Tafsir Ibnu Katsir Juz 2

of 1483 /1483
mazizaacrizal.blogspot.com Brought By: Mazizaacrizal a.k.a Dewa ng’Asmoro Mudhun Bumi Visit me at : www.mazizaacrizal.blogspot.com : www.facebook.com/mazizaacrizal E-mail : [email protected] 1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tafsir Ibnu Katsir Juz 2

  • 1. mazizaacrizal.blogspot.com Brought By: Mazizaacrizal a.k.aDewa ngAsmoro Mudhun BumiVisit me at : www.mazizaacrizal.blogspot.com: www.facebook.com/mazizaacrizalE-mail: [email protected]

2. mazizaacrizal.blogspot.com www.ahlalhdeeth.com -2- 3. mazizaacrizal.blogspot.com -3- 4. mazizaacrizal.blogspot.com , -4- 5. mazizaacrizal.blogspot.com -5- 6. mazizaacrizal.blogspot.com -6- 7. mazizaacrizal.blogspot.com -7- 8. mazizaacrizal.blogspot.com -8- 9. mazizaacrizal.blogspot.com -9- 10. mazizaacrizal.blogspot.com - 10 - 11. mazizaacrizal.blogspot.com( - 11 - 12. mazizaacrizal.blogspot.com . - 12 - 13. mazizaacrizal.blogspot.com - 13 - 14. mazizaacrizal.blogspot.com - 14 - 15. mazizaacrizal.blogspot.com - 15 - 16. mazizaacrizal.blogspot.com( - 16 - 17. mazizaacrizal.blogspot.com - 17 - 18. mazizaacrizal.blogspot.com - 18 - 19. mazizaacrizal.blogspot.com}. - 19 - 20. mazizaacrizal.blogspot.com - 20 - 21. mazizaacrizal.blogspot.com - 21 - 22. mazizaacrizal.blogspot.com - 22 - 23. mazizaacrizal.blogspot.com( - 23 - 24. mazizaacrizal.blogspot.com - 24 - 25. mazizaacrizal.blogspot.com,.((((. - 25 - 26. mazizaacrizal.blogspot.com.( - 26 - 27. mazizaacrizal.blogspot.com - 27 - 28. mazizaacrizal.blogspot.com - 28 - 29. mazizaacrizal.blogspot.com - 29 - 30. mazizaacrizal.blogspot.com((( - 30 - 31. mazizaacrizal.blogspot.com - 31 - 32. mazizaacrizal.blogspot.com( - 32 - 33. mazizaacrizal.blogspot.com - 33 - 34. mazizaacrizal.blogspot.com - 34 - 35. mazizaacrizal.blogspot.com - 35 - 36. mazizaacrizal.blogspot.com - 36 - 37. mazizaacrizal.blogspot.com - 37 - 38. mazizaacrizal.blogspot.com - 38 - 39. mazizaacrizal.blogspot.com - 39 - 40. mazizaacrizal.blogspot.com:{ - 40 - 41. mazizaacrizal.blogspot.com - 41 - 42. mazizaacrizal.blogspot.com - 42 - 43. mazizaacrizal.blogspot.com( - 43 - 44. mazizaacrizal.blogspot.com( - 44 - 45. mazizaacrizal.blogspot.com( , - 45 - 46. mazizaacrizal.blogspot.com - 46 - 47. mazizaacrizal.blogspot.com - 47 - 48. mazizaacrizal.blogspot.com - 48 - 49. mazizaacrizal.blogspot.com( - 49 - 50. mazizaacrizal.blogspot.com(( - 50 - 51. mazizaacrizal.blogspot.com ( (: ( ( - 51 - 52. mazizaacrizal.blogspot.com((((( - 52 - 53. mazizaacrizal.blogspot.com((( - 53 - 54. mazizaacrizal.blogspot.com((( - 54 - 55. mazizaacrizal.blogspot.com( .((( . - 55 - 56. mazizaacrizal.blogspot.com( )( - 56 - 57. mazizaacrizal.blogspot.com.: - 57 - 58. mazizaacrizal.blogspot.com )(,{ - 58 - 59. mazizaacrizal.blogspot.com - 59 - 60. mazizaacrizal.blogspot.com - 60 - 61. mazizaacrizal.blogspot.com: - 61 - 62. mazizaacrizal.blogspot.com - 62 - 63. mazizaacrizal.blogspot.com - 63 - 64. mazizaacrizal.blogspot.com - 64 - 65. mazizaacrizal.blogspot.com - 65 - 66. mazizaacrizal.blogspot.com - 66 - 67. mazizaacrizal.blogspot.com - 67 - 68. mazizaacrizal.blogspot.com - 68 - 69. mazizaacrizal.blogspot.com((, .(( .( - 69 - 70. mazizaacrizal.blogspot.com((((,(( - 70 - 71. mazizaacrizal.blogspot.com:,, - 71 - 72. mazizaacrizal.blogspot.com - 72 - 73. mazizaacrizal.blogspot.com - 73 - 74. mazizaacrizal.blogspot.com - 74 - 75. mazizaacrizal.blogspot.com - 75 - 76. mazizaacrizal.blogspot.com - 76 - 77. mazizaacrizal.blogspot.com - 77 - 78. mazizaacrizal.blogspot.com( - 78 - 79. mazizaacrizal.blogspot.com - 79 - 80. mazizaacrizal.blogspot.com( - 80 - 81. mazizaacrizal.blogspot.com - 81 - 82. mazizaacrizal.blogspot.com - 82 - 83. mazizaacrizal.blogspot.com - 83 - 84. mazizaacrizal.blogspot.com - 84 - 85. mazizaacrizal.blogspot.com( - 85 - 86. mazizaacrizal.blogspot.com(( - 86 - 87. mazizaacrizal.blogspot.com(( - 87 - 88. mazizaacrizal.blogspot.com - 88 - 89. mazizaacrizal.blogspot.com( - 89 - 90. mazizaacrizal.blogspot.com((((,.( - 90 - 91. mazizaacrizal.blogspot.com(( - 91 - 92. mazizaacrizal.blogspot.com( .(((( - 92 - 93. mazizaacrizal.blogspot.com(( - 93 - 94. mazizaacrizal.blogspot.com - 94 - 95. mazizaacrizal.blogspot.com - 95 - 96. mazizaacrizal.blogspot.com - 96 - 97. mazizaacrizal.blogspot.com - 97 - 98. mazizaacrizal.blogspot.com - 98 - 99. mazizaacrizal.blogspot.com - 99 - 100. mazizaacrizal.blogspot.com - 100 - 101. mazizaacrizal.blogspot.com - 101 - 102. mazizaacrizal.blogspot.com - 102 - 103. mazizaacrizal.blogspot.com - 103 - 104. mazizaacrizal.blogspot.com - 104 - 105. mazizaacrizal.blogspot.com - 105 - 106. mazizaacrizal.blogspot.com . - 106 - 107. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 107 - 108. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 108 - 109. mazizaacrizal.blogspot.com ) ( , - 109 - 110. mazizaacrizal.blogspot.com - 110 - 111. mazizaacrizal.blogspot.com - 111 - 112. mazizaacrizal.blogspot.com {. - 112 - 113. mazizaacrizal.blogspot.com . - 113 - 114. mazizaacrizal.blogspot.com - 114 - 115. mazizaacrizal.blogspot.com: - 115 - 116. mazizaacrizal.blogspot.com - 116 - 117. mazizaacrizal.blogspot.com - 117 - 118. mazizaacrizal.blogspot.com - 118 - 119. mazizaacrizal.blogspot.com - 119 - 120. mazizaacrizal.blogspot.com . - 120 - 121. mazizaacrizal.blogspot.com - 121 - 122. mazizaacrizal.blogspot.com - 122 - 123. mazizaacrizal.blogspot.com ,. - 123 - 124. mazizaacrizal.blogspot.com - 124 - 125. mazizaacrizal.blogspot.com : - 125 - 126. mazizaacrizal.blogspot.com - 126 - 127. mazizaacrizal.blogspot.com - 127 - 128. mazizaacrizal.blogspot.com - 128 - 129. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 129 - 130. mazizaacrizal.blogspot.com - 130 - 131. mazizaacrizal.blogspot.com - 131 - 132. mazizaacrizal.blogspot.com - 132 - 133. mazizaacrizal.blogspot.com - 133 - 134. mazizaacrizal.blogspot.com - 134 - 135. mazizaacrizal.blogspot.com - 135 - 136. mazizaacrizal.blogspot.com * - 136 - 137. mazizaacrizal.blogspot.com. - 137 - 138. mazizaacrizal.blogspot.com : - 138 - 139. mazizaacrizal.blogspot.com - 139 - 140. mazizaacrizal.blogspot.com - 140 - 141. mazizaacrizal.blogspot.com - 141 - 142. mazizaacrizal.blogspot.com - 142 - 143. mazizaacrizal.blogspot.com :{ - 143 - 144. mazizaacrizal.blogspot.com : ( - 144 - 145. mazizaacrizal.blogspot.com - 145 - 146. mazizaacrizal.blogspot.com : - 146 - 147. mazizaacrizal.blogspot.com - 147 - 148. mazizaacrizal.blogspot.com - 148 - 149. mazizaacrizal.blogspot.com - 149 - 150. mazizaacrizal.blogspot.com - 150 - 151. mazizaacrizal.blogspot.com - 151 - 152. mazizaacrizal.blogspot.com - 152 - 153. mazizaacrizal.blogspot.com - 153 - 154. mazizaacrizal.blogspot.com - 154 - 155. mazizaacrizal.blogspot.com - 155 - 156. mazizaacrizal.blogspot.com - 156 - 157. mazizaacrizal.blogspot.com - 157 - 158. mazizaacrizal.blogspot.com - 158 - 159. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 159 - 160. mazizaacrizal.blogspot.com( .((( .(( - 160 - 161. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 161 - 162. mazizaacrizal.blogspot.com - 162 - 163. mazizaacrizal.blogspot.com . - 163 - 164. mazizaacrizal.blogspot.com - 164 - 165. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 165 - 166. mazizaacrizal.blogspot.com - 166 - 167. mazizaacrizal.blogspot.com - 167 - 168. mazizaacrizal.blogspot.com - 168 - 169. mazizaacrizal.blogspot.com - 169 - 170. mazizaacrizal.blogspot.com - 170 - 171. mazizaacrizal.blogspot.com }., - 171 - 172. mazizaacrizal.blogspot.com - 172 - 173. mazizaacrizal.blogspot.com - 173 - 174. mazizaacrizal.blogspot.com - 174 - 175. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 175 - 176. mazizaacrizal.blogspot.com - 176 - 177. mazizaacrizal.blogspot.com - 177 - 178. mazizaacrizal.blogspot.com - 178 - 179. mazizaacrizal.blogspot.com - 179 - 180. mazizaacrizal.blogspot.com } }. - 180 - 181. mazizaacrizal.blogspot.com - 181 - 182. mazizaacrizal.blogspot.com - 182 - 183. mazizaacrizal.blogspot.com - 183 - 184. mazizaacrizal.blogspot.com - 184 - 185. mazizaacrizal.blogspot.com - 185 - 186. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 186 - 187. mazizaacrizal.blogspot.com)( - 187 - 188. mazizaacrizal.blogspot.com ( (. ( - 188 - 189. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 189 - 190. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 190 - 191. mazizaacrizal.blogspot.com - 191 - 192. mazizaacrizal.blogspot.com. - 192 - 193. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 193 - 194. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 194 - 195. mazizaacrizal.blogspot.com ) ( , - 195 - 196. mazizaacrizal.blogspot.com - 196 - 197. mazizaacrizal.blogspot.com * - 197 - 198. mazizaacrizal.blogspot.com . - 198 - 199. mazizaacrizal.blogspot.com - 199 - 200. mazizaacrizal.blogspot.com - 200 - 201. mazizaacrizal.blogspot.com - 201 - 202. mazizaacrizal.blogspot.com , : - 202 - 203. mazizaacrizal.blogspot.com - 203 - 204. mazizaacrizal.blogspot.com - 204 - 205. mazizaacrizal.blogspot.com , - 205 - 206. mazizaacrizal.blogspot.com - 206 - 207. mazizaacrizal.blogspot.com - 207 - 208. mazizaacrizal.blogspot.com . - 208 - 209. mazizaacrizal.blogspot.com ( ) ( - 209 - 210. mazizaacrizal.blogspot.com } - 210 - 211. mazizaacrizal.blogspot.com - 211 - 212. mazizaacrizal.blogspot.com - 212 - 213. mazizaacrizal.blogspot.com - 213 - 214. mazizaacrizal.blogspot.com - 214 - 215. mazizaacrizal.blogspot.com - 215 - 216. mazizaacrizal.blogspot.com - 216 - 217. mazizaacrizal.blogspot.com. - 217 - 218. mazizaacrizal.blogspot.com - 218 - 219. mazizaacrizal.blogspot.com - 219 - 220. mazizaacrizal.blogspot.com : - 220 - 221. mazizaacrizal.blogspot.com - 221 - 222. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 222 - 223. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( . ( ( - 223 - 224. mazizaacrizal.blogspot.com. - 224 - 225. mazizaacrizal.blogspot.com . - 225 - 226. mazizaacrizal.blogspot.com - 226 - 227. mazizaacrizal.blogspot.com - 227 - 228. mazizaacrizal.blogspot.com { - 228 - 229. mazizaacrizal.blogspot.com - 229 - 230. mazizaacrizal.blogspot.com , - 230 - 231. mazizaacrizal.blogspot.com , ( ( - 231 - 232. mazizaacrizal.blogspot.com - 232 - 233. mazizaacrizal.blogspot.com - 233 - 234. mazizaacrizal.blogspot.com - 234 - 235. mazizaacrizal.blogspot.com - 235 - 236. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 236 - 237. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 237 - 238. mazizaacrizal.blogspot.com ., - 238 - 239. mazizaacrizal.blogspot.com - 239 - 240. mazizaacrizal.blogspot.com., - 240 - 241. mazizaacrizal.blogspot.com : - 241 - 242. mazizaacrizal.blogspot.com - 242 - 243. mazizaacrizal.blogspot.com - 243 - 244. mazizaacrizal.blogspot.com - 244 - 245. mazizaacrizal.blogspot.com : . - 245 - 246. mazizaacrizal.blogspot.com : - 246 - 247. mazizaacrizal.blogspot.com - 247 - 248. mazizaacrizal.blogspot.com . - 248 - 249. mazizaacrizal.blogspot.com . - 249 - 250. mazizaacrizal.blogspot.com , - 250 - 251. mazizaacrizal.blogspot.com - 251 - 252. mazizaacrizal.blogspot.com , - 252 - 253. mazizaacrizal.blogspot.com . - 253 - 254. mazizaacrizal.blogspot.com - 254 - 255. mazizaacrizal.blogspot.com - 255 - 256. mazizaacrizal.blogspot.com ,. : - 256 - 257. mazizaacrizal.blogspot.com . - 257 - 258. mazizaacrizal.blogspot.com - 258 - 259. mazizaacrizal.blogspot.com - 259 - 260. mazizaacrizal.blogspot.com - 260 - 261. mazizaacrizal.blogspot.com - 261 - 262. mazizaacrizal.blogspot.com - 262 - 263. mazizaacrizal.blogspot.com - 263 - 264. mazizaacrizal.blogspot.com - 264 - 265. mazizaacrizal.blogspot.com. - 265 - 266. mazizaacrizal.blogspot.com - 266 - 267. mazizaacrizal.blogspot.com , - 267 - 268. mazizaacrizal.blogspot.com - 268 - 269. mazizaacrizal.blogspot.com - 269 - 270. mazizaacrizal.blogspot.com - 270 - 271. mazizaacrizal.blogspot.com , - 271 - 272. mazizaacrizal.blogspot.com - 272 - 273. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 273 - 274. mazizaacrizal.blogspot.com - 274 - 275. mazizaacrizal.blogspot.com , - 275 - 276. mazizaacrizal.blogspot.com : , - 276 - 277. mazizaacrizal.blogspot.com - 277 - 278. mazizaacrizal.blogspot.com - 278 - 279. mazizaacrizal.blogspot.com - 279 - 280. mazizaacrizal.blogspot.com - 280 - 281. mazizaacrizal.blogspot.com - 281 - 282. mazizaacrizal.blogspot.com - 282 - 283. mazizaacrizal.blogspot.com - 283 - 284. mazizaacrizal.blogspot.com - 284 - 285. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 285 - 286. mazizaacrizal.blogspot.com ( . ( ( . ( - 286 - 287. mazizaacrizal.blogspot.com - 287 - 288. mazizaacrizal.blogspot.com - 288 - 289. mazizaacrizal.blogspot.com - 289 - 290. mazizaacrizal.blogspot.com - 290 - 291. mazizaacrizal.blogspot.com - 291 - 292. mazizaacrizal.blogspot.com - 292 - 293. mazizaacrizal.blogspot.com - 293 - 294. mazizaacrizal.blogspot.com - 294 - 295. mazizaacrizal.blogspot.com - 295 - 296. mazizaacrizal.blogspot.com - 296 - 297. mazizaacrizal.blogspot.com - 297 - 298. mazizaacrizal.blogspot.com - 298 - 299. mazizaacrizal.blogspot.com - 299 - 300. mazizaacrizal.blogspot.com ( . - 300 - 301. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 301 - 302. mazizaacrizal.blogspot.com - 302 - 303. mazizaacrizal.blogspot.com - 303 - 304. mazizaacrizal.blogspot.com - 304 - 305. mazizaacrizal.blogspot.com. , - 305 - 306. mazizaacrizal.blogspot.com - 306 - 307. mazizaacrizal.blogspot.com - 307 - 308. mazizaacrizal.blogspot.com - 308 - 309. mazizaacrizal.blogspot.com . - 309 - 310. mazizaacrizal.blogspot.com . - 310 - 311. mazizaacrizal.blogspot.com - 311 - 312. mazizaacrizal.blogspot.com . . - 312 - 313. mazizaacrizal.blogspot.com - 313 - 314. mazizaacrizal.blogspot.com - 314 - 315. mazizaacrizal.blogspot.com - 315 - 316. mazizaacrizal.blogspot.com - 316 - 317. mazizaacrizal.blogspot.com , - 317 - 318. mazizaacrizal.blogspot.com - 318 - 319. mazizaacrizal.blogspot.com., - 319 - 320. mazizaacrizal.blogspot.com - 320 - 321. mazizaacrizal.blogspot.com. - 321 - 322. mazizaacrizal.blogspot.com - 322 - 323. mazizaacrizal.blogspot.com - 323 - 324. mazizaacrizal.blogspot.com - 324 - 325. mazizaacrizal.blogspot.com - 325 - 326. mazizaacrizal.blogspot.com - 326 - 327. mazizaacrizal.blogspot.com - 327 - 328. mazizaacrizal.blogspot.com - 328 - 329. mazizaacrizal.blogspot.com - 329 - 330. mazizaacrizal.blogspot.com - 330 - 331. mazizaacrizal.blogspot.com., * : - 331 - 332. mazizaacrizal.blogspot.com - 332 - 333. mazizaacrizal.blogspot.com } - 333 - 334. mazizaacrizal.blogspot.com , - 334 - 335. mazizaacrizal.blogspot.com - 335 - 336. mazizaacrizal.blogspot.com . - 336 - 337. mazizaacrizal.blogspot.com . - 337 - 338. mazizaacrizal.blogspot.com ,. - 338 - 339. mazizaacrizal.blogspot.com - 339 - 340. mazizaacrizal.blogspot.com - 340 - 341. mazizaacrizal.blogspot.com - 341 - 342. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 342 - 343. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 343 - 344. mazizaacrizal.blogspot.com( .(((- 344 - 345. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 345 - 346. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( ( ( - 346 - 347. mazizaacrizal.blogspot.com((( .(, .(- 347 - 348. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 348 - 349. mazizaacrizal.blogspot.com - 349 - 350. mazizaacrizal.blogspot.com - 350 - 351. mazizaacrizal.blogspot.com - 351 - 352. mazizaacrizal.blogspot.com - 352 - 353. mazizaacrizal.blogspot.com - 353 - 354. mazizaacrizal.blogspot.com , - 354 - 355. mazizaacrizal.blogspot.com - 355 - 356. mazizaacrizal.blogspot.com - 356 - 357. mazizaacrizal.blogspot.com - 357 - 358. mazizaacrizal.blogspot.com - 358 - 359. mazizaacrizal.blogspot.com , - 359 - 360. mazizaacrizal.blogspot.com. - 360 - 361. mazizaacrizal.blogspot.com }. - 361 - 362. mazizaacrizal.blogspot.com : - 362 - 363. mazizaacrizal.blogspot.com - 363 - 364. mazizaacrizal.blogspot.com , - 364 - 365. mazizaacrizal.blogspot.com ... - 365 - 366. mazizaacrizal.blogspot.com , - 366 - 367. mazizaacrizal.blogspot.com - 367 - 368. mazizaacrizal.blogspot.com - 368 - 369. mazizaacrizal.blogspot.com - 369 - 370. mazizaacrizal.blogspot.com } - 370 - 371. mazizaacrizal.blogspot.com - 371 - 372. mazizaacrizal.blogspot.com - 372 - 373. mazizaacrizal.blogspot.com - 373 - 374. mazizaacrizal.blogspot.com . - 374 - 375. mazizaacrizal.blogspot.com - 375 - 376. mazizaacrizal.blogspot.com - 376 - 377. mazizaacrizal.blogspot.com : - 377 - 378. mazizaacrizal.blogspot.com - 378 - 379. mazizaacrizal.blogspot.com - 379 - 380. mazizaacrizal.blogspot.com - 380 - 381. mazizaacrizal.blogspot.com - 381 - 382. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 382 - 383. mazizaacrizal.blogspot.com - 383 - 384. mazizaacrizal.blogspot.com - 384 - 385. mazizaacrizal.blogspot.com - 385 - 386. mazizaacrizal.blogspot.com - 386 - 387. mazizaacrizal.blogspot.com - 387 - 388. mazizaacrizal.blogspot.com - 388 - 389. mazizaacrizal.blogspot.com - 389 - 390. mazizaacrizal.blogspot.com :{ - 390 - 391. mazizaacrizal.blogspot.com - 391 - 392. mazizaacrizal.blogspot.com - 392 - 393. mazizaacrizal.blogspot.com - 393 - 394. mazizaacrizal.blogspot.com - 394 - 395. mazizaacrizal.blogspot.com } - 395 - 396. mazizaacrizal.blogspot.com - 396 - 397. mazizaacrizal.blogspot.com - 397 - 398. mazizaacrizal.blogspot.com - 398 - 399. mazizaacrizal.blogspot.com - 399 - 400. mazizaacrizal.blogspot.com , - 400 - 401. mazizaacrizal.blogspot.com - 401 - 402. mazizaacrizal.blogspot.com - 402 - 403. mazizaacrizal.blogspot.com - 403 - 404. mazizaacrizal.blogspot.com - 404 - 405. mazizaacrizal.blogspot.com - 405 - 406. mazizaacrizal.blogspot.com - 406 - 407. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 407 - 408. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( ( - 408 - 409. mazizaacrizal.blogspot.com ( : ( ( - 409 - 410. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( ( ( - 410 - 411. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 411 - 412. mazizaacrizal.blogspot.com - 412 - 413. mazizaacrizal.blogspot.com - 413 - 414. mazizaacrizal.blogspot.com - 414 - 415. mazizaacrizal.blogspot.com - 415 - 416. mazizaacrizal.blogspot.com - 416 - 417. mazizaacrizal.blogspot.com - 417 - 418. mazizaacrizal.blogspot.com - 418 - 419. mazizaacrizal.blogspot.com - 419 - 420. mazizaacrizal.blogspot.com - 420 - 421. mazizaacrizal.blogspot.com , - 421 - 422. mazizaacrizal.blogspot.com - 422 - 423. mazizaacrizal.blogspot.com - 423 - 424. mazizaacrizal.blogspot.com - 424 - 425. mazizaacrizal.blogspot.com , - 425 - 426. mazizaacrizal.blogspot.com - 426 - 427. mazizaacrizal.blogspot.com - 427 - 428. mazizaacrizal.blogspot.com - 428 - 429. mazizaacrizal.blogspot.com - - 429 - 430. mazizaacrizal.blogspot.com - 430 - 431. mazizaacrizal.blogspot.com - 431 - 432. mazizaacrizal.blogspot.com - 432 - 433. mazizaacrizal.blogspot.com - 433 - 434. mazizaacrizal.blogspot.com }{ :{ - 434 - 435. mazizaacrizal.blogspot.com { - 435 - 436. mazizaacrizal.blogspot.com } - 436 - 437. mazizaacrizal.blogspot.com - 437 - 438. mazizaacrizal.blogspot.com - 438 - 439. mazizaacrizal.blogspot.com - 439 - 440. mazizaacrizal.blogspot.com - 440 - 441. mazizaacrizal.blogspot.com - 441 - 442. mazizaacrizal.blogspot.com }{ - 442 - 443. mazizaacrizal.blogspot.com - 443 - 444. mazizaacrizal.blogspot.com( .( :{ - 444 - 445. mazizaacrizal.blogspot.com - 445 - 446. mazizaacrizal.blogspot.com . - 446 - 447. mazizaacrizal.blogspot.com , - 447 - 448. mazizaacrizal.blogspot.com , - 448 - 449. mazizaacrizal.blogspot.com - 449 - 450. mazizaacrizal.blogspot.com - 450 - 451. mazizaacrizal.blogspot.com - 451 - 452. mazizaacrizal.blogspot.com. - 452 - 453. mazizaacrizal.blogspot.com - 453 - 454. mazizaacrizal.blogspot.com - 454 - 455. mazizaacrizal.blogspot.com - 455 - 456. mazizaacrizal.blogspot.com - 456 - 457. mazizaacrizal.blogspot.com . - 457 - 458. mazizaacrizal.blogspot.com. - 458 - 459. mazizaacrizal.blogspot.com . - 459 - 460. mazizaacrizal.blogspot.com - 460 - 461. mazizaacrizal.blogspot.com - 461 - 462. mazizaacrizal.blogspot.com - 462 - 463. mazizaacrizal.blogspot.com . - 463 - 464. mazizaacrizal.blogspot.com - 464 - 465. mazizaacrizal.blogspot.com* - 465 - 466. mazizaacrizal.blogspot.com - 466 - 467. mazizaacrizal.blogspot.com { - 467 - 468. mazizaacrizal.blogspot.com - 468 - 469. mazizaacrizal.blogspot.com. - 469 - 470. mazizaacrizal.blogspot.com - 470 - 471. mazizaacrizal.blogspot.com - 471 - 472. mazizaacrizal.blogspot.com - 472 - 473. mazizaacrizal.blogspot.com - 473 - 474. mazizaacrizal.blogspot.com - 474 - 475. mazizaacrizal.blogspot.com . - 475 - 476. mazizaacrizal.blogspot.com - 476 - 477. mazizaacrizal.blogspot.com. - 477 - 478. mazizaacrizal.blogspot.com - 478 - 479. mazizaacrizal.blogspot.com: } . - 479 - 480. mazizaacrizal.blogspot.com } - 480 - 481. mazizaacrizal.blogspot.com - 481 - 482. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 482 - 483. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 483 - 484. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 484 - 485. mazizaacrizal.blogspot.com - 485 - 486. mazizaacrizal.blogspot.com } . - 486 - 487. mazizaacrizal.blogspot.com - 487 - 488. mazizaacrizal.blogspot.com - 488 - 489. mazizaacrizal.blogspot.com - 489 - 490. mazizaacrizal.blogspot.com - 490 - 491. mazizaacrizal.blogspot.com - 491 - 492. mazizaacrizal.blogspot.com - 492 - 493. mazizaacrizal.blogspot.com - 493 - 494. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 494 - 495. mazizaacrizal.blogspot.com: - 495 - 496. mazizaacrizal.blogspot.com - 496 - 497. mazizaacrizal.blogspot.com - 497 - 498. mazizaacrizal.blogspot.com - 498 - 499. mazizaacrizal.blogspot.com . - 499 - 500. mazizaacrizal.blogspot.com - 500 - 501. mazizaacrizal.blogspot.com - 501 - 502. mazizaacrizal.blogspot.com : - 502 - 503. mazizaacrizal.blogspot.com } - 503 - 504. mazizaacrizal.blogspot.com - 504 - 505. mazizaacrizal.blogspot.com - 505 - 506. mazizaacrizal.blogspot.com - 506 - 507. mazizaacrizal.blogspot.com * - 507 - 508. mazizaacrizal.blogspot.com - 508 - 509. mazizaacrizal.blogspot.com - 509 - 510. mazizaacrizal.blogspot.com - 510 - 511. mazizaacrizal.blogspot.com - 511 - 512. mazizaacrizal.blogspot.com - 512 - 513. mazizaacrizal.blogspot.com - 513 - 514. mazizaacrizal.blogspot.com - 514 - 515. mazizaacrizal.blogspot.com - 515 - 516. mazizaacrizal.blogspot.com - 516 - 517. mazizaacrizal.blogspot.com - 517 - 518. mazizaacrizal.blogspot.com - 518 - 519. mazizaacrizal.blogspot.com - 519 - 520. mazizaacrizal.blogspot.com - 520 - 521. mazizaacrizal.blogspot.com - 521 - 522. mazizaacrizal.blogspot.com - 522 - 523. mazizaacrizal.blogspot.com - 523 - 524. mazizaacrizal.blogspot.com - 524 - 525. mazizaacrizal.blogspot.com { - 525 - 526. mazizaacrizal.blogspot.com - 526 - 527. mazizaacrizal.blogspot.com - 527 - 528. mazizaacrizal.blogspot.com - 528 - 529. mazizaacrizal.blogspot.com - 529 - 530. mazizaacrizal.blogspot.com - 530 - 531. mazizaacrizal.blogspot.com - 531 - 532. mazizaacrizal.blogspot.com - 532 - 533. mazizaacrizal.blogspot.com - 533 - 534. mazizaacrizal.blogspot.com - 534 - 535. mazizaacrizal.blogspot.com - 535 - 536. mazizaacrizal.blogspot.com }}.) - 536 - 537. mazizaacrizal.blogspot.com { * - 537 - 538. mazizaacrizal.blogspot.com - 538 - 539. mazizaacrizal.blogspot.com ( } - 539 - 540. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 540 - 541. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 541 - 542. mazizaacrizal.blogspot.com ( . ( - 542 - 543. mazizaacrizal.blogspot.com}. - 543 - 544. mazizaacrizal.blogspot.com - 544 - 545. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 545 - 546. mazizaacrizal.blogspot.com - 546 - 547. mazizaacrizal.blogspot.com - 547 - 548. mazizaacrizal.blogspot.com - 548 - 549. mazizaacrizal.blogspot.com (}. - 549 - 550. mazizaacrizal.blogspot.com . - 550 - 551. mazizaacrizal.blogspot.com - 551 - 552. mazizaacrizal.blogspot.com - 552 - 553. mazizaacrizal.blogspot.com - 553 - 554. mazizaacrizal.blogspot.com - 554 - 555. mazizaacrizal.blogspot.com - 555 - 556. mazizaacrizal.blogspot.com , - 556 - 557. mazizaacrizal.blogspot.com - 557 - 558. mazizaacrizal.blogspot.com - 558 - 559. mazizaacrizal.blogspot.com - 559 - 560. mazizaacrizal.blogspot.com - 560 - 561. mazizaacrizal.blogspot.com { - 561 - 562. mazizaacrizal.blogspot.com - 562 - 563. mazizaacrizal.blogspot.com - 563 - 564. mazizaacrizal.blogspot.com - 564 - 565. mazizaacrizal.blogspot.com - 565 - 566. mazizaacrizal.blogspot.com - 566 - 567. mazizaacrizal.blogspot.com - 567 - 568. mazizaacrizal.blogspot.com . - 568 - 569. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 569 - 570. mazizaacrizal.blogspot.com - 570 - 571. mazizaacrizal.blogspot.com - 571 - 572. mazizaacrizal.blogspot.com { - 572 - 573. mazizaacrizal.blogspot.com - 573 - 574. mazizaacrizal.blogspot.com - 574 - 575. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 575 - 576. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 576 - 577. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( - 577 - 578. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 578 - 579. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 579 - 580. mazizaacrizal.blogspot.com - 580 - 581. mazizaacrizal.blogspot.com - 581 - 582. mazizaacrizal.blogspot.com - 582 - 583. mazizaacrizal.blogspot.com - 583 - 584. mazizaacrizal.blogspot.com . - 584 - 585. mazizaacrizal.blogspot.com - 585 - 586. mazizaacrizal.blogspot.com ( - 586 - 587. mazizaacrizal.blogspot.com - 587 - 588. mazizaacrizal.blogspot.com }. - 588 - 589. mazizaacrizal.blogspot.com - 589 - 590. mazizaacrizal.blogspot.com - 590 - 591. mazizaacrizal.blogspot.com - 591 - 592. mazizaacrizal.blogspot.com . - 592 - 593. mazizaacrizal.blogspot.com - 593 - 594. mazizaacrizal.blogspot.com :. - 594 - 595. mazizaacrizal.blogspot.com - 595 - 596. mazizaacrizal.blogspot.com - 596 - 597. mazizaacrizal.blogspot.com - 597 - 598. mazizaacrizal.blogspot.com - 598 - 599. mazizaacrizal.blogspot.com. - 599 - 600. mazizaacrizal.blogspot.com - 600 - 601. mazizaacrizal.blogspot.com - 601 - 602. mazizaacrizal.blogspot.com . - 602 - 603. mazizaacrizal.blogspot.com . - 603 - 604. mazizaacrizal.blogspot.com - 604 - 605. mazizaacrizal.blogspot.com ) ( - 605 - 606. mazizaacrizal.blogspot.com - 606 - 607. mazizaacrizal.blogspot.com - 607 - 608. mazizaacrizal.blogspot.com - 608 - 609. mazizaacrizal.blogspot.com - 609 - 610. mazizaacrizal.blogspot.com - 610 - 611. mazizaacrizal.blogspot.com - 611 - 612. mazizaacrizal.blogspot.com - 612 - 613. mazizaacrizal.blogspot.com - 613 - 614. mazizaacrizal.blogspot.com - 614 - 615. mazizaacrizal.blogspot.com - 615 - 616. mazizaacrizal.blogspot.com , - 616 - 617. mazizaacrizal.blogspot.com - 617 - 618. mazizaacrizal.blogspot.com - 618 - 619. mazizaacrizal.blogspot.com - 619 - 620. mazizaacrizal.blogspot.com - 620 - 621. mazizaacrizal.blogspot.com - 621 - 622. mazizaacrizal.blogspot.com - 622 - 623. mazizaacrizal.blogspot.com - 623 - 624. mazizaacrizal.blogspot.com * - 624 - 625. mazizaacrizal.blogspot.com (.. ( - 625 - 626. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( ( : - 626 - 627. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 627 - 628. mazizaacrizal.blogspot.com ( ( - 628 - 629. mazizaacrizal.blogspot.com . - 629 - 630. mazizaacrizal.blogspot.com . - 630 - 631. mazizaacrizal.blogspot.com. , - 631 - 632. mazizaacrizal.blogspot.com - 632 - 633. mazizaacrizal.blogspot.com - 633 - 634. mazizaacrizal.blogspot.com - 634 - 635. mazizaacrizal.blogspot.com - 635 - 636. mazizaacrizal.blogspot.com - 636 - 637. mazizaacrizal.blogspot.com - 637 - 638. mazizaacrizal.blogspot.com - 638 - 639. mazizaacrizal.blogspot.com* - 639 - 640. mazizaacrizal.blogspot.com - 640 - 641. mazizaacrizal.blogspot.com - 641 - 642. mazizaacrizal.blogspot.com - 642 - 643. mazizaacrizal.blogspot.com - 643 - 644. mazizaacrizal.blogspot.com - 644 - 645. mazizaacrizal.blogspot.com - 645 - 646. mazizaacrizal.blogspot.com - 646 - 647. mazizaacrizal.blogspot.com - 647 - 648. mazizaacrizal.blogspot.com - 648 - 649. mazizaacrizal.blogspot.com - 649 - 650. mazizaacrizal.blogspot.com: - 650 - 651. mazizaacrizal.blogspot.com - 651 - 652. mazizaacrizal.blogspot.com - 652 - 653. mazizaacrizal.blogspot.com - 653 - 654. mazizaacrizal.blogspot.com - 654 - 655. mazizaacrizal.blogspot.com . - 655 - 656. mazizaacrizal.blogspot.com - 656 - 657. mazizaacrizal.blogspot.com - 657 - 658. mazizaacrizal.blogspot.com - 658 - 659. mazizaacrizal.blogspot.com - 659 - 660. mazizaacrizal.blogspot.com : - 660 - 661. mazizaacrizal.blogspot.com - 661 - 662. mazizaacrizal.blogspot.com - 662 - 663. mazizaacrizal.blogspot.com - 663 - 664. mazizaacrizal.blogspot.com - 664 - 665. mazizaacrizal.blogspot.com - 665 - 666. mazizaacrizal.blogspot.com - 666 - 667. mazizaacrizal.blogspot.com ( . - 667 - 668. mazizaacrizal.blogspot.com - 668 - 669. mazizaacrizal.blogspot.com , - 669 - 670. mazizaacrizal.blogspot.com - 670 - 671. mazizaacrizal.blogspot.com - 671 -