John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

of 52 /52
TENİS KORTUNUN ESRARI CARTER DICKSON (JOHN DICKSON CARR) Yayınlayan: Tanel ÇELEBİ Yazan Çeviri Kapak Resmi Kapak Filmi Dizgi, Baskı , Cilt Kapak Baskı  Dr. ismet Akçay Şahin Karakoç Çekim Ofset Zafer Matbaası Yön Ajans 1982 Bu e-kitap tanıtım amaçlı hazı rlanmıştı r.

Embed Size (px)

Transcript of John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  1/52

  TENS KORTUNUN ESRARI

  CARTER DICKSON(JOHN DICKSON CARR)

  Yaynlayan: Tanel ELEB

  Yazan eviri

  Kapak Resmi Kapak Filmi Dizgi, Bask, Cilt Kapak Bask

  Dr. ismet Akay ahin Karako ekim Ofset Zafer MatbaasYn Ajans1982

  Bu e-kitap tantm amalhazrlanmtr.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  2/52

  I

  Hugh Rowland, pencereden bahenin sonundaki tenis kortunu seyrediyordu.Solgun gri bir drtgen eklindeki bu tenis alanparmaklklarla evriliydi.

  Parmaklklarn evresinde ise kavak aalarsralanmt. Bu austos gnndedurgun ve skntlbir hava vard. Yaprak bile oynamyordu. Ara sra, bir sereyapraklar arasnda geziniyordu.Gk birden karard. Delikanlgeriye dnp Brenda White'a bakt. Kzdabeenmedii hibir ey yoktu. Uzun bacaklarnaltna alm, vcudunu ne e-mi, ylece oturuyordu. Beyaz tuval robundan dizleri ve omuzlargrnyordu.Gr sarsalarkulaklarhizasndan kesilmiti.

  Kz, kalarnhafife atarak kararsz bir ekilde Hugh'a bakt. Hugh bu baklacesaretini yitirmedi. Artk fikrini sylemek zamangelmiti.

  Dinleyin beni, diye balad.Brenda delikanlnn ne diyeceini kestiriyordu.

  Bugn basmakalp eylerden sz etmeyeceini, bu uzun sessizlikten sonraalacanbiliyordu. Frtna nerdeyse kopacak, diye zaman kazanmak iin bir cmle syledi.Sesini ykselterek konutu: Hakkmda ne dnrseniz dnn; sizinle hemen ve ciddi olarakkonumam gerek... Neden ge kaldklarnmerak ediyorum. Bei yirmi geiyor.Oysa Frank'a bete gelmesini sylemitim. Kitty'i alarak dorudan burayagelecekti... Bakn gk grledi, daha gecikirlerse tenis oynayamayacaz.Hugh, sedire, gen kzn yanma oturdu. Brenda, onun kendisine karduyduuakbiliyordu. Bu ak, onun her davranndan belli oluyordu ama kzn ken-disine duyduu hisleri kestiremiyordu. Ona Frank Dorrance'a karolan hislerini

  itiraf ettirmek isteindeydi. Frankla evlenmek niyetinde misiniz? Diye sordu. Evet.Ya... Demek onu seviyorsunuz?Bu ne biim soru?O zaman baka ekilde soraym: Kendisine sevgi besliyor musunuz?Ki, banevirerek hafife omuz silkti.Hu soruyla ahlk snrnatmsanmyorum. Frank kendisinden nefretettiimi biliyor ve bu ona vz geliyor. Sizinle konumak isteimi de zaten onabildirmitim. Bu evlenme iindeki btn ayrntlarlp tartalm. Frank'n cazipbir insan olduunu itiraf ederim.

  Brenda mrldand: Pek cazip!Hugh, onun yalan sylediini sezdi. Avukatlk meslei gerei, gereisylemek tarznbilirdi. Byk bir sevin duydu bundan. Rakibi Frank hem et-kili, hem kstah; on gen kzdan dokuzu ona kaplr. imdi kzn onu sevmediinerdeyse kesindi. Hcuma devam etmek gerekiyordu: Demek, o sizi Bay Noakes'in braktbyk miras iin istiyor, siz de aynnedenle ona varyorsunuz? yle saylr.yle saylmaz.Niin kukulanyorsunuz?

  nk sizden daha gzel bir hareket beklerdim.Sanrm havann etkisiyle ikimiz de sinirliyiz. atm ey beniidealletirmeniz. zellikle sizin gibi bir insann...Sorun idealletirmek deil, inann. Hayr, kusurlarnzgrmesem sizi parayznden evleniyorsunuz diye tenkide kalkr mydm? nsann sevgisi de

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  3/52

  olmaldr.Elbette, benim sevgim, eilimim yok mu sanyorsunuz?yle sanyorum. Eer varsa beni idam etmelerine razym. Yalnzca maddeyler iin evlenilmez. yle sanyorum, sevmemekle bitmiyor, birbirinizi soukbile buluyorsunuz.Doru deil bu, ama yine de siz devam edin.Bu birlemenin artlarnbiliyorsunuz. Paraykabul ettiiniz takdirde neboanabilir, ne de evlerinizi ayrabilirsiniz. Pratik karar verdiiniz konusundakendinizi kandryorsunuz. Mutluluk unsurunu hesaba bile katmyorsunuz.Kz sknetle kabul etti: Katmyorum, doru. Mutlu olarak evleneceimi teden beri aklmdangeirmedim. Buna ramen mutluluun olacanda kabul ediyorum.Banevirip Hugh'a bakt. Sesinde hibir sinsilik yoktu.Hugh. Evet; hakknz var, havann etkisi, dedi.Gzlerini kzn gzlerine dikti. Kz baklarnevirmedi.Bu kadar mantkszlsize yaktramyorum. Gnearpminsanlar gibi

  konuuyorsunuz.Baka artlar altnda mantkszlk olabilirdi. Ama benim artlarm deiik. Buevlilii geri evirirsem, bakalarnn hazrladklartertip altst olur. Nick de ktduruma der... Frank da sarslr.Hl anlamyorum! Siz bakalarnkt duruma drmemek iin mievleniyorsunuz. Olur ey deil dorusu.Eee, kim bilir?Brenda White ona dnd, yz yze gelmilerdi. Kz kendi kendiyle arpyordu.Kendini temize karmak iin gayret harcadbelliydi:Acaba dnyada ka kadn bakalarnn sarslmamasiin, keyiflerininkamamasiin evlenmitir? Size gre ben lgnca hareket ediyorum, biliyorumbunu. Eer siz Nick olsaydnz u anda baztbb deyimler kullanrdnz,

  enhibisyonlardan, nevrozlardan sz ederdiniz. Bir sinir hastalklarmtehass-sna muayene olmamtlerdiniz. Sorun u: Benim noktamdan ibir zellikarz ediyor. ocukluumda bamdan geen olaylar hl etkilerini srdryorlar.Gemiimi biliyor musunuz?Hayr!Gen kz cokun bir ekilde: Ah, yleyse teekkr ederim. retmem gereken eyleri biliyorumdiyerek hoolmayan nezaket gsterilerine kaplmadnz.Seksenleyandaymve bozulmasndan korktuunuz bir hayal yokmugibikonuuyorsunuz.Beni byle konumaya iten kendi edindiim deneyler deildir. Buna kr...Fakat altyamdan beri evrede dnen olaylar beni her eyden kanksatt.Hugh, kzn srarlbaklarndan irkilmiti:Anneniz ve babanzn ldklerini biliyorum. Onlaryitirdiinizden bu yana,burada, Nick'in evinde oturduunuzu ve evleneceiniz gne kadar da yineburada oturacanzbiliyorum.Babam bir otel odasnda beynine kurun skarak ld. Annem de haftalotuz be ilin olan bir pansiyonda yaayarak ld. Yanlanlamayn, bunlarnimdi bir deeri yok, bunlardan bir trajedi yaratmak da istemiyorum. Sizeannemle babamn ve arkadalarnn hayatlarndan sz edeceim. Zira hepsibirbirlerine benziyorlard. YakklJack'la sevimli Sally, yedi yama gelmedennce peleri sra beni dnyaydolatrdlar. ocukluk anlarmda geriye dorugittike klve byk otelleri, makyajlyzleri grr gibi oluyorum. Kendi

  dnyalarna dalp beni btnyle unutmazlarsa, barlarna basarlar yahut tatlve yemiikramlarna boarlard. Fakat ben evremde olanlarn hibirinikarmadm. Her eyi anlyordum. En korktuum ey, annemle babam benimuyuduumu sanrlarken, bitiik odada uyank yatmakt. Ne konutuklarnakulak verirdim. Annem babamitham eder, babam da kendini mdafaaya a-

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  4/52

  lrd. Evet, yakklJack'la, sevimli Sally. Bu az gelirli, fakat engin istekliinsanlar, dnyadaki btn iyi eyler zerinde haklarolduu iddiasndabulunurlard. En iyi yerlerde dolarlard. k ve kibar olarbu insanlar babaakaldklarzaman bir fecaatti. Evimize u veya bu nedenle gelen btnmisafirler, gerekte anneme kur yaparlard.Brende bir an sustuktan ve anlatacaklarnbir dzene koyduktan sonra devametti:Bunlarniin atm, bilmiyorum. Hava gerekten ok bunaltc... imidkverdim.Fakat Brenda...Fazla bir ey sylemeyin... Syleyeceim u: inizi daha rahat ve serbeste dkn. Haydi devam edin.Hikyeniz daha bitmedi.Brenda glmsedi: Evet, hikye henz bitmedi. Biliyorum, siz beni kafasnda tenis oynamaktanbaka dnceleri olmayan bir arkadasayarsnz. Acaba Frank da beni iyicetanr m? Hayr. Zira bende ta ocukluktan beri bir aykrlk vardr. Hayatm bu

  ekilde zehirlenmitir. Karanlk odada uyumuyor, dikkatle yandaki sesleridinliyordum. Sonralardaha iyi kavradm nakaratlar tekrarlanrd: Para, para,para... Daha o zamandan beri paradan nefret ederdim. Sanrm btn ocuklariitmemeleri gereken eyleri bir gn iitirler. Ben de iitip etkisinden aslakurtulamadm. Onun iin bana ne zaman aktan sz etseler... Ren henz size aktan sz etmideilim. Fakat neredeyse sz etmekzereydim, itiraf ederim.Gen kz devam ediyordu: Annemle babambirletiren duygunun ne olduunu syleyemem.Aralarnda galiba bir ak varm, fakat sonralarbirbirinden nefret etmeye balamhlar. Nihayet kendi nefislerine acyarak ldler.nk paralaryetmiyordu, ite size, paraya sahip olarak ona olan tiksintimi

  belirtmek istiyorum. Evet, ben ihtiyar Noakes'in servetine konmak iin FrankDorrance'la evleneceim. Her trl ihtiyatan kurtulacam bylece. Beniistediiniz kadar eletirebilirsiniz.Sedirden kalkp pencereye yaklat. Uzaktan gk grltleri duyuldu. Brenda:Bir ey sylemiyorsunuz... Kt bir ey yaptma minanyorsunuz?Hayr, aptalca bir harekette bulunduunuzu dnyorum.Niin?Duygusal meseleleri dikkate almakszn bir hukuku gibi konuacam. Eerannenizle babanz tarif ettiiniz gibiyseler, demek ki fazlasyla parayagereksinimleri varm. Fakat parann size bu kadar gerekli olmadnbiliyorsunuz.Yok canm.Evet, parann hayattaki rol sandnz gibi deildir. Siz Frank Dorrance'laevlenmeye kendinizi ikna etmisiniz. Ya da bu bir saplanthaline gelmisizde.Bir anlamda siz yakklJack'la evlenmiolacaksnz.Olabilir!yleyse siz hi sevmediiniz bir yaam tarzna imdiden. Mahkmediyorsunuz kendinizi.yle saylabilir.Niin byle davranyorsunuz u halde. Buna hakknz yok.Yerinden kalkt. Brenda pencerenin nnde ayakta duruyordu. Ona doruyaklarken Nick'in niin kendileriyle birlikte ay imeye inmediini, iki genciyalnz balarna braktndnyordu. htiyar doktor Nick'in yannda Frank

  Dorrance ok deerliydi.

  Hugh'un bu evlenmeye kardurmasonu ok sinirlendirebillrdi. Acele etmek

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  5/52

  gerekiyordu. Brenda:Btn iler dzene girdi, dedi.Biliyorum. Komumuz Bayan Kitty Bancroft nedimeliinizi yapacak dnde.Nick, krk ayana ramen dansetmeye alacak. Ben bile aile dostu olmamnedenlyle bu dnde hazr bulunacam.Size ne yapmam gerekiyor?Benimle evlenmeniz.Hugh, bu szlerden sonra biraz bekledi. Boynundaki ipek earbboaznskyordu sanki. Devam etti:Sizi sevdiimi biliyorsunuz. Brenda banevirmeden:Biliyorum, dedi. Eer jri kararnvermek zere ekilmek isterse, celseyi baka gne braktrabiliriz. Fakat belkide ekilmeden okuyacaktr karar. Hugh, teekkr ederim... Fakat imknyok...Hugh: te tam anlamyla kesinlik, dedi, ama beni en ok zecek olan ey Frank'a

  k olmanz olaslidi.Kuzum Hugh, samalamayn ltfen. Samalamak m? yleyse benim teklifimi yaplmamkabul edin.Kz hep' arkasdnk duruyordu. Ama yznn kzarmolduu farkediliyordu. Birdenbire yzn dnerek bard: Siz akl almayacak derecede kstahlk ediyorsunuz!Kz heyecan iinde Hugh'a doru yrd. Birbirlerinin kollarna atldlar. Erkekonu kollararasnda skt. Dudaklarbirleti. Fakat Hugh bankaldrmcakarsnda, kapnn nnde Frank Dorrance'n durup kendilerine baktngrd.

  II

  Frank, koltuunun altna bir tenis raketi sktrm, toplarla dolu adan torbaysaat rakkasgibi sallyordu. Bu cins raporlar insann bandndryorazizim Hugh, dedi ve arkasndan kahkahaybast.Ancak yirmi ikisinde grnyordu. Cildi prl prl yanan bir ocuk gibiydi.Hatlarnn dzenli olmas, belinin incelii, bukle bukle salarnn sarlve gr-l erkek grntsn bozmuyordu. Ama giyiniin deki bilinli yapmacklk velaubalilik onu erkeklerin gznde souk etmeye yetiyordu.Glerek yrd ve kendini bir koltua brakt. Hugh sordu:Niin glyorsunuz? Halimizi tuhaf mbuldunuz?Evet, yle denebilir.Niin?Frank serte bakt: nce bu ii yapann siz oluunuz Hugh! Brenda'ya karbyle birharekette bulunuunuz... Kendi kendinizi grmeniz mmkn olsaydda...Tank olduu sahne delikanlyhi de zme benzemiyordu. Aksine neesialm, konukanlgelmiti zerine: Dorusunu isterseniz, sizin gln olup olmamanz bana vz gelir. Fakatbu gibi hareketleri sk tekrarlamamanz. Birbirimize karkt eyler yapmak

  zorunda kalrz.Aydnlatmanza teekkr ederim.Bunun yeterli olduunu mu dnyorsunuz?Doal deil mi? sterseniz Brenda'ya sorunuz. Ona aknzsylediniz. Sizecevabne oldu?

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  6/52

  Karmda byle tavrlar taknmayn ltfen. Kendini fena bir duruma sokmuoldunuz, ben de bu halinizden yararlanacam. Eer engellemesem nianlmlaflrt etmekte devama niyetlisiniz herhalde?Ak olmak en iyisi. Ben Brenda'dan...Sizinle evlenmesini istediniz, biliyorum...Bak sen, demek bizi dinlediniz.O kadar ayrntya gerek yok. Bilgi edinmek iin mmkn olduu kadaruratmdan emin olabilirsiniz. Ne yapsanz Brenda ile evlenemezsiniz.Niinmio?

  nk onun bana ait olmasnistiyorum. Brenda, Frank'n koluna girdi:Ona teklifini kabul edemeyeceimi syledim. Hugh Rowland, fenalatnhissetti. Nerdeyse baylacakt.Anladm, diye kekeledi, pekl. Brenda glmseyerek:Benden nefret etmeyiniz Hugh, dedi.Kz, aralarnda hibir ey gememigibi davranmaya balamt. Hugh: Durun bakalm, nedenini aklamalsnz.

  Frank: Tartmann yeri deil, dedi. Beni dinleyin azizim Hugh. Siz zaten bukadarla bile yeter derecede gln oldunuz. Daha fazla srara gerek yok.Erkeklerin ou benim durumuma dnce rakiplerinden nefret ederler. Fakatben bu genel kurala uymayacam. Bir artla: Brenda'ybenden koparmak iinalmayacaksnz.Nefret etmeyeceinizden eminsiniz demek?Btnyle. nce Brenda beni seviyor nk. Sevmese bile, iin iinde karsz konusu, bu da ikincisi.Brenda:Orasyle, dedi.Evet, sevgili Brenda, umarm bizim krliimizi bozup berbat etmek frsatnkimseye vermezsiniz. Tekrarlyorum Hugh, size karnefret besleyecek deilim.Buna karlk siz de ii aztmayacaksnz.Hugh, Brenda'ya sordu: Siz ne dersiniz? Frank'n son szlerine katlyorum.Frank: Her ey yoluna girdi, diye konutu, artk durumu bylece tespit ettiktensonra, frtna balamadan tenis oynamaya gidebiliriz... Baknz az kalsnunutuyordum: Kitty, Kitty... haydi gelin artk.Brenda, evik bir hareketle yerinden frlad. Demek byle...Hugh, u anda Kitty'nin orada bulunmasna memnun oldu. nk onu iyi birinsan olarak tanrd. Kitty, otuz yalarnda dul kalmt. ok canlve hareketlibir kzd. iri yarolmasna ramen bu hali gzelliini bozmuyordu. Gzelvcutlu ve insansaran bir gzellikteydi, ieri giren Kitty, durumu yattrmakiin akrak bir ekilde sze balad: Hello ocuklar. Frank yahu, kitabalmadan gitmisiniz. Hlbukiunutmayasmz diye holdeki masann zerine koymutum. Merhaba Brenda. Siznaslsnz Hugh? Tenis iin ne hava deil mi? Kendinizde dmanla boylmek kuvvetini buluyor musunuz Hugh?Frank neelendi. Hugh, iskemle zerinden raketi ald. Rakibine dnerek:Siz her arzuladnz eyi sonunda yapar msnz?

  Frank glmseyerek:Genellikle evet, dedi.Bunda nasl baarlolduunuzu sorabilir miyim? ?Sevimli oluumun rol byktr bunda azizim Hugh! Niin saklayaym kisevimlilik bana Allah vergisidir. ocukluumda sevimliliim para etmezse, yere

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  7/52

  yatp tepiniyordum. imdi artk bydm ve bu teknii ilerlettim. Ancakprensip eskisinin ayndr. Anlalyor... Fakat sizi iyice pataklayan biri kmadm?ktelbet... Fakat ie yaramad. Zira srarm artyordu. Beni ldrmelerimmkn olmadiin istediimi yapyorlardsonunda. Bu iyi bir sistem deilmi?Mide bulandrcbir sistem.Bu derece faziletli olmanzn nedeni nedir? Siz hayattaki beceriksizliiniziitiraf etseniz daha iyi olur. Zorluklarla penelemekten zevk alrm ben. Zor du-rum devam ettike glenirim. Peki ama Nick nerede? ay imek iin nedengelmedi?Brenda cevap verdi: Aaya inmedi. Bir polis memuru geldi, bir konuyu tartyorlar.Bu haber Frank'bozmutu:Polis mi? Acaba, Nick'in geirdii kaza iin mi gelmi?Sanmam.

  Niin?nk Maria misafirin kartvizitini alm. C.LD. mfettilerindenmi.Kitty, gzlerini iyice aarak: Demeyin? nemli bir durum bu. Acaba Scotland Yard'dan mgeliyor? Bukurum gerekte yok da romanlarda var sansna kaplrm. Demek imdinemli bir dedektifle aynataltndayz? Sahi burada mym?Grdm neyse onu syledim. Kitty sordu.Peki ne aryormuburada, kimin peindeymi? Frank, sze kart: Sama... Bu evin iinde onu ilgilendirecek biri bulunamaz. Bence mfettiburaya, bir vergi ii ya da buna benzer bir ey iin gelmitir. Nick bu ilerde us-tadr. imdi ben gzel bir tenis oynamak istiyorum.Yamur boanmadan nce geliyor musunuz, ondan haber verin.

  Brenda cokunlukla: Ah, yamur yasn istiyorum.Baheye kan Brenda'nn yannda Hugh vard. Arkadan da Frankla Kittyyryorlard. Bana ok kzdnz deil mi? diye sordu Brenda.Hugh, kzn yeniden eski konulara dnmesi zerine:Aman Yarabbi, bu ibitmemimiydi?Fakat beni buraya kadar izleyen, arkamdan koan siz deil misiniz?Bilmiyorum. Ama artk bir adm bile ilerlemeyeceim, anlyor musunuz? ?Brenda: Bir kez daha mkk dmemi istiyorsunuz?Hayr, artk nasl bir hareket izgisi izleyeceimi biliyorum. Bugn hepimizin de

  nasl bir eytann komutasaltna girdiimizi bilemiyorum. Cinnet rzgrlaresiyor, sanki bir cinayet kokusu var evrede. Evet, evet hi amam byle birey olursa.Ben de yle.Siz de mi?Gen hukuku aka olsun diye sylemiti bunu. Kz ciddilemiti: Elbette... Ama siz anlamyorsunuz. Sorun baka... Benim Franklaevlenmem iin yeterli ve esaslnedenler var Hugh. Bundan herkes memnunolacak.Bunlar, zellikle de nc bir kiinin yannda anlatamazdm. Ama imdirenmenizi istiyorum.Kortun hemen yanndan neeli bir ses duyuldu: Geldik ite!Frank, raketini havaya attktan sonra devam etti: Brenda ile ben, Kitty ile de siz. Gneyde biz olacaz, buna karlk siz ilkservisi atabilirsiniz.Hugh ceketini karrken byk bir heyecan dalgasnn kendini sardnhissetti.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  8/52

  Frank fileyi at, toplan ortaya kard.Oyun baladnda Hugh, kazanmasnn art olduunu dnd. Ama Frank okgzel oynuyordu.

  Tenis oyunu devam ederken Doktor Nick de, alma odasnda tannmpolismfettii Hadley ile konuuyordu.Gerek adyla Nicholas Young'n, yani Nick'in odasbirinci kattayd. Alaktavanl, geni, iki penceresi baheye, br ikisi de garaja giden aalklyolabakan bir odayd. 10 austos cumartesi gnyd. Saat ise beelliyigsteriyordu.Hadley, ev sahibinin ikram ettii kaliteli bir puroyu iiyorduAk konuaym doktor...Bu giriinizden bana hoolmayan eyler syleyeceiniz anlalyor.Size, Sir Herbert'in gnderdii haberi bildirdim. Buna kendim de bir eylerekleyeceim. Aziz dostunuz Frank Dorrance'n ok berbat bir herif olduunusylesem inanr msnz?

  Kesinmigibi sylyorsunuz.Evet, yle! Fakat bu sizin zerinizde hibir etki yapmamgibi grnyor.Nick sinirlenmeye balamt: Ne yapabilirim? arp azarlayaym m? Sonu olarak Frank'nmahkemeye decek bir harekette bulunduunu sanmyorum.Nick'in tutumu hi de iyi deildi. Gzlerinden birini rten gzl yzne ktbir anlatm veriyordu. Bir hafta nce arabasnbir aaca arpp yamyassetmiti. Sakolu ve sol bacakrlmt. Sarglar iinde tekerlekli koltuundabir mumya gibi oturuyordu. Oyun oynamamak onun iin lm gibiydi. Yanabakmadan hep genlik gsterilerinde bulunan bu yalsalon adamiin bunlarkahredici bir durumdu. Zeksve vcudu alacak derecede lek birisiydi.ngiltere'de, psikanalizin henz bilinmedii bir dnemde, bu konuyu kendine

  uraalanseen Doktor Nicholas Young, kk bir servet sahibi olmutu. Ka-zadan sonra yazyazamadiin zekspaslanmasn diye bulmacalar zmeklezaman geiriyordu.Misafirine dedi ki: Sakn yanlanlamayn. Verdiiniz haberden dolaymemnunum.Polis memuru:Sizin memnuniyetiniz beni ilgilendirmiyor. Sylemem gereken eyi syledim.Zamannzaldm iin zr dilerim.Pardon, szm bitirmedim. Biraz ayrntlarnaklar msnz? Demek Frank'iyi olmayan kimselerle grmler. Sir Herbert Armstrong da bana habergnderiyor. htiyatldavranmak ve nlem almak iin beni uyaryor... Teekkrederim, ama Frank'n kendisini lekeleyecek davranlarda bulunmasnaklmalmyor.Acaba neler yaptkonusunda size bilgi veriyor mu?Laf aramzda, dostum, ne yaptbana vz gelir. Yeter ki ii aa dkprezalet karmasn. Size u kadarnsyleyeyim: Bu olan bitirimdir. Bundan hi kukum yok.Nick: Bitirimliine bitirimdir, diye birka kez tekrarlad, hem karakter, hem decesaret sahibidir. Bir ay sonra da Bob White'n kzyla evlenecek. ngiltere'debenzeri olmayan bir kz. kisi birlikte elli bin sterlinlik iyi bir mirasa konacaklar.Nick, bir sre durduktan sonra devam etti:Evet, elli bin sterlin... Bir sene iinde erkek bir ocuklarolunca adNicholas

  Young Dorrance olacak. Bydnde iyi okullarda okuyacak. Ordu ya dadonanmadan birine ayrlmasgerek. Frank'Noakes bytt, ancak baznoktalarda kendisi eletirilebilir. Fakat kk Nicholas Youngn terbiyesi konu-sunda hi bir sz sylenemeyecek.Bu gelecek ocuun size ve babasna eref getireceinden kukum yok. Ha

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  9/52

  unuttum, sizin Frank Dorrance ile bir yaknlnz var m?Frank'la m? Akraba falan deiliz.Fakat bu delikanlnn hep size benzediini syleyip duruyorsunuz? Evet, bu ocuk birok konularda bana benziyor. Hikye epey gerileregidiyor. Kolejde arkadatk. Bob White, Jerry Noakes ve ben... imizde yalnz Bob'un ocuu oldu. Hayatta baarlolamayan da yalnz odur. Benim dek olduum bir kzla evlenmiti. Brenda adnda bir kzlaroldu. Herkes onuokuyor, martyordu. Bob garip bir adamd. Herkes grtlana kadar altniinde sanrd, ama bir eyi yoktu. Dier ikimizse servetten yana oldukaanslydk.Noakes, uzak teyze torunlarndan Frank'manevi evlt edindi. Bu olanadamedebilmek iin ok urat. Ben de yardmcoldum. Bob White intihar edincekarsve kzperian duruma dmler. Onlararayp buldum. Kadnn mruzun srmedi. Onun lmnden sonra kznyanma aldm. Ne yazk ki karakterine bir ekil vermek iin olduka ge kalmtm. Yatlbir okula verdim,ama yaa arkadalarndan byk olduu iin pek rahat edemedi. Sonra yanma aldm. Bu sre iinde Noakes'le ben planlar yaptk. Rahmetli

  arkadamzn kzma manen balanmtk. Onu mutlaka yeeni Frank'laevlendirmeyi dnyordu. Noakes, geen kasm aygripten ld. Vasiyetnamesinde, eer evlenecek olurlarsa Frank'la Brenda'nn kendine varisolacaklarkaydortaya kt. Ayrca ilk ocuun kendi ismini tayacanda belirtiyordu. Ancak buna itiraz ettim.Mfetti:ok ilgin, dedi, izin verirseniz bir soru soracam.Soru mu? Ne sorusu? ki nianlnn bu vasiyet hakknda ne dndkleri sorusu. Anlayorlar m?Elbette, birbirlerine baylyorlar. Sorumuzla neyi kastettiniz?Bir ey kastettiim yok. Yalnzca bilgi sahibi olmak istiyorum.

  Doktor srar etti:Hayr, garip bir tavr taknmtnz. Bir konuya girmek istiyorsunuz. Yoksabildiiniz bir ey mi var? Ha, hukuku Hugh Rowland meselesi! OlannBrenda'da gz varsa amam dorusu. O hesaba bile katlmaz. Eer birmnasebetsizlie kalkrsa...Sinirlenmeyin doktor... Hugh Rowland mdediniz? Avukat Rowland'n olumu?Evet... Bildiiniz bir ey mi var?Hadley:Yok efendim, dedi, aslnda bu konu beni ilgilendirmez... Yalnz bu ocuklameslek alanda takrsanz ayanzdenk aln! nk o yetenekli...Kimmio yetenekli?.. Kk Rowland m'? Gldrmeyin beni. Yetenekliymi!

  Hlbuki bizim Frank'la karlatrlrsa aptaln tekidir. Geen akam crmlerzerine tartyorlard. Hugh gln duruma dt. Brenda'yla Frank elbetevlenecekler. Ksmetleri olan bu parayocuklar karmayacaklar elbette. Ben de yle sanrm. Fakat Frank Dorrance evlenmeden nce lrse?Nick, glmeye balad:Bu ihtimal geerli deildir. nk Frank'n salyerindedir. Gene devarislerden biri lecek olursa miras tekine kalacak. Frank deil lmek, has-talanmaz bile. nsan hibir eyden emin olmamal.

  Nick sabrszlanmt.Rica ederim syleyeceklerinizi aka syleyin. Deminden beri bir eylersaklyorsunuz.Syleyeceim udur: Madge Sturgess adnda bir kadndan sz edildiini hi

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  10/52

  duydunuz mu?Nick, ferah bir nefes ald:Aman Rabbim! Dilinizin altndaki bu muydu?. Bense Frank'n bekiyildrdkten sonra ngiltere Bankasnsoyduuna dair bir haber vereceinizisanmtm. Demek o kadndan sz etmek istiyorsunuz? Bizim olann bukadnla adkm. Peki ne su ilemi. Onun szn m tutmam? Ondanocuu mu olmu?Hayr, sorun o deil.Ya ne?Siz bana kk bir hikye anlattnz. Ben de size bir hikye anlatacam.Bundan iki ay nce Frank Dorrance adndaki bir gen mzikholde Madge Stur-gess ile tanyor. O sralarda bu kadn bir tuvalet satcsnn yannda memurimi. Sanrm en uygun deyim budur. Sizin Dorrance ile birka kez dolamayakmlar. Kadn kendini gzel gstermek iin maazann elbiselerindenbazlarnalp giymi. Ertesi sabah da yerine koymu. Sonra bu kk olaynfarkna varmlar. Frank beyaz bir elbiseye krmz arap dkmnk. Elbiseonbesterlin deerindeymi. Leke karlamadiin kzn hatasnitiraf etmesi

  gerekmi. Maazada byk bir rezalet olmu. Fakat patronlar gene insafldavranmlar. Paraydemesi karlnda kziinden karmamaa kararvermiler. Haftada iki sterlini ancak kazanan bir kzcazn onbe ngiliz sterlinidemesi ne demektir? Madge Sturgess de galiba West End yanlarnda birdairesi olan sizin Bay Franka bavurmu, delikanlbu ie zldn, fakatsorumluluun kendine ait olmadnsylemi. Elbiseyi giyen insann dahadikkatli olmasgerektiini sylemi. Hatta, byle bir bahane uydurup kznkendisinden yeni elbise paraskoparmak istediini eklemi.Nick, koltuunda sabrszlandnbelli ediyordu. Syledii sze pekinanmakszn:Yok, Frank karakter sahibidir, dedi, aslnda o kz bana bavursayddaha iyiederdi.

  sterseniz yaptie karakter deyiniz, sonu u olmuki, Sturgess adndakibu kz kendisine baka iarayacak yerde dn akam zehirlenerek intihar etmi.Nick:Vay, deyip slk ald, eer iyi anladysam demek bir eyler olacak veFrank'n adda bu ilere karacak.Hayr. Kz intiharbaaramam. Oturduu pansiyonun sahibesi zamanndayetiip doktor getirmi. Ben de bu sayede bir eyler rendim.Hadley, ayaa kalkarak snmsigarasntablaya brakt, elinin tersiyledizlerindeki klleri silkip melon apkasnald. Size bildirmek istediim bunlarddoktor, dedi, soruturma almayacak.nceden de bana sylediiniz gibi Frank mahkemeye decek bir su ileme-

  mitir. Bunu yapmayacak derecede ustadr. Ancak laf aramzda, bu olayhakknda fikrinizi renebilir miyim?Nick yeniden heyecanland. Salam kolunu sallad. Sz yeniden Hadley ald: Korumanz altndaki delikanlok korkarm ki, byk tehlike altndadr.Gnn birinde birinin onu haklamaspek mmkn. yle bir darbe yiyecektir ki,en az bir ay yataktan kamayacaktr. Nick: Olay zc, dedi, fazlasyla zldm size syleyebilirim. Bu genkzn adresini bana verirseniz kendisine kk bir ek gndermeye alrm.Sonra bakalm bir yere yerletirebilir miyiz? Fakat her ey gz nnde tutulursaFrank'n pek sulu olmadanlalr. Belki de her ey tertipti.Hadley, ev sahibini merakla gzden geirdi: Demek, btn bu hikyelerden sonra siz delikanlyarp bir halamakniyetinde bile deilsiniz.Benim azarlamambile istemezsiniz her halde.Nick, ks ks glerek:Byle bir ey yapamazsnz. Bizim olan insanderhal kndeden atar.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  11/52

  Yok canm?Nick, ikna edici bir tavr taknarak : Bana gveniniz, dedi, gen kzn zararnkarlamak iin elimden geleniyaparm. Bana bavurmamasiyi olmam... Hemen mi gidiyorsunuz?Orada duran bir ngraalarak hzla sallad. Maria, Maria, Allah belsnversin bu kadnn... Gle gle Bay Hadley.Hadley apkasna bakarak: Evet, dedi, yalnz verdiim haberi dikkate alma. Kzn bir dostu vardr. Dostu mu? Evet, kzcaz onbesterlini kendisinden isteyememi. nk baka birerkekle gezmeye gittiini itiraf edememi. Olan bu sabaha kadar durumdanhaberli deilmi. Gazetelerden renmihaberi. Acaba Frank dagazetelerdekini okudu mu?Nick haykrd:Okumusa ne kar? Sizin stnze vazife deil. Kimmikzn ?

  Mzikholdeki cambazlardan biri. AdChandler. Olayduyar duymaz polislerebavurmu, her eyi kendisine anlatmlar. Karakoldakilerin sylediklerine

  gre, yle ileden kmki rakibi her kimse kendisiyle tenha bir yerdekarlamamalym. Kulanzbkyorum. Eer bir durum olursa bize telefonedin. Allahasmarladk, hoa kaim.Nick'in verdii cevap, gkyznn grlemesinden anlalmad.

  Hadley arabasna binmek zereydi ki, yazmasasnn zerindeki kk saataltyeyrek geceyi gsteriyordu. Frtna byk bir hzla bastrverdi. Yamursaanaboanrken Doktor Nick btnyle hareketsiz kald. Odasna karanlkbasmt. Artk saatin sesi bile dikkati ekmiyordu. Fakat vantilatrn uultusugk grltsne elik ediyor. Bir yandan da yamurun sesi ortalkaplyor.Nick dnyordu. Bir sre sonra badnmeye balad, uzand.

  IV

  Karanlk iyice bastrm, tenis oyunu artk izlenemez hale gelmiti. Oyunculartopun gidip geliini fark edemiyorlard.Drdnc oyundan sonra yer deitirildi. Hugh'la Kitty gney tarafnda yeraldlar. Bir rzgr tenis kortunu sprverdi. Aalarkoparrcasna bkt.Kitty'nin gneliini alnndan alp gtrd. Bunu izleyen imekle birlikte gkgrlts duyuldu. Brenda :Bitirelim u oyunu ok rica ederim, diye haykrd.

  Bitirmeyelim canm, niin bitirmeliymiiz, diye cevap verdi Frank.ok rica ederim Frank, holanmyorum. Yldrmdan da korkuyorum.Kitty :Zaten zorunluyuz, dedi.Niinmi? Gk grltsnn size bir zararolmaz.Oyun gk grltleri iinde ve btnyle karanlk iinde devam etti. Frank,galip bir ekilde :Aut, diye haykrd, , fakat ok rica ederim bana bu oyunu bir dahaoynamayn Hugh Rowland.Hangi oyunu? Topu on admdan tam suratma attnz.

