PANGGILAN KENABIAN YEREMIA.pptx

download PANGGILAN KENABIAN YEREMIA.pptx

of 10

Embed Size (px)

Transcript of PANGGILAN KENABIAN YEREMIA.pptx

Presentacin de PowerPoint

Yeremia 1:5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."Pelajaran 1 untuk 3 Oktober, 2015www.gmahktanjungpinang.orgAdapted from : www.fustero.es

Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya.. (Mikha 3:8)Apakah Aku berkenan kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? (Yehezkiel 18:23)Pada umumnya, nabi memiliki 2 tujuan:Menyatakan dosa.Menyatakan pengampunan ALLAH.Mereka berada pada kedudukan yang sukar. Jika mereka menyampaikan pekabaran dari ALLAH, mereka mungkin akan disiksa hingga mati oleh orang2 yang berkuasa (Lukas 3:19-20), namun jika mereka tidak menyampaikannya, maka ALLAH Pula akan menghakimi mereka.Tetapi mereka memilih untuk tetap menyampaikan pekabaran dari ALLAH tersebut.Mereka tetap mengkhotbahkan pekabaran yang telah mereka terima melalui mimpi, penglihatan maupun Wahyu. Atas kegigihan mereka, sekarang ini kita dapat membaca pekabaran dari ALLAH.

PEKABARAN/TUGAS SANG NABI

RIWAYAT/LATAR BELAKANG YEREMIAInilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. (Yeremia 1:1)Yeremia adalah seorang Imam. Ia dibesarkan dengan tujuan untuk melayani di Kaabah.Ia lahir di Anatot (Sekarang Anata) 4km arah timur laut Yerusalem.Abyatar masih merupakan keturunan Imam Eli. Ia dibuang ke Anatot ketika jawatan Imam besarnya dilucutkan oleh Salomo. Oleh karena itu, Yeremia mungkin salah seorang dari keturunannya (1 Raja 2:26).Yeremia menjalankan tugas kenabiannya dari 627 SM hingga 586 SM.Berdasarkan Yeremia 1:2-3, ia melayani TUHAN sebagai seoarang nabi untuk lebih dari 40 tahun selama pemerintahan 5 raja-raja Yehuda terakhir.

Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa . (Yeremia 1:5)PANGGILAN KENABIANNYAAllah memiliki rencana untuk kita masing-masing. Kita harus mengetahui misi kita dan memenuhi tujuan dan rencana Allah yang telah Ia persiapkan bagi kita.

Yeremia berusia kira-kira18-20 tahun ketika ia dipanggil dalam tugas kenabiannya.Namun demikian, Allah telah memilihnya jauh sebelum itu. ALLAH telah mengasingkannya menjadi nabi bagi banyak bangsa.Ia juga telah menyediakan talenta bagi masing-masing kita saat kita lahir agar kita dapat memenuhi misi-Nya, meskipun demikian, adalah bagian kita untuk mengembangkan talenta-talenta tersebut.

Orang muda itu (Yeremia) memiliki perasaan takut untuk menerima panggilan ALLAH kepadanya. Sebuah perasaan tidak layak menaunginya, sifat semulajadinya mencoba untuk menghindarkan dirinya dari sebuah tugas yang sangat asing bagi orang-orang pada generasinya. (SDA Bible Commentary, on Jeremiah 1:6).Maka aku menjawab: "Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan. (Yeremia 1:6-7)Jangan takut sebab Aku menyertai engkau. (1:8).Aku menaruh perkataan-Ku ke dalam mulutmu. (1:9).Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi...menjadi tembok tembaga . (1:18)

ALLAH memperlengkapi panggilan-Nya. Ia memberikan janji-janji yang teguh kepada Yeremia:

KERAGUAN YEREMIAIa menggunakan alasan yang sama seperti yang digunakan oleh Musa: Ketidakfasihannya untuk berbicara di depan umum (Keluaran 4:10-15).Sesudah itu firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: Apakah yang kaulihat, hai Yeremia? Jawabku: Aku melihat sebatang dahan pohon badam.. (Yeremia 1:11,)Nubuatan pertama akan lebih baik difahami di dalam bahasa Ibrani.Dapat diterjemahkan sebagai berikut, Aku (Yeremia) melihat cabang dari satu pohon yang sudah siap [shaqed]... Engkau telah melihat dengan baik, karena saya telah siap [shaqad] untuk melaksanakan firman-Ku.Pohon badam memberitahukan tentang datangnya musim semi(Panas). Ketika kita melihatnya, kita tahu dengan pasti bahwa musim semi sudah tiba. Kita juga dapat dengan yakin bahwa Firman Tuhan akan digenapi.Apa yang akan digenapi pada saat itu? Sebuah periuk mendidih.POHON BADAM

POHON BADAMPohon Badam digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan kepada Yeremia bahawa itu menunjukkan bahawa Tuhan sentiasa berjaga untuk memastikan Firmannya terlaksana. Kerana kejahatan bangsa Israel ketika itu yang sungguh memurkakan Tuhan. Tuhan memperlihatkan Nabi Yeremia Pohon Badam yang menunjukkan bahawa DIA siap melaksanakan Firman (penghukumannya) ke atas Israel.APAKAH SEBABNYA TUHAN MAHU MENGHUKUM ISRAEL?Hal apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah yang tidak menyenangkan hatiNya? Yeremia 7: 8-10Percaya kepada perkataan dusta.Mencuri.Membunuh.Berzinah.Bersumpah palsu.Membakar korban kepada Baal.Mengikuti allah lain yang tidak mereka kenal.Mereka berpikir bahwa adalah cukup datang ke bait suci untuk diselamatkan.

Periuk itu dituangkan dari utara, artinya musuh Israel yang datang dari Utara. Walaupun Tentera Babilon berada dari arah timur Yehuda, namun mereka akan datang menghindar dari padang gurun melalui arah utara terlebih dahulu menyusuri sungai Efrat untuk menakluki Israel yang berada di arah selatan.

Firman TUHAN datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya: "Apakah yang kaulihat?" Jawabku: "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih; datangnya dari sebelah utara. (Yeremia 1:13)Bangsa Yehuda hanya memiliki 2 pilihan: Tetap berbuat dosa dan melawan TUHANBertobat dan kembali kepada TUHANSemuanya bergantung pada pilihan mereka, pekabaran Yeremia adalah musuh akan mencabut dan merobohkan, ... mereka atau jika mereka bertobat maka TUHAN akan ...membangun dan menanam mereka. (Yeremia 1:10).PERIUK YANG MENDIDIH

E.G.W. (Prophets and Kings, cp. 34, pg. 407)

Pelajaran dari Panggilan Yeremia:

Kita semua dipanggil untuk menyatakan dosa dan menyatakan pengampunan dari ALLAH.ALLAH telah menyediakan misi bagi kita masing-masing.Ia memperlengkapi kita agar kita dapat memenuhi misi-Nya.Ia berjanji untuk senantiasa beserta kita dan meneguhkan kita.ALLAH pasti akan melaksanakan Firman-Nya. Tanda-tanda akhir (Pohon Badam) menyatakan hal-hal yang akan terjadi (periuk yang mendidih).Biarlah kita senantiasa percaya akan janji-janji-Nya dan menjadi Tembok tembaga yang setia yang menyorakkan kebenaran ALLAH kepada dunia.123456