Bcgs Dong Bang

download Bcgs Dong Bang

of 29

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bcgs Dong Bang

 • 8/8/2019 Bcgs Dong Bang

  1/29

  Bo co gim st mi trng Cng ty TNHH THP DONG BANG

  MC LC------------o0o-----------

  MC LC....................................................................................................................1M U...................................................................................................................3

  1. t vn .............................................................................................................3

  2. Mc tiu ca bo co............................................................................................4

  3. T chc thc hin.................................................................................................4

  CHNG I: GII THIU V DOANH NGHIP...................................................4

  1.1. Gii thiu chung...............................................................................................4

  1.2. C s php l.....................................................................................................5

  1.3. Thng tin v hot ng sn xut......................................................................6

  1.3.1. Quy trnh cng ngh sn xut.........................................................................6

  1.3.2. My mc thit b..............................................................................................6

  Bng 1. Danh mc my mc, thit b chnh...............................................................7

  (Ngun: Cng ty TNHH Thp DONG BANG)7

  1.3.3. Sn phm, cng sut sn xut........................................................................7(Ngun: Cng ty TNHH Thp DONG

  BANG).......................................................................................................................8

  1.4. Nhu cu nguyn vt liu, nhin liu ...............................................................8

  1.4.1. Nhu cu nguyn vt liu..................................................................................8

  Nguyn vt liu s dng trung bnh trong mt thng ca cng ty TNHH Thp

  DONG BANG c trnh by trong bng 3 di y:.............................................8

  Bng 3: Nhu cu s dng cc loi nguyn liu........................................................8(Ngun: Cng ty TNHH Thp DONG

  BANG).......................................................................................................................9

  1.4.2. Nhu cu nhin liu...........................................................................................9

  (Ngun: Cng ty TNHH Thp DONG

  BANG).......................................................................................................................9

  1.5. Nhu cu lao ng ............................................................................................10

  1.6. Hin trng s dng mt bng nh my.........................................................10

  CHNG II: CC NGUN GY TC NG MI TRNG.........................10

  Trang 1

 • 8/8/2019 Bcgs Dong Bang

  2/29

  Bo co gim st mi trng Cng ty TNHH THP DONG BANG

  2.1. Ngun pht sinh nc thi .............................................................................10

  2.1.1. Nc thi sinh hot.......................................................................................10

  2.1.2. Nc thi sn xut.........................................................................................11

  2.1.3. Nc s dng cho ti cy xanh, PCCC (d phng), r r........................112.1.4. Nc ma chy trn......................................................................................11

  2.2. Ngun pht sinh bi v kh thi.....................................................................11

  2.2.1. Do qu trnh vn chuyn bc d nguyn liu..............................................11

  2.2.2. Do qu trnh sn xut....................................................................................11

  2.3. Ngun pht sinh cht thi rn........................................................................12

  2.3.1. Cht thi rn sinh hot.................................................................................12

  2.3.2. Cht thi rn cng nghip khng nguy hi.................................................12(Ngun: Cng ty TNHH Thp DONG

  BANG)........................................................................................................................12

  2.3.3. Cht thi nguy hi.........................................................................................12

  2.4. Nhit tha........................................................................................................13

  2.5. Ting n v rung..............................................................................................14

  Trong qu trnh hot ng sn xut ti cng ty ngun pht sinh ting n ch yu

  pht ra khi vn hnh cc my mc, thit b c kh. y l ngun nhim c

  trng vi loi hnh sn xut ca cng ty...............................................................14

  2.6. D bo ri ro v s c mi trng.................................................................14

  2.6.1. Tai nn lao ng............................................................................................14

  2.6.2. S c chy n.................................................................................................14

  CHNG III: BIN PHP GIM THIU V X L CC..............................15

  TC NG MI TRNG TIU CC ANG P DNG................................153.1. Bin php gim thiu nhim do nc thi..................................................15

  3.1.1. Nc thi sinh hot.......................................................................................15

  3.1.2. Nc thi sn xut.........................................................................................16

  Hnh 3: S quy trnh cng ngh x l nc thi sn xut...............................17

  3.1.3. Nc ma chy trn......................................................................................17

  3.2. Bin php gim thiu nhim khng kh......................................................18

  3.2.1. Gim thiu nhim t qu trnh giao thng, vn chuyn .........................18

  3.2.2. Bin php gim thiu do qua trnh sn xut...............................................18

  Trang 2

 • 8/8/2019 Bcgs Dong Bang

  3/29

  Bo co gim st mi trng Cng ty TNHH THP DONG BANG

  3.3. Bin php gim thiu tc ng do cht thi rn...........................................19

  3.3.1. Cht thi rn sinh hot.................................................................................19

  3.3.2. Cht thi cng nghip khng nguy hi .......................................................19

  3.4. Gim thiu nhim nhit, ting n, chn ng.............................................203.5. Phng chng v ng cu s c mi trng...................................................20

  CHNG IV: CHNG TRNH GIM ST MI TRNG...........................22

  4.1. Gim st mi trng khng kh.....................................................................22

  4.1.1. Cht lng khng kh xung quanh .............................................................22

  4.1.2. Cht lng khng kh khu vc sn xut......................................................22

  4.2. Gim st kh thi l hi...................................................................................23

  nh gi v kt lun: Nng bi, CO, SO2, NO2, trong kh thi l hi ti thiim o u nm trong gii hn cho php ca QCVN 19:2009/BTNMT..........24

  4.3. Gim st mi trng nc thi.....................................................................24

  4.3.1. Nc thi sinh hot.......................................................................................24

  Bng 12: Kt qu phn tch nc thi sinh hot sau b t hoi.............................24

  4.3.2. Nc thi sn xut.........................................................................................25

  Bng 13: Kt qu phn tch nc thi sn xut sau h thng x l.......................25

  CHNG V: KT LUN V KIN NGH...........................................................27

  5.1. Kt lun............................................................................................................27

  5.2. Kin ngh..........................................................................................................28

  PH LC...................................................................................................................29

  Vn bn php l.........................................................................................................29

  M U1. t vn

  Vi tc pht trin khoa hc k thut v nhu cu x hi ngy cng gia tng, s

  lng Nh my x nghip tng ln khng ngng. Cng vi s gia tng sn xut th vn

  mi trng cng ngy cng tr nn cp thit, nhim mi trng ngy cng tr nn

  nghim trng v lun c s quan tm ca ngi dn ni ring v ton x hi ni

  chung.

  Trang 3

 • 8/8/2019 Bcgs Dong Bang

  4/29

  Bo co gim st mi trng Cng ty TNHH THP DONG BANG

  Nhm m bo s pht trin kinh t kt hp bo v mi trng theo xu hng

  pht trin bn vng ca ton cu, Cng ty TNHH Thp DONG BANG thc hin cng

  tc bo v mi trng nh cam kt v cng tc gim st cht lng mi trng theo

  nh k. Vic gim st cht lng mi trng nhm nh gi kh nng tc ng cahot ng sn xut n sc khe con ngi cng nh nh hng n cht lng mi

  trng xung quanh.

  2. Mc tiu ca bo co

  Kho st hin trng hot ng sn xut thp thanh v thp khng g. ng thi

  kim tra, nh gi cht lng mi trng khng kh, nc v cc gii php khc phc.

  3. T chc thc hin

  Cng ty TNHH Thp DONG BANG kt hp vi cng ty C phn u t Pht

  trin Mi trng i Vit tin hnh thc hin cng tc gim st cht lng mi trng

  t 2 nm 2010.

  CHNG I: GII THIU V DOANH NGHIP

  1.1. Gii thiu chung

  Tn doanh nghip: Cng ty TNHH THP DONG BANG

  a ch: