SELAMAT DATANG

of 40 /40
SELAMAT DATANG PARA PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN : 2013 / 2014 Di SMPN 11 Malang

description

SELAMAT DATANG. PARA PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN : 2013 / 2014 Di SMPN 11 Malang. SELAMAT DATANG PARA PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN : 2013 / 2014 Di SMPN 11 Malang. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SELAMAT DATANG

Page 1: SELAMAT DATANG

 

SELAMAT DATANGPARA  

PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG

TAHUN PELAJARAN : 2013 / 2014

Di SMPN 11 Malang

Page 2: SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG PARA PENGAWAS RUANG

UJIAN NASIONAL SMPSUB RAYON 11 RAYON 02

KOTA MALANGTAHUN PELAJARAN : 2013 / 2014

Di SMPN 11 Malang

Page 3: SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANGSELAMAT DATANGBpk/Ibu PENGAWAS RUANG Bpk/Ibu PENGAWAS RUANG

UJIAN NASIONALUJIAN NASIONALRayon 2 Sub Rayon 11Rayon 2 Sub Rayon 11

TATAPELPEL 201 20133/201/20144

33

Page 4: SELAMAT DATANG

PENGARAHAN PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL

SMP

RAYON: 02 SUB RAYON 11 KOTA MALANG

Tahun Pelajaran 2013/2014

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MALANG=================

OLEH :KEPALA SMPN11 MALANG

SELAKU KETUA UN RAYON : 02

SUB RAYON :11KOTA MALANG

Page 5: SELAMAT DATANG

DAFTAR NAMA PANITIA UJIAN NASIONAL SMPSUB RAYON 11 RAYON 02

KOTA MALANGTAPEL : 2013 / 2014

Page 6: SELAMAT DATANG

NO JABATAN NAMA DAN NIP JABATAN DINAS

1 KETUA SUTIKNO, S.Pd NIP : 196406211988031008

KEPALA SMP NEGERI 11Malang

2 SEKRETARIS DRS.KHOSYIIN,M.MPd NIP : 19591204 198303 1 013

GURU SMP NEGERI 11

3 BENDAHARA

1. LUSIA ARI KRISWATI,S.Pd NIP : ---2. Dra. ETTY YUNI ANDARI NIP : 19590601 198803 2 002

KEPALA SMP St.YUSUP 2 Malang GURU SMP NEGERI 11

4 M E L SR . MARIA DOLOROSA I CIJ NIP: --

KEPALA SMPK Marsudisiwi Malang

5 DISTRIBUSI NASKAH

1. ALI AFANDI,S.Pd,M.Pd NIK : 10 50 08

2. Drs.MOCHAMAD SOLIKIN NIP : 196808061998021005

KEPALA SMP ISLAM SABILILLAH Malang GURU SMP NEGERI 11

MALANG

Page 7: SELAMAT DATANG

DAFTAR NAMA PETUGAS

SUB RAYON 11PADA SEKOLAH PENYELENGGARA

TA PEL : 2013/ 2014

Page 8: SELAMAT DATANG

NO N A M A N I P BERTUGAS DI

1 MARDJUKI WAHAB,ST,SPd,M.MPd 19560703 1981031020

SMP NEGERI 11 MALANG

2 EDY HARIYANTO,S.Pd 196001061983031007 SMPK Kolese St. YUSUP 2 MALANG

3 Dra. Hj.Siti Masrofin 19631011 1988032006 SMPK MARSUDISIWI

4 CHOESAIRI,S.Pd 19611206 1985121002 SMP ISLAM SABILILLAH

Page 9: SELAMAT DATANG

DAFTAR NAMA PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG

TAPEL : 2012 / 2013DAPAT DILIHAT di dalam Panduan

HAL. 4 dan 5

Page 10: SELAMAT DATANG

JADWAL PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG

TAPEL : 2012 / 2013DAPAT DILIHAT di dalam Panduan

HAL. 6 dan 9

Page 11: SELAMAT DATANG

DAFTAR RUANG PESERTA UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02 KOTA MALANG

TAPEL : 2012 / 2013DAPAT DILIHAT di dalam Panduan

HAL. 10

Page 12: SELAMAT DATANG

TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02

12

.

12

Page 13: SELAMAT DATANG

TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02

1. Persiapan Ujian Nasional

a. Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN;

b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara ujian nasional

c. Pengawas ruang UN harus bersikap dan berprilaku disipli, jujur, bertanggungawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan

d. Pengawas ruang UN menerima bahan UN yang berupa Naskah Soal UN, LJUN, amplop pengembalian LJUN daftar hadir dan berita acara pelaksanaan UN

Page 14: SELAMAT DATANG

• • e. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan UN dalam • keadaan baik (masih tersegel).

f. Selama Ujian Nasional berlangsung, pengawas ruang memakai /mengenakan seragam batik

g. Pengawas cadangan wajib hadir seperti pengawas ruang lainnya h. Tanda Pengawas / Eblek wajib dipakai

i. Pengawas Ruang U N agar selalu memperhatikan dan melaksanakan tugas pengawas ruang [ seperti yang tertuang dalam buku panduan ]

Page 15: SELAMAT DATANG

2. Pelaksanaan UNa. Pengawas ruang UN masuk ke dalam ruangan UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk melakukan secara

berurutan : 1. Memeriksa kesiapan ruangan ujian Nasional 2. Mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruangan UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas di bagian depan / di luar ruang serta menempati tempat duduk sesuai nomer yang telah ditentukan 3. Memeriksa dan memastikan setiap peserta UN tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan; 4. Memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup rapat ( tersegel ), membuka amplop soal, disaksikan oleh peserta ujian; dan Memeriksa isinya, apakah sudah sesuai dengan penjelasan amplop Naskah yang tertulis pada Sampulnya 5. Membacakan tata tertib ujian Nasional

Page 16: SELAMAT DATANG

6. Membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);

( dibagikan secara berurutan )7. Memberikan kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal;8. Mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia di halaman 1 ( satu ) naskah soal dan LJUN sebelum dipisahkan; (dipandu oleh pengawas ruang);9. Mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan LJUN dengan naskah

disertai petunjuk cara memisahkan yang aman;10.Mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada LJUN secara benar; (dipandu oleh pengawas ruang);11.Memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta; dan 12.Memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir ; (dipandu oleh pengawas ruang);13. Setelah selesai membagi Naskah Soal, ( item No. 6 s/d 12 ), pengawas ruang

mengisi berita acara pelaksanaan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan pengawas ruang wajib menuliskan nomer peserta yang hadir, dan yang tidak hadir setiap mata pelajaran yang diujikan dalam semua lembar Berita acara yang tersedia

Page 17: SELAMAT DATANG

b. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, tepat pukul 07.30 wib, pengawas ruang UN :

1).mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal; 2).mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.

c. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian ( dimasukkan ke dalam amplop naskah) dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas

ruang;

d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib : 1). menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian; 2). memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; dan 3). melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian.

Page 18: SELAMAT DATANG

e. Pengawas ruang UN dilarang : 1). Merokok, makan atau minum, di ruang ujian, 2). memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan; 3). Membawa / membaca majalah,Koran dll 4). Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian, baik berupa HP maupun lainnya

f. Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit;

Page 19: SELAMAT DATANG

g. Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN: 1). mempersilakan peserta UN untuk berhenti

mengerjakan soal; 2). mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi; 3). mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN; 4). menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah pesertaUN; 5). mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian; 6). menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil di paling atas dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dengan dilem/dilak dan disegel serta telah ditandatangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian; ( pengecekan dibantu oleh Tim dari Sekolah Penyelenggara )

Page 20: SELAMAT DATANG

h. Pengawas Ruang UN menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem, disegel dan telah ditandatangani, serta naskah soal UN kepada Penyelenggara UN tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN.

i. Setelah LJUN diserahkan kepada panitia sekolah penyelenggara, lalu dibubuhi stempel dari satuan pendidikan ( Sekolah Penyelenggara) pada amplop LJUN (dekat segel) di ruang sekretariat panitia sekolah penyelenggara.

Page 21: SELAMAT DATANG

j. Pengawas ruang tidak diperkenankan meninggalkan sekolah penyelenggara sebelum ada pernyataan Komisaris/ petugas UN bahwa semua pengawas ruang UN sudah menyelesaikan tugas sesuai dengan tatib Pengawas ruang UN item : g, No.6 yang tersebut di atas; apa bila dinyatakan sudah memenuhi tugas dan kewajiban tersebut , maka pengawas ruang diperbolehkan meninggalkan tempat penyelenggaraan UN

Page 22: SELAMAT DATANG

1. Pelanggaran ringan berupa :

a. Lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian b. Lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas - Sanksi : Dibebastugaskan sebagai

pengawas ruang ujian

Jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi Pengawas ruang UN

Page 23: SELAMAT DATANG

2. Pelanggaran sedang berupa : a. Tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian

b. Memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian

- Sanksi : Sesuai dengan ketentuan perundangan

3. Pelanggaran berat berupa : a. Memberi contekan

b. Membantu peserta ujian dalam menjawab soal

c. Menyebarkan / membacakan kunci jawaban kepada

peserta ujian

d. Mengganti dan mengisi LJUN

- Sanksi : Sesuai dengan ketentuan perundangan

Page 24: SELAMAT DATANG

Tambahan dari Panitia.

1. Sampul Naskah Soal berisi lembar Soal yang telah selesai digunakan 2. Sisa Daftar Hadir dan berita Acara masing-masing 1 lembar , serta LJUN yang tidak terpakai / kosong / rusak diletakkan di luar Sampul dan tidak diserahkan ke Jasa computer 3. Naskah soal tetap tinggal di sekolah penyelenggara masing-masing ( tdk dibawah ke sub rayon 11 Malang)

Page 25: SELAMAT DATANG

TATA TERTIB PESERTA UJIAN NASIONAL SMP

SUB RAYON 11 RAYON 02dapat di lihat hal :..

Page 26: SELAMAT DATANG

2626

1. Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum Ujian Nasional di mulai2. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan, tanpa diberi perpanjangan waktu.3. Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator (alat bantu hitung elektronik lainnya) ke sekolah / Madrasah/Pendidikan Kesetaraan. ( ke dalam ruang ujian Nasional )4.Tas, buku dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping Pengawas atau di luar kelas / teras 5.Peserta UN harus menyediakan/membawa alat tulis menulis yang diperlukan; berupa Pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta Ujian, bolpoin berwarna hitam (dan tidak diperkenan kan saling meminjam)

Page 27: SELAMAT DATANG

2727

6. Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan. 7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta menandatangani pernyataan“mengerjakan UN dengan jujur”. ( hal ini terdapat di dalam LJUN ) 8. Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. 9. Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian ( bel di bunyikan ) 10.Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN.11. Peserta UN yang memperoleh naskah soal atau LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal cadangan yang terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain.

Page 28: SELAMAT DATANG

2828

12. Peserta UN yang tidak memperoleh naskah soal / LJUN karena kekurangan naskah, maka peserta yang Bersangkutan diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah / madrasah yang terdekat.

13. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh / mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait.

14. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruang sebelum berakhirnya waktu ujian.

Page 29: SELAMAT DATANG

2929

15. Selama Ujian Nasional berlangsung, Peserta dilarang : a. Menanyakan Jawaban soal kepada siapa pun b. bekerja sama dengan peserta lain c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal d. Memperlihatkan pekerjaaanya sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain

e. Membawa Naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian dan f. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain

Page 30: SELAMAT DATANG

3030

16. Jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi Peserta UN : a. Pelanggaran ringan berupa : 1.Meminjam alat tulis dari peserta ujian diberi sanksi peringatan tertulis 2.Tidak membawa kartu ujian diberi sanksi peringatan tertulis b. Pelanggaran sedang berupa : 1. Membuat kegaduhan di dalam ruang ujian diberi sanksi Pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan 2. Membawa HP di meja kerja peserta ujian diberi sanksi Pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan c. Pelanggaran berat berupa : 1.Membawa contekkan ke ruang ujian diberi sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus 2.Kerjasama dengan peserta ujian diberi sanksi Dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus 3.Menyontek atau menggunakan kunci jawaban diberi sanksi Dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus

Page 31: SELAMAT DATANG

Pelanggaran dan SanksiUjian Nasional 2012/2013

3131

Jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi Peserta UN

Page 32: SELAMAT DATANG

32

Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Berat

1.Meminjam alat tulis dari peserta ujian

2. Tidak membawa kartu ujian

1.Membuat kegaduhan di dalam ruang ujian

2. Membawa HP di meja kerja peserta ujian

1.Membawa contekan ke ruang ujian

2.Kerjasama dengan peserta ujian

3.Menyontek atau menggunakan kunci jawaban

Sanksi Sanksi Sanksi

Diberi peringatan

tertulis

Pembatalan

ujian pada mata pelajaran

bersangkutan

Dikeluarkan dari ruang ujian dan

dinyatakan tidak lulus

Page 33: SELAMAT DATANG

19. Tanda Bell :

3333

17. Peserta UN harus berhenti mengerjakan soal UN setelah ada Bel tanda berakhirnya waktu ujian ,

18. Lembar jawaban dan naskah soal disatukan dan ditinggalkan di atas meja masing - masing dalam keadaan terbalik dan meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang

:

:

Page 34: SELAMAT DATANG

19. Tanda Bell : : Peserta UN berkumpul di halaman

sekolah mendapat pengarahan dari sekolah

: Peserta memasuki Ruangan

: Tanda memulai mengerjakan Naskah Soal

: Tanda mengakhiri mengerjakan Naskah Soal

Page 35: SELAMAT DATANG

JadwalUjian Nasional

2012/2013

35

Page 36: SELAMAT DATANG

36

No Hari dan Tanggal Jam Mata pelajaran

1. 

UN: Senin, 22 April 2013

07.30 – 09.30 Bahasa IndonesiaUN Susulan: Senin, 29 April 2013

2. 

UN: Selasa, 23 April 2013

07.30 – 09.30 Bahasa Inggris UN Susulan: Selasa, 30 April 2013

3. UN: Rabu, 24 April 2013

07.30 – 09.30 MatematikaUN Susulan: Rabu, 1 Mei 2013

4. 

UN: Kamis, 25 April 2013

07.30 – 09.30 I P AUN Susulan: Kamis, 2 Mei 2013

SMP/MTs dan SMPLB

Page 37: SELAMAT DATANG

Selamat Menjalankan Tugas Mulya

C

37

SELAMAT

BERTUGAS

Page 38: SELAMAT DATANG
Page 39: SELAMAT DATANG
Page 40: SELAMAT DATANG