KRS Maulida

2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAY A KARTU RENCANA STUDI ( K R S ) Nama : Maulida A yu Noria Pro!ram S"udi : P#$didi%a$ Do%"#r No& R#! : '#$a$! : Sara$a Di*loma + Di*loma , N& I& M& :- AA ../ /.0 T1& A%ad#mi% :+/.. +/.+ Alama" : 'l& Yo2 Sudar2o 0 No& /. S#m#2"#r : Ga$il G#$a* -a%ul"a2 : -E-KIP-APERTA T#1$i% 3u%um  K#d Do2#$ P& A : dr &Do$$a No4i$a Ka1a$a% 'uru2a$ : K#do%"#ra$ No& Sa$di Do2#$ : No Uru" Kod# Ma"a Kulia1 Ma"a Kulia1 K#lom Po% MK Kr# di" Nama Do2#$ N I P Do2#$ /. /+ /, MIKT ,/5/6 MIKT ,/7/6 MIKT ,/6/6  Mu2%ulo2%#l#"al Tum8u1 K#m8a$! Kuli" da$ 'ari$!a$ P#$u$a$! 6 6 6 dr& D#9i Klari"a -ur"u$a dr& Au2"i$ #r"ilo4a Carm#li"a dr& 3#rli$a E%a Si$"a .;0/.+/6 +//0/. + /.. .;0+.//; +//0/. + //7 .;<<...6 +//0.+ + //. 'umla1 Kr#di" ya$! di*ro!ram%a $ 2#m#2"#r i$i : .6 SKS 'umla1 %r#di" ya$! di%um*ul%a$ 2 d 2#m#2"#r lalu : ,, SKS IP& S#m#2"#r lalu : Pala$!%a Raya= +/ A!u2"u2 +/.. 'umla1 %r#di" ya$! diii$%a$ : .6 SKS Ma1a2i29a ya$! 8#r2a$!%u"a$=  Maulida Ayu Noria KRS di8ua" 7 ( #m*a" ) ra$!%a*& -A A ../ /.0 .& Pu"i1 > Ma1a2i29a y82 +& 3iau > Do2#$ P A ,& M#ra1 > -a%ul"a2 7& iru > A A K M#m8#$ar%a$ : M#$!#"a1ui : K#"ua 'uru2a$ Pro!ram S"udi Do2#$ P#m8im8i$! A%ad#mi%  

description

bacaan

Transcript of KRS Maulida

Page 1: KRS Maulida

7/21/2019 KRS Maulida

http://slidepdf.com/reader/full/krs-maulida 1/1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

KARTU RENCANA STUDI ( K R S )

Nama : Maulida Ayu Noria Pro!ram S"udi : P#$didi%a$ Do%"#r

No& R#! : '#$a$! : Sara$a Di*loma + Di*loma ,

N& I& M& : -AA ../ /.0 T1& A%ad#mi% : +/.. +/.+

Alama" : 'l& Yo2 Sudar2o 0 No& /. S#m#2"#r : Ga$il G#$a*

-a%ul"a2 : -E-KIP-APERTA T#1$i% 3u%um  K#d Do2#$ P& A : dr&Do$$a No4i$a Ka1a$a%

'uru2a$ : K#do%"#ra$ No& Sa$di Do2#$ :

No

Uru"

Kod#

Ma"a

Kulia1 Ma"a Kulia1

K#lom

Po% 

MK 

Kr#

di"Nama Do2#$

N I P

Do2#$

/.

/+

/,

MIKT,/5/6

MIKT

,/7/6

MIKT

,/6/6

 

Mu2%ulo2%#l#"al

Tum8u1 K#m8a$!

Kuli" da$ 'ari$!a$

P#$u$a$!

6

6

6

dr& D#9i Klari"a -ur"u$a

dr& Au2"i$ #r"ilo4a Carm#li"a

dr& 3#rli$a E%a Si$"a

.;0/.+/6 +//0/. + /..

.;0+.//; +//0/. + //7

.;<<...6 +//0.+ + //.

'umla1 Kr#di" ya$! di*ro!ram%a$ 2#m#2"#r i$i : .6 SKS

'umla1 %r#di" ya$! di%um*ul%a$ 2 d 2#m#2"#r lalu : ,, SKS

IP& S#m#2"#r lalu : Pala$!%a Raya= +/ A!u2"u2 +/..

'umla1 %r#di" ya$!

diii$%a$ : .6 SKS Ma1a2i29a ya$! 8#r2a$!%u"a$=

 Maulida Ayu Noria

KRS di8ua" 7 ( #m*a" ) ra$!%a*& -AA ../ /.0

.& Pu"i1 > Ma1a2i29a y82

+& 3iau > Do2#$ P A

,& M#ra1 > -a%ul"a2

7& iru > A A K M#m8#$ar%a$ : M#$!#"a1ui :

K#"ua 'uru2a$ Pro!ram S"udi Do2#$ P#m8im8i$! A%ad#mi% 

  Dr&dr&Er$i 3&Po#r9a$i$!2i1= MS dr&Do$$a No4i$a Ka1a$a% N I P& .;6,.5/6 .;0//, + //. N I P& .;0.../. +//0/. + /./