tugas matriks

22
WI WC PC 5.8 9.7 8.9 10.6 10.9 11 1. Menetukan matr 8.6 7.2 8.7 4.8 4.6 6.2 X = 5.8 8.3 10.6 7.8 10.6 4.6 3.3 4.7 8.6 4.8 3.7 6.4 4.8 6.7 6 7.2 8.3 6.9 9.7 7.2 4.6 5.6 4.1 4.3 4.8 4.8 3.8 5.3 6.7 2.9 3.7 4.2 6.9 Rata-rata 6.2 6.44166667 6.825 5.6 4.8 2.9 3. X'd = transpos -0.4 X'd 3.258 2.075 4. Matriks SSCP = X'd.Xd SSCP = -0.4 4.4 2.4 -1.4 3.258 4.458 0.758 -1.842 2.075 4.175 1.875 -0.625

description

gljglgbl

Transcript of tugas matriks

MATRIKS KOVARIANWIWCPC5.89.78.910.610.9111. Menetukan matriks skor2. Xd = Matriks skor - mean8.67.28.74.84.66.2X =5.89.78.9XX bar8.310.67.810.610.9115.89.78.96.26.4426.825-0.43.2582.0754.63.34.78.67.28.710.610.9116.26.4426.8254.44.4584.1754.83.76.44.84.66.2Xd8.67.28.76.26.4426.8252.40.7581.8756.767.28.310.67.84.84.66.26.26.4426.825-1.4-1.842-0.6256.99.77.24.63.34.78.310.67.86.26.4426.8252.14.1580.9755.64.14.34.83.76.44.63.34.7__6.26.4426.825Adalah-1.6-3.142-2.1254.83.85.36.767.24.83.76.46.26.4426.825-1.4-2.742-0.4252.93.74.26.99.77.26.767.26.26.4426.8250.5-0.4420.375Rata-rata6.26.44166666676.8255.64.14.36.99.77.26.26.4426.8250.73.2580.3754.83.85.35.64.14.36.26.4426.825-0.6-2.342-2.5252.93.74.24.83.85.36.26.4426.825-1.4-2.642-1.5252.93.74.26.26.4426.825-3.3-2.742-2.625

3. X'd = transpose Xd

-0.44.42.4-1.42.1-1.6-1.40.50.7-0.6-1.4-3.3X'd3.2584.4580.758-1.8424.158-3.142-2.742-0.4423.258-2.342-2.642-2.7422.0754.1751.875-0.6250.975-2.125-0.4250.3750.375-2.525-1.525-2.625

4. Matriks SSCP = X'd.Xd

SSCP =-0.44.42.4-1.42.1-1.6-1.40.50.7-0.6-1.4-3.3-0.43.2582.0753.2584.4580.758-1.8424.158-3.142-2.742-0.4423.258-2.342-2.642-2.742X4.44.4584.1752.0754.1751.875-0.6250.975-2.125-0.4250.3750.375-2.525-1.525-2.6252.40.7581.875-1.4-1.842-0.6252.14.1580.975-1.6-3.142-2.125-1.4-2.742-0.4250.5-0.4420.3750.73.2580.375-0.6-2.342-2.525-1.4-2.642-1.525-3.3-2.742-2.625

SSCP=50.1256.5241.7256.5299.92916858.037541.7258.037547.1625

5. Matriks Varians-kovarians (S)50.1256.5241.72S= SSCP/(n-1)adalah1 dibagi 11 (1/11)x56.5299.92916858.037541.7258.037547.1625(n=12 (banyak sampel)JadiS= SSCP/(n-1)

adalah0.0909090909x50.1256.5241.7256.5299.92916858.037541.7258.037547.1625

adalah4.55636363645.13818181823.79272727274.5565.1383.7935.13818181829.08446981825.2761363636atau5.1389.0845.2763.79272727275.27613636364.2875(pembulatan)3.7935.2764.287

DETERMINANDETERMINAN

Determinan= matriks bujur sangkar (baris=kolom)

determinan dari matriks kovarian Manual Matriks 3 x 3

4.5565.1383.7934.5565.1383.7934.5565.1385.1389.0845.2765.1389.0845.2765.1389.0843.7935.2764.2873.7935.2764.2873.7935.276

IAI=130.690136316ditambah126.821617856ditambah113.172701628

adalah12.382299816dikurangi

177.424800048ditambah102.820977784ditambah102.820977784

maka370.6844558dikurangi383.066755616IAIadalah-12.382299816nilai mutlak12.3823

TRANSPOSE

Matriks A5.89.78.9Transpose adalah5.810.68.64.88.34.64.86.76.95.64.82.910.610.9119.710.97.24.610.63.33.769.74.13.83.78.67.28.78.9118.76.27.84.76.47.27.24.35.34.24.84.66.28.310.67.84.63.34.74.83.76.46.767.26.99.77.25.64.14.34.83.85.32.93.74.2

Matriks Kovarian A4.5565.1383.793Transpose adalah4.5565.1383.7935.1389.0845.2765.1389.0845.2763.7935.2764.2873.7935.2764.287

INVERSManualMatriks Invers4.5565.1383.7930.8970007321-0.1627111304-0.59338928220.8970007188-0.162711128-0.5933892734dari matriks 5.1389.0845.276maka-0.16271113040.4154901009-0.3673810251Kovarian3.7935.2764.287-0.5933892822-0.36738102511.2104100387-0.1627111280.4154900947-0.3673810197

-0.5933892734-0.36738101971.2104100208

dengan manual4.5565.1383.793A11=4.55611.106932A21=2.014738A31=-7.3475245.1389.0845.2763.7935.2764.287A12=5.1382.014738A22=5.144723A32=4.549022

A13= 3.791-7.347524A23=4.549022A33=14.98766

sehinggaa matriks minor A=11.1069322.014738-7.347524

2.0147385.1447234.549022

-7.3475244.54902214.98766

ingat polaplusMinusplusMinusplusMinusMaka11.106932min 2.014738-7.347524plusMinusplusmin 2.0147385.144723min 4.549022

-7.347524min 4.54902214.98766

selanjtnya Matriks minor dibagi determinan yaitu 12.382311.1069322.014738-7.34752412.38232.0147385.1447234.549022

-7.3475244.54902214.98766

yaitu.0.897000718800.1627111280-0.593389273400000plusMinusplus0.16271112800.415490094700.3673810197MinusplusMinus00000plusMinusplus-0.593389273400.367381019701.2104100208

maka0.8970007188-0.162711128-0.5933892734

-0.1627111280.4154900947-0.3673810197

-0.5933892734-0.36738101971.2104100208

Cek Invers

0.8970007321-0.1627111304-0.59338928224.5565.1383.793-0.16271113040.4154901009-0.36738102515.1389.0845.276-0.5933892822-0.36738102511.21041003873.7935.2764.287invernon invers1-000010001

Perkalian Matriks dengan kovarn

Matriks A5.89.78.94.5565.1383.79310.610.9115.1389.0845.2768.67.28.73.7935.2764.2874.84.66.2X Kovarian A8.310.67.84.63.34.74.83.76.46.767.26.99.77.2110.0211164.8716111.33095.64.14.34.83.85.32.93.74.2(12 x3)(3x3)Hasilnya (12x3)110.0211164.8716111.3309146.0208211.5144144.8712109.1743155.4928107.903969.020299.1669.0554121.863180.0886120.846155.740178.409255.007565.154692.039665.164488.6628126.915887.9355108.5846161.5542108.215362.889388.70461.306561.496187.144460.976348.153670.670248.5263

Hasil perkalian

EIGEN VALUE

Matriks Kovarian4.5565.1383.7934.556-A5.1383.7934.556-A5.1385.1389.0845.2765.1389.084 -A5.2765.1389.084 -AEIGEN VALUE Dengan RUMUS3.7935.2764.2873.7935.2764.287-A3.7935.2764.5565.1383.7931005.1389.0845.2760103.7935.2764.28700114.38684927.83617626.399044

102.820977784guessEigenvalueDET (A-CI)A-CI102.82097778431.3123349650.00001372253.2436650355.1383.7935.1387.7716650355.276130.6915083.7935.2762.974665035126.820816113.172513

41.38670413.64