Tanda-tanda Pasti Kehamilan

download Tanda-tanda Pasti Kehamilan

of 10

Transcript of Tanda-tanda Pasti Kehamilan

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  1/10

  KELOMPOK 5

  ANDI WILDA ARIANGGARA

  FEBRIANTY HANY PRATIWI

  NUR FITRAYANTI HIJERAHWATI

  HUSNUL KHATIMA

  IIS SAFRIYANTI RISMAWATI

  SARTINA

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  2/10

  TANDA-TANDA PASTIKEHAMILAN

  (POSITIF)

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  3/10

  Pengertian

  Tanda-tanda kehamilan pati

  (p!iti") adalah tanda #angmen$n%$kkan lang$ng ke&eradaan

  %anin' #ang dapat dilihat lang$ng

  !leh pemerika

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  4/10

  Tanda-tanda pati kehamilan terdiri ata hal-hal&erik$t ini

  *erakan +anin dalam ,ahim

  *erakan %anin ini har$ dapat dira&adengan %ela !leh pemerika

  *erakan %anin &ar$ dapat diraakanpada $ia kehamilan ekitar .mingg$

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  5/10

  Den#$t +ant$ng +anin

  Pada didengar pada $ia / mingg$dengan mengg$nakan alat "etalelectrocardiograf (mialn#a D!ppler)Dengan tet!k!p' Laene0' D++ &ar$dapat didengar pada $ia kehamilan

  /1-. mingg$

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  6/10

  DOOPLE, LAENE2

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  7/10

  STETOSKOP

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  8/10

  3agian-&agian +anin

  3agian-&agian %anin #ait$ &agian &ear %anin

  (kepala dan &!k!ng) erta &agian ke0il %anin(lengan dan kaki) dapat dira&a dengan %elapada $ia kehamilan le&ih t$an ata$trimeter akhir 3agian %anin ini dapat dilihat

  le&ih emp$rna lagi mengg$nakan 4S*(4ltra!n!gra")

  +ika dilihat pada ultrasonogra maka akan

  terlihat t$lang-t$lang %anin pada "!t! r!ngten

  Kerangka +anin Kerangka %anin dapat dilihat dengan "!t!

  r!ntgen ma$p$n 4S*

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  9/10

  4S*

 • 7/25/2019 Tanda-tanda Pasti Kehamilan

  10/10

  FOTO ,ONT*EN