  Reality

  (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  7/68

  92.30% 89.50% 94.10% 90.00% 86.20%95.00%

  85.30%77.50%

  61.77%

  7.70% 10.50% 5.90% 10.00% 13.80%5.00%

  14.70%22.50%

  38.23%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%70%

  80%

  90%

  100%

  Spain France Italy Belgium Finland Portugal Germany Malaysia(2002)

  Malaysia(2010)

  Occupational Accidents Commuting Accidents

  Social Security Organisation of Malaysia

  Breakdown of Total Number of Accidents

  Europe vs Malaysia

  Breakdown of Total Number of Accidents - Europe 2002

  Average

  (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  8/68

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents 2000 - 201095,006

  85,92681,810

  73,858

  69,132

  61,182

  58,321 56,339 54,133 55,186 57,656

  75,386

  67,16363,423

  56,249

  50,803

  43,88540,617

  38,65735,092 34,376 35,616

  19,62017,170 18,387 17,609 18,329 17,297 17,704 17,682

  19,041 20,81022,040

  0

  10,000

  20,000

  30,000

  40,000

  50,000

  60,000

  70,000

  80,000

  90,000

  100,000

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Total Accidents Reported Industrial Accidents Commuting Accidents

  (Perception)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  9/68

  63,240,962 61,989,99071,176,577 67,864,706 71,777,133

  85,213,88994,063,947

  104,007,611109,177,424

  166,746,360

  147,189,831 153,510,745

  171,535,250 170,168,886187,892,229

  214,624,319

  274,841,608

  306,382,930

  0

  50,000,000

  100,000,000

  150,000,000

  200,000,000

  250,000,000

  300,000,000

  350,000,000

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Payment for Temporary Disablement Benefits Payment For Permanent Disablement Cases

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents vs Benefit Payments (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  10/68

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  11/68

  PERKESO melindungi pekerja yang layak melalui dua skim :

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  12/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Kejadian Di Luar Jangkaan Atau

  Kemalangan Yang Terbit Atau

  Berpunca Dari Pekerjaan

  Seseorang

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  13/68

  BENCANA PEKERJAAN

  PERJALANAN - S 24(1)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  14/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Ulang-alik Dari Tempat Kediaman

  Ke Tempat Kerja.

  PERJALANAN [Seksyen 24(1)]

  Ulang-alik Pada Masa Rehat Yang

  Dibenarkan Untuk Makan.

  Semua Perjalanan Yang Berkaitan

  Pekerjaan.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  15/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Tempat Kediaman

  Tiada Lencongan Atau Pemberhentian Peribadi

  Laporan Polis

  Peta Lakar

  Syarat-syarat Perjalanan :-

  PERJALANAN [Seksyen 24(1)]

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  16/68

  Nama Pekerja

  No. Mykad Tarikh

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  17/68

  BENCANA PEKERJAAN

  PERJALANAN - S 24(1)

  SEWAKTU BEKERJA- S 2(6)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  18/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Pengendalian Jentera Dan Peralatan.

  SEMASA BEKERJA [Seksyen 2(6)]

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  19/68

  BENCANA PEKERJAAN

  SEMASA BEKERJA [Seksyen 2(6)]

  Keadaan Tempat Kerja.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  20/68

  BENCANA PEKERJAAN

  SEMASA BEKERJA [Seksyen 2(6)]

  Jenayah.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  21/68

  BENCANA PEKERJAAN

  PERJALANAN - S 24(1)

  SEWAKTU BEKERJA- S 2(6)

  PENYAKIT KHIDMAT- S 28

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  22/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Bekerja Dan Mendapat Penyakit Seperti Di Jadual

  Kelima Akta, seperti :

  a. Masalah Pendengaran Akibat TerdedahKepada Kebisingan.

  b. Asma Akibat Terdedah Kepada Habuk

  Dan Debu.

  c. Barah Disebabkan Arsenik, Kromium,

  Hidrokarbon Dan Sebagainya.

  PENYAKIT KHIDMAT [Seksyen 28]

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  23/68

  LAPORAN KEMALANGAN

  Tanggungjawab Pekerja Lapor Pada Majikan.

  Tanggungjawab Majikan Lapor Kepada PERKESO.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  24/68

  FaedahPerubatan

  Faedah

  Pinjaman

  Pendidikan

  Faedah

  Pemulihan

  Faedah

  Layanan

  Sentiasa

  Faedah

  Orang

  TanggunganFaedah

  Pengurusan

  Mayat

  Faedah

  HilangupayaKekal

  7

  8

  1

  6

  3

  2

  5

  Faedah

  DibawahBencana

  Kerja

  Faedah

  Hilangupaya

  Sementara

  4

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  25/68

  1. Rawatan percuma.

  2. Melalui Doktor Panel yang dilantik, atau

  3. Rawatan Kelas Dua di Hospital Kerajaan kepada pesakit dalam wad.

  4. Rawatan Pakar hanya dibenarkan di Hospital Kerajaan.

  5. Rawatan luar negeri hanya atas pengesyoran Pakar Perunding

  Perubatan Kerajaan.6. Perbelanjaan rawatan tradisional ( bomoh/sinseh ) tidak akan

  dibayar ganti rugi.

  7. Rawatan bukan di Klinik Panel PERKESO

  majikan boleh memohon bayaran ganti belanja untukdipertimbangkan.

  Nota :

  Sekiranya pekerja menjalani rawatan perubatan di Kl inik panel PERKESO,

  pekerja tersebut dikehendaki meneruskan rawatan d i Kl inik tersebut

  sehingg a pul ih. Perpind ahan rawatan ke Hosp ital kerajaan h anya boleh

  dibu at atas ruju kan kl inik Panel sahaja.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  26/68

  Orang Berinsurans

  mengalami

  kemalangan

  Tuntutan Rawatan Perubatan (Borang PKS(P)24)Tuntutan Bantuan Perubatan (Borang PKS(P)25)Tuntutan Belanja Ganti Am (Borang PKS(P)26) Bil & Resit Rawatan Asal Kad Temujanji / Rawatan

  Dokumen Yang Diperlukan

  Dapatkan Rawatan

  ( Bil & Resit Rawatan )

  32

  33 34

  BENCANA Kerja(Bayar)BUKAN BENCANA KERJA(Maklumkan keputusan)

  RAYU(jika tidak berpuashati)

  Semakan

  Kes BK /

  BBK

  Keputusan BGB3531

  Kemukakan

  Tuntutan ke Pejabat

  PERKESO

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran Faedah Perubatan

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  27/68

  Definasi [ Seksyen 2(23) ] - Sesuatu keadaan diakibatkan oleh suatu bencana kerja yang

  memerlukan rawatan doktor dan menyebabkan seseorang pekerja, sebagai akibatbencana itu, tidak boleh bagi sementara membuat kerja yang dibuat olehnya sebelumatau pada masa bencana itu.

  1. Merupakan bayaran gaji sepanjang cuti sakit.

  2. Kadar harian ialah 80% dari gaji harian purata anggapan.

  3. Kadar minima ialah RM 10.00 sehari.

  4. Bilangan hari cuti hendaklah sekurang-kurangnya 4

  hari termasuk hari kemalangan.

  5. Cuti sakit hendaklah diperakukan oleh doktor yang

  diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan/Kerajaan Malaysia.

  6. Faedah akan dibayar sepanjang tempoh cuti sakit, kecualipekerja tersebut kembali berkerja pada tempoh tersebut.

  (Majikan hendaklah mengesahkan pekerja tidak berkerja sekiranya cuti sakit dinyatakansebagai Light Duty)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  28/68

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran FHUSW

  Orang Berinsurans

  mengalami kemalangan

  bencana kerja

  Borang 21- Laporan Kemalangan

  Borang 10 Borang Tuntutan

  Salinan Kad Pengenalan (depan &

  belakang)

  Sijil Cuti Sakit Asal / Borang 13

  Salinan Rekod Kedatangan / Kad Perakam

  Waktu / Surat Pengesahan Majikan

  Dokumen Tambahan bagi Kemalangan

  Jalanraya / Luar Tempat Kerja

  Laporan Polis Asal

  Peta Lakar(yang menunjukkan tempat

  mula perjalanan, laluan yang diikuti, tempat

  kemalangan dan tempat yang dituju)

  Dokumen Yang Diperlukan

  Diperakukan oleh doktor

  Mengalami hilang upaya

  Disahkan oleh majikan

  Majikan sediakan

  dokumen & maklumat

  31

  32

  33 34Daftar Permohonan

  Semak Permohonan

  Keputusan Permohonan

  TERIMA TOLAK

  SIASAT

  Bayaran MaklumkanKeputusan

  Laporkan kemalangan

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  29/68

  Tarikh kemalangan : 15/10/2009 Gaji dibayar pada hari kemalangan

  Jumlah Cuti Sakit : 74 hari

  Gaji yang diambil bagi menghitung kadar faedah :

  Bulan Gaji (RM) Caruman Gaji Anggapan (RM)

  4/2009 743.02 16.90 750.00

  5/2009 942.89 21.40 950.00

  6/2009 1,427.25 32.60 1,450.00

  7/2009 1,111.60 23.60 1,150.00

  8/2009 647.80 14.60 650.00

  9/2009 537.45 12.40 550.00

  JUMLAH GAJI PURATA ANGGAPAN: 5,500.00

  JUMLAH GAJI BULANAN PURATA ANGGAPAN : RM 5,500.00 / 6= RM 916.6667

  JUMLAH GAJI HARIAN PURATA ANGGAPAN : RM 916.6667 /30

  = RM 30.5556

  KADAR FHUS : RM 30.5556 X 80%

  = RM 24.4444

  FHUS YANG DIBAYAR : RM 24.4444 X 73 hari : RM 1,784.444

  Faedah Perubatan

  Elaun Layanan Sentiasa

  Faedah Pemulihan

  Faedah OrangTanggungan

  Faedah Pengurusan

  Mayat

  Faedah Pendidikan

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  BENCANA PEKERJAAN

  Faedah Hilang Upaya

  Kekal

  Faedah Hilang Upaya

  Sementara

  Contoh Kiraan FHUS

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  30/68

  1. Merupakan bayaran bagi kehilangan tetap anggota seperti

  dalam Jadual 2, AKSP, 1969.

  2. Taksiran hilangupaya kekal dibuat oleh Jemaah Doktor di

  Hospital D.O.K.

  3. Kadar harian Faedah Hilangupaya Kekal ialah 90% daripadagaji harian purata anggapan.

  4. Kadar minima ialah RM 10.00 sehari.

  5. Bagi Taksiran Hilangupaya Kekal sehingga 20%, pekerja boleh

  memohon bayaran secara pukal.

  6. Bagi taksiran melebihi 20%, pilihan diberi untuk menggantikan 1/5,daripada kadar harian Faedah Hilangupaya Kekal menjadi bayaranpukal dan selebihnya sebagai bayaranberkala seumur hidupmelalui sistem waran atau akaun bank penerima.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  31/68

  Orang Berinsurans mengalami

  Kecacatan Kekal

  Surat Permohonan Dirujuk Ke Jemaah Doktor Salinan Kad Pengenalan(depan & belakang) Laporan Perubatan

  Dokumen Yang Diperlukan

  Dapatkan Laporan Perubatan

  32

  33 34

  HILANGUPAYA KEKAL(Bayar)TIADA HUK

  (Maklumkan keputusan)RAYU

  (jika tidak berpuashati)

  Orang

  Berinsurans

  Dirujuk Ke

  Jemaah Doktor

  Keputusan

  Jemaah

  Doktor35

  31

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran FHUK

  Kemukakan Dokumen

  ke Pejabat PERKESO

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  32/68

  Contoh Kiraan FHUK

  Faedah Perubatan

  Faedah Hilang Upaya

  Sementara

  Elaun Layanan Sentiasa

  Faedah Pemulihan

  Faedah OrangTanggungan

  Faedah Pengurusan

  Mayat

  Faedah Pendidikan

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  BENCANA PEKERJAAN

  Faedah Hilang Upaya

  Kekal

  Tarikh kemalangan 20.10.2009

  Faktor Umur 8029

  Keputusan Jemaah Doktor 20%

  Bil Bulan Tahun Gaji Caruman

  (RM) (RM)

  Gaji Anggapan (RM)

  1. 9 2009 4,100.00 66.40 2,950.00

  2. 8 2009 2,874.00 64.10 2,850.00

  3. 7 2009 2,630.00 59.60 2,650.004. 6 2009 2,384.00 52.90 2,350.00

  5. 5 2009 2,712.49 61.90 2,750.00

  6. 4 2009 2,248.22 50.60 2,250.00

  JUMLAH 15,800.00

  Gaji Bulanan Purata Anggapan 2,633.33

  Kadar Harian Gaji Purata Anggapan 87.77

  Kadar Harian Faedah Hilang Upaya Langsung Kekal

  (FHULK)

  (90% x RM 87.77)

  79.00

  Kadar Harian FHUK (20% x RM 79.00) 15.80

  AMAUN BAYARAN FHUK (Pukal) RM 126,858.20

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  33/68

  Dibayar kepada;

  * Penerima taksiran hilangupaya kekal 100%.

  (atas pengesyoran Jemaah Doktor dimana

  pekerja memerlukan penjagaan orang lain).

  * Penerima Pencen Ilat.

  (atas pengesyoran Jemaah Doktor dimana pekerja memerlukan penjagaan

  orang lain).

  * Kadar harian atau bulanan ialah 40% dari Kadar Faedah Hilangupaya Kekal atau

  Pencen Ilat tertakluk kepada maksimum sebanyak RM 500.00.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  34/68

  * Dibekalkan atas pengesyoran Jemaah Doktor.

  * Membolehkan pekerja cacat hidup seperti biasa

  dan berdikari dari segi fizikal, psikolojikal dan

  vokasional.

  * Kemudahan Pemulihan Jasmani dan Pemulihan

  Vokasional akan diberi secara percuma.

  a. Pemulihan Jasmani - Fisioterapi, Terapi Pekerjaan, Pembedahan Rekonstruktif.

  b. Bekalan Anggota - Kaki palsu, tangan palsu, gigi palsu dan mata palsu.

  c. Alat-alat bantuan - kerusi roda, tongkat, alat pendengaran, cermin mata,

  kaliper dan kasut otopedik.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  35/68

  Dialyzer

  (Artifficial

  Kidney)

  TiubBlood

  Line

  BicardA1B1

  AVF

  (Fistula)

  MESIN DIALYSIS SUMBANGAN PERKESO

  NormalSaline

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  36/68

  1. Mesin Haemodialysis,

  2. AVF (Fistula) RM 1,500/sekali,

  3. Dialyzer (Artifficial Kidney) Rm 100.00,

  4. Tiub Blood Line RM 10.00/rawatan,

  5. Heparin (Anti Coagulant) Rm 7.00/rawatan,

  6. Normal Saline (Air) RM 2.70/pack (3 pack/rawatan),

  7. Erythropoietin (Hemoglobin) RM 50.00/unit (seminggu 2 kali).8. Bicard A1B1 RM 27.00/tong (2 tong/rawatan)

  Kos sekali rawatan di Sandakan dari RM 250.00 hingga

  RM 300.00. Seminggu 3 kali rawatan.

  KOS RAWATAN DIALYSIS

  Kos sebulan Ditanggung Untuk Rawatan :

  RM 300.00 x 3 x 4 = RM 3,600.00

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  37/68

  * diberikan dalam bentuk pinjaman

  * Boleh bertukar menjadi Biasiswa sekiranya mencapai keputusan yang cemerlang.

  Siapa yang layak:

  1. Anak-anak penerima

  a. Faedah Hilangupaya Kekal FHUK (bayaran berkala)

  b. Faedah Orang Tanggungan FOTc. PENAKAT

  d. ILAT

  Syarat-syarat kelayakan:

  1. Belum mencapai umur 21 tahun dan belum

  berkahwin semasa permohonan diterima.

  2. Telah mendapat tempat dimana-mana IPTA

  / IPTS tempatan sahaja.

  3. Tidak menerima Biasiswa atau pinjaman

  atau bantuan penuh dari pihak lain.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  38/68

  * Sekiranya pekerja meninggal dunia akibat bencana kerja.

  * Orang tanggungannya berhak menerima FOT.

  * Kadar Harian 90% daripada gaji harian purata anggapan.

  * Kadar minima RM 10.00 sehari.

  * Bayaran akan dibuat melalui waran

  bulanan atau melalui akaun bank

  penerima.

  * Dokumen tuntutan sama seperti

  hendak menuntut FHUSW.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  39/68

  A. ORANG TANGGUNGAN UTAMA [ Seksyen 26 dan JadualKeempat (8), AKSP, 1969 ]

  1. Balu - Terima Faedah seumur hidup.

  - bahagian Balu 3/5.

  2. Duda - Terima Faedah seumur hidup.

  - bahagian Duda 3/5.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  40/68

  3. Anak - Terima Faedah sehingga berumur 21 tahun atau

  sehingga berkahwin atau mana yang lebih dulu.

  - bahagian anak 2/5 (akan dinaikkan kepada 3/5sekiranya tiada balu atau duda yang layak).

  - bagi anak yang terencat akal atau cacat anggota

  dan tidak berupaya menanggung hidupnya,

  bayaran faedah akan terus dibayar selama anak itu

  tidak berupaya menyara kehidupanya.

  - bagi anak yang melanjutkan pengajiannya di

  pusat pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan,

  bayaran akan terus dibayar sehingga mendapat

  Ijazah Pertama.

  - anak termasuklah anak kandung, anak tiri yang

  disara, anak angkat yang sah disisi undang-

  undang, anak dalam kandungan ketika bapanya

  meninggal dunia dan anak luar nikah.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  41/68

  B. ORANG TANGGUNGAN LAIN [ Seksyen 26 dan Jadual Keempat (9), AKSP1969 ]

  * Sekiranya tiada balu, duda atau anak yang layak.

  4. Ibubapa - menerima faedah seumur hidup

  - bahagian ibubapa 4/10.

  5. Adik - faedah akan diterima sehingga

  berumur 21 tahun atau sehingga berkahwin mengikut mana yang

  lebih awal.

  - bahagian 3/10.

  6. Datuk/Nenek - sekiranya ibubapa sudah meninggal dunia.

  - menerima seumur hidup.

  - bahagian datuk/nenek 4/10.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  42/68

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran FOT

  Orang Berinsurans

  mengalami kemalangan

  bencana kerja

  Borang 21- Laporan Kemalangan

  Salinan Kad Pengenalan OB (depan &belakang)

  Salinan Rekod Kedatangan / Kad Perakam

  Waktu / Surat Pengesahan Majikan

  Dokumen Tambahan bagi Kemalangan Jalanraya /

  Luar Tempat Kerja

  Laporan PolisAsal

  Peta Lakar(yang menunjukkan tempat

  mula perjalanan, laluan yang diikuti, tempat

  kemalangan dan tempat yang dituju)

  Dokumen Yang Diperlukan

  Diperakukan oleh doktor

  telah meninggal dunia

  Disahkan oleh majikan

  Majikan sediakan

  dokumen & maklumat

  31

  32

  33 34Daftar Permohonan

  Semak Permohonan

  Keputusan Permohonan

  TERIMA TOLAK

  SIASAT

  Dokumen

  Waris

  Maklumkan

  Keputusan

  Laporkan kemalangan

  35

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  43/68

  Ambil Penyataan Waris 36 37Tuntutan diproses

  & dibayar

  35

  Orang tanggungan hadir

  di PERKESO kemukakandokumen

  Dokumen Yang Diperlukan

  Borang 24 - Borang Tuntutan

  Borang 26 - Borang Tuntutan Faedah

  Pengurusan Mayat

  Salinan Kad Pengenalan OTSijil Kematian OB

  Salinan Surat Beranak - OB / OT

  Salinan Sijil Nikah/ Daftar Perkahwinan

  Salinan Buku Bank & Borang BKA-1

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran FOT

  http://images.google.com.my/imgres?imgurl=http://www.poverty-alleviation.org/english/images/stories/dsc05590.jpg&imgrefurl=http://www.ammado.com/nonprofit/108590/articles/9927&usg=__BtQrrpzY6pPIpfYq4Ca1iYmjh1w=&h=1224&w=1632&sz=798&hl=en&start=290&um=1&tbnid=jO2J6xjHU1JPkM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=poor+family&ndsp=18&hl=en&rlz=1T4ADRA_enMY335MY336&sa=N&start=288&um=1
 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  44/68

  Faedah Perubatan

  Faedah Hilang Upaya

  Sementara

  Faedah Hilang Upaya

  Kekal

  Elaun Layanan Sentiasa

  Faedah Pemulihan

  Faedah Pengurusan

  Mayat

  Faedah Pendidikan

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  BENCANA PEKERJAAN

  Faedah OrangTanggungan

  Contoh Kiraan Kadar FOT

  Tarikh kemalangan 20.10.2009

  Tarikh kematian 20.10.2009Bi

  l.

  Bulan Tahun Gaji Caruman

  (RM) (RM)

  Gaji Anggapan

  (RM)

  1. 9 2009 4,100.00 66.40 2,950.00

  2. 8 2009 2,874.00 64.10 2,850.00

  3. 7 2009 2,630.00 59.60 2,650.00

  4. 6 2009 2,384.00 52.90 2,350.00

  5. 5 2009 2,712.49 61.90 2,750.00

  6. 4 2009 2,248.22 50.60 2,250.00

  JUMLAH 15,800.00Gaji Bulanan Purata Anggapan 2,633.33

  Kadar Harian Gaji Purata Anggapan 87.77

  Kadar Harian Faedah Hilangupaya Langsung

  Kekal [FHULK] (RM 87.00 x 90%)

  79.00

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  45/68

  Faedah Perubatan

  Faedah Hilang Upaya

  Sementara

  Faedah Hilang Upaya

  Kekal

  Elaun Layanan Sentiasa

  Faedah Pemulihan

  Faedah Pengurusan

  Mayat

  Faedah Pendidikan

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  BENCANA PEKERJAAN

  Faedah Orang

  Tanggungan

  Kadar Faedah Yang Dibayar Mengikut Syer

  BIL ORANGTANGGUNGAN

  SYER KADARHARIAN

  (RM)

  1. Balu 3/5 47.40

  2. Anak 2/5 31.60

  5/5 79.00

  JIKA MENINGGALKAN SEORANG BALU DAN SEORANG ANAK

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  46/68

  Faedah Perubatan

  Faedah Hilang Upaya

  Sementara

  Faedah Hilang Upaya

  Kekal

  Elaun Layanan Sentiasa

  Faedah Pemulihan

  Faedah Pengurusan

  Mayat

  Faedah Pendidikan

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  BENCANA PEKERJAAN

  Faedah OrangTanggungan

  Kadar Faedah Yang Dibayar Mengikut Syer

  JIKA MENINGGALKAN IBU DAN 3 ORANG ADIK

  BIL ORANGTANGGUNGAN

  SYER KADARHARIAN (RM)

  1. Ibu 4/10 31.602. Adik 3/30 7.903. Adik 3/30 7.904. Adik 3/30 7.90

  7/10 55.30

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  47/68

  * Kelayakan

  1. Kematian yang terbit dari Bencana Kerja (FOT).

  2. Kematian semasa pekerja menerima Faedah Hilangupaya.

  3. Kematian kepada mana-mana pekerja yang dianggap telah

  memenuhi Syarat kelayakan di bawah Skim Pencen Ilat

  (Pencen Penakat).

  * Amaun sebanyak RM 1,500.00 dibayar kepada orang tanggungan yang layak.(sekiranya tiada waris yang layak faedah akan dibayar kepada pihak yang

  menanggung segala perbelanjaan pengkebumian).

  * Pihak penuntut dikehendaki mengisi dengan lengkap Borang 26.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  48/68

  SKIM PENCEN ILAT

  Diperkenalkan Pada Tahun 1974ILAT Keuzuran Bersifat Kronik, Kekal Dan Tidak Mungkin Atau

  Tidak Dapat Diubati.

  Mengakibatkan Pekerja Tidak Berupaya Mencari Nafkah

  Sekurang-kurangnya 1/3 Berbanding Pekerja Normal

  Perlindungan 24 Jam Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan

  Pekerjaan.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  49/68

  Keuzuran Akibat Penyakit Kronik Seperti Asma YangSerius, Sakit Buah Pinggang, Barah, JE, AIDS, HIV,

  Masalah Jantung Dan Sebagainya.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  50/68

  Hilang Ingatan

  Gila

  Epilepsi

  Koma

  Keuzuran Mental Seperti :-

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  51/68

  Hilang Anggota Badan Atau Deria Utama

  Akibat Kemalangan Seperti Hilang Kaki DanTangan, Lumpuh, Hilang Pendengaran,

  Hilang Penglihatan Dan Sebagainya.

  Kematian Seperti Kematian Normal, Kematian

  Akibat Kemalangan, Akibat Penyakit, Dibunuh

  Atau Membunuh Diri.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  52/68

  PENCEN

  ILAT

  BANTUANILAT

  ELAUN

  LAYANAN

  SENTIASA

  FAEDAHPENGURUSAN

  MAYATFAEDAH

  PEMULIHAN

  FAEDAHPINJAMAN

  PENDIDIKAN

  PENCEN

  PENAKAT

  7

  1

  6

  3

  2

  5

  Faedah

  DibawahPencen

  Ilat

  4

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  53/68

  1

  2

  SYARAT- SYARAT

  KELAYAKAN

  UMUR

  Tidak melebihi 55 tahunsemasa mengemukakan notis

  Ilat / meninggal dunia.

  Masuk Skim Pencen Ilat ketika

  belum berumur 50 tahun.

  CARUMANMemenuhi syarat kelayakan

  samada kelayakan penuh atau

  kelayakan dikurangkan.

  3

  DISAHKAN KEILATAN

  Oleh Jemaah Doktor

  atau Jemaah Doktor

  Rayuan.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  54/68

  1. Kelayakkan caruman penuh :

  a. Mempunyai 24 caruman daripada 40 bulancaruman berturut-turut dari tarikh notis keilatanditerima.

  b. Mempunyai 2/3 caruman dalam tempoh antaratarikh mula mencarum dengan dengan tarikhnotis keilatan diterima.

  2. Kelayakkan Caruman yang dikurangkanmempunyai 1/3 caruman dalam tempoh antaratarikh mula mencarum dengan dengan tarikh notiskeilatan diterima.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  55/68

  KELAYAKAN CARUMAN 20/40 BULAN

  Permohonan Pada : 01 Mei 2010

  Januari 2007 - April 2010 : 40 Bulan

  2007 2008 2009 2010

  2 08 12 04

  Layak Untuk Pencen Ilat

  26

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  56/68

  KELAYAKAN CARUMAN PENUH

  Permohonan Pada : 01 Mei 2010

  Mulai Bekerja/Layak : 01 Januari 1994

  Januari 1994 - April 2010 : 196 bulan

  2/3 bilangan : 131

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  12 12 12 12 12 9 12 12 10

  Layak Untuk Kelayakan Pencen Penuh

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  12 12 12 0 0 0 0 0 139

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  57/68

  KELAYAKAN CARUMAN DIKURANGKAN

  Permohonan Pada : 01 Mei 2010

  Mulai Bekerja/Layak : 01 Januari 1994

  Januari 1994 - April 2010 : 196 bulan

  1/3 bilangan : 661994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  10 12 12 12 12 8 0 0 0

  Layak Untuk Kelayakan Pencen Yang Dikurangkan Iaitu 50%

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100 0 0 0 0 0 0 0 66

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  58/68

  - Bagi kelayakan penuh, kadar akan dibayar diantara50% hingga 65% dan gaji bulanan purata ini

  bergantung kepada caruman yang telah dibuat.

  - Bagi kelayakkan yang dikurangkan, kadar pencen akan

  dibayar 50% daripada gaji bulan puratanya. Kadar

  minima akan diberikan RM 250.00 sebulan.

  - Pencen akan dibayar sepanjang tempoh

  keilatannya an digantikanya dengan

  Pencen Penakat sekiranya meninggal

  dunia.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  59/68

  Orang Berinsurans

  mengalami

  penyakit kronik /

  keuzuran

  Notis Pemberitahuan Keilatan (Borang PKS(F)41) Salinan Kad Pengenalan(depan & belakang) Laporan Perubatan

  Dokumen Yang Diperlukan

  Dapatkan

  Laporan

  Perubatan

  32

  33 34

  MENGIDAP KEILATAN(Bayar)TIDAK MENGIDAP KEILATAN

  (Maklumkan keputusan)RAYU

  (jika tidak berpuashati)

  Orang

  Berinsurans

  Dirujuk Ke

  Jemaah

  Doktor

  Keputusan

  Jemaah Doktor35

  31

  Semak Kelayakan

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran Pencen Ilat

  http://images.google.com.my/imgres?imgurl=http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/10467215/2/istockphoto_10467215-doctor-at-work-hospital.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=10467215&usg=__wsNGFCkjVG3YLjujsxtxsw0SAwk=&h=253&w=380&sz=49&hl=en&start=36&um=1&tbnid=oY-pOvreSHq7EM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q=doctor+at+work&ndsp=18&hl=en&rlz=1T4ADRA_enMY335MY336&sa=N&start=18&um=1
 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  60/68

  1. Dibayar kepada pekerja yang tidak layak

  menerima Pencen Ilat disebabkan tidak

  memenuhi mana-mana kelayakan caruman

  tetapi telahpun membuat caruman sekurang-

  kurangnya 12 caruman bulanan.

  2. Amaun bayaran adalah sama banyaknya

  dengan jumlah caruman yang telah di bayar

  untuk Skim Pencen Ilat.

  3. Hanya akan dibayar secara pukal sekali sahaja.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  61/68

  Orang Berinsurans

  mengalami

  penyakit kronik /

  keuzuran

  Notis Pemberitahuan Keilatan (Borang PKS(F)41) Salinan Kad Pengenalan(depan & belakang) Laporan Perubatan

  Dokumen Yang Diperlukan

  Dapatkan

  Laporan

  Perubatan

  32

  33 34

  MENGIDAP KEILATAN(HQ Bayar)TIDAK MENGIDAP KEILATAN

  (Maklumkan keputusan)RAYU

  (jika tidak berpuashati)

  Orang

  Berinsurans

  Dirujuk Ke

  Jemaah

  Doktor

  Keputusan

  Jemaah Doktor35

  31

  Semak Kelayakan

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran Bantuan Ilat

  http://images.google.com.my/imgres?imgurl=http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/10467215/2/istockphoto_10467215-doctor-at-work-hospital.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=10467215&usg=__wsNGFCkjVG3YLjujsxtxsw0SAwk=&h=253&w=380&sz=49&hl=en&start=36&um=1&tbnid=oY-pOvreSHq7EM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q=doctor+at+work&ndsp=18&hl=en&rlz=1T4ADRA_enMY335MY336&sa=N&start=18&um=1
 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  62/68

  1. Meninggal dunia tanpa sebarang sebab atau dalam mana-mana keadaan berikut :a. Semasa menerima pencen ilat.

  b. Semasa pekerja (bukan penerima pencen ilat) belum mencapai umur 55

  tahun meninggal dunia.

  c. Telah memenuhi syarat kelayakkan caruman penuh atau dikurangkan.

  2. Kadar Pencen Penakat adalah sama seperti Kadar Pencen Ilat.

  3. Orang Tanggungan pula sama dengan orang tanggungan

  Faedah Orang Tanggungan

  ( dibawah Skim Bencana Pekerjaan ).

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  63/68

  1. Jika yang meninggal dunia itu penerima Pencen Ilat, kadar

  bayaran adalah sama banyaknya dengan Pencen Ilat yang

  diterimanya sebelum meninggal dunia.

  2. Jika bukan penerima Pencen Ilat, kadar bayarannya adalahseperti yang dinyatakan dalam Syarat kelayakan caruman

  bagi Skim Pencen Ilat.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  64/68

  6464

  Semak kelayakan

  dan ambil

  penyataan waris

  32 33 Tuntutan diproses& dibayar

  31

  Orang

  tanggungan hadirdi PERKESO

  Dokumen Yang Diperlukan

  Borang 24 - Borang Tuntutan

  Borang 26 - Borang Tuntutan Faedah Pengurusan

  Mayat

  Salinan Kad Pengenalan - OBSijil KematianSalinan Kad Pengenalan - OT

  Salinan Surat Beranak - OB / OT

  Salinan Sijil Nikah/ Daftar Perkahwinan

  Salinan Buku Bank & Borang BKA-1

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran Pencen Penakat

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  http://images.google.com.my/imgres?imgurl=http://www.poverty-alleviation.org/english/images/stories/dsc05590.jpg&imgrefurl=http://www.ammado.com/nonprofit/108590/articles/9927&usg=__BtQrrpzY6pPIpfYq4Ca1iYmjh1w=&h=1224&w=1632&sz=798&hl=en&start=290&um=1&tbnid=jO2J6xjHU1JPkM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=poor+family&ndsp=18&hl=en&rlz=1T4ADRA_enMY335MY336&sa=N&start=288&um=1
 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  65/68

  Faedah Pencen Penakat

  Faedah Bantuan Ilat

  Elaun Layanan Sentiasa

  Faedah Pemulihan

  Faedah PengurusanMayat

  Faedah Pendidikan

  FAEDAH DI BAWAH SKIM

  PENCEN ILAT

  Faedah Pencen Ilat

  Contoh Kiraan Pencen Ilat

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  66/68

  Terdapat 2 jenis rayuan yang berfungsi untuk mengulangkaji semula

  keputusan yang telah dibuat oleh PERKESO, iaitu :

  1. JEMAAH DOKTOR RAYUAN bagi orang berinsuran yang tidak berpuashati

  terhadap peratusan taksiran Jemaah Doktor bagi Kes Hilangupaya Kekal dan

  pengesahan keilatan. Permohonan dibuat dengan melengkapkan BorangPKS:(P)12.

  2. JEMAAH RAYUAN KESELAMATAN SOSIAL bagi orang

  berinsuran yang tidak berpuashati terhadap keputusan yang dibuat oleh

  PERKESO. Permohonan dibuat dengan melengkapkan Borang A.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  67/68

  URUSETIA,JEMAAH RAYUAN KESELAMATAN SOSIAL,

  BAGI NEGERI SABAH & W.P. LABUAN,D/A PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL,

  WISMA PERKESO,

  NO. 11, JALAN SEMPELANG, TANJUNG ARU,

  88100 KOTA KINABALU,SABAH

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  68/68