  Suratnzgrmyorum da onun iin, balayn. steyerek yapmamsmdr elbet... Haydi Brenda devam. Hugh'unkzacandan emindim. ki puan daha tamamdr.Hugh'un kendinde olmadkesindi. Nefsine hkmetmeye alyor,baaramyordu. Fileye yaklaarak :

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  12/52

  Bugn ka kez aznzatmzsa hep haklktnz, dedi, bundan yarmsaat nce bir gznz karsam nasl olur diye dnyordum. O zaman bunu yapabilseydim byk mutluluk duyardm. Gerei sylyorum, sizildrmek benim iin en byk zevk olurdu.Bu szler karsndakini heyecanlandrmad:

  Syledikleriniz o kadar kolay deil azizimHugh! Benim boyum sizinkinden on santim fazla, arlm da. Hem sonrasizden korkmuyorum. Sersemlikten de hi holanmam.Frank'n bu ruh durumu karsnda Hugh'da da ani bir deime oldu. Genhukuku nefretinde devam ediyordu ama onu takdir etmekten de kendinialamyordu. Siniri byk bir acya dnt. Anladki Frank' ta en fazla nefretettii ey, onun genlii, kendine gveni, mthiserinkanllidi.Frank devamla: Sizinle dello etmeyi kabul etmezdim dorusu.Bunun iin de haklnedenlerim var. Darbelerinize karlk vermeyecek biradamla siz de arpmazsnz elbette. Aksine yakk olmazd.Tenis kortunun te yanndan Brendann sesi duyuldu :

  Byle bir durumda Hugh elbette dello etmez.Fakat siz bu kafada gider de byle kayglarolmayan bir adamla karlarsanzgnnz o zaman grrsnz Frank.Frank sakince cevap verdi: Ondan da u ya da bu ekilde yakamsyrmann kolaynbulurdumazizim Hugh, diye tatlbir ekilde devam etti. Siz bugn ikinci olarak kendinizigln duruma sokuyorsunuz. Bu derece yetenekli halinizle byle durumlaranasl dtnze hayret ediyorum. Evet, Brendann iddiasna bakarak siz istidatlimisiniz. Kendi hesabma geen akamki tartmamz zerine size iyi notvermedim. Haydi ene almayalm da yamurdan nce u seti bitirelim.Tam bu srada frtna kopmasaydHugh patlayacakt. Frank nianlsnekerek: Rowland, toplan toplayn, diye bard, hemen hepsi sizin tarafnzda.Hugh, toplartoplayp pavyona giden arkadalarna yetitii zaman srlsklamolmutu. Brenda bir trl alamayan kapyzorlarken brleri saan altndabekleiyorlard. Gen kz: Bana yardm etsenize, diye bard, bu kapnn kilitli olduunu sanmam.Kapaldnda ieri girdiler. Kitty evreyi gzden geirdikten sonra hayretdolu bir sesle:Kuzum Frank, dedi, buraya leden sonra biri mi geldi dersiniz? Ben yle birdurum gryorum.Buraya m? Ne mnasebet.Gerekten garip. Fakat Brendann oturduu sraya baknz. Biri buraya birgazete brakm. Kibritiniz var m?

  Frank bir kibrit yakt. Sallanan kla Daily Floodlight gazetesinin o gnksaysngrdler. Kitty: eyrek nce bu gazete burada yoktu, dedi,olmadnFrank daonaylayacak. Yoksa bu evrede serserilerle hrszlar mdolayor?Hugh, Brenda'nn yzndeki deiiklii sezinledi. Sanmam, dedi Brenda, hem bu pavyonda alacak bir ey yoktur. Eskitenis ayakkablar, bir de surdaki bavul.Frank sz edilen bavula ayayla vurdu, iinden angrtlar duyuldu. Kittyhaykrd: Brenda, utanmyorsun vallahi. Bu gzel piknik takmlarburada braklrm? Termosu da vardr.Geen senenin pikniinden beri burada brakmsn,eve niye gtrmedin unu?

  Brenda haykrd. Gtreceim ayol. Hem de bugn. Zaten Mana da bu anta yzndenbamn etini yiyor.Kitty sesinin perdesini deitirdi: Houna gitmeyen szler sylediysem affet. Ancak u gazete yok mu?..

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  13/52

  Bir kibrit daha akp una yakndan bakalm.Gzel bir satckz apartmanda zehirlendi Kitty bir hayret nidasfrlatt: Peki ama bu kz gerekten gzel. Adda Madge Sturgess. Nasl buldununu Frank?Frank fotorafa yle bir bakt: Fena deil. Anlalan lmemi. ntihar su sayldiin polisten ekeceivar. Pirincin tanayklasn.Frank'n sesinde glkle nlenmibir zafer anlatmvard. Brendann yanmaoturdu. Hugh'la Kitty br sraya oturdular.Kitty sordu:Kuzum, intiharn su olduunu nereden biliyorsun?Hukuk kitabna baktm.Niin?nk bu gibi konular beni ilgilendirir. Cinayetler ve intiharlar heyecanuyandrr. zellikle cinayetler. imdi zmeniz iin ortaya bir problem koya-cam : Bir cinayet ilemek istediinizi varsayalm. Nasl hareket edersiniz?Dalga gemek yok ama... Ben matematik olarak tertiplenmikusursuz bir

  cinayete inanmyorum. Bir gn bu konuyu konuurken Nick cotu, idealsaylabilecek bir suun mekanikliini uzun uzun anlatt. Kendisini yenmeninimknszlnispat da etti. Fakat o kadar mulk bir cinayetti ki, katilanlatlanlarn yansnbile aklnda tutamaz. Teorisini anlattktan sonra fikrimisordu. Fikrini beenmediim iin kzd. Artistik hayal gcm yokmu...Olmayacak teorileri bir yana brakp, tatbiki mmkn olanlartahlile uraalm:Birinden yakaysyrmak istiyorsunuz. Onu yok edeceksiniz. Sz sizin HughRowland, nasl yaparsnz? Hugh sordu: Bu konuda gerekten fikrimi mi almak istiyorsunuz, yoksa bu daoyunlarnzdan biri mi?Frank keyifle cevap verdi: Pekl bilirsiniz ki aziz dostum, aslnda benim zihnim ciddi olarak bylesikonulara balanmaz.Vakit geirmek iin byle bir konu ortaya attm.Kitty: Oyunumuz fena bir oyun deil galiba, dedi,ben karbonik gazabavururdum. Arabasolan iin bundan daha iyisi olamaz. ldrmek istediinkiiyi sarhoedersin ve motoru ileterek garaja kapatrsn.Frank sordu: Kuzum Kitty, kocanz Bay Bancroft nasl ld? Bu konu hakknda yeterlibilgi alamadk. Sizin hakknzda bildiklerimiz de pek az. Komu geldiinizi,gzel kpeklerin sahibi olduunuzu, mali ynden de epey varlklolduunuzurendik. Fakat btn bunlar yeterli deil. Kocanzdan da hi sz etmediniz?

  Kitty cevap verdi: Kocam tam size tarif ettiim ekilde ld. Hatta ben onu ldrmeklesulandm. Ancak yeterli delil bulamadlar. Demin Nick'in yanma bir dedektifingittiini renince olduka korktum. Yeni bir ey mi ktacaba diye dndm.Bu szler herkesi sarsmt. Fakat Frank'daha ok ilgilendirdi. Kitty birdenneeli bir kahkaha patlatt: Ne kadar ocuksunuz, sylediklerime inandnz.Frank srad: Ne? Anlattklarnz doru deil miydi? Elbette deil. Kocam itibarlbir Kanadalyd.Yabenimkinin iki katyd. Gripten ld. Ondan sk sz etmeyiim iyi olduukadar da basit bir insan oluundandr. Evet, olur ey deil. Aslnda ben de pek inanmamtm.Kitty glerek: Benim gemiim hakknda meraka dmenizin cezasnverdim. Eercinayete yetenekli gryorsanz beni, ayanzdenk alp evime kadar sk sk

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  14/52

  gelmeyin. Geri ben de eve yalnz dnmem ya.... Nedenini biliyorsunuz. Benimkorkulacak bir halim var m?Elbette yok... Fakat byle hikyeleri aka konusu yapma. Zevksiz bir ey.Sizi zen bir sorun yok deil mi Frank? ok sama bir soru.

  Kitty:Hayr, hi de sama deil, dedi. Buraya gelip cinayet konusunu atnzdanberi endieli bir hal aldnz. Ne gibi bir olaanstlk var?Kitty samalyorsun!Eh, siz gene ihtiyatlolun. Brenda sen de hi aznamyorsun? Herkesinzihnini bir ey kurcalyor. Neymiacaba?Brenda cevap verdi: Plnlarm hazr, mkemmel bir yol buldum.V Kk pavyonun havasnefes alnmayacak kadar arlamt. stelik dam daakyordu. Frank: Vay vay, pek ilgin, dedi.

  Gen kz omuz silkti: Bu ite benim hnerim yok. Geen akam bize Nick tlatt. pucunuondan aldm. Nick mi, haberim yok.Brenda:Elbette, dedi, nk sen burada bizim gibi oturmuyorsun. Zatlinizin ehirdezel apartmanvar. zel bir de hayatnz var, sayn nianlm. Burada sizinbilmediiniz pek ok olay oluyor.Nick size ne dedi Brenda?Hi yanlyapmadan, hibir ipucu brakmadan cinayet ilemenin ne kadarkolay olabileceini ispat etti. Tedbirin gayet basit olduunu da syledi.Hatrlyorsun deil mi Kitty?

  Evet.Frank itiraz etti: Siz oyunbozanlk ediyorsunuz. Kendi buluunuz olan bir zek oyununubize anlatmanz gerekir.Metot neymi, onu rensek?Kitty gld: Fakat biz bu srryaymak istemiyoruz. Hem efendim, ben bu hikyedenbktm. Son zamanlarda tiyatroya gittiniz mi?Frank, yzn buruturdu:Aman bu kadnlar. Siz de syleyin Hugh Rowland. Bir konumaya balarz,bayanlarn houna gitmek iin elimizden geleni yaparz, derken konuyufeciletirirler, sonra da brakrlar. Siz de aynfikirde misiniz Bay Rowland?Hayr. Ben baka konular zerinde konumaytercih ederim. Sularzmekiyi bir uraolabilir. Fakat insan Doktor Nick'in yerinde olursa, zihin yormakiin bulmaca zer gibi kt zerinde oyalanr. Ancak insanlarldrmek zereen pratik nerileri undan bundan toplamak. Yok efendim!Niinmi?nk siz, zerinde iddet kullanarak ld

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  15/52

  rlmbir insanla hi karkarya gelmemisiniz. Ben ylelerini ok grdm.Cesedin gzlerinde sabit baklar olur. Azlarkorkuyla almtr. Btn bunlarinsann ryalarna girer. Bunu elence konusu yapmayn.

  Kitty :

  ff, insan burada bouluyor. u kapyasaydn Hugh.Hugh kapyaralad. Bir sre yamuru seyrettiler. Saat yedide evreyiinanlmaz bir sessizlik kaplamt.lk konuan Frank oldu: Bitti, dedi, ama yamurun yamasiyi oldu.Ama tenis kortuna bakn, nehale gelmi. imdi canm banyoya girmek, martini imek, sonra da yemekyemek istedi. Yemei bizimle yemeyeceinize ok zldm Bay Rowland nkhizmetilerin hepsi de gitti bugn. Brenda ile Maria yapacaklar... AmanBrenda acele et, nk mandalar kadar acktm.

  Brenda: Yemei abuk hazrlarz merak etme, dedi.Kitty ayaa kalkt. Akam yemeini erken yemek istediini, nk hizmetisininbyle istediini syledi. Frank'a kendisini evine kadar uurlayacansylediinihatrlatt. Frank tereddt etti. Kitty srarla:Sigara tabakanzla, kitabnzbizde unutmutunuz. Onlaralrsnz hem.Pekl. abuk dnerim. Ben yokken uslu oturun Brenda. AllahasmarladkRowland. Geri yeniden grmememiz de muhtemel.Hugh akn akn kalakald.Grmememiz muhtemel mi?Bugnk olaydan sonra elbette... Neden sormanz bile fazla. BunlarNick'ede anlatacam. O zaman bu eve girip kmanz mmkn olmayacaktr. Anladm.Frank alay etti:

  Ya, ite gryorsunuz ya. Sonra size bir ey daha syleyeceim,,Brendann sizinle ilgilendiini sanmaynz. Annesi ok serbest bir kadnm, oda bu serbestliin bir uzantsolarak size hogrl davranmtr.Hugh, bu szleri hafiften almaya alyordu. Glmsedi : Haydi uurlar olsun. ok gemeden insanlara zarar veremez halegelirsiniz evldm.Frankla Kitty yrdler. Brenda Hugh'a sordu :Demin ne demek istiyordunuz bakalm?Ak deil mi? Size duyduum ak beni kstahlatrd.Arabanz nerede? lerde, tede, ya da baka yerde. evrede o kadar ok it var ki, insanynn aryor.

  Sizden bir yardm isteyeceim Hugh. Hemen imdi buradan gidin. Sonra yinegelebilirsiniz...Bir an tereddt geirdi:Ben Frank'a da, Nick'e de bu evliliin olmayacansyleyeceim.Sahi mi? Peki ikimizin evlilii olacak m?Fikriniz deimediyse evet.Fikrim deimediyse mi? Aman Allah'm... Bu soru da sorulur mu? Size sahipolmayo kadar isteyen bana... sterseniz birlikte konualm onlarla.Hayr, olmaz! Ben eve gideyim, siz de hemen gideceinize dair sz verinbana. Yemek bitinceye kadar dneceim, ondan sonra aacam.Arabaya yaklatlar. Brenda:Bu konu o kadar basit deil. Frank beni kendine zg bir biimde seviyor.Nick de bana bir vazoymuum gibi davranyor. Benim zerime planlarkuruluyor. Haydi imdi gidin. Ama sonra yeniden gelin. nk size okihtiyacm olacak. Nick sert davranrsa beni karmanz bile gerekebilir.Peki kata geleyim?

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  16/52

  Dokuz buukta.Peki... Kendinizden eminsiniz deil mi? Sonra piman olmayacaksnz?Eminim. Kantda u yolun ortasnda beni pmenize izin veriimdir. Eeristerseniz...Hugh ayrldnda byk bir sevin iindeydi. yle ki, arabann lastiklerinden

  birinin patlak olduunu ancak biraz ilerledikten sonra anlayabildi. Tekerlekbyk bir iviyle delinmiti. Lastii deitirdiinde saat yediyi yirmi geiyordu.Pompasyoktu. Baka kimseler de grnmyordu. Birden aklna Nick'ingarajnda rafa aslpompa geldi. Brenda uzaklamasnsylemiti ama naslolsa imdi yemekte olurdu ve kimse garaja girdiini gremezdi.Garaj kapsna geldii zaman, gz tenis alanna giden bahe kapma iliti.Kapakt. Ama bizzat eliyle kapadnhatrlyordu. Merak etmiti. Kapyayaklat. Tenis alanamurla rtlyd. Sahann ortasnda bir elbise klesigrr gibi oldu. Beyazlar giyinmi, kollarve bacaklarplak birinin ar birykn altnda sendelediini grd. Yk yere braklnca tabak anak sesleriduyuldu.Hugh komaya balad. Brenda'yit kapsyla pavyon arasnda buldu. leriye

  doru eilmi, kollarsarkmt. Salarkarmakark, yz amur iindeydi. Hugh! diye bard, ok kt durumdaym.

  Meer tenis sahasnn ortasnda amura bulanmhalde yatan Frank Dorranceimi. Yz mosmordu, gzleri camlamve azndan kpkler salmt. Kendiipek earbyla boulmutu. Her hali byk bir mcadele sonucu ldngsteriyordu.Brenda: Aman Allah'm! Onun byle olmasnistememitim, yapmamalydm.Niin yaptm bu ii?Delikanl:

  Sakinlesin, dedi.Ben mahvoldum Hugh!Hayr Brenda. Sizi bu kt durumdan ben kurtaracam.Derin meslek bilgisiyle olayn getii sahneye bakt. Tenis kortunun amurluyzeyinde ayak izleri grnyordu. nce Franknkiler. Kapdan dz bir ekildeld yere gitmiti. Yannda da onun izlerine paralel olarak Brendannkiler.Fakat onunkiler hem gidihem dnhalindeydi. Baka da hi bir iz yoktu.Hugh:Beni dinleyin, ldren siz deilsiniz. Bu noktada srar ediyorum. ldrmemiolduunuzu aklnza iyice yerletirin, anladnz m?Evet.imdi ikinci noktaya geelim.

  izin verin... Frank'ldren ben deilim, doru bu. Ama benmiim gibigrneceim. Ama bunu, bu ii ben nasl yapmolabilirim ki? Size Bunu yap-mamalydm derken, suu kastetmiyordum. Frank'a doru kotuumu,amurda iz brakarak yanliyaptmsylemek istemitim. Dnmeksizinhareket etmitim, ite orada Frank'n yalnzca gidi, benim de gididnizlerimiz var. Hugh, onu ldren ben deilim. Buna inanyor musunuz?Elbette. Her ey yoluna girecek.Hayr Hugh, hibir ey yoluna girmeyecek. Kendisini grdmde ayndurumdayd, yalnz yzkoyun yatyordu. ipek atkda boynunu skmt. Buadam fena birisiydi. Onu kendi ellerimle, hatta ayn ekilde boarak ldrmeyidnmtm. Onu yzkoyun kaldrdm zaman bundan daha korkun bir

  grnolmayacananladm.Bir dakika, izin verin. Onu gremeyeceiniz ekilde dndrn de heyecannzdinsin. Olup bitenleri anlatn bana.Brenda, mein bavuldan yana dnd: ite bu neden oldu.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  17/52

  Nasl?Evden ayrlp biraz yalnz kalmama neden o. Cumartesi akamlarhizmetilerizinli olduu iin Maria'ya yemein hazrlanmasnda ben yardm ederim. Zalimihtiyarn biridir. Bazen ok aksilik eder. Bu akam iyice sabrmtard. Biraznefes almak iin bu piknik bavulunu getirmek geldi aklma. Zaten Maria da onuisteyip duruyordu.Saati tam olarak anmsyor musunuz?Yaklak olarak yediyi yirmi geiyordu.Devam edin. Demek Maria sizin buraya geldiinizi biliyordu. imdi saat ka?Yedi buuk... Pekl... Sonra?Fakat Hugh, benimle niin bu ekilde konuuyorsunuz?Hikyenin ayrntlarntespit etmem gerek. Bir cinayet ilenmitir Brenda.Sizin buna karmamanz gerekir.Sanki karmamam mmknmgibi. Siz henz her eyi bilmiyorsunuz.Greceksiniz, beni nasl sulayacaklar.Sizi ben koruyacam. Sonra ne oldu?Buraya acele etmeden geldim. Bavulu almak iin pavyona gittim. Tam ykle

  kyordum ki cesedi grdm. Heyecanla, tenis sahasnn ortasna kadarkotum.Piknik bavulunu elinizden brakmmydnz?Brakmamtm.Niin ama?O heyecan iinde brakmak aklma gelmemiolmal. Kouyordum.Bahenin tahta parmaklk kapsak myd?Evet. Frank'grdm. Earpn dm zlmt. nk ancak bir defasarlmt. Yaayp yaamadnrenmek iin boyun atksnekmek istedim.Fakat boan kimse onu yle skekmiki, earp adeta boyuna gmlmt.zmek iin epey uratm. Hatta trnam krld. Bu da bir su izi olarak oradaduruyordun

  Devam et.Birden yaptm ihtiyatszlk aklma geldi. Ayak izlerimin varlbir felketti.lgn gibiydim. Oradan koarak ktm.Peki orada daha baka bir iz yok mu?Yok.Hugh tatllkla: Dinleyin beni Brenda, dedi. Ben buna inanmyorum. imdi yenidenyznz br yana dnnz.Frankldrmek iin daha nce oraya birininyrmolmasgerekir.Gittike karanlk basyordu. ki gen Doktor Nick'in byle bir darbeyi naslkarlayacandnyorlard. Kitty'yi geirdikten sonra dnerken parmakln

  yanndan gemiolacakt. Birisi orada beklemi, sonra da ieri girmesinisalamolmalyd.Brenda:Sorun bununla bitmiyor, dedi, pavyonda biraz nce konutuklarmzanmsarsnz. nsan ldrmek iin mkemmel bir yol bildiimi, bu sayede hiele gemeyeceimi syleyerek kendi kendimi mahkm ettim.Evet.Benim aklmdan geen de bomakt. Kitty bunun byle olduunu biliyordu.Bu ibana yle kolay grnmt ki, inanamadm ve iddiann doruluunu birtp kitabndan kontrol ettim. Maria beni bu deneyi yaparken yakalad. Bir genkzn bu gibi ilerle uramasnn irkin olduunu syledi... Dnn ki ben,avularmyananza dayyorum, iki baparmamkarotit damarlarnza

  basyorum. Siz neye uradnzbilmeden kendinizden geiyorsunuz. temetod bu.Siz kendi kendinizi dehete dryorsunuz. Yeter.Brakn da szm bitireyim. nsann boynunda ipek bir earbvarsa, idahada kolaydr. Ularniki taraftan yakalayp arkadan ekmek yeter. Frank'n

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  18/52

  earbna gzlerimi dikerek btn bu akam bunlardndm. Kukusuz bylebir ey yapacak deildim.Bu cinayet inceden inceye hesaplanmbir cinayettir. Pavyonda gazeteyibrakan kimdi? Frank nasl oluyor da o kzn intiharna dair yle bilgi sahibibulunuyor? Nick'in ziyaretine neden bir polis hafiyesi geldi?Siz neyi uygun grrseniz onu yapmaya hazrm. Btn bunlarbrakp neyapacamzdnelim.nce bana sylediiniz her eyi unutacaksnz. zellikle Frank'tan kurtulmakisteinizi. kinci olarak da ayak izlerinizi sileceiz. Sizin burada ban cvantakmnz var m?Evet, pavyonun arkasnda olacak. Tenis kortunun sathndzeltiriz onunla. iyi, pavyonda yedek tenis ayakkablarolduunu da sylemitiniz. Gidip onugiyin. imdi giydiiniz ayakkablarda bana getirin.

  Brenda denilenleri yapt.Ayakkablarmdeitirdim, imdi ne yapaym?Piknik bavulunu eski yerine brak.Hugh, Brenda'nn ayak izlerini yok etmeye giriti. Bu arada pavyondakigazetenin yerinde olmadngrmlerdi. ie koyulmak zereyken sinirli birses duygular:

  Bay Hugh Rowland, Brenda'yyemee gelmekten niin alkoyuyorsunuz?Hem o silindir ve tokala ne yapyorsunuz?

  VII

  Maria, uyuyan yaldoktoru sarsarak uyandrd .

  Uyansana Nick, uyan!Doktor silkinerek uyand. nce salam bacamkmldatt, br bacakrkt.Hizmetinin yznde dehet ifadesi vard. Nick : Yahu ne oluyor, dedifkeyle. Bay Frank'efendim... nanmamtm, ama.gzlerimle grdm... Tenisalannn ortasnda yatyor, ipek boyun atksyla bomular. Bayan Brendaldn sylyor.Nick, gznn nnden bir kbusu kovmak ister gibi gzlerini kapatt: Neymianlattn samalar? Frank bu saatte tenis oynuyordur.Masann zerindeki saate bakt. Sekize yirmi vard. Allahnseversen beni dinle, dedi kadn, Frank ld diyorum sana.Brenda tenis pavyonundan piknik antasngetirmek iin gitmiti. Gecikti. Neoldu diye bakmaya ktm, Hugh'la birlikteydiler. Frank da alann ortasndayatyordu.Yalkadn bunlarsylerken titriyordu. Nick hi bir harekette bulunmad.Gzleri hl yan kapalyd. Sonunda:Hayr, mmkn deil, dedi.Ben de bunun olmamasno kadar isterdim ki.Peki kim ldrmolabilir?Kimin ldrdn bana da sylemediler Polise telefon etmemitembihlediler. Ama bence Hugh Rowland yapmtr. ldrmekle yetinmemi,tokala kafasna vurmak isterken yakaladm.Doru mu bunlar?

  Maria heyecandan boulacakmgibi cevap verdi : Elbette doru. u ikisi yok mu? Sust yakaladmda ne haldeolduklarngrmeni isterdim. Olann elinde toka vard. br de bir eylersaklamaya alyordu. izler eer Hugh'un deilse her eye razym.Nick hiddetlendi:

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  19/52

  Sus be cad! Brenda ne yapyordu orada? Niin baheye yolladn onu? Nerden bilebilirdim ki?Nick sinirliydi: Sana inanmyorum. Ama.gene de grdklerini anlat.Hizmeti hikyeyi karmakark bir ekilde anlattve sonunu yle balad:Sonra Hugh bana barp, olaypolise bildirmemi syledi. Ben de nce sanaanlatacamondan sonra...Bu Hugh Rowland hakknda anlattklarn doru mu?Yemin ederim... Ha u polisin adamyok mu? Gene geldi.Polisin adamm, hangi polis?Hani canm bugn gelen. Hadley'miad.Nasl oldu da hemen geldi?Onun iin gelmedi, seni sordu. nemli bir ey konuacakmseninle. Bentam Brenda'yarmaya giderken geldi. Ben de seni uyandramayacamsy-ledim. imdi ktphanede olacak. Eer grmek istemezsen gndereyim.Demek grmek istemediimi sanyorsun? Ver u koltuk deneimi. imdide karakola telefon et. Hayr, hayr, kendim telefon edeceim. Onunla

  grmeyi ok istiyorum.Yatsan daha iyi olmaz m?Yatmak m? unu da syleyeyim ki, ellemin iinde bana Nick demeklaubaliliini gsterirsen seni gebertirim kaltak, anladn m?Koltuk deneinin yardmyla g bel kalkt. Pencereye kadar srklendi.Tenis alanna bakt. Oysa alan buradan grnmyordu.Brenda boynunu bkt, fakat sakindi: Madem Maria izleri grd, imdi ne yapsak fayda vermeyecek. Aslndafikriniz de samayd. Hugh, elindeki leti brakarak:Hayr, aksine... O sayede kurtulabilirdik, fakat baaramadk. imdi baka birare bulmal.Hugh, gerei saklamamz doru mu acaba?Hakknz var, gzelim. Her eyi olduu gibi aklamaktan baka kar yolyok. Fakat nasl inandrabiliriz onlar?Bir sre dnd. Sonra:Bu iin iinden kabilecek tek insan Gedeon Fell'dir. Ama onu neredebulabiliriz? Mmkn olsa da ayakkablarnzbakalarnn giydiini kantlasak.Bylece suu zerine atmak istediini... kardnz ayakkabnerede?antada.Piknik antasnda m?Evet... Maria'nn geldiini grnce ardm. Tenis ayakkablarmo amurluhaliyle grmesin istedi Ayakkablarnz ka numara?

  Drt. ocuk ayandan az byke. yle, ama niin ilgilendiriyor bu sizi?Hugh, biraz dnd: Hayr, dnyorum, ama tagediine getiremiyorum. Bu ayakkablarancak bir kadn giyebilir... Siz bana bu iin bir ocuk tarafndan bile yaplacakkadar basit olduunu sylyorsunuz ama, ancak bir erkek tarafndanyaplabilir. Kadnlar asla bomak yoluyla adam ldrmezler... En iyisi gereisylemektir.Brenda bezgin bir sesle : Ben de byle hareket edeceim. imdi ieriyegiriyorum. Acaba polis ne zaman gelir?

  Onbeyirmi dakikaya kadar. Niin sordunuz?u anda kimseyle karlamak istemiyorum. Banyo yapp temizleneceim.Bir sre de dinlenmeniz gerekir. Bana gelince bir sre daha buradabekleyeceim.Gen kz endieli bir ekilde sordu :

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  20/52

  Niin?Bir iki noktaytetkik edeceim.Kz erkee sokularak, alamaklbir sesle: Ah, Hugh! Zihninizde bir plan hazrlyorsunuz. Aman, dikkat edin: Zararlbir ey olmasn.Delikanl: Titriyorsunuz! dedi. yle hafif giyinmisiniz ki alacak ey de deil. Aln,size ceketimi vereyim.Yaiindedir ama str.Kzn itirazlarna aldrmadan sarp, teminat verdi :

  Namusum zerine sz veriyorum. Brenda!Sama sapan eyleryapmayacam. Her eyi olduu gibi haber vermei karar altna aldm. Fakat utrnak parasncesedin elbiseleri arasndan bulup karmam ok nemlidir. Buarada iimize yarayacak bazizler de ele geirebilirim. Haydi imdi git.

  Birbirlerine sarldlar. Gen kz uzaklat. Hugh, yalnz kalnca tenis alannyeniden gzden geirdi. Cinayetin ustalkla ilendii akt. Parmaklk kapsnaarak tenis kortuna girdi. amur kumlu topraktan szlm, kurumaya

  balamt. Ayak izleri yer yer katlamt. Hayli derin grnyorlard. Hughbunlarbozmaktan vazgeti. teden dolap cesede yaklat. izleri, amurkuruduu iin hafif kyor ve sonradan olduu da anlalyordu. Cesedinetrafndaki toprak inenmiti. Burada byk bir uramann olduuseziliyordu. Brendann ar antaybraktyer de ksmen fark ediliyordu.Earbn bir ucu yrtlmt. pek boyun atksnn zerinde trnak izleri vard.Acaba bu izler yalnzca maktuln myd? Bu dnce Hugh'u irkiltmiti.akmayakarak alevi maktuln yzne yaklatrd. Brendann krlm, ayeklindeki trnanbulup ald.Bu suu ileyenin Brenda olmasmmkn myd?Buna inanamyordu. nk Frank, kendini korumak isterken amurlarabulanmt. Oysa Brenda' nn boumubir hali yoktu.

  Bir hrtduydu. Banevirince Kitty'yi grd. Gzel elbisesinin eteinikaldrarak ilerliyordu:Demek doruymu?Evet doru. nanmamtm. Hatta Brenda bana cidd cidd syledii zaman bileinanmamtm.Brenda'ymgrdnz? Nerde?Evde. Doktor Nick'in evinden geliyorum. Frank'la dans etmek iin bir yeregidecektik. Birka dakika nce geldim ve haberi aldm. Nick polise katilin sizolduunuzu sylyor.Hugh haykrd:Polise mi? Fakat henz polis gelecek kadar sre gemedi.

  Gelmiite. Hani Nick'in odasndaki polis vardya, ite yine o gelmi. Brendaodasna karken onunla karlamlar.Konumular m?Brenda konumak zorunda kalm.Polis ne sormu?Bilmiyorum, tarttklaryere beni sokmadlar. Brenda birazck aklnoynatma benziyor. Alamaya ve sizi istemee balad. Maria'ya gre yalnzBrenda'ydeil sizi de tutuklamak zereymiler.

  VIII

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  21/52

  Kitty:Bana asl tehlikeli grnen o Scotland Yard'n adamdr. Hani biraz ncegelen. Burada rastlantyla bulunuyormu, bir bilgi iin gelmimi...Fakat bu ie karmaya hakkyok o dedektifin. Mahall polis ilgilenir busula. Gerektiinde Scotland Yard'a bavurulur.Kitty, souk bir ekilde :Benim bu ilere aklm ermez, dedi, bildiim bir ey varsa o da, dedektifinBrenda'ya binlerce soru sorduudur. Her biri brnden sama sorular.Bamza, bir de bu bel kt. Eer onun varlnnceden kestirseydim...yle ya, kestiremezdiniz. nk o srada Brenda'ya ak iln ediyordunuz.Eer Frankn hakkna gz dikmeseydiniz bunlar olmayacakt. Cesedine tokalavurmak zere olduunuz doru mu?Aman Allah'm, bu da nereden kt?Maria'nn iddias. Bu aleti ne demee aldnz? Polis size bunu soracaktr.Zamangelince hepsini anlatrm. imdi bana cevap ver Kitty: Bu adamnBamfettiolduundan emin misiniz?Evet. AdHadley'mi. Bana yle' bakmayn. Onu tanyor musunuz yoksa?

  Evet. Mahkemede karlamtk. Kaba bir adamdr... Ama bir dakikaKitty. Ben veya Brenda iin ihtimal verir misin ki...Hayr, byle bir eye inanmam. Fakat ok mthive iren. tiraf edeyim ki,bir an korkmutum. Hani bugn artk bir ktlk yapamayacak hale geleceinisylemitiniz ya? Sonra Brenda da planlarnn hazr olduunu syleyince nedemek istediini biliyorum. Brenda iyi bir kzdr, ama ou zaman bu kznormal midir diye geirmiimdir. Zevkleri ok deiik. Bizlerin holandpekok eyden nefret eder. Hem sonra ok kitap okur. Bence bunlar normaldeildir.Bize yardm edebilir misin?Ben mi? Nasl?Madem siz lmden sonra Frank'la son karlaan insansnz...

  Ya, zavallocuk... Benim yanmda birka dakikadan fazla kalmad. Yediyibegee yanmdan ayrld. u ikisini babaa brakmamal derken sizleriamalamt. Hlbuki o anda siz de babaaydnz?Kitty sinirlendi: :Byle konumanza izin vermiyorum. Bir lnn ardndan byle eylerkonumamalsnz.Evet ld, ben de zgnm. Fakat ortada bir gerek var: lmadamnarkasndan da kalpsiz olduu sylenebilir.Umarm ayn eyleri polise de tekrarlayacaksnz.Niin tekrarlayaym ?Ne yapacanzkendiniz daha iyi bilirsiniz. Syleyecekleriniz polisi fazlasylailgilendirecektir yleyse. Ama polis sizin cinayet srasnda nerede olduunuzusoracaktr.

  Ben mi? Yolun ortasnda arabamn lastiini deitirmekle meguldm. Bununilgin bir yanyoktur.yle mi? Brendann polise sraladyalanlardan sonra... Tenis alannagirmediini yeminle syledi, izler kendisinin deilmi.

  Hugh:Kuzum siz neler sylyorsunuz?Evet, inkr etti. Daha da ileriye gitti, baka birisinin kendi ayakkablarngiyerek cinayeti ilediini ve suu kendi zerine ykmak istediini syledi...

  Brenda drt numara ayakkabgiyer?Hugh:Affedersiniz, dedi, hemen Brenda'nn yanma gitmeliyim.Zaten yapacak baka ey kalmad, inann size bir zarar gelmesini istemem.Brenda'ybenden ok kimse sevemez. Ama sama sapan eyler sylyor.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  22/52

  Araya girin de ifadesinin bsbtn tamir edilmez bir durum almasnnleyin.

  ifadelerini nasl ve nerde duydunuz?Hemen hi bir ey duymadm. Fakat size bir t vereceim. Nick'denkorunun. Size dmandr o.Teekkr ederim Kitty, bu szn aklmda tutacam hep.

  Hugh terasn merdivenlerini koarak kt. Doruyu syleyeceklerine verdiklerisze ramen Brenda niin yalan sylemiti? Terasn st tarafna vardnda,yolda dedektif Hadley ile Nick'i grd. Nick' in koltuu tkezledi. Devrilmekzereyken Hadley yakaladonu. Dp bir yerinizi krmak istiyorsanz baka fakat ikinci kazaydageirirseniz artk iyileemezsiniz. Benim de ayak bileimi kracaktnz az kalsn,Nick homurdand:

  Pekl, anlyorum. Bir dedektifin ayak bilei ok deerlidir. Bir an duralm,ok yoruldum.Hay hay, duralm.Nick, temkinli ve aklna gvenen bir insan edasyla :

  Mantklolunuz, dedi, hemen frlayp gitmeye alacanza bana cevapverin. Siz de benimle ayngrte misiniz?Hadley ksa bir sre sustuktan sonra cevap verdi:Ben ne olup bittiinin farknda, bile deilim. Gates gelinceye kadar ben hibirey yapmayacam. Sizin kukulandnz kiileri tutuklarsam iler karmakarkolur. stelik sizin, bizim bakanla dost oluunuz bizim kanunsuz iler yapmamzgerektirmez.Ben de kanunsuz iyapmanzistemiyorum.yleyse ne istiyorsunuz benden?Adaletin yerini bulmasnistiyorum. Brenda' nn bu ile ilgisi olmadmgreceksiniz. Brenda'nn suu var m, yok mu??Sulu olduu iddiasnda bulunamam. Byle bir yargiin zaman gerek. Amadncemi sorarsanz...Benim de istediim bu.yleyse syleyeyim. Bayan Brenda bu ie karmamtr. Bana anlatthikye inandrcyd. Ancak kk bir nokta var ki...Nick: Neymio hikye?Sonra sylerim. Nick sakin bir sesle:Ben de size bir ey syleyeyim. Brenda bu ocuu asla ldrmezdi. Ancakburada manta ters den bir nokta var: Ayakkab. Size kantlayabilirim, katilHugh Rowland'dr.Kesin yargya varmgibisiniz.

  yle olduunu biliyorum. Bundan sonra bu katili her an idam sehpasnayaklatrmak iin alacam. Servetimin her kuruunu, zekmve dirayetimibu uurda harcamaya hazrm. Her frsatkullanacam ve ufak bir ipucu eldeeder etmez derhal yakasna yapacam. sterseniz sizinle bahse girerim.Tenis kortuna bakarsak en azndan yirmi kant bulabiliriz. Bu kantlarn farknavaramamtr o. z brakmtr.

  Btn bunlardinleyen Hugh, soukkanllnyitirmek zereydi. Ortaya kpNick'in ithamlarnboazna tkamaydnd, sonra vazgeti. nkkonuacak olursa Brendann ifadesiyle kendi anlattklarnn elikisi ortayakabilirdi. Brendann neler sylediini bilemiyordu ki.Nick, yeniden konumaya balad:

  Benimle uyuuyormusunuz mfetti? Prensip olarak evet.Nick homurdand:Byle resm bir tutum taknmanza sebep ne? Yoksa kendinizi ok yksek birahsiyet mi sanyorsunuz? ok tuhaf, pff... Biraz nce Bayan Kitty'nin

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  23/52

  sylediklerini kulaklarnzla duydunuz. Hugh, Frank' a ne tehditler savurmu.

  yle efendim. Fakat Arthur Chandler de tehditler savurmu.O adam kimmi?Madge Sturgess'in dostu. Ben buraya, Chandler'in bu evrede grndnbildirmek zere geldim. Tehlikeli bir adamdr. Ama anlattklarm sizi

  ilgilendirmedi.Ne dediinizi anlayamyorum.Chandler tehditler savurmutu diyorum. Frankn lmne acyp zldnz.Ama bu znt resmi bir acya benziyordu. Hlbuki Hugh'un Brenda ya aksizidaha fazla ilgilendirmie benziyor. Ayn ekilde kzn da bu gen hukukuyusevdii anlalyor. Hughdan kurtulmak iin niin bu kadar gayretgsteriyorsunuz?Nick tkanyormugibi haykrd:Siz ldrdnz m? Konuyu nereye ekmek istiyorsunuz?. Brenda ile kendihesabma ilgilendiimi mi ima ediyorsunuz? Bu yata yle emellere kapldmnasl dnebilirsiniz?yle dndm sylemedim. Fakat siz bu akam, gen kzevinizealnzdan garip bir ekilde sz ettiniz. Rica ederim, bunlarbana sylemeyin.Hadley, sesini iyice yumuatarak devam etti:Ben yalnzca sizi tehdit eden bir tehlikeyi haber verdim. Bu evlenmeyi sizistemitiniz. Planlarnsiz izmitiniz. Frankn lm bu planbozuyor. Btnbunlar tamam. Fakat Hugh'a duyduunuz nefret polisi artmasn sakn.Yoksa delilleri bozuyor muyum? Byle bir eye gerek kalmayacak, meselekendiliinden aydnlanacak.Mkemmel. Aslnda dikkat edin ki, ben Hugh Rowland'n masum olduunusavunmudeilim. Yalan syleyip sylemediini anlayacaz. Haydi, kol-tuunuzun tekerleklerini evirin de karanlk iyice basmadan olay yerine

  gidelim. Size yardm edeyim mi?Hugh, tekerlekli koltuun yrdn grd. Nick konuuyordu: Karanlk yznden skntekmeyeceiz. Geceleri tenis oynandndayakmak zere lambalar koydurmutum. Onlarla alaniyice grebiliriz.Konumalar gittike uzaklayordu. Hugh sessizce eve doru ilerledi. Tatlbirsesin fsldadnduyarak bankaldrd: Hugh!Brenda alt katn pencerelerinden birinde duruyordu. Hugh'a salona gelmesiniiaret etti. Biraz sonra da geldi. Alak bir sesle sordu: Yolda onlara rastladnz m? Size haber vermek istiyordum. Talihimiz varm. Trnak parasnaldm

  Brenda bir 'ah' ekti:Gryorsunuz ya yanlmamm. Trnam orada krlm. Peki ama orayakadar nasl gittiniz? amurlara iziniz kmtr.kt, ama bunun nemi yok. Kumlu toprak, sonradan olduklarbelli.Kz yalvarr bir sesle: Nolur yavakonuun. Onlara dedim ki...Delikanlonun szn kesti:Evet, biliyorum. Temiz ayakkablarnzgstermisiniz. Baka birininayakkabnzgiydiini ve bylece suu size yklemek istediini sylemisiniz.Bunu bir dzene sokarz. Ancak daha baka neler sylediniz?

  IX

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  24/52

  Hugh: Anlyorum, dedi, sizi beklemediiniz bir anda gafil yakalayp soruyamuruna tutmular. Bundan dolayhataldeilsiniz.Brenda karkt: Hayr, hayr. Evet ok armtm. Fakat sandnz gibi hatalhareketlerde bulunmadm. ddialarmda kararlym.Brenda banyosunu yapm, gzel bir koku srnmt. Elbisesini dedeitirmiti. Kendine gvenli bir tavrvard:Planlarmzniin deitirmek zorunda kaldmbiliyor musunuz? nkkukularsizin zerinize ekmek istediler.Fakat?Bu alak heriflere gnlerini gstereceim. Bakn ne dedim: Yediyi yirmi geepiknik antasnalmak zere indim. Ama antayaldmsakladm. nkantann iindeki amurlu ayakkablarmbulacaklarndan korktum. Pavyonagiderken tenis alanna bir gz attmve Frankgrdm syledim...antayaldmkantlayamazlar. Ama ben srtmdaki antann da arlylatenis kortuna gitmioluyorum. Demek ki...

  Hugh, kzbir el hareketiyle susturarak: MfettiHadley'e neride bulunarak izlerinize dikkatle bakmasnistediniz. Sonra da arlnzn 45 kilodan fazla olmadnoysa sizin ayakkablarnzla dolaan insann rnein 65 kilo olmasgerektiini anlattnz, dedi.Kz hayretle ona bakt: Btn bunlarnereden biliyorsunuz?Basit bir telepati olay. Biz ikimiz eski romanlarda Karderuhlar diyeanlatlan insanlarz. Benim aklma da aynen bu zm yolu gelmiti.Szme inandlar Hugh. Polis memuru heyecanlandbile.Umarm yle.Onlara Frankn cesedine yaklamadm, nk polis gelmeden nce ona elsrmenin doru olmayacandndm syledim.

  ok iyi.Ayrca izlerin bana ok kk grndn ve merak ederek izlerden birininiine kendi ayamsokarak ltm ve benim ayakkablarmn benzeri birayakkabtarafndan karldngrdm syledim. Aklma pavyondabraktm ayakkablarmn geldiini ve koarak oraya gittiimi de ekledim.Gittim ve grdm ki ayakkablarm orada deil, dedim. Anlattm hikye nasl?Hugh biraz dnd:Btn bu yalanlar, eer antayyklenip cinayet yerine kadar gittiinizeinanrlarsa geerli. Bu konuda yalanmzyakalarlarsa mahvolduk. antayFrankn yanma koyduunuzda iz brakmtr.Kalmad. nk orashepten inendi.Evet, biraznda ben inemioldum. Ya antann zerinde kum taneciklerivarsa?Otlara srdm. antada kum kalmamtr.antann zerindeki parmak izleriniz?antann sapiz tutmaz cinstendir.Gzel yleyse. Zaten eek ls kadar antayyklenerek oraya kadaryrmenizi hi kimse dnemez. Hadley'in size inandnsylyorsunuz. Ozaman kurtulma ansmz ar basyor demektir. Kuzum siz bu meseleninciddiyetini yeterince kavryor musunuz?Elbette. Asl size sormal. Ne yapp edip sizi tutuklamalarnengelleyeceim.Beni tutuklamaktan sz eden mi var?Maria, sizi elinizde tokala lnn bana vurmak zereyken grdn

  sylyor.Bu tr kadnlarn yalan sylediklerini mahkeme hemen ortaya karr.Fakat benim ayak izlerim konusunda ayn eyler sylenemez.Darda bir fren sesi duyuldu. Hugh:Sakin olun, dedi. te polisler geldi. Senin anlattn hikyeyi doru kabul

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  25/52

  ediyoruz ikimiz de, unutmayn.Salonun lambalarnyakaym m?Daha iyi olur sanrm.Gen kz avizenin dmesine bast. Ortalk aydnland. Hugh'un yz gzmakine yalariindeydi. Bu srada bahedeki lambalar da yand. Aada insankalabalgrnyordu. Ellerinde aletler vard. lm yapyorlar, fotoraflarekiyorlard. Aralarnda iri yar, kocaman bir adrandran pardssnebrnmbir adam dikkatleri ekiyordu.Hugh: Bahede dolaan u iman, uzun boylu adamgryor musunuz? OnunadGedeon Fell'dir, dedi.Brenda gld:Bu adamn tehlikeli bir grn yok.Gven olmaz.Ne demek istiyorsunuz?Pek yaknda bizimle onlar arasnda korkun bir ekime balayacak'. Onageei olduu gibi syleseydik bize yardmcolabilirdi. Ama imdi gerei

  deitirmiolduk. Ayamzdenk almalyz.Hugh, darya bakt. Bir sre sonra dnceli olarak Brenda'ya dnerek: Hadley sizin dediklerinize inanyor. Buraya gelmeden nce onlardinledim.Ancak bir istisna varmve ona ait aklamaysonradan alacakm. Acababundan neyi kastetmioluyor? Hi fikrim yok. Bir saniye! Giydiiniz ikinci tenis ayakkabsgereinden fazla mtemizdiacaba? Hayr, sorun o deil. nk ikinci ayakkabm pavyonda temiz olarakduruyordu. yleyse rnein Kitty, sizin ayakkablarnzyedi ile sekiz arasndadeitirdiinizi fark etmitir.

  Mmkn deil, nk ayakkablarmn ikiside birbirine benzer. NiinKitty'yi dnyorsunuz? nk o sizin yalan sylediinize iyice inanyor. Sizin anlattnzn mantkolmadnsyledi. Acaba neresine taklm?Brenda skntlbir sesle: Kitty bana karkendi de farknda olmadan bir gariptir. Frank'severdi.Buna sevmek denebilirse tabi. Bu yata ve bu boyda bir kadn iin garipbir sevgi.Hugh: Anladm! Neyi? Siz Hadley'e suu ileyenin hi olmazsa 65 kilo olmasnbelirtmioldunuz.Hlbuki bu arlkta bir insann ayakkabsdrt numara deildir. Aldanyorsunuz. Kitty de byledir. Geri o benumara giyer. Amagerektiinde ayandrt numaraya da sdrabilir.Ne de olsa pheleri onun zerinde toplayanlayz. Masum insanlarabulamakta fayda yok... Biraz dnn, baka nerede hata, yaptnz?Hi fark edemiyorum.Bu srada bir memur geldi yanlarna: BamfettiHadley ikinizi de hemen grmekistiyor. Bazsorular soracakm.Gates adndaki memurun peinden yrdler.

  X

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  26/52

  Bamfettiaklamada bulundu:... dostum Gates bunun zerine Scotland Yard a telefon etti. Onlar da bu iebenim bakmamsylediler. Dnte size haber vererek buraya armasnricaettim. Konunun houma gitmediini aklayaym bata. Buna ramen ibasitve ak grnyor.Doktor Fell, bandikmi, tek kelime sylemeden bu szleri dinliyordu. Hadleyalak: bir sesle anlatmaya devam etti: Efendim, Bayan Kitty, Maria ve Doktor Nick'in ifadelerini aldm. Sraikinize geldi. Bayan Brenda ile pek ksa olarak konutum. fadedeki samimiyetdikkatimi ekmekle birlikte, bayann heyecanda gzmden kamad. Ben debaznoktalardaha fazla kurcalayamadm.Fell sordu :imdi kurcalarsanz daha fazla eyler syleyebilecek midir dersiniz?yle sanrm. fadesi sizce mantklm?Bilemem. Bir fikir edinebilmek iin gen kzgrmem gerekir. Ondan sonrahayallere dalar, kararmveririm. Hayallere dalmazsanz isabet edersiniz. Bu gibi olaylar hakknda hkm

  verenlerin somut kantlarla yetinmeleri daha yerinde olur.Doktor Fell, kocaman bacaklarnbirbirinden ayrarak yere salamca bast:Acaba?yle ya. Bizi megul eden bu konuda olaylar ok garip. nce bu izlerkimindir diye sormak gerek. dizi iz var. Birincisi lenin. Bu kesin. kincisikatilin. Ayanda Brenda Whiten ayakkablarvar. Gidive dnizleri var.ncs Hugh'un. Bu olan polisin ilerine burnunu soktuu iin halanmayhak etti. Fakat ona pheli gzyle bakmamz mmkn deil. nk onunizlerinin daha sonra meydana geldii ak. Kumlu alan kurumaya baladktansonra olumu. Ksaca iki ihtimal var. Bu cinayeti ya Brenda White ilemitir,ya da onun ayakkablarngiyen baka biri.Ben bu fikirde deilim.

  Hadley bu kkarsnda sabrszland:Ne demek istediinizi anlayamadm.Cevap vermek iin nce bu cinayet evresine uyum salamam gerek. Sizcegen kz sulu deildir, yle mi?Byle bir ihtimal mmkn grnmyor. nk izleri meydana getirenvcudun arlgen kzn arlna uymuyor. Olayn meydana gelii benceyle: Genler, alanda frtna knca pavyona gelmilerdir. Orada garip bir olaycereyan etmitir. Bu olay, suluyu darda aramamzgerektiriyor. Saatyediden biraz nce oyuncular birbirinden ayrlmlardr. Frankla Kitty birlikteKittynin evine gitmiler. Ev buraya yakn. Frank, sigara tabakasnve bir kitabalmak iin oraya gitmi. Yediyi begee km, yannda raket, tenis toplarvekitap varm. Garajla tenis alanarasndaki yolda yrm. Bana kalrsaBrendann ayakkablarngiyen katil Frank'bekliyordu. Onu alann ortasnagtrmek iin bir are buldu. Hilesinin fark edilemeyeceini sanyor olmalyd.Arlnhesaba katmyordu. Az sonra kz olay yerine gelmi. Frankn cesedinigrm, izleri kzden geirmi. Hugh yanma gelince korkmular ve izlerisilmek iin toka kullanmaya niyetlenmiler.Hadley sustu. Ufak ufak gezinmeye ve pavyona bakmaya balad: Ben o cadMaria'nn sylediklerine inanmyorum. Doktorla birleip, suugen avukatn stne ykmaya alyorlar.FellHayallere dalmaktan baka are yok, diye konutu.yleyse iAllah'a kald.

  Fell, bastonunu Hadley'e doru sallad:Peki ama dostum, sen de hayallerden hareket etmiyor musun? Savunmayakalkmayn. Sizi tanrm. Ben buraya niin arldm? in iinde bir su olduunuanladnz iin beni armadnz m? Hzlhkm vermemek gibi zayf biryanmn olduunu kabul ediyorum.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  27/52

  Bir de Madge Sturgess olayvar. Kzn bellsArthur Chandler'i unutmamakgerek .Sirkteki arkadalaryla kavga edip bize dt.Sirkteki mi? Bu adam sirkte ne yaparm?Meslei cambazlk. Tel stnde dans ediyor, trapezlerden atlyor falan.Sturgess adndaki kzdelice seviyor. Onun intikamnalmaya kalkmolahtiyar Nick e, Frankn bu adam tarafndan bann dertte olduunusylemitim. Eer iin nemini kavramolsaydyanma bir polis verecektim.Cambaz Chandler'i zaten bu evrede grmler. O noktayda size habervermiolaym.Fell, bansallad. Hadley devam ediyordu:Azizim Fell, bu cambazn bu evrede dolatndan artk kukum kalmad.stelik Bayan Kitty'den rendiime gre, yabancbiri pavyona girmi,Sturgess'in intiharnbildiren gazeteyi oraya brakm. Onu oraya bir bakasbrakmolamaz. Sonra da gazete srra kadem basm. Fakat u son syle-diklerimden kafama taklan bir nokta var.Nedir?Chandler zayf, uzun boylu bir adamdr. Ayaklan da kocamandr. Brenda'nn

  ayakkablarona olmaz. Sturgess desek, onun da arlfazla deildir. Ufak,tefek bir kz. Sonra katil olmak iin hi de hazrlkldeildir. ntihara kalkanbirinin soluk almadan cinayete girimesi mmkn deildir... Gryorsunuz ya,bir sr kartlklarla karlayoruz. Bir taraf tutarken br taraf bozuluyor. Biryanda Brenda ile Hugh var. Fakat cinayeti onlar ilemiolamaz. Cambazlasevgilisi de ayndurumda.Sustu. Adl tabip onlara yaklayordu. Elinde lenin atksvard. Kaln veipekten bir atkyd. Doktor aklamada bulundu: Kanmca otopsi gerekiyor. Ama ilk baktakendi atksyla boulduu anlalyor. Atknn zerinde de trnak izleri var.Doktor, kararsz grnyor.lmden sonra biri atkya el srm. Onu zmek istemi.

  Bunu yapan katil midir dersiniz? Bilemem. Ancak katiller ldrdklerinin yannda pek fazla kalmadankaarlar.Hadley dnceli bir ekilde : Korkar ve kaarlar, diye tekrarlad. Sanrm bu katil korkuyu bilmiyor.Size olayn btn ayrntlarnsyledim. imdi fikrinizi syleyin... Hey! Uyuyormusunuz?Fell, arkadann sylediklerini birka dakikadr dinlemiyordu. Tenis kortunuiyice gzden geirmi, sra i blmdeki imenlere gelmiti.Uyumuyorum, dedi, dnyorum. Bu kiinin hzna hayranm.Hangi kiinin?Brenda Whiten. u, Brendann cesedi bulmasndan itibaren geen sahneyiyeniden gzden geirelim... Niin evden kp buraya gelmi? Piknik antasnne yapacakm?Maria srarla istemi. stelik amar mandallarnda istemi. Maria tenisalannda amar kuruturmu. Ha, bir noktaysylemeyi unuttum: Maria evsahibi Doktor Nick'le senli benli... Onun kk ismiyle aryor. BayanBrenda'ya. da emirler veriyor. Dorusu bu kadnn evdeki yerini anlayamadm.Doktor Fell, bu ayrntlarduymamgrnyordu. Pavyonun iine bakarak. Demek piknik antas? Ortada piknik antasngremiyorum, dedi,Brenda onu alp gtrmm? Hayr, nianlsnn cesedini grmve...Birbirlerinin gzlerine baktlar. Fell devam etti:

  Hadley, dostum! Brenda'ysulu olmakla itham etmiyorum. Fakat gzelgzleri aynzamanda pek zeki bakyor. Fazlaca soukkanldeil mi? izin verin. Bir an kendinizi onun yerine koyun.Buraya piknik antasnalmaya geliyor. Karanlk basmak zere. Birdenevlenecei erkein cesedini gryor. Onun yerinde olsaydnz ilk hareketiniz

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  28/52

  cesede doru komak olmaz myd?Evet, ama...Diyelim ki buna engel olan duygular var. Fakat bu kz yine de izlerin kendiayandan kan izlerden daha derin olduunu seziyor. Hatta kendi ayayla buizleri kyaslyor. Pavyonda braktdier ayakkablargeliyor aklna. Sonundabir hilenin varlnbuluyor... Hayr, bu kadarmmkn deildir. Geri bu trhareket btnyle imknsz deildir. Fakat yine de inanlmasg.Btn bunlar benim de aklmdan geti. Bu konularda gen kzn bilgisinebavuracam. Ama 45 kiloluk bir kzn bu izleri nasl braktsorusunu hlcevaplayamadk.Hadley'in baklarkararsz bir ekilde pavyonun penceresine takld.Kuzum Fell, o antada ne var?Hangi antada? Bakmammydnz?Bu srada evreyi aratrmakla grevli bir memur oraya yaklat. Kant olmasmmkn olan bir ey bulduunu sylyordu. Ak avucunda krmzboyalbirtrnak parasparlyordu:Bir kadn trna. Krlm. Bamfetti:

  Nerede buldunuz? diye sordu. Tenis kortunda,. ki iz dizisinin ortasnda,Tahta kapnn yaklak on iki admberisinde.

  Trnaselofan bir zarfa koyunuz. Ben Bayan Brendann trnannkrk olduunu fark etmemitim. Kontrol kolay. Eer bu cici kz bana yalankvrdysa vay haline! Yavaolun. Siz heyecanlarnzbelli etmeme sanatnne zamanreneceksiniz? Bir halden tekine geiyorsunuz. Bu trnak parasnn oradabulunmasnn normal bir nedeni olabilir. imdi ne yapmak niyetindesiniz?Hadley hl heyecanlyd: Ne mi yapmak? Ne mi?Bamfettiburnundan soludu ve devam etti:

  lnn boyun atksnda trnak izleri ve kopmubir trnak paras. Bunaramen niyetimi soruyorsunuz. nce bu kurnazkonuturmak gerekecek.MfettiGates, Brenda ile Hugh'u gnderin bana.

  XI

  Hadley'in sinirleri yatmamt. te yandan onu uzun sre bekleyen Hugh dasinirliydi. Burnu Hadleyin bir ikence metodu olarak deerlendirterek sakinolmaya zorladkendini. Gates onlargtrdnde Bamfettikaleminiyontmakla urayordu:

  Merhaba Hugh Rowland, dedi, sizi uzun zaman grememitim. JeweH'inmahkemesinden beri olmal?Evet sayn bamfetti, O davann avukatydm.

  Hadley gen kza dnd: Affmzdilerim Bayan Brenda White. . Sizi bir kez daha rahatsz etmekzorunda kaldm. Size birka soru soracam. Doktor Felli tandnzsanrm.Fell, apkasnkararak onlarselmlad. Hugh, iki erkein birden seri olarakBrenda'nn saeline baktklarngrd. Hlbuki o trnak parascebindeduruyordu. yleyse niin oraya baktlar?

  Hadley sze balad:nce Bayan Kittynin syledikleri hakknda birey...Emirlerinize amadeyim.Teekkr ederim. Buna gre bugn Hugh Rowland, size Frank'la nianmzbozdurmak istemi. Siz de bu teklifi kabul etmemisiniz, yle mi?

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  29/52

  Evet, ama o ana ait olmak zere.Anlyorum. Ama sonra fikrinizi deitirdiniz.Dorusunu istiyorsanz zaten bunu istiyordum. Tatbikata sonra giritiniz ama?

  _ Evet. Peki niin?Brenda yardm ister gibi Hugha bakt. Fakat o bu bakfark edecek durumdadeildi. Elini pantolonunun cebine sokmu, trnak parasnn orada olduundanemin olmak istiyordu. Fakat bulamad. Demek trnak parasnbuldular? ?Hadley: Cebinizde bir eyler aryorsunuz galiba Bay Rowland? Sigara ikramedebilirim. Hayr, teekkr ederim.Hadley, Brenda'ya dnd: Neyse, aldnz nemli karardan sz ediyorduk.

  Hugh, kendisinin de hayret ettii byk bir soukkanllkla konutu :

  Bir itirazda bulunmama izin verirseniz : Bu konuya dnmek yararszdr.Fakat onunla evlenmek istemiyordu..

  Hadley ksa yoldan konuya girdi:imdi tenis oynamak iin karlatnz ana dnelim Bay Hugh Rowland. uanlamda bir cmle saffetmisiniz: Bu akam gece bastrmadan nce bircinayet ilenecektir ve ben buna amayacam. Bayan Brenda da bu szeben de diye karlk vermi.

  Doru. Bu szlerinizi aklar msnz?Hugh gld:Hayr sayn bamfetti. Bu szleri size ulatran kimse, havann frtnