1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

of 14 /14
| educate . inspire . learn . discover 2016 Celebrating 21st Century Teachers IT’S TIME TO NOMINATE! 21st March - 29th April 2016 www.1bnta.com

Embed Size (px)

description

1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

Transcript of 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

Page 1: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

| educate . inspire . learn . discover

2016Celebrating 21st Century Teachers

IT’S TIME TO NOMINATE!21st March - 29th April 2016

www.1bnta.com

Page 2: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BNTA 2015 http://www.1bnta.com/

Page 3: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

Objektif 1BNTA

Memupuk daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan guru

dan murid murid sekolah selaras dengan konsep pembelajaran

abad ke 21

Menyokong dan meraikan guru sempena

Hari Guru dan mengukuhkan hasrat

KPM dalam pelaksanaan Pelan

Induk Pembangunan Pendidikan

Bekerjasama dengan KPM dalam mengenal pasti, mengiktiraf, dan

meraikan guru-guru inovatif dan kreatif

dalam pengaplikasian teknologi dalam

pendidikan

Page 4: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

Pelan Pembangunan Pendidikan

Anjakan ke-3

Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Anjakan ke-4

Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan

Anjakan ke-7

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan

kualiti pembelajaran di Malaysia

Anjakan ke-9

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta

secara meluas

Page 5: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BNTA 2016

Aplikasi 5C dalam pendidikan:1. Creativity2. Communication3. Collaboration4. Critical Thinking5. Character

Place your screenshot here

“Celebrating 21st Century Teachers”

*Pencalonan terbuka Kepada Guru & Pelajar

Page 6: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

Kategori 1BNTA 2016

Page 7: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

● Guru menggunakan VLE Frog dalam PdP.

● Guru mengaplikasikan elemen K.B.A.T. (Kemahiran Berfikir

Aras tinggi) dalam PdP.

● Guru menggunakan VLE Frog untuk menggalakkan kerja

berkumpulan dan perbincangan di kalangan pelajar.

● Penggunaan VLE Frog memberi kesan positif dalam pencapaian dan perkembangan pelajar di dalam kelas.

1BestariNet Teacher Award for Critical Thinking

Page 8: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BestariNet Teacher Award for Creativity

● Guru menggunakan VLE Frog secara kreatif untuk aktiviti bukan PdP.

(Contoh: Penggunaan VLE Frog dalam kelab/persatuan, unit

beruniform, kempen, pertandingan, projek, dan sebagainya).

● Guru menggunakan VLE Frog sebagai alat sokongan komunikasi dan

kolaborasi di kalangan komuniti sekolah.

● Penggunaan VLE Frog telah meningkatkan pencapaian menyeluruh

sekolah.

Page 9: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BestariNet Teacher Award for Collaboration

● Guru berkolaborasi dengan sekolah lain untuk melaksanakan aktiviti

melibatkan VLE Frog. (Contoh: bengkel VLE, program MSL (Meet,

Share Learn), program twinning, sesi FCC (Frog Connected

Classroom), dan sebagainya)

● Guru menggunakan VLE Frog untuk menggalakkan kerja

berkumpulan dan perbincangan di kalangan pelajar dan / atau guru.

● Penggunaan VLE Frog telah meningkatkan pencapaian menyeluruh

di kalangan guru dan / atau pelajar.

Page 10: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BestariNet Teacher Award for Communication

● Guru menggunakan VLE Frog untuk menggalakkan komunikasi

di antara pelajar dan di antara guru dan pelajar.

● Penggunaan VLE Frog telah memberi kesan positif dalam

pencapaian pelajar.

Page 11: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BestariNet Teacher Award for Character

● Guru melaksanakan aktiviti menggunakan VLE Frog untuk

menjadikan PdP lebih menarik dan menyeronokkan.

● Guru menunjukkan sifat positif yang memberikan inspirasi, motivasi

dan galakan kepada pelajar.

● Guru mempamerkan contoh teladan kepada pelajar untuk menjadi

lebih baik (Contoh: Sikap positif guru memberikan motivasi kepada

pelajar untuk sentiasa berusaha, membina keyakinan diri dan

sebagainya).

Page 12: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BestariNet Teacher Award for The Most Outstanding School

● Komuniti dalam sekolah anda menggunakan VLE Frog secara konsisten.

● Sekolah anda menggunakan VLE Frog untuk mengaplikasikan PdP abad ke-21.

(PdP abad ke-21 melibatkan kreativiti, komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis

dan pembentukan karakter)

● Selain PdP, sekolah anda menggunakan VLE Frog untuk melaksanakan

perkara-perkara berikut:

○ Pentadbiran

○ Komunikasi

○ Kolaborasi

Page 13: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

1BestariNet Teacher Award for The Most Outstanding School

● Penggunaan VLE Frog telah memberikan impak positif di sekolah anda.

● Sekolah anda berkongsi pengetahuan VLE Frog dengan sekolah lain melalui

aktiviti-aktiviti tertentu (Contoh: bengkel VLE Frog, sekolah HUB, MSL (Meet,

Share, Learn) dan lain-lain).

Page 14: 1BestariNet Teacher Awards 2016 - Teachers Deck

Application Process

Login to the website

www.1bnta.com

Choose your category of nomination

Fill up the application

form

Refer to the sample answers

given as a guideline to answer your

category of choice

Complete application with

supporting documentation

Make your VLE site public & share the link

with us

Application opens

21st March 2016

Application deadline

29th April 2016