Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

download Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

of 10

Transcript of Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  1/10

  NERS MUDA

  PRAKTEK PROFESI KEPERAWATAN MATERNITAS

  UNIVERSITAS RIAU

  2015

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  2/10

  Tanda bahaya kehamilan adalah

  keadaan-keadaan pada ibu hamilyang mengancam jiwa ibu dan

  janin yang dikandungnya selama

  kehamilan.

  Komplikasi kehamilan adalah

  kegawat daruratan kehamilan

  yang dapat menyebabkan

  kematian pada ibu dan janin

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  3/10

  *Usia ibu saat hamil terlalu muda (35 tahun)

  *Anak lebih dari empat (terlalu banyakanak/terlalu sering melahirkan)

  *Jarak persalinan terakhir dan kehamilansekarang kurang dari dua tahun (terlaludekat jarak kehamilan) atau lebih dari 0tahun (terlalu lama)

  *!inggi badan kurang dari "5 #m

  * $bu yang terlalu kurus (berat badan kurangdari33 kg/lingkar lengan atas kurang dari23% 5 #m)ataupun terlalu gemuk (&besitas)

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  4/10

  *'entuk panggul ibu yang tidak n&rmal

  (terlalui sempit)*ering terjadi keguguran sebelumnya

  *Ada kesulitan pada kehamilan/persalinan yang lalu

  *$bu hamil dengan peyakitpenyerta(misalnyaken#ingmanis%darah tinggi% asma% dll)

  **ebiasaan ibu (mer&k&k% alk&h&l% dan&bat+&batan)

  *$n,eksi -irus sebelum/selama kehamilan

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  5/10

  Perdarahan

  * Pada hamil muda menyea!an!e"u"u#an$

  * Pada hamil %ua memahaya!an!e&elama%an iu dan ayi

  Bengkak di kaki, tangan, atau wajahdisertai sakit kepala dan atau kejang

  * 'en"!a!(&a!i% !e)ala )ada iu hamili&a memahaya!an !e&elama%an iu danayi dalam !andun"an$

  Demam / panas tinggi

  * Me#ua)a!an %anda("e+ala adanyain,e!&i &elama !ehamilan

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  6/10

  Keluar air ketuban sebelum waktunya.

  * Me#u)a!an %anda adanya "an""uan

  )ada !ehamilan dan da)a%memahaya!an ayi dalam !andun"an$

  Bayi dalam kandungan gerakannyaberkurang atau tidak bergerak.

  * Keadaan ini me#u)a!an %anda

  ahaya )ada +anin$

  bu muntah terus dan tidak maumakan.

  * Keadaan ini a!an menyea!an iu

  dan +anin !e!u#an"an a&u)an nu%#i&i

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  7/10

  *'ayi lahi# elum -u!u) ulan .)#ema%u#/

  * 'ayi lahi# den"an e#a% lahi# #endah.''R/$

  * Ke"u"u#an .a#%u&/$

  * Pe#&alinan %ida! lan-a# ( ma-e%$

  * Pe#da#ahan &eelum dan &e&udah)e#&alinan$

  * 3anin ma%i di dalam !andun"an$

  * Iu hamil ( e#&alin menin""al dunia$

  * Ke#a-unan !ehamilan(!e+an"!e+an"$

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  8/10

  *Den"an meme#i!&a!an !ehamilan &edinimun"!in dan %e#a%u# !eP&yandu(Pu&!e&ma&(Rumah Sa!i%4)alin" &edi!i% !ali &elama ma&a!ehamilan$

  * Den"an menda)a%!an imuni&a&i TTminimal 26$

  * 'ila di%emu!an !elainan #i&i! %in""i)eme#i!&aan ha#u& leih &e#in" danleih in%en&i, di )e%u"a& !e&eha%an$

  * Ma!an ma!anan yan" e#"i7i yai%umemenuhi "i7i &eiman"

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  9/10

  *Mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan.Menunda !ehamilan )e#%ama a"a# %ida!!u#an" da#i 20 %ahun a%au men"hinda#i%e#+adinya !ehamilan la"i +i!a u&ia iu &udahleih da#i 85 %ahun$

  *Merencanakan jumlah anak, agar tidak

  terlalu banyak.

  *Menghindari jarak kehamilan terlalu dekat.

  *Meme#i!&a !ehamilan &e-a#a %e#a%u# !e)ada%ena"a !e&eha%an$

  *Menggunakan alat kontrasepsiuntukmenunda kehamilan.

  *Melahi#!an den"an )e#%ln"an %ena"a!e&eha%an

 • 7/23/2019 Komplikasi Tanda Bahaya Kehamilan

  10/10

  Pastikan kehamilan terpantau

  petugas kesehatan agar ibu dan bayiselamat dan sehat!!