Media Menulis Surat

Click here to load reader

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Media Menulis Surat

PowerPoint Presentation

Surat nyaeta alat komunikasi dina wangun tulisan.Dumasar kana sifatna surat dibagi dua:

Surat pribadi, jeungSurat dinasSurat pribadi nya eta surat nu ditulis ku hiji jalma ka jalma lian, eusina ngebrehkeun hal-hal anu sipatna pribadi.

Surat dinas nya eta surat anu ditulis ku hiji parusahaan, instansi, kantor, organisasi nu ditujukeun ka pausahaan, instansi, kantor, organisasi nu lianna atawa ka pribadi. Surat dinas bisa sabalikna, ditulis ku pribadi ditujukeun ka instansi , pausahaan, kantor, atawa organisasi.Bagean surat pribadi:

Ngaran tempat jeung titimangsa ngirimkeun surat;Alamat anu dikiriman surat;Salam pamuka;Bubuka eusi surat;Eusi surat;Panutup eusi surat;Salam panutup;Tanda tangan jeung ngaran.Bagean sura dinas/resmi:

Kop surat;Nomer surat;Lampiran surat;Hal suratTitimangsa surat;Alamat surat;Salam pamuka;Bubuka eusi surat;Eusi surat;Panutup eusi surat;Salam penutup;Ngaran nu ngirim surat, tanda tangan jeung cap.Conto bubuka eusi surat:

Surat resmi: Ginulur rahayu ginanjar kawilujeungan mugia nyarengan urang sadaya dina mancen damel sadidinten. Aamiin.

Surat pribadi: bada salam simkuring ngadunga mugia sadaya pancen damel urang aya dina panangtayungan Gusti Allah SWT. Aamiin.Conto panutup eusi surat:

Surat resmi: Sakitu anu kapihatur, sewu nuhun laksa keti kabingahan kana samukawis perhatosannana. Hapuntrn bulih aya kalepatan

Surat pribadi: Sakitu anu kapihatur. Haputen bilih aya kalepatan. Hatur nuhun kana sadaya perhatosannanana.Hatur nuhun kana perhatosannana!!!