MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

download MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

of 38

Embed Size (px)

Transcript of MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  1/38

  STRUK NILAI ULAN

  SMK PGRI 1

  TAHUN PELAJ

  KELAS : XII AK1

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGE

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

  1 10101 9982416265 ANDI SETYAWAN DI!"#$

  2 10102 99%3695356ANITA SARI DI!"#$

  3 10103 99%5131##3ARNA LAILATUL ROHMAH DI!"#$

  4 10104 99936%665# AYU SRI NURYANTI DI!"#$

  5 10105 99%264896#BADIATUN NIKMAH DI!"#$

  6 10106 9982618333&I&IK ROSITA DI!"#$

  7 10107 99%#%#3989DONNY ARIYANTO DI!"#$

  8 10108 99%245%632DWI!YA LESTARI DI!"#$

  9 10109 99%3694429EKA DESI ARSANTI DI!"#$

  10 10110 999263896#EKA E!I 'ITRIANI DI!"#$

  11 10111 9982631699ENDANG PUJI RAHAYUNINGSIH DI!"#$

  12 10112 99836318%3 ENGELIA MARI&HI APRIYANI RAHAYU DI!"#$

  13 10113 9982632816ERNA ANGGA ROSA DI!"#$

  14 10114 9982415458E!A MELINDA DI!"#$

  15 10115 9###2%9451IKA NOOR DIANA DI!"#$

  16 10116 998263#233INKE PARULINA HAPSARI DI!"#$

  17 10117 99836391#%JOHAN ADI SAPUTRO DI!"#$

  18 10118 99824161%5KHOIRIATUN NISA DI!"#$

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  2/38

  19 10119 99826198%6KIKI RUSMIYANTI AGUSTIN DI!"#$

  20 10120 99936%%44#LISA 'EBRIYANTI DI!"#$

  21 10121 9988113455MOHAMMAD &HAIRUL UBAY NASRULLAH DI!"#$

  22 10122 999265#439MUHAMMAD MU(ALIM DI!"#$

  N)*+) M+,-).+*

  N)*+) M)/).+*

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP;

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  3/38

  AN SEMESTER GENAP

    MEJOBO KUDUS

  RAN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

   TAHUAN KETRAMPILAN SIKAP UT  S 

   UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  4/38

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  : R0++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  : R0++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  : R0++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  %M&P"

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  5/38

  P R E DI   K A T 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  6/38

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  7/38

  STRUK NILAI ULA

  SMK PGRI

  TAHUN PELA

  KELAS : XII AK2

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGE

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

  1 10123 9982416707 MUHAMMAD SAI'UL AMIN DI!"#$

  2 10124 9992791190 NO!A NA'ISATUL UYUN DI!"#$

  3 10125 9982137215 NO!I A'RIYANTI DI!"#$

  4 10126 9982758257 NUR A'IDAH AULIA DI!"#$

  5 10127 9972372638 NUR RA'ITASARI DI!"#$

  6 10128 9992639569 NURUL IAT DI!"#$

  7 10129 9982619585 RI&HA AGUSTIN DI!"#$

  8 10130 9982750482 RISI ABDUL LATI' DI!"#$

  9 10132 9982619587 ROBYATUN MEI DWI JAYANTI DI!"#$

  10 10133 9982416134 RO'IOTUL JANAH DI!"#$

  11 10134 9982758266 SEPTI MELANI SARI DI!"#$

  12 10135 9962770160 SETYA DWI SETYARINI DI!"#$

  13 10136 9982619101 SITI ISTIANAH DI!"#$

  14 10137 9982137674 SITI RISKIYANI DI!"#$

  15 10138 9000279510 SITI ROSHIDAH DI!"#$

  16 10139 9972674646 SITI SHOLIKAH DI!"#$

  17 10140 9982758267 SITI ULAIKHAH DI!"#$

  18 10141 9982631528 SOLI&HATUS SO'IA DI!"#$

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  8/38

  19 10142 9982415403 SIRRIL ULLA DI!"#$

  20 10143 9983630895  TASYA 'RANSISKA DI!"#$

  21 10144 9982632741  TIKA AYUNINGSIH DI!"#$

  22 10145 9982137330  TRIANA DI!"#$

  23 10146 9982137216 WAHYU SHARA MEIDAYANI DI!"#$

  24 10147 9982415196 WIDYA MUDALI'AH DI!"#$

  25 10148 9972677562 WINDA IRWANTI DI!"#$

  N)*+) M+,-).+*

  N)*+) M)/).+*

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP;

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  9/38

  GAN SEMESTER GENAP

    MEJOBO KUDUS

   JARAN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

   TAHUAN KETRAMPILAN SIKAP UT  S 

   UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  10/38

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  : R0++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  : R0++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  : R0++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  M&P"

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  11/38

  P R E DI   K A T 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  12/38

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  13/38

  STRUK NILAI ULA

  SMK PGRI

  TAHUN PEL

  KELAS : XII AP

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGE

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

  1 10149 9982137020 AMELIA NORAINI DI!"#$

  2 10150 9980540851 ANIS PUJA MARDLOTILLAH DI!"#$

  3 10151 9993676792 ANITA PUJI NO'IYANI DI!"#$

  4 10152 9972813681 ARI RAHMAYANTI DI!"#$

  5 10153 9982631858 A!IS OMARIAH DI!"#$

  6 10154 99736695786 &ANDRA DWI APRILIANA DI!"#$

  7 10155 9972173471 DE!I LAILLATUL A'ISAH OTIM DI!"#$

  8 10156 9982759414 DE!I SETIA NINGSIH DI!"#$

  9 10157 9992138625 DITA RISKI ANANDA DI!"#$

  10 10158 9983619839 DIYAH YULI KUSUMAWATI DI!"#$

  11 10159 9972813857 ENDAH BUDHIARTI DI!"#$

  12 10160 9983631844 'ENI DWI AGUSTIN DI!"#$

  13 10161 9982415595 'ERI HENRI SETIAWAN DI!"#$

  14 10162 9982758595 'ERY LINDA ANGGITA DI!"#$

  15 10163 9982136807 'IKA NUDIA HASNAINI DI!"#$

  16 10164 9980540852  JUMRO(AH DI!"#$

  17 10165 9992137908 KHO'I'A 'ITRI SURYANI DI!"#$

  18 10166 9973694434 LIA O&TI!IYANI DI!"#$

  19 10167 9992432769 LU&KY RESHA NANA AL'INA DI!"#$

  20 10168 9972124501 MARPUAH DI!"#$

  21 10169 9972815192 MI'TAHUL JANNAH DI!"#$

  22 10170 9982415632 MUHAMMAD ARROSYIDI DI!"#$

  23 10171 9983630872 NO'A KHOIRIYAH DI!"#$

  24 10172 9972674788 NOPA SERSANTRI DI!"#$

  25 10173 9977513342 NUKLASA TIGOMA DI!"#$

  26 10174 9982415317 NUR AIAH DI!"#$

  27 10175 9989563222 PUPUT MELATI DI!"#$

  28 10176 9980540853 RIKA UMAMI RAHAYU DI!"#$

  29 10177 9983015309 RINANG KURNIA SETIAWAN DI!"#$

  30 10178 9982136887 RISMA UL'A MELISANI DI!"#$

  31 10180 9992138628 SHEILA RIKY AMALINDA PUTRI DI!"#$

  32 10237 9972174054 SILLA MEGA ARDILLA DI!"#$

  33 10182 9983619988 SO'IANI ANJAS SAPUTRI DI!"#$

  34 10183 9983630535 SUMI EMA 'RASIDA DI!"#$

  35 10184 9986327669 SUSI RATNASARI DI!"#$

  36 10185 9992650570

  SUWARTIDI!"#$

  37 10186 9982765617 SYAHINDAH HUSNI DI!"#$

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  14/38

  38 10187 9972673945  TEMU SRI INTAN SARI DI!"#$

  39 10188 9982520043  TIKA AGUSTIANI DI!"#$

  40 10189 9982415406 UL'A YULIANA DI!"#$

  41 10190 9983619991 UMI NA'I(AH DI!"#$

  42 10191 9987351091 UUT UJI URIYANTI DI!"#$

  43 10192 9980540846 !I!I OLA SO'A DI!"#$

  44 10193 9970703993 WAHYU DIAN AR'IANI DI!"#$

  45 10194 9972173074 WAHYU SANTOSO DI!"#$

  46 10195 9972457598  YUDIT 'EBRIA NADITA SA'ITRI DI!"#$

  47 10196 9992138113  YUYUN SETYANINGRUM DI!"#$

  48

  N)*+) M+,-).+*

  N)*+) M)/).+*

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP;

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  15/38

  GAN SEMESTER GENAP

    MEJOBO KUDUS

   JARAN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

   TAHUAN KETRAMPILAN SIKAP UT  S 

   UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  =

  DI!"#$ = ==

  = DI!"#$ = = =

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  16/38

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  : R0++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  : R0++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  : R0++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  %M&P"

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  17/38

  P R E DI   K A T 

  K K 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  18/38

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  19/38

  STRUK NILAI ULANG

  SMK PGRI 1 M

  TAHUN PELAJA

  KELAS : XII PM 1

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGETAH

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

   UT  S 

  1 10197 9972814118 AHMAD REYNALDI GUNAWAN DI!"#$

  2 10198 993943650 AKHLIS HARDANI DI!"#$

  3 10199 9992430502 ANA SA'ITRI DI!"#$

  4 10200 9982758023 ANGGI SEDAYUNG DI!"#$

  5 10203 9983619792 DI!"#$

  6 10204 9992430452 &AHAYATI MEIRIKIKA WULANSARI DI!"#$

  7 10205 9982619568 &HANDRA SARI DI!"#$

  8 10206 9962252654 DEDE BAGUS TRI SANTOSO DI!"#$

  9 10207 9982415233 DE!I A'ITRIANI DI!"#$

  10 10208 9982630221 DEWI MUNTAKHINA DI!"#$

  11 10209 9973695981 DIAH RAHMAWATI DI!"#$

  12 10211 9982759205 EGA &ARESSA PURRI DI!"#$

  13 10213 9960358466 'ADLILATUL AIAH DI!"#$

  14 10215 9982758174 'ITRIA NURUL AIAH DI!"#$

  15 10216 9983631822 HESTI LINDA RAMADHANTI DI!"#$

  16 10217 9983691803 HESTI RAHAYU DI!"#$

  BELLA DES!IAH TIARA

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  20/38

  17 10218 9984200870 INDIRA PUTRI ANGGREYNI DI!"#$

  18 10220 9983631962 KEIA PRAMITHA SARI DI!"#$

  19 10221 998291613 MAULANA NI'A MA(ARI' DI!"#$

  N)*+) M+,-).+*

  N)*+) M)/).+*

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0 : R0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP : R0

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP; : R0

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  21/38

  N SEMESTER GENAP

    EJOBO KUDUS

  AN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

  AN KETRAMPILAN SIKAP UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

  P R E DI   K A T 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  22/38

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  ++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  ++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  ++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  "

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  23/38

  STRUK NILAI ULANG

  SMK PGRI 1 M

  TAHUN PELAJA

  KELAS : XII PM2

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGETAH

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

   UT  S 

  1 10244 9982513842 IIK NO'ITA SARI DI!"#$

  2 10222 9983630028 MAYASARI DI!"#$

  3 10223 9972174069 MEY ANDRIANI DI!"#$

  4 10224 9984656578 MO&HAMAD AL'IAN DI!"#$

  5 10226 9973654851 MUHAMMAD 'ADLOLI DI!"#$

  6 10227 9989156315 MUHAMMAD 'IKI &AHYADI DI!"#$

  7 10228 998959393 MUHAMMAD NOR PUJIONO DI!"#$

  8 10230 9982137871 NOOR ARIGATO DI!"#$

  9 10231 9972814789 NUR AINI KHOTIMAH DI!"#$

  10 10232 9972813572 RIRIN SEPTIANINGTIAS DI!"#$

  11 10233 9972815151 SAKRI DI!"#$

  12 10234 9982510538 SEL!IA NINGRUM DI!"#$

  13 10236 9982137762 SHINTA HERLINA DI!"#$

  14 10238 9983631908 SIPTYA DAMIANA DI!"#$

  15 10239 9982415463 SITI MAESAROH DI!"#$

  16 10240 9972174235 !I&TOR SULUH PAMBUDI DI!"#$

  17 10241 9983631257 !INA AR'IANI DI!"#$

  18 10242 9983631836 WULAN SAPTA KINI DI!"#$

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  24/38

  19 10243 9982631641  YESI ANDREANI DI!"#$

  N)*+) M+,-).+*

  N)*+) M)/).+*

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0 : R0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP : R0

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP; : R0

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  25/38

  N SEMESTER GENAP

    JOBO KUDUS

  AN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

  AN KETRAMPILAN SIKAP UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

  P R E DI   K A T 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

    = DI!"#$ = = = K 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  26/38

    = DI!"#$ = = = K 

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  ++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  ++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  ++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  "

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  27/38

  STRUK NILAI ULAN

  SMK PGRI 1

  TAHUN PELAJ

  KELAS : XII TKJ

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGE

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

  1 10015 9972677291 A&HMAD AMIRUDIN DI!"#$

  2 10016 9982752213 AMI MARSELINA DI!"#$

  3 10017 9993625355 ARTHALISTA PUJIYANTO DI!"#$

  4 10019 9973694564 DEDY YULIYANTO SETIAWAN DI!"#$

  5 10020 9982759204 DIAH PUJI WARDANI DI!"#$

  6 10022 9972814122 E'A WAHYUNINGSIH DI!"#$

  7 10023 9983630101 E!A AMELIA WIDYAWATI DI!"#$

  8 10443 9972173651 'RENDY SETIAWAN DI!"#$

  9 10025 9982397520 'ANDI AHMAD PRABOWO DI!"#$

  10 10026 9973073418 'ARIS KURNIAWAN DI!"#$

  11 10027 9964051430 IKHLAS ULINNI(AM DI!"#$

  12 10028 9962552315  JOKO BUDI UTOMO DI!"#$

  13 10029 9973695283 KURNIA SANDIN DI!"#$

  14 10032 9972673218 MOH LUTH'IAN DIAN ARGANI DI!"#$

  15 10033 9984571583 MOHAMAD AL'IAN MALIK  DI!"#$

  16 10034 9982619878 MOHAMMAD ARI' RIDUAN DI!"#$

  17 10035 9982415097 MOHAMMAD RIYADI DI!"#$

  18 10037 9973754577 MUHAMMAD DESTRA GAA DI!"#$

  19 10038 9983583986 MUHAMMAD LUT'I SISWANTO DI!"#$

  20 10039 9962759666 MUHAMMAD NUGROHO DWI SEPTIANTO DI!"#$

  21 10040 9973694468 MUHAMMAD NUR OSIM DI!"#$

  22 10041 9972674158 MUHAMMAD RIDLO DI!"#$

  23 10042 9982631703

  MUHAMMAD RISTIAWANDI!"#$

  24 10044 9982618916 MUHAMMAD SYAI'UL ANAS DI!"#$

  25 10045 9973073416 NO!EL ADITIYA DI!"#$

  26 10047 9982136984 NUR AINI SO'A DI!"#$

  27 10048 9972814993 RAGIL PUJI LESTARI DI!"#$

  28 10049 9972673225 RIKI 'ERY IRAWAN DI!"#$

  29 10050 9992138066 ROMADHANTI RO&HMATUL HIDAYAH DI!"#$

  30 10051 9983015296 SANDI MAULANA DI!"#$

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  28/38

  31 10052 9982759219 SE'RI DUN NUR AINI DI!"#$

  32 10053 9982759220 SIL!IA DWI NOOR UNIARTI DI!"#$

  33 10054 9982619069 SIL!IA 'ITRI WULANDARI DI!"#$

  34 10055 9982137041 SITI SALBIYAH DI!"#$

  35 10056 9982136839  TITI INDRASAKTI DI!"#$

  36 10057 9982758840  TRI YANUAR JALAL DI!"#$

  37 10058 9983015285  TSANIYATUL MUDALI'AH DI!"#$

  38 10059 9993676393 UMI KHASANAH DI!"#$

  39 10060 9983015313 WIWIEK INDRA HERMAWAN DI!"#$

  40 10061 9982758043 AKIS AWAIS DI!"#$

  NILAI MAKSIMAL

  NILAI MINIMAL

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP;

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  29/38

  GAN SEMESTER GENAP

    MEJOBO KUDUS

  ARAN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

   TAHUAN KETRAMPILAN SIKAP UT  S 

   UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  =

  DI!"#$ = ==

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  30/38

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  : R0++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  : R0++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  : R0++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  M&P"

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  31/38

  P R E DI   K A T 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  32/38

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  33/38

  STRUK NILAI ULAN

  SMK PGRI 1

  TAHUN PELAJ

  KELAS : XII RPL

  MATA PELAJARAN :

  NO NIS NISN NAMA PESERTA DIDIK  PENGET

  NH1 

  NH2 

  NH 3 

  NH4 

  NH 5 

  R T NH

  1 10062 9973694336 AAN ADI WIJAYA DI!"#$

  2 10063 9982630302 ABDUL MALIK  DI!"#$

  3 10065 9977513525 ADI PRASTYO DI!"#$

  4 10067 9970703995 ANA A'I MUSNIYAH DI!"#$

  5 10068 9972173300 ARDIANNITA SULISTYANINGSIH DI!"#$

  6 10069 99724578830 ASEP YUSUB HIDAYAT DI!"#$

  7 10071 9982619395 DEDI SETIAWAN DI!"#$

  8 10073 9972814574 DIYAH PUTRI SARI DI!"#$

  9 10074 9982758066

  DWI INTAN SARIDI!"#$

  10 10075 9972673094 'AJAR KURNIA SHANDI DI!"#$

  11 10076 9982791409 'ATWA SABILLA DI!"#$

  12 10077 9982416015 'INA 'ITRIYANI DI!"#$

  13 10078 9982632548 HENI SUSANTI DI!"#$

  14 10079 9972674977 IKA OKTA!IYANI DI!"#$

  15 10081 9972673925 IKHSAN DWI DARMADI DI!"#$

  16 10082 9983630464 KUSMIYATI DI!"#$

  17 10083 9982758862 LAILA AHIROH DI!"#$

  18 10084 9978276983 MOHAMAD YAHYA DI!"#$

  19 10085 9992650608 MU&HAMMAD SIHABUDIN DI!"#$

  20 10086 9909050026 MUHAMMAD AGUS RIYANTO DI!"#$

  21 10087 9972674635 MUHAMMAD &HABIDIN DI!"#$

  22 10089 9962728701 MUHAMMAD AENAL ARI'IN DI!"#$

  23 10090 9982631707 NOOR AINI MI' SO'IAWATI DI!"#$

  24 10092 9982137472 NURUL HIDAYAH DI!"#$

  25 10093 9993676983 RONY PRIYO UTOMO DI!"#$

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  34/38

  26 10094 9982619229 SANTI DI!"#$

  27 10095 9983015252 SISKA YULIYANTI DI!"#$

  28 10096 9982630320 SULIMI DI!"#$

  29 10097 9982416258  TRI ARIYANI RAHAYU DI!"#$

  30 10098 9983631085  TRISA APRILIA DI!"#$

  31 10099 9982619666  TSANIYA RAHMA DI!"#$

  32 10100 9972814160 WINDA LESTARI DI!"#$

  NILAI MINIMAL

  NILAI MAXIMAL

  KET:

  NH : N)*+) H+0)+/ T- 0*)- T- L-+/ +/ P/7+-+/ NP0

  UTS : U*+/7+/ T/7+ S.-0 NP

  UAS : U*+/7+/ A,)0 S.-0 NP;

  K+

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  35/38

  AN SEMESTER GENAP

    MEJOBO KUDUS

  RAN 2015/2016

  SEMESTER : 6

  NILAI HASIL BELAJAR

  HUAN KETRAMPILAN SIKAP UT  S 

   UA  S 

  NI   L  A I   

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  NP 0 

  NP   :    

  N  < ;

  R T 

  A N GK A 

  P R E DI   K A T 

  N O

  ND S 

  NA T 

  N  J   

  R T 

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  =

  DI!"#$ = ==

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  36/38

    = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  = DI!"#$ = = =

  DI!"#$ = =

  DI!"#$ = =

  : R0++ N)*+) P0+,), NO : N)*+) O>-0?+-)

  : R0++ N)*+) P0;, NDS : N)*+) D)0) S/)0)

  : R0++ N)*+) P;0;@;*); NAT : N)*+) A/+0 T.+/

  NJ : N)*+) J0/+*

  K-

  G0 M++ P*++0+/

  M&P"

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  37/38

  P R E DI   K A T 

 • 8/18/2019 MASTER SOFT NILAI KLS 3 SMT 6 2015_2016 KUR 13.xlsx

  38/38