Risalatul Insan

of 25 /25
( E 12 ِ انَ سْ نِ لْ اُ ةَ ل اَ سِ ر) MISI MANUSIA

description

Materi Kajian Islam BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Transcript of Risalatul Insan

(E 1)

(E 12) MISI MANUSIAMisi Manusia: KhilafahAllah SWT menciptakan manusia (dan jin) untuk beribadah kepadaNya (51:56)Ibadah dengan maknanya yang luas mengantarkan manusia menjadi insan yang bertaqwa (2:21)Dengan taqwa inilah manusia diberi oleh Allah SWT kemuliaan dan harga diri dalam Islam atau disebut IZZAH (63:8)Manusia yang telah mendapatkan izzah inilah yang pantas mengemban amanah sebagai khalifah Allah di bumi (2:30, 6:165)Dua Tugas KhilafahTugas utama khilafah adalahMemakmurkan bumi () 11:61Memeliharanya () 7:56, 85, 57:27

Memakmurkan Bumi ()Memakmurkan bumi ini dengan cara membangunnya, bukan merusaknyaSesungguhnya Allah sudah menyiapkan bumi untuk tempat tinggal manusiaBumi diciptakan dalam 4 hari, sementara langit hanya 2 hari (41:9-12)Disiapkan berbagai keperluan manusia untuk hidup (2:29, 13:3-4, 6:99, 77:25-27, 79:31)Bumi pun dihamparkan oleh Allah dilengkapi pasak-pasaknya (78:6-7)Fasiliti BumiAir hujan (tawar) yang turun dari langit (56:68-70, 77:27, 79:31)Berbagai kebun yang berisi buah-buahan yang beraneka rasa (13:3-4)Binatang ternak untuk makanan, bulunya untuk pakaian, susunya untuk diminum, untuk tunggangan dan hiasan (16:5-6, 36:72-73)Udara untuk bernapas, angin untuk tanaman (15:22), dan bagi kapal untuk berlayar (42:33)dllMembangun Materi dan RuhaniTugas membangun bumi adalah dengan membangun materi dan ruhaniRamai manusia hanya perhatian terhadap pembangunan materi saja: gedung-gedung untuk beranek keperluan, teknologi, dan ekonomiSementara pembangunan ruhani dilupakan, atau amat sedikit sekali perhatiannyaPeradaban MateriPembangunan dalam bidang materi membuat manusia memiliki peradaban tinggi dari sisi materiSejak dahulu manusia sudah berperadaban (materi) yang tinggiKaum Ad membuat bangunan-bangunan yang tinggi (89:6-8)Kaum Tsamud memotong batu-batu besar di lembah (89:9)Firaun membangun pasukan yang sangat kuat (89:10)Kaum Saba membuat bendungan besar (34:15-16)Pembangunan RuhaniAllah SWT telah meletakkan SYARIAT () untuk membangun ruhani manusiaHasil yang diharapkan adalah akhlak (moral) yang tinggi sebagai landasan peradaban materiJika ini kuat, maka peradaban yang telah dibangun akan kokoh dan dapat bertahan dalam masa yang panjangPeradaban Islam PertamaMembangun kota (Madinah) yang dilengkapiMasjid sebagai pusat ibadah (membangun moral) dan khilafahPasar sebagai pusat perekonomianIkatan internal (umat Islam) dengan muakhahIkatan internal (dengan Yahudi) dengan Piagam MadinahIkatan eksternal (di luar Madinah) dengan perjanjian damaiPasukan Islam yang tersusun rapiPeradaban Islam KemudianBangunan yang menjadi ciri Islam: kubah (asalnya dari gereja Aya Sofia Turki yang dijadikan masjid)Ilmu pengetahuan berkembang pesat (menggabungkan antara filsafat Yunani dan metode riset Islam)Bahasa Arab menjadi bahasa utama duniaPerekonomian negara majuRakyat sejahteraHukum ditegakkanPemeliharaan ()Memelihara lebih sukar daripada membinaPeradaban dan akhlak yang sudah dibina sepatutnya terus dipelihara agar tetap kokoh, bukan dirusak57:27 para rahib yang mengadakan rahbaniyah untuk mencari ridha Allah, ternyata tidak dapat memelihara dengan pemeliharaan yang benar ( )Jangan Merusak Sesudah Membina Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya (7:56, 85)Kaum Saba yang disebut oleh Allah sebagai tapi kemudian dihancurkan dengan jebolnya bendungan (34:16-17)Kehancuran Suatu BangsaDihancurkan negeri yang sangat kokoh tapi dihancurkan oleh Allah karena dosa mereka (6:6) dan ditukar dengan generasi yang lainNegeri yang semula aman dan sejahtera, tapi kemudian diliputi ketakutan dan kelaparan (16:112)Perumpamaan kehancuran mereka seperti kebun yang hampir panen kemudian dihancurkan seperti sudah dipetik (10:24) atau kering (18:45, 57:20)13Penyebab KehancuranKehancuran itu disebabkan oleh rusaknya JIWA (nafs) manusia

(13:11)

(8:53)

Imam Al-Mundziri menulis satu kitab yang berjudul (reward and punishment) Sistem reward and punishment ini digunakan untuk memelihara manusia agar tetap di jalan kebenaranReward dengan pahala ()Punishment dengan hukuman ()Sistem ini telah memelihara peradaban Islam sehingga berusia panjang (14 abad)Bandingkan dengan usia peradaban lainMenjaga 5 Asas KehidupanPeradaban yang dipelihara dengan baik akan mampu menjaga () LIMA ASAS KEHIDUPAN ( )Agama ()Jiwa ()Akal ()Harta ()Keturunan ()3 Pilar Kekokohan Mendirikan shalatMenunaikan zakatAmar maruf nahi munkarFase-fase Perjalanan Umat Fase-fase Perjalanan UmatFase kenabian ()Fase khilafah berlandaskan minhaj kenabian ( ), 30 tahunFase raja-raja yang menindas ( ) meski sistem formal pemerintahannya Islam (sampai 1924)Fase raja-raja yang sekuler ( )Fase khilafah berlandaskan minhaj kenabian ( )Sebab-sebab Lenyapnya Kejayaan Islam (1)Penyimpangan pemahaman Islam yang benar dan perubahan sikap: agama bukan sebagai akidah dan kerja, tapi hanya lafazh-lafazh dan istilah-istilah sajaMeremehkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjauhi Islam sebagai sistem kehidupanPerpecahan di tengah umat Islam dan tajamnya perbedaan dalam politik dan fanatismeLemahnya kepemimpinan IslamMatinya ruh jihad dan lemahnya sarana yang dimilikiSebab-sebab Lenyapnya Kejayaan Islam (1)Tidak mengambil sebab-sebab kekuatan materialJumud dan meninggalkan jihadMeninggal amar maruf nahi munkarMeninggalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menyibukkan diri dengan filsafatMenyebarnya penyakit moral dan sosialMeninggalkan tarbiyah pribadi muslim, rumah tangga Islam dan masyarakat muslimKebangkitan IslamUmat Islam mesti bangkit agar dapat MEWUJUDKAN KEBENARAN DAN MENGHANCURKAN KEBATILAN ( ) 8:8Untuk itu umat Islam perlu mempersiapkan segala macam kekuatan yang diperlukan (8:60)Kekuatan yang DiperlukanKekuatan keyakinan ( )Kekuatan moral ( )Kekuatan jamaah ( )Kekuatan ilmu pengetahuan ( )Kekuatan ekonomi ( )Kekuatan perjuangan ( )(E 12)