Migrasi dan menerbit web

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  61
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Migrasi dan menerbit web

 • LnP 04.01Migrasi dan Backup SistemSAP 4403 MIGRASI DAN MENERBIT WEB

  Pensyarah perlu membuat sesi induksi bersama pelajar mengenai topik-topik sebelum ini yang berkaitan dengan topik ini.

  Pensyarah perlu menerangkan berkenaan topik yang akan diajar pada kelas tersebut.

  Pensyarah perlu melaksanakan induksi bagi topik ini (contoh bercerita, soal jawab dan sebagainya)*

 • HASIL PEMBELAJARANDi akhir LA ini, para pelajar akan boleh:-

  Mengaplikasikan proses migrasi sistem ke server Mengaplikasikan proses backup system dengan betulMelaksanakan proses menerbit (publish) laman webMelaksanakan proses menentusahkan kebolehfungsian sistem berasaskan web

  Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar di akhir topik.*

 • PENILAIAN

  TEORIMARKAHLnP 04.01LnP 04.02

  70%KUIZ4%4%TUGASAN4%4%PERSEMBAHAN PROJEK4%AMALIAMALI10%10%PROJEK30%

  Pensyarah menerangkan berkenaan penilaian yang akan dijalankan di dalam topik ini. *

 • 4.1 DEFINISI MIGRASI SISTEM KE SERVER

  Pensyarah perlu menerangkan definisi migrasi sistem ke server.

  Cadangan kepada pensyarah:

  Pensyarah boleh bertanyakan kepada pelajar :Apa itu sistem?Apa itu migrasi?Apa itu server?

  Daripada jawapan pelajar, pensyarah adalah digalakkan untuk membuat kesimpulan tajuk.Adalah digalakkkan kepada pensyarah untuk memberi definisi dalam bentuk gambaran gambarajah supaya pelajar mendapat gambaran yang lebih jelas.*

 • 4.1.1 KONSEP MIGRASI SISTEM KE SERVER

  Xampp Server disarankan digunakan sebagai simulasi sebelum diaplikasikan perubahan sebenar di laman web di internet.Ia sesuai juga digunakan untuk menguji kesesuaian rekabentuk antaramuka dan pangkalan data. Setelah rekabentuk antaramuka dan pangkalan data selesai diubahsuai, barulah fail-fail yang telah diubahsuai dimuatnaik semula.

  Menggunakan Xampp Server sebagai Server Hosting

  Pensyarah perlu membantu pelajar ulangkaji tentang pembelajaran mereka yang lepas iaitu dengan bertanyakan soalan berikut:Apa itu Xampp?Setelah belajar dan mengaplikasikan penggunaan Xampp dalam LA02 dan LA03, apa yang boleh terangkan dengan lebih jelas apakah kegunaan Xampp?

  Pensyarah perlu memberi jawapan yang jelas kepada pelajar melalui huraian dalam slaid ini.*

 • 4.1.1 KONSEP MIGRASI SISTEM KE SERVERDilakukan menggunakan local serverDilakukan menggunakan web server

  Pensyarah perlu memberi penerangan secara visual mengenai Xampp.*

 • 4.2 KAEDAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB DAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER MENGGUNAKAN APLIKASI SERVER YANG SESUAIPenggunaan Xampp server sebagai destinasi serverPelaksanaan instalasi Xampp server perlu dilakukan untuk menggunakan aplikasi Xampp server. (instalasi Xampp server telah dibuat di LA01)

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 1Pastikan apache dan mysql di Xampp control panel aktif (running)

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Cipta folder tempat penyimpanan di htdocs dalam xampp

  Folder htdocs berada di dalam folder xampp di drive c: C:/xampp/htdocs/Di dalam folder htdocs, cipta folder sebagai media penyimpanan. (contoh folder yang dicipta : lamanwebKu)

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 3Pindahkan semua fail laman web ke dalam folder yang dicipta.

  Contoh : Pindahkan semua fail laman web ke dalam folder lamanwebKu

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 4Buka browser webTaipkan url : localhost/nama_folder_dihtdocs_tempat_anda_menyimpan_file.php

  Contoh : localhost/lamanwebKu

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 1Pastikan apache dan mysql di Xampp control panel aktif (running)

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Uji konfigurasi sambungan aplikasi PHP dengan pangkalan data MySQL (aplikasi phpMyAdmin)

  Aplikasi phpMyAdmin ialah di dalam pakej Xampp serverXampp menyediakan aplikasi ini untuk memudahkan capaian pangkalan data. Jika sebelum biasanya pangkalan data dicapai menggunakan console atau cmd WindowsAplikasi phpMyAdmin merupakan sebuah aplikasi pengurusan pangkalan data MySQL yang berasaskan web

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Pengujian capaian phpMyAdmin adalah seperti berikut :

  Taip alamat URL berikut di web browser : http://localhost/phpmyadmin/

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Atau pengujian capaian phpMyAdmin adalah seperti berikut :

  Taip alamat URL berikut di web browser : http://localhost/xamppPilih menu phpMyAdmin

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Jika muncul paparan seperti berikut, bermaksud MySQL Server belum aktif (running). Aktifkan MySQL dari Xampp Control Panel

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 3Untuk memindahkan dail pangkalan data, pastikan fail pangkalan data adalah dalam format .sql

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 4Apabila berjaya pengujian capaian ke aplikasi phpMyAdmin, bina pangkalan data baru (contoh : db_webku)

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 5Klik pada pilihan pangkalan data yang baru dibina,

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 6Klik tab menu Import

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 7Klik pada butang Choose File

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 8Pilih fail pangkalan data di lokasi penyimpanan

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 9Klik butang Go

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 10Status berjaya import akan dipaparkan jika proses memindahkan pangkalan data ke xampp server berjaya

 • 4.3 KONFIGURASI SAMBUNGAN PANGKALAN DATA KE SERVER

 • 4.3 KONFIGURASI SAMBUNGAN PANGKALAN DATA KE SERVERIkuti langkah-langkah berikut untuk membuat konfigurasi sambungan pangkalan data ke server

  Buka folder yang menyimpan fail-fail laman web (contoh : lamanwebKu)Cari fail config.php

 • 4.3 KONFIGURASI SAMBUNGAN PANGKALAN DATA KE SERVER

  Konfigurasi sambungan

 • 4.4 DEFINISI BACKUP SISTEMBackup ialah satu proses melakukan salinan pendua untuk data biasanya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi data jika storan gagal berfungsi dan melindungi data jika berlaku bencana seperti banjir , kebakaran dan sebagainya

 • 4.5 KEPENTINGAN BACKUP SISTEMMelindungi keselamatan datadaripada bencana dan kerosakan storan secara fizikal.Menjimatkan masa dan wangsekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan data , data asal boleh diperolehi daripada mediabackuptanpa perlu membuatnya semula.Melindungi daripada kerosakan dataakibat seranganviruskomputer atau yangseumpama dengannya.

 • 4.5.1 KATEGORI BACKUPData peribadiData rasmi jabatanData laman webData kod aplikasiData manual penggunaData arkibData pangkalan dataData serverData drive komputerData installer perisian komputer

 • 4.5.2 BILA BACKUP DILAKSANAKAN?Aplikasi baruUpgrade serverFormat PCDokumentasiMembangunkan sistemUpdate PatchesBackup berkala data

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANMedia backup dan kesesuaiannyaTentukan kuantiti dan saiz failAnggarkan tambahan saizTentukan jenis data

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANDISKET

  Cakera liut atau disket ialah perantara storan yang mudah dibawa dan murah. Ia boleh digunakan dari satu komputer dengan komputer yang lain. Sebelum menyimpan data dalam disket ia mestilah di format dahulu. 'Formatting' ialah proses memformat sesuatu disket atau cakera keras dengan aplikasi tertentu.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANPENDRIVE

  Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding disket atau cakera zipJenis pendrive yang terdapat di pasaran:-KingstonKingmaxToshiba

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANCAKERA KERAS (Hard Disk)

  Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding USB flash drive atau disketCakera keras terletak dalam unit sistem utamaTerdapat portable hardisk yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana tetapi penggunaannya masih kurang.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANCD - ROM

  Compact Disc Read-Only MemoryIanya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Oleh itu namanya hanya untuk baca sahaja.CD - ROM boleh menyimpan 650 MB data hingga 100 GigaByte, pengajaran dan maklumat.Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6

 • 4.6 JENIS MEDIA STORAN* DISK VIDEO DIGITAL ( DVD ) Jenis DVD mengikut versi:

  DVD-ROM. Boleh mencapai 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga 17 GB. DVD-R (recordable) boleh mencapai saiz 3.9 GB per side.DVD RAM boleh tulis dan baca seperti HD ZIP DISKZip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagi tujuan backup

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANBACKUP TAPE

  Antara media backup yang paling banyak digunakan. Sesuai untuk backup pangkalan data.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANOnline Storage

  http://www.ibackup.com/http://www.datadepositbox.com/http://www.idrive.com/http://www.backupright.com/ http://www.dropbox.com/

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANOFFSITE BACKUP

  Biasanya dilakukan untuk backup keseluruhan sistem aplikasi di lokasi yang berlainan. Kaedah ini memerlukan kos yang tinggi.

  SERVER

  Biasanya pembangunan aplikasi akan menggunakan server lain untuk backup data sistem yang sedang dibangunkan.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANPerisian untuk backup data

  Microsoft SyncToyhttp://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/synctoy.mspx

  Microsoft Windows XP Backuphttp://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/bott_03july14.mspx

  Third Party SoftwareRoxio Backup My PCNero BackItUp

  Ghosthttp://www.symantec.com/norton/products/overview.jsp?pcid=br&pvid=ghost12

 • 4.7 JENIS PROSES BACKUPFull backup backup keseluruhan data yang terlibat. Kaedah ini sesuai untuk backup keseluruhan server, pangkalan data dan maklumat serta dokumen yang bukan sulit.

  Differential backup : backup hanya data yang berubah sahaja. Kaedah ini sesuai untuk backup seperti contohnya fasa pembangunan sistem. Apabila selesai satu modul pembangunan sistem hanya perlu backup modul yang terlibat sahaja.

 • 4.7.1 KEKERAPAN BACKUPBackup harianBackup mingguanBackup bulananMengikut keperluan

 • 4.7.2 LANGKAH KESELAMATAN DATA BACKUPGuna katalaluanSimpan data backup jauh dari lokasi data asalLog data backupBuat lebih dari satu salinan backupJalankan penyelenggaraan berkalaSimpan data backup sulit ditempat yang selamatJangan backup data di storan yang dijangkiti virus

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMProsesbackupialah langkah - langkah yang diambil apabila melaksanakan prosesbackup. Satu langkah yang tersusun perlu diambil bagi memastikan data yang berkaitan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat.

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (untuk sistem baru)

  Keterangan :Sistem baru ialah aplikasi baru yang ingin di masukkan ke dalam server.Ada2 kes berasingan iaitu kes A : server yang sudah mempunyai aplikasi di dalamnya dan kes B : server baru.

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEM

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (penyelenggaraan)

  Keterangan :Penyelenggaraan ialah kerja pengemaskinian perkakasan.Ada2 kes berasingan iaitu kes A :Penyelenggaraan PCkes B : Pangkalan Data kes C : Server

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEM

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (sistem dalaman)

  Keterangan :Sistemdalamanialah sistem atau aplikasi yang dibangunkan di dalam jabatan atau organisasi itu sendiri.

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (pangkalan data)

  Keterangan :Merujuk kepada semua data yang telah dimasukkan ke dalam pangkalan data dari mana sistem online yang berkaitan.

 • LnP 04.02Menerbit (Publish) Laman WebSAP 4403 MIGRASI DAN MENERBIT WEB

  Pensyarah perlu membuat sesi induksi bersama pelajar mengenai topik-topik sebelum ini yang berkaitan dengan topik ini.

  Pensyarah perlu menerangkan berkenaan topik yang akan diajar pada kelas tersebut.

  Pensyarah perlu melaksanakan induksi bagi topik ini (contoh bercerita, soal jawab dan sebagainya)*

 • HASIL PEMBELAJARANDi akhir LA ini, para pelajar akan boleh:-

  Mengaplikasikan proses migrasi sistem ke server Mengaplikasikan proses backup system dengan betulMelaksanakan proses menerbit (publish) laman webMelaksanakan proses menentusahkan kebolehfungsian sistem berasaskan web

  Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar di akhir topik.*

 • PENILAIAN

  TEORIMARKAHLnP 04.01LnP 04.02

  70%KUIZ4%4%TUGASAN4%4%PERSEMBAHAN PROJEK4%AMALIAMALI10%10%PROJEK30%

  Pensyarah menerangkan berkenaan penilaian yang akan dijalankan di dalam topik ini. *

 • 4.1 KONSEP MENERBIT (PUBLISH) LAMAN WEB

 • 4.1 KONSEP MENERBIT (PUBLISH) LAMAN WEB1. Client browser send a request for HTML document to web server2. Web server try to find and read the document at server directory3. Web server send the HTML document to the client browser4. User may click a submit button in the HTML form that make a call to web serverto run CGI program at server directory5. If CGI program is exist, web server will try to invoke the OS to run it6. CGI program may make a connection to database application to retrieve data7. CGI program then pass any data requested by user to the Web server8. Web server send the data to client browser

 • 4.1 KONSEP MENERBIT (PUBLISH) LAMAN WEBPenerangan gambarajah:

  Fail laman web perlu disimpan dalam Server Web HostingPengunjung mengunjung laman web tersebut melalui alamat URL atau Nama Domain

 • 4.2 PENGENALAN ISTILAH HOSTING, DOMAIN & SUBDOMAINIstilah Hosting : Sebuah komputer biasa tetapi mempunyai kelebihan dari hardware dan software untuk dijadikan sebuah server, serta mempunyai kemampuan online 24jamsetiap hari atau sering disebut 24/7 iaitu 24 jam 7 hari.

  Istilah Domain :

  Adalah nama unik yang diberikan untuk identiti nama server komputer. Nama Domain membolehkan pengguna internet membuat capaian kepada laman web.Contoh nama domain : lamanwebKu.com atau 202.123.44.233

  *

 • 4.2 PENGENALAN ISTILAH HOSTING DAN DOMAINIstilah subdomain:Subdomain merupakan bahagian dari nama domain. Contoh subdomain :www. lamanwebKu.comblogs. lamanwebKu.comsupport. lamanwebKu.comId. lamanwebKu.com

  Daripada contoh diatas, subdomain adalah : www, blogs, support dan id

 • 4.2 PENGENALAN ISTILAH HOSTING, DOMAIN & SUBDOMAIN

  www.lamanwebKu.com

  blogs.webku.comHostingHostingDomainDomainPengguna internet

  *

 • 4.3 PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)Merupakan satu kaedah piawai memindahkan fail melalui internet. Adalah cara termudah untuk bertukar-tukar fail antara komputer-komputer dalam internetDigunakan untuk memuat naik dan memuat turun laman-laman web, perisian-perisian, klip video dan muzik digital serta berkongsi fail dengan pengguna lain.

 • 4.3 PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)

 • 4.3.1 JENIS PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)Terdapat dua jenis FTP, iaitu:Pelayan FTP terkawal : memberikan servis berbayar dan pengguna perlu mempunyai akaun.Pelayan FTP Anonymous : servis percuma.

 • 4.3.1 JENIS PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)Terdapat banyak tapak FTP yang popular yang mempunyai pelbagai tapak lain dengan informasi yang sama. Tapak ini dikenali sebagai tapak cermin (mirror site), bertujuan membantu mengurangkan kesesakan pada tapak popular dengan menawarkan tapak alternatif kepada pengguna. Ia menghasilkan sambungan yang lebih cepat.

 • 4.3.2 FUNGSI PROTOKOL PEMINDAHAN FAIL (FTP/SFTP)Salah satu perkhidmatan yang dapat diperolehi daripada kemudahan internet.

  Ia menggunakan protokol pindahan fail iaitu satu protokol aplikasi yang turut menggunakan protokol internet TCP/IP

  *

 • 4.3.3 PROSES PEMINDAHAN FAILTerdapat 2 proses yang terlibat dalam pemindahan fail iaitu:Proses muat naik (Upload)Proses muat turun (download)Muat naik merujuk kepada pindahan fail-fail daripada pengguna kepada pelayan FTPMuat turun merujuk kepada pindahan fail-fail daripada pelayan FTP kepada komputer pengguna

 • Rajah di bawah menunjukkan sambungan pengguna/pelayan FTPUPLOADDOWNLOADPELAYAN FTPKOMPUTER PENGGUNA

  4.3.4 PROSES PEMINDAHAN FAIL

  *

 • 4.3.5 PENGGUNA-PELAYAN FTPPelayan FTP ialah komputer yang telah dikonfigurasi untuk menerima permintaan FTPIa menyimpan berbagai-bagai jenis maklumat yang sangat banyak dan boleh diakses oleh sesiapa sahaja melalui FTPDalam sambungan pengguna-pelayan FTP (FTP client/server), komputer pengguna dipanggil komputer tempatanPelayan FTP pula dipanggil sebagai hos atau komputer jauh

 • 4.3.6 JENIS-JENIS PROGRAM FTPFreeware (perisian percuma)Perisian yang boleh diperolehi secara percuma dari InternetShareware (perisian kongsi)Perisian percubaan yang boleh digunakan secara percuma dalam tempoh masa tertentu. Setelah tamat tempoh, pengguna akan diminta untuk membuat bayaran sekiranya pengguna berminat meneruskan penggunaannya.Text files (Fail teks)Fail berbentuk teks semata-mata. Juga dikenali sebagai fail ASCII.

 • Binary Files (Fail Binari)Fail yang mungkin terdiri daripada program (aturcara), gambar, bunyi atau video.Compressed Files (Fail Pemampatan)Kebanyakan fail besar yang disimpan di tapak FTP akan dimampatkan (dikecilkan saiznya). Ia bertujuan menjimatkan ruangan dan mempercepatkan pemindahan fail ke komputer.Fail akan dinyahmampat (dikembangkan semula ke saiz asal) sebelum boleh digunakan.Contoh fail: .arc, .arj, .ihz, .pak, .zip

 • Archived Files (Fail Arkib)Aturcara, disimpan di tapak FTP, memerlukan kumpulan fail yang besar untuk berfungsi. Kesemua fail ini dibungkus atau diarkibkan ke dalam satu fail. Full Motion, Full-Screen Video (Video Skrin Penuh pergerakan penuh)Penggunaan MPEG untuk menyahmampat fail video dengan tujuan memindahkan fail video ke komputer dengan lebih cepat.

 • 4.3.7 WinZipFail dan perisian dalam Internet biasanya disimpan dalam fail arkib. Pengarkiban ialah proses mengambil satu atau lebih fail, memampatkan fail dan kemudian menyimpannya dalam fail arkib. Fail arkib ini adalah lebih kecil daripada jumlah fail yang terkandung di dalamnya.

 • Banyak perisian pengarkiban yang ada pada masa ini, tetapi yang biasa digunakan ialah .zip. Format ini digunakan untuk memampat dan menyahmampat kebanyakan jenis fail termampat yang lain.Proses memampatkan data, bukan sahaja mempercepatkan penghantaran fail menerusi Internet, malah dapat menjimatkan ruang pada peranti-peranti storan.

 • SambContoh Perisian Memampat Fail

  Winzip : www.winzip.comPkzip : www.pkware.comwinace : www.winace.com

 • 4.4 LANGKAH-LANGKAH MENERBIT (PUBLISH ) LAMAN WEB

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 1 Pastikan software Filezilla telah dipasang (install) di komputer anda. Jika belum anda dapat memuat turun software filezilla secara percuma di www.filezilla-project.org/download.php atau http://sourceforge.net/projects/filezilla. Setelah selesai memuat turun, anda perlu membuat proses instalasi program tersebut.

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 2Buka FTP Client FileZilla :

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 3Masukan Host, Username, dan Password :Maklumat tersebut boleh diperolehi di emel pengaktifan akaun cPanel

  Klik Quickconnect untuk membuat sambungan ke FTPTunggu sehingga status berjaya

  Host: Di isi dengan domain anda (tanpa www) atautemporary IPyang di berikan melalui email pada subject Detail Hosting AndaUsername: Masukan username cPanel andaPassword: Masukan password cPanel andaPort: Kosongkan Port, untuk menggunakan port default

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 4Sediakanlokasi folder failweb. Pastikan semua fail web berada dalam satu folderSedia untuk di muatnaik (upload) melalui FTP client dari PC/Notebook anda danpastikan semua fail web dimuatnaik

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 5Pastikan lokasi folder fail web pada localhost anda(di sebelah kiri FileZilla Client anda)seperti pada gambar berikut :

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 6Blok (highlight) semua fail web yang akan di upload pada server hosting andaKlik kanan, pilih UploadPastikan untuk upload ke folderpublic_htmlpadaserver hostinganda.

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)

 • 4.4.1 MUATNAIK FAIL LAMAN WEB MENGGUNAKAN PERISIAN FTP (FileZilla)Langkah 7Tunggu hingga semua file dimuatnaik dengan sempurnaStatus muatnaik boleh dilihat seperti berikut:

  Status berjaya muatnaikStatus bilangan fail yang masih dalam proses muatnaik gagal muatnaik, berjaya dimuatnaik, Fail web yang berjaya dimuatnaik

 • 4.5 KONSEP KEBOLEHFUNGSIAN SISTEM BERASASKAN WEB YANG TELAH DITERBITKAN

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.1 KEBOLEHFUNGSIAN NAVIGASIPembangun web perlu bangunkan web yang mempunyai sistem navigasi yang baik. Navigasi yang baik akan membuat pengunjung web lebih mudah dan cepat mencari maklumat dalam halaman web.Kemudahan carian maklumat adalah sangat menjamin kunjungan yang berulang kali dari pengunjung web.

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.1 KEBOLEHFUNGSIAN NAVIGASICiri-ciri navigasi web yang baik ialah seperti berikut:

  Membuat fungsi carian (kotak carian)Kotak carian akan membuat pengunjung web lebih mudah untuk mendapatkan maklumat yang dicari.

  Membuat peta webPeta web membantu pengunjung secara visual untuk mengetahui dimana untuk mendapatkan maklumat yang dicari pada halaman web.Peta web ini sangat disarankan kepada web yang mempunyai halaman web yang banyak.

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.1 KEBOLEHFUNGSIAN NAVIGASIWeb multilevelWeb multilevel memudahkan pengunjung untuk bergerak dari satu halaman yang mengandungi maklumat 1 ke maklumat 2Ini menjadikan capaian maklumat adalah lebih cepat

  Penggunaan kata secara tepatPenggunaan kata yang tepat pada menu navigasi adalah sangat penting untuk memastikan pengunjung mendapat petunjuk yang jelas.Setiap menu navigasi melambangkan isi kandungan halaman.

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.1 KEBOLEHFUNGSIAN NAVIGASIMenggunakan menu navigasi yang samaMenggunakan menu navigasi yang sama (format sama) bagi setiap halaman. Ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan pengunjung.

  Penggunaan Menu Drop DownMenggunakan menu drop down bagi navigasi yang mempunyai sub-navigasi (Maklumat yang berkaitan).Ini dapat memudahkan dan memberi capaian cepat

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.1 KEBOLEHFUNGSIAN NAVIGASIPenggunaan istilah umumMenggunakan istilah istilah umum (seperti home, service, products, dan lain-lain) untuk penamaan menu navigasi.

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.2 KEBOLEHFUNGSIAN FORMAT CSSPengujian rekabentuk web dapat diuji dengan berbagai ukuran revolusi. Penggunaan format CSS juga boleh menentukan daya tarik sesebuah web

  Penggunaan format CSS seperti :

  Format imej yang digunakanKomposisi warna yang konsistenLayout grafik yang konsistenTeks yang mudah dibacaPenggunaan grafikPenggunaan animasi

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

 • 4.5.3 KEBOLEHFUNGSIAN SEMAKAN KANDUNGAN (CONTENT CHECKING)Bahagian kandungan web adalah sangat penting kerana mengandungi maklumat-maklumat utama.

  Ciri-ciri kandungan web yang bagus ialah seperti berikut:

  Kandungan web relevan dengan tujuan web dibangunkanKandungan web berguna dan bermanfaat. Setiap maklumat adalah jelas, sahih dan terkiniGaya penulisan dan bahasa adalah sesuai dengan tujuan web dan target penggunanyaMemaparkan sumber rujukan maklumat dalam kandungan web.Unsur-unsur multimedia yang dimasukkan perlu selari dengan kesesuaian objektif web dibangunkan

  Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *

  Pensyarah perlu membuat sesi induksi bersama pelajar mengenai topik-topik sebelum ini yang berkaitan dengan topik ini.

  Pensyarah perlu menerangkan berkenaan topik yang akan diajar pada kelas tersebut.

  Pensyarah perlu melaksanakan induksi bagi topik ini (contoh bercerita, soal jawab dan sebagainya)*Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar di akhir topik.*Pensyarah menerangkan berkenaan penilaian yang akan dijalankan di dalam topik ini. *Pensyarah perlu menerangkan definisi migrasi sistem ke server.

  Cadangan kepada pensyarah:

  Pensyarah boleh bertanyakan kepada pelajar :Apa itu sistem?Apa itu migrasi?Apa itu server?

  Daripada jawapan pelajar, pensyarah adalah digalakkan untuk membuat kesimpulan tajuk.Adalah digalakkkan kepada pensyarah untuk memberi definisi dalam bentuk gambaran gambarajah supaya pelajar mendapat gambaran yang lebih jelas.*Pensyarah perlu membantu pelajar ulangkaji tentang pembelajaran mereka yang lepas iaitu dengan bertanyakan soalan berikut:Apa itu Xampp?Setelah belajar dan mengaplikasikan penggunaan Xampp dalam LA02 dan LA03, apa yang boleh terangkan dengan lebih jelas apakah kegunaan Xampp?

  Pensyarah perlu memberi jawapan yang jelas kepada pelajar melalui huraian dalam slaid ini.*Pensyarah perlu memberi penerangan secara visual mengenai Xampp.*Pensyarah perlu membuat sesi induksi bersama pelajar mengenai topik-topik sebelum ini yang berkaitan dengan topik ini.

  Pensyarah perlu menerangkan berkenaan topik yang akan diajar pada kelas tersebut.

  Pensyarah perlu melaksanakan induksi bagi topik ini (contoh bercerita, soal jawab dan sebagainya)*Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar di akhir topik.*Pensyarah menerangkan berkenaan penilaian yang akan dijalankan di dalam topik ini. *

  *

  *

  *

  *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *Keterangan: Kolom di sebelah kiri adalah direktori file yang terdapat pada komputer anda, sedang di sebelah kanan adalah direktori pada server hosting website anda. Untuk melakukan proses atau kegiatan rutin upload File kedalam website anda, anda tinggal mencari file pada komputer anda yang ingin diupload, lalu pindahkan dengan men-drag/ menggeser file tersebut ke kolom sebelah kanan ke direktori dan folder yang sesuai atau yang anda inginkan atau bisa juga di Double klik dan begitupun sebaliknya untuk proses download File atau klik kanan pilih Upload/ Download. Untuk Menghapus File, anda hanya tinggal mengklik File yang bersangkutan lalu tekan tombol delete pada keyboard anda atau klik kanan pada File pilih Delete, atau rename untuk merubah nama File. Agar bisa diakses oleh pengunjung pastikan file yang anda upload berada pada folder public_html. *