Modul Pengajaran

download Modul Pengajaran

of 58

Embed Size (px)

Transcript of Modul Pengajaran

 • DRAF

  BAHASA MALAYSIA

 • DRAF

  Tajuk : 1. Kemahiran Mendengar

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Komunikasi

  Standard Kandungan : 1.3 Mendiskriminasi bunyi

  Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendiskriminasi bunyi bahasa

  i.suku kata awal KV

  Tunjang yang disepadukan : Literasi Sains dan Teknologi, Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat membezakan bunyi suku kata awal pada

  perkataan KV + KV

  Nilai : Keberanian, kerjasama, hormat- menghormati dan kerajinan

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Set

  induksi

  1. Murid mengikut guru menyanyi lagu, Kalau Rasa Gembira. Kalau rasa gembira tutup mata Kalau rasa gembira tepuk dahi Kalau rasa gembira tunjuk buku Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira tunjuk buku ( diulangi dengan rangkai kata tunjuk meja ) Cadangan soalan ; Apa yang berlaku bila kamu menutup mata ? Apa yang kamu lakukan bila rasa gembira ?

  EMK:

  Kreatif dan inovatif

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Langkah 1 1. Murid melihat dan menamakan gambar dengan bimbingan

  guru.

  Contoh : buku, meja, pasu dan guli

  Kad gambar

  Langkah 2

  1. Murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata

  awal yang berbeza mengikut sebutan yang betul.

  Contoh: bu + ku, me + ja, pa + su, gu + li

  Kad gambar

  Benda maujud

  Langkah 3

  1. Guru menampal gambar di papan tulis.

  2. Murid mendengar perkataan yang disebut oleh guru.

  3. Murid memilih kad suku kata dan melengkapkan

  perkataan yang disebut oleh guru di papan tulis.

  Contoh:

  ku

  Kad gambar

  Kad perkataan

  Kad suku kata

  Langkah 4

  1. Murid mewarnakan suku kata awal berdasarkan gambar

  yang diberi.

  Lembaran kerja

  Penutup 1. Murid menyanyi semula lagu, Kalau Rasa Gembira

  - sebut ; buku ,meja, guli dan pasu

  Nyanyian

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  - tunjuk; buku, meja, guli dan pasu

 • DRAF

  Tajuk : 2. Kemahiran Bertutur

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Komunikasi

  Standard Kandungan : 2.3 Menyatakan arahan mengikut situasi

  Standard Pembelajaran : 2.3.1 Memberi arahan dengan cara yang betul dan sopan

  Tunjang yang disepadukan : Literasi Sains dan Teknologi, Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika, Kerohanian, Sikap

  dan Nilai,Pengurusan Tingkah Laku

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat memberi arahan dengan cara yang betul

  dan sopan

  Nilai : Bertanggung jawab, kerjasama, berhemah tinggi dan kerajinan

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Set

  induksi

  1. Murid mencantum puzzle kad gambar

  Contoh;

  Puzzle orang sedang mencuci tangan

  Puzzle: gambar kaki, gambar tangan dan gambar

  pemadam papan tulis, mulut

  puzzle EMK:

  Kreatif dan inovatif

  Langkah 1 1. Murid mendengar arahan yang disebut guru

  Contoh arahan : Cantumkan kad-kad gambar

  2. Murid mengajuk arahan yang disebut guru

  Kad gambar

  Langkah 2 1. Murid melihat kad gambar yang dipamer oleh guru Kad gambar

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  2. Murid mendengar arahan yang dibaca oleh guru

  berdasarkan gambar

  Bersihkan papan tulis

  Jangan berlari

  Cuci tangan sebelum makan

  Tolong senyap

  3. Murid mengikut guru melafazkan arahan berdasarkan kad

  penyataan.

  Kad penyataan

  Kad ayat

  Langkah 3

  1. Murid melafazkan arahan berdasarkan kad gambar.

  2. Murid menunjukkan aksi berdasarkan gambar manakala

  seorang murid menyatakan arahan yang sesuai.

  Kad gambar

  Langkah 4

  1. Murid memadankan kad gambar dengan kad

  penyataan yang betul di papan tulis.

  3. Murid memadankan gambar berdasarkan penyataan yang

  betul pada lembaran kerja.

  Kad gambar

  Kad penyataan

  Lembaran kerja

  Penutup 1. Murid melakonkan semula situasi berdasarkan arahan

  guru.

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Contoh; Makan nasi menggunakan tangan.

  Murid mencuci tangan menggunakan sabun.

 • DRAF

  Tajuk : 3. Kemahiran Membaca Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Komunikasi

  Standard Kandungan : 3.2 Membaca perkataan

  Standard Pembelajaran : 3.2.1 Membaca perkataan KV + KV

  Tunjang yang disepadukan : Keterampilan, Komunikasi, Fizikal dan Estetika

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat membaca 4 perkataan KVKV yang

  dipelajari

  Nilai : Kerjasama, kejujuran, bertanggungjawab dan keberanian

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Set

  induksi

  1. Murid melihat dan menamakan benda di dalam kelas

  2. Murid menamakan benda maujud yang dipegang

  3. Permainan kotak ajaib; Murid mengambil satu objek dari

  dalam kotak setelah muzik diberhentikan. Murid menunjuk

  dan menamakan benda tersebut.

  ( dimainkan sehingga habis kesemua objek di dalam kotak)

  Benda maujud

  (bola, buku)

  CD

  EMK:

  Teknologi Maklumat

  Langkah 1

  1. Murid melihat dan menamakan kad gambar yang

  ditunjukkan.

  Kad gambar

  Roda Impian

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Contoh:

  bola, buku, roti, meja, baju

  2. Murid menamakan gambar yang ditunjukkan di dalam aktiviti

  Permainan Ingat Semula. Permainan Roda Impian

  Langkah 2

  1. Murid membunyikan suku kata yang terdapat di papan tulis.

  Contoh;

  bo la

  bu ku

  ro ti

  ba ju

  Kad suku kata

  Langkah 3 1. Murid mencantum dua suku kata daripada kad suku kata.

  2. Murid menyebut perkataan yang dibina.

  3. Murid menyebut perkataan secara berulang.

  Kad suku kata

  Kad perkataan

  Langkah 4 1. Murid mewarnakan perkataan yang betul berdasarkan

  gambar pada lembaran kerja.

  2. Bercerita tentang gambar tunggal

  Cadangan soalan;

  Siapa boleh ceritakan tentang gambar ini?

  Lembaran kerja

  Kad gambar tunggal

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Penutup

  1. Permainan kotak beracun; ambil satu kad perkataan, apabila

  muzik berhenti, murid akan menyebut perkataan tersebut.

  1. Bercerita tentang gambar tunggal

  Cadangan soalan;

  Siapa boleh ceritakan tentang gambar ini?

  Kad perkataan

  Pita rakaman

  Kotak

 • DRAF

  Tajuk : 4. Kemahiran Menulis

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Komunikasi

  Standard Kandungan : 4.2 Menulis

  Standard Pembelajaran : 4.2.1 Menulis perkataan KV + KV

  Tunjang yang disepadukan : Keterampilan, Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan,Fizikal dan Estetika

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5

  perkataan KVKV yang dipelajari

  Nilai : Kerajinan, kerjasama dan keberanian

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Set

  induksi

  1. Murid melihat topi yang dipakai oleh guru dan bersoal jawab

  mengenainya.

  2. Murid mendengar guru menyanyikan lagu Topiku mengikut

  rentak lagu Are You Sleeping.

  3. Murid menyanyikan lagu Topiku lagu mengikut rentak lagu

  Are You Sleeping bersama guru

  Lirik lagu :

  Itu topi, itu topi,

  Topi biru, topi biru

  Nyanyian guru

  Set induksi boleh

  diubah

  EMK:

  Kreatif dan inovatif

 • DRAF

  Langkah Aktiviti BBB Catatan

  Mari pakai topi, mari pakai topi, kawanku ( 2x)

  Langkah 1

  1. Murid melihat dan menamakan gambar.

  Contoh; topi, batu, pasu, cili,

  2. Murid memadankan gambar dengan perkataan di papan tulis.

  Kad gambar

  Kad perkataan

  Langkah 2

  1. Murid menyalin perkataan KVKV (, pasu, ceri, cili, topi) dalam

  lembaran kerja.

  2. Murid menulis perkataan berdasarkan gambar yang dipelajari.

  Lembaran kerja

  Langkah 3 1. Murid melengkapkan silangkata berpandukan gambar dan

  perkataan bagi murid aras sederhana

  2. Murid mencari dan mewarnakan perkataan di dalam petak-

  petak huruf bagi murid aras tinggi.

  Lembaran kerja

  Lembaran kerja

  Penutup

  1. Murid menyanyikan semula lagu Topiku mengikut rentak

  lagu Are You Sleeping bersama guru

  2. Permainan bahasa :Murid mencari dan mewarnakan

  perkataan di dalam petak- petak huruf bagi murid aras tinggi.

  Lembaran kerja

  BBM boleh diubahsuai

 • DRAF

  BAHASA INGGERIS

 • DRAF

  Topic : 2. Personal details

  Duration of time : 60 minutes

  Strand : Communication

  Content standard : 2.1 Self introduction

  Learning standard : 2.1.1 Able to talk about oneselves

  i. name

  ii. gender

  Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values

  Physical and Aesthetics

  Objective : Pupils should be able to talk about his/ her name and gender.

  Values : Believe in God, thankful and respect

  Previous Knowledge : Pupils respond to their names.

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Set Induction

  1. Pupils listen to the description About Myself by

  teacher on the screen.

  Laptop

  About Myself:

  My name is Ani.

  I am a girl.

  Step 1

  1. Pupils listen to teacher explaining how to introduce

  oneselves.

  Realia

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  2. Pupils answer the questions given by teacher.

  Suggested questions:

  a. What is your name?

  b. Are you a boy?

  c. Are you a girl?

  3. Pupils are asked to state their names and genders.

  Step 2

  1. Pupils sit in a circle.

  2. Pupils play a game called Let's Introduce

  Ourselves.

  Ball

  EMK :

  Kreativiti dan Inovatif

  Instruction:

  1. Teacher takes a ball and

  say My name is................

  I am a ............

  2. Throw the ball to a pupil

  and encourage him/ her to

  say My name is ............

  I am a .........

  3. Ask the pupil to throw the

  ball to him/ her friend who

  will do the same.

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Step 3

  1. Pupils are given three worksheets.

  (Worksheet 1, 2 and 3).

  2. Teacher explain to pupils to complete the

  3. worksheets.

  Worksheets

  Worksheet 1:

  Trace and read.

  Worksheet 2:

  Trace and read.

  Worksheet 3:

  Trace and read.

  Closure

  1. Pupils listen to the song pertaining to personal details

  name and gender (to the tune of The More We Get

  Together).

  2. Pupils repeat the song with teacher's guidance.

  CDs

  Song lyric:

  Hello, my name is Siti

  is Sitiis Siti

  Hello, my name is Siti and I

  am a girl.

 • DRAF

  Topic: 2. Personal details

  Content standard: 2.1 Self introduction

  Learning standard: 2.1.1 Able to talk about oneselves i. name

  ii. gender

  Teachers Check List

  Pupils name

  Topic

  Remarks Signature Date

  Name Gender

  Ahmad

  Siew Fong

  Manjit

  Farid

 • DRAF

  Topic : 3. Family members

  Duration of time : 60 minutes

  Strand : Communication

  Content standard : 3.1 Recognise members of extended family

  Learning standard : 3.1.2 Able to name extended family members

  i. grandfather

  ii. grandmother

  iii. uncle

  iv. aunt

  Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values

  Physical and Aesthetics

  Objective : Pupils are able to name the extended family members: grandfather, grandmother, uncle and aunt.

  Values : Respect, compassion and co-operation

  Previous Knowledge : Pupils already learnt immediate family members.

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Set Induction

  1. Pupils listen to a song pertaining to family members

  (to the tune of Are You Sleeping).

  2. Pupils sing along with teacher.

  3. Pupils cross their arms over their chests each time

  they come to the word love.

  Song lyric

  CDs

  Song lyric:

  I love mama,

  I love mama,

  Yes, I do,

  Yes, I do,

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  And my mama loves me

  Yes, my mama loves me

  Loves me too; loves me too

  (Encourage pupils to replace

  the words mama to other

  family members).

  Step 1

  1. Pupils are shown words pertaining to extended family

  members and asked to repeat them after teacher.

  a. grandfather

  b. grandmother

  c. uncle

  d. aunt

  Family chart

  Step 2

  1. Pupils place the picture cards of extended family

  members on the main chart.

  2. Pupils say name of extended family members after

  placing the picture cards.

  3. Pupils answer the questions given by teacher.

  Suggested questions based on pictures card:

  - Which one is grandfather?

  Family chart

  Picture cards

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  - Which one is grandmother?

  - Which one is uncle?

  - Which one is aunt?

  Step 3

  1. Verbal drilling: Pupils repeat word of extended

  family members after teacher.

  2. Pupils are divided into two groups. Group one are

  given pictures of extended family members and

  group two are given the word cards.

  3. Pupils match the correct answers.

  Word cards

  Pictures of extended family

  members

  Step 4

  1. Pupils are given two worksheets.

  (Worksheet 1 and Worksheet 2).

  2. Pupils complete the task given with or without

  guidance.

  Worksheets

  Worksheet 1:

  Trace and read.

  Worksheet 2:

  Read and match the pictures.

  Closure

  1. Pupils complete jigsaw puzzles pertaining to

  extended family members.

  2. Pupils are reminded to love and respect their family

  members.

  Jigsaw puzzles

 • DRAF

  Topic : 4. Things in the classroom

  Duration of time : 60 minutes

  Strand : Communication

  Content standard : 4.1 Recognise things in the classroom

  Learning standard : 4.1.1 Able to identify things in the classroom

  i. pencil

  ii. eraser

  iii. ruler

  iv. book

  Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values

  Physical and Aesthetics

  Objective : Pupils should be able to state 3 out of 4 things in the classroom.

  Values : Co-operation and responsibility

  Previous Knowledge : Pupils already learnt a few things in the classroom.

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Set Induction

  1. Pupils listen to a song pertaining to things in the

  classroom (to the tune of If You're Happy and You

  Know It).

  2. Pupils sing along with teacher.

  Song lyric

  CDs

  Song lyric:

  This is a chair and you know

  it clap your hands

  This is a chair, and you know

  it clap your hands

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  This is a chair and you know

  it and your smile surely show

  it

  This is a chair and you know

  it clap your hands

  (Replace 'chair' with other

  things in the classroom).

  Step 1

  1. Pupils are told about things in the classroom.

  2. Pupils repeat name of the things in the classroom

  after teacher.

  3. Pupils are asked to state three things in the

  classroom.

  Realia (things in the

  classroom)

  Step 2

  1. Pupils label things in the classroom with the word

  cards given by teacher.

  Realia (things in the

  classroom)

  Word cards

  Step 3

  1. Pupils are divided into pairs to carry out a role play

  as a seller and a customer in the book shop.

  2. Pupils carry out the role play with guidance.

  Dialogue

  EMK :

  Keusahawanan

  Dialogue:

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Seller: Hello, good morning.

  Customer: Hello, good

  morning. I want to buy a

  pencil and a ruler?

  Seller: Here it is. The price is

  RM1.

  Customer: Thank you.

  Seller: You are welcome.

  Step 4

  1. Pupils are given two worksheets.

  (Worksheet 1 and Worksheet 2).

  Worksheets

  Worksheet 1:

  Match the word to the correct

  picture.

  Worksheet 2:

  Read and copy words given.

  Closure

  1. Pupils are given with a set of scrabble letters.

  2. Pupils form the words of things in the classroom from

  the letters.

  A set of scrabble letters

  Word cards

  Word cards of name of things

  in the classroom can be used

  as clue.

  Topic : 5. Places in the school

 • DRAF

  Duration of time : 60 minutes

  Strand : Communication

  Content standard : 5.4 To form letters and words of places in the school in neat legible print

  Learning standard : 5.4.1 Able to copy words of places in the school

  i. classroom

  ii. toilet

  iii. canteen

  iv. field

  Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values

  Physical and Aesthetics

  Objective : Pupils should be able to trace words of places in the school.

  Values : Responsibility and co-operation

  Previous knowledge : Pupils already learnt about the places in school.

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Set Induction

  1. Pupils watch slide shows pictures of places in the

  school.

  2. Pupils talk about the places in school.

  3. Pupils answer to teachers questions.

  Suggested questions:

  a. What is the name of this school?

  Laptop

  EMK :

  Teknologi Maklumat dan

  Komunikasi

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  b. What is the name of this class?

  c. Can you please name the places in the school?

  Step 1

  1. Aural oral skills: Pupils are asked to name the

  places in school shown by the teacher in the picture

  cards.

  2. Pupils are asked to say aloud the words.

  Picture cards

  Places in school:

  field

  canteen

  toilet

  classroom

  Step 2

  1. Pupils are taken for a walk to visit various places in

  the school.

  2. Pupils are asked to label various places in the school

  with teachers guidance.

  Places in the school

  Step 3

  1. Pupils are divided into two groups.

  2. Pupils solve the jigsaw puzzles game about places in

  school with teacher's guidance.

  Jigsaw puzzles

  EMK :

  Kreativiti dan Inovatif

  Instruction:

  1. Each group is given an

  envelope containing the

  jigsaw puzzles of places

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  in the school.

  2. The group that solved the

  jigsaw puzzle is the

  winner.

  Step 4

  1. Pupils are given two worksheets.

  (Worksheet 1 and worksheet 2).

  Worksheets

  Worksheet 1:

  Fill in the blanks according to

  example given.

  Worksheet 2:

  Find and write places in the

  school.

  Closure

  1. Pupils are asked to show pictures in the picture chart

  pertaining to the topic.

  Picture chart

  Picture cards

  Topic : 6. Colours

 • DRAF

  Duration of time : 60 Minutes

  Strand : Communication

  Content standard : 6.2 Recognise and read words

  Learning standard : 6.2.1 Able to read words of various colours

  i. red

  ii. green

  iii. yellow

  iv. blue

  Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values

  Physical and Aesthetics

  Objective : Pupils should be able to read words of various colours.

  Values : Co-operation

  Previous Knowledge : Pupils recognised colours.

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Set Induction

  1. Pupils listen to a song about colours from VCDs /

  DVDs.

  2. Pupils sing the song.

  VCDs / DVDs

  EMK :

  Teknologi Maklumat dan

  Komunikasi

  Red, yellow, green, blue

  Red, yellow, green, blue

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  Step 1

  1. Each pupil is given a coloured card.

  2. Pupils are introduced to various colours using the

  colour chart.

  3. Pupils pronounce names of the colours individually.

  4. Pupils say aloud the colours according to the

  coloured cards shown.

  Coloured cards

  Step 2

  1. Pupils play a game called Your Correct Colours with

  teacher's guidance.

  Coloured cards

  EMK :

  Kreativiti dan Inovatif

  Instructions:

  1. Divide pupils into 2 groups.

  2. Each group will get a set of

  coloured cards.

  3. Pupils try to put the correct

  coloured cards into the

  basket that have the same

  colours with the coloured

  cards.

  4. One mark for each pupil who

  can match correctly his/ her

 • DRAF

  STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

  coloured cards.

  5. Winners can be rewarded

  with consumables.

  Step 3

  1. Pupils are given three sets of worksheet.

  2. Pupils do the exercise with or without guidance.

  3 sets of worksheets

  Worksheet 1:

  Colour and match things which

  have the same colour.

  Worksheet 2:

  Copy words and colour the

  pictures.

  Worksheet 3:

  Match the following objects with

  the correct colours.

  Step 4

  1. Pupils take turn to hold a box to play a game called

  The Poison Box.

  2. Pupil who is holding the box when the music stop

  has to choose a card and state colour of the card.

  Poison box

  Closure

  1. Pupils sing the song with teacher.

 • DRAF

  30

  Topic: 6. Colours

  Content standard: 6.2 Recognise and read words

  Learning standard: 6.2.1 Able to read words of various colours

  i. red

  ii. green

  iii. yellow

  iv. blue

  Teacher's Check list

  Pupils name Colours Remarks Signature Date

  Blue Yellow Red Green

  Ahmad

  Farid

  Siew Fong

  Manjit

  Siti

 • DRAF

  31

  MATEMATIK

 • DRAF

  32

  Tajuk : 1. Konsep Nombor

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi

  Standard Kandungan : 1.1 Membandingkan kumpulan objek

  Standard Pembelajaran : 1.1.6 Diskriminasi banyak/ sedikit

  Tunjang yang disepadukan : Komunikasi

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat mengenalpasti objek sebenar yang

  banyak dan sedikit

  Nilai : Keberanian, bekerjasama dan toleransi

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Set Induksi

  1. Murid ditunjukkan 2 balang gula-gula. Satu balang

  berisi penuh dengan gula-gula manakala satu lagi diisi

  separuh.

  2. Murid menjawab soalan guru secara lisan:

  a. Balang manakah yang kamu suka?

  b. Kenapa kamu pilih balang tersebut?

  3. Murid mendengar guru menerangkan konsep banyak

  dan sedikit berdasarkan bahan bantu mengajar.

  Balang berisi gula-

  gula

 • DRAF

  33

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Langkah 1

  1. Dua orang murid dipilih secara rawak untuk

  mengambil sejumlah gula-gula di atas meja.

  2. Setiap murid diminta mengira dan menyatakan jumlah

  gula-gula yang telah diambil.

  3. Berapakah gula yang kamu dapat dengan harga 20

  sen?

  4. Murid menjawab soalan guru :

  Cadangan soalan:

  a. Siapa yang dapat banyak gula-gula?

  b. Siapa yang dapat sedikit gula-gula?

  5. Murid membuat perbandingan gula-gula yang telah

  dikumpul oleh rakan mereka dengan bimbingan guru.

  Gula-gula

  Aktiviti boleh diulang

  dengan

  menggunakan objek

  sebenar yang lain.

  EMK:

  Keusahawanan

  (Pengetahuan dan

  Kemahiran

  Keusahawanan -

  mengurus transaksi

  jual beli)

  Langkah 2

  1. Murid diberi 2 bekas yang sama, iaitu bekas A dan

  bekas B serta sejumlah guli.

  2. Murid diarah memasukkan sebahagian guli ke dalam

  bekas A dan selebihnya dimasukkan dalam bekas B.

  3. Murid membilang jumlah guli yang terdapat dalam

  Guli

  bekas

  BBB boleh

  diubahsuai

 • DRAF

  34

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  bekas A dan B.

  4. Murid menjawab soalan guru.

  Cadangan soalan:

  a. Bekas mana paling banyak guli?

  b. Bekas mana paling sedikit guli?

  5. Aktiviti ini boleh diulang untuk menunjukkan

  perbezaan banyak dan sedikit.

  Langkah 3

  1. Murid menjalankan aktiviti pada lembaran kerja

  a. Menandakan kumpulan yang lebih banyak,

  dan

  b. Menandakan kumpulan yang lebih sedikit.

  Lembaran kerja

 • DRAF

  35

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Penutup

  1. Murid mendengar arahan guru untuk mengambil

  segenggam gula-gula di dalam balang.

  2. Murid mengambil segenggam gula-gula di dalam

  balang.

  3. Murid membuat perbandingan sesama mereka

  jumlah gula-gula yang diambil.

  Gula-gula

 • DRAF

  36

  Tajuk : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi

  Standard Kandungan : 2.2 Membilang nombor 11 20

  Standard Pembelajaran : 2.2.1 Membilang secara tertib menaik

  Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika

  Komunikasi

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat membilang secara tertib

  menaik dalam lingkungan 20

  Nilai : Bekerjasama dan toleransi

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Set Induksi

  Murid dibawa menaiki tangga dan membilang

  anak tangga sambil melangkah.

  Tangga

 • DRAF

  37

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Langkah 1

  1. Murid melihat demonstrasi guru menyusun dan

  membilang susunan gelas plastik secara

  turutan menaik dari bawah ke atas.

  2. Murid diminta menyusun dan membilang

  susunan gelas tersebut secara turutan menaik

  dari bawah ke atas.

  20 gelas plastik

  Contoh:

  EMK

  Kreatif dan inovatif

  (membuat

  pemerhatian aktif)

  Langkah 2

  1. Murid ditunjukkan kad nombor 11 hingga 20

  yang disusun mengikut turutan menaik dari kiri

  ke kanan dan dari bawah ke atas.

  2. Murid menyebut kad nombor mengikut turutan

  menaik yang ditunjukkan oleh guru secara

  individu.

  Kad nombor

  Susunan nombor menaik

  dari kanan ke kiri

  Susunan kad nombor

  dari bawah ke atas

  11 12 19 20

  11

  12

  19

  20

 • DRAF

  38

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Langkah 3

  1. Bongkah bernombor dari nombor

  11 20 disediakan dan diletakkan secara

  rawak .

  2. Guru meletakkan satu bongkah sebarang

  nombor di atas meja

  3. Murid diminta menyusun bongkah nombor

  secara turutan menaik.

  4. Permainan ini dijalankan berulang kali kepada

  beberapa orang murid lain.

  Bongkah nombor

  Langkah 4

  1. Murid dibimbing menjalankan aktiviti pada

  lembaran kerja.

  Lembaran kerja

  Penutup

  1. Guru menyediakan gambar tangga.

  2. Guru meletakkan nombor di tangga pertama.

  3. Murid diminta mencabut nombor dalam kotak

  Gambar tangga

  Kotak yang berisi

  nombor

  11 14

  15

  13

  19

  18

  16

  12

  17 20

 • DRAF

  39

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  yang disediakan.

  4. Murid meletakkan nombor di tempat yang

  sesuai pada tangga tersebut.

 • DRAF

  40

  Tajuk : 3. Operasi Tambah dalam lingkungan 20

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi

  Standard Kandungan : 3.3 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 20

  Standard Pembelajaran : 3.3.2 Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula

  Tunjang yang disepadukan : Keterampilan Diri

  Komunikasi

  Kemanusiaan

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat menambah nombor 2 digit

  dengan 1 digit dalam lingkungan 20 tanpa mengumpul semula dengan benda maujud

  Nilai : Keberanian, bekerjasama, toleransi dan kejujuran

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Set Induksi

  1. Murid menjawab soalan penambahan dalam

  lingkungan fakta asas secara spontan.

  Cadangan soalan:

  2 + 1 = 3 5 + 1 = 6

  3 + 2 = 5 4 + 3 = 7

  2. Murid yang dapat memberikan jawapan dengan

  Pelekat bintang

 • DRAF

  41

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  betul akan diberi pelekat bintang sebagai token.

  Langkah 1

  1. Murid ditunjukkan kad ayat matematik yang

  melibatkan proses penambahan nombor 2 digit

  dengan 1 digit yang ditampal pada papan tulis.

  Contoh:

  2. Murid dibimbing oleh guru menyebut ayat

  matematik tersebut.

  3. Setiap murid diberikan 20 buah bongkah kayu/ alat

  pembilang.

  4. Murid dibimbing melakukan proses penambahan

  Kad ayat matematik

  Bongkah kayu

 • DRAF

  42

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  dengan cara menggabungkan dua kumpulan.

  Contoh:

  Langkah 2

  1. Setiap murid diberi 2 kad soalan penambahan 2

  digit dengan 1 digit dalam lingkungan 20 berserta

  20 buah bongkah.

  Contoh:

  2. Setiap murid perlu menjawab soalan tersebut

  dengan menggunakan kaedah dalam langkah 1

  dan menuliskan jawapan pada kad tersebut.

  Kad soalan

  Pembilang

 • DRAF

  43

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  3. Murid menyemak jawapan dengan bimbingan guru.

  Langkah 3

  1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan untuk

  permainan kuiz.

  2. Setiap kumpulan diberikan 20 pembilang.

  3. Murid mendengar soalan melibatkan penambahan

  2 digit dengan 1 digit yang disebut oleh guru.

  4. Kumpulan yang menjawab dengan cepat dan tepat

  akan diberikan satu markah.

  5. Aktiviti ini diulang beberapa kali.

  6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah

  pemenang.

  Lembaran kerja

  Pembilang

  EMK

  Kreatif dan inovatif

  (pemerhatian)

  Langkah 4

  1. Murid diberi lembaran kerja yang telah disediakan.

  2. Murid diminta menjawab soalan-soalan yang diberi.

  Guru membimbing dan menyemak jawapan

  Pembilang

  Membuat latihan

  dalam lembaran

  kerja secara individu

 • DRAF

  44

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  mereka di dalam kumpulan.

  Penutup

  1. Dua orang murid diarahkan oleh guru menutup

  mata dan mengambil sejumlah pembilang yang

  telah disediakan.

  2. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan

  pembilang yang mereka perolehi.

  3. Murid-murid lain nyatakan jumlah pembilang

  tersebut.

 • DRAF

  45

  Tajuk : 4. Operasi Tolak Dalam Lingkungan 20

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi

  Standard Kandungan : 4.3 Menolak dalam lingkungan fakta asas

  Standard Pembelajaran : 4.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas sehingga 20

  Tunjang yang disepadukan : Komunikasi

  Fizikal & Estetika

  Keterampilan Diri

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat melakukan penolakan dalam

  lingkungan fakta asas menggunakan alat semi maujud

  Nilai : Keberanian, bekerjasama dan toleransi

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Set Induksi

  1. Murid mendengar lagu 10 Budak Hitam yang

  dimainkan.

  2. Murid dibimbing menyanyi lagu 10 Budak Hitam

  dengan iringan muzik.

  3. Murid dibimbing oleh guru melakukan pergerakan jari

  Laptop

  CD lagu

  EMK

  Teknologi Maklumat

  (belajar dengan TMK)

 • DRAF

  46

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  mengikut bilangan 10 Budak Hitam seperti dalam lagu.

  Langkah 1

  1. Murid diberikan 5 biji pembilang .

  2. Murid diberikan kad gambar epal yang sama bilangan

  dengan pembilang.

  3. Murid diminta mengeluarkan 2 biji pembilang dari

  bekas.

  4. Murid diminta memangkah 2 gambar epal.

  Contoh:

  a. Pembilang

  b. Kad gambar epal

  Pembilang

  Bekas

  Kad gambar

 • DRAF

  47

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  5. Murid diminta menyebutkan jawapan

  yang diperolehi.

  5. Murid menjalankan aktiviti di atas berulang kali

  dengan soalan yang berbeza secara berkumpulan.

  Langkah 2

  1. Murid diberi kad imbasan ayat matematik dan kad

  gambar.

  2. Murid dibimbing menyelesaikan soalan dengan

  memangkah gambar pada kad gambar.

  Contoh:

  3. Murid menjalankan aktiviti di atas berulang kali dengan

  soalan yang berbeza.

  Kad imbasan

  Kad gambar

 • DRAF

  48

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Langkah 3

  1. Murid melakukan aktiviti menyelesaikan 10 soalan

  operasi tolak dalam lingkungan 20.

  Lembaran kerja

  Penutup

  Murid diminta menyanyikan sekali lagi lagu 10 budak

  hitam

  CD

 • DRAF

  49

  Tajuk : 5. Wang

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi

  Standard Kandungan : 5.1 Mata wang Malaysia

  Standard Pembelajaran : 5.1.2 Menamakan wang kertas (RM1,RM5, RM10)

  Tunjang yang disepadukan : Komunikasi

  Keterampilan Diri

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat menamakan wang kertas RM1,

  RM5 dan RM10 dengan betul

  Nilai : Keberanian, bekerjasama, kesederhanaan dan toleransi

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Set Induksi

  1. Murid ditunjukkan sampul duit raya yang

  berisi wang kertas mainan.

  2. Murid menjawab soalan guru.

  Cadangan soalan:

  a. Cuba teka apa ada di dalam sampul ini?

  3. Murid diberi sampul wang kertas tadi

  4. Murid mengeluarkan dan menunjukkan wang

  Sampul

  Wang kertas

  RM1, RM5, RM10

  EMK:

  Elemen Keusahawan

 • DRAF

  50

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  kertas mainan yang ada mereka.

  5. Murid menunjukkan wang kertas yang

  mereka perolehi.

  Cadangan soalan:

  a. Apakah yang kita boleh beli dengan wang

  ini?

  b. Di manakah kita boleh beli barang ini?

  Langkah 1

  1. Murid ditunjukkan wang kertas sebenar

  (RM1,RM5 dan RM10) oleh guru.

  2. Murid dibimbing untuk meneliti ciri-ciri yang

  ada pada wang kertas.

  3. Murid menamakan wang kertas berdasarkan

  warna RM1 (biru), RM2 (hijau), RM10

  (merah)

  Wang kertas RM1,

  RM5 dan RM10

  Langkah 2

  1. Murid diberi puzzle wang kertas mainan

  RM1, RM5 dan RM10.

  Contoh:

  Puzzle wang kertas

  mainan RM1, RM5

  dan RM10

 • DRAF

  51

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  2. Murid dikehendaki mencantumkan semula

  puzzle

  wang kertas mainan RM1, RM5 dan RM10.

  3. Murid menamakan nilai wang kertas mainan

  berdasarkan puzzle yang telah dicantumkan.

  Langkah 3

  1. Murid bermain permainan kotak beracun:

  a. Muzik dimainkan.

  b. Apabila muzik diberhentikan murid yang

  terakhir memegang kotak beracun

  dikehendaki mencantumkan puzzle wang

  kertas mengikut arahan guru.

  c. Murid menamakan nilai wang kertas yang

  Puzzle wang kertas

  mainan RM1, RM5,

  RM10

  Kotak

  CD lagu

  Aktiviti diulang oleh

  beberapa orang

  murid.

  CONTOH

 • DRAF

  52

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  dicantumkan.

  Langkah 4

  Murid menjalankan aktiviti pada lembaran

  kerja mengikut tahap kebolehan.

  Lembaran kerja

  Penutup

  Nyanyian lagu berkaitan wang.

  CD

  Cadangan Lagu:

  Duit Nyanyian

  M.Nasir

 • DRAF

  53

  Tajuk : 6. Masa dan Waktu

  Masa : 60 minit

  Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi

  Standard Kandungan : 6.1 Waktu dalam unit jam

  Standard Pembelajaran : 6.1.3 Menyatakan waktu dalam unit jam

  Tunjang yang disepadukan : Komunikasi

  Fizikal dan Estetika

  Keterampilan Diri

  Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat menyatakan waktu dalam jam

  Nilai : Keberanian, bekerjasama dan toleransi

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Set Induksi

  1. Murid menyanyikan lagu Bangun Pagi

  dengan bimbingan guru.

  2. Murid menjawab soalan guru berkaitan aktiviti

  harian.

  Cadangan soalan:

  a. Pukul berapakah kamu bangun?

  Lirik lagu:

  ~ Bangun Pagi ~

  Bangun pagi,

  gosok gigi

  Cuci muka

  terus mandi

  Elemen

  keusahawanan:

  Pengetahuan dan

  kemahiran

  pengurusan

 • DRAF

  54

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  b. Pukul berapakah kamu mandi?

  c. Pukul berapakah kamu pergi ke sekolah?

  d. Pukul berapakah kamu balik dari sekolah?

  Pakai baju

  makan roti

  Pergi sekolah

  suka hati......

  perniagaan

  - Pengurusan masa

  Langkah 1

  1. Murid ditunjukkan kad gambar aktiviti harian

  dan gambar muka jam.

  Contoh:

  2. Murid dibimbing menyebut waktu aktiviti dan

  masa yang betul berdasarkan gambar muka

  jam.

  Langkah 2

  1. Murid melihat model muka jam.

  2. Murid dibimbing menamakan waktu yang

  ditunjukkan pada model jam berdasarkan

  Model jam

  Kad imbasan

 • DRAF

  55

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  pergerakan jarum pendek dan jarum panjang

  kekal menunjukkan angka 12.

  Contoh:

  Kad imbasan

  3. Murid menamakan waktu yang ditunjukkan

  pada model jam.

  Cadangan soalan:

  a. Jam ini menunjukkan pukul berapa ?

  4. Murid menjalankan aktiviti di atas berulang

  kali dengan waktu berbeza.

  Pukul 5

 • DRAF

  56

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  Langkah 3

  Murid menjalankan aktiviti pada lembaran

  kerja.

  Contoh:

  Lembaran Kerja

  Penutup

  1. Permainan Datuk Harimau:

  a. Seorang murid dilantik menjadi Datuk

  Harimau.

  b. Murid yang lain akan bertanya tentang

  waktu yang ditunjukkan oleh Datuk

  Harimau.

  c. Datuk Harimau akan menjawab soalan

  tersebut.

  Model jam

 • DRAF

  57

  LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

  d. Jika jawapan yang diberi oleh Datuk

  Harimau adalah salah, murid dibimbing

  oleh guru untuk memberi jawapan yang

  betul.

  e. Jika jawapan yang diberikan betul, Datuk

  Harimau boleh menangkap murid lain

  untuk menggantikan dirinya sebagai Datuk

  Harimau.

  f. Permainan diteruskan.

 • DRAF

  58