Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran...

18

Transcript of Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran...

Page 1: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 2: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 3: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 4: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 5: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 6: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 7: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 8: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 9: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 10: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 11: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 12: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 13: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 14: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 15: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 16: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 17: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan
Page 18: Perdirjen No.24 tahun 2014 - SiPongisipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/10256.pdf · kebakaran hutan, disarnpaikan paling lambat Ix24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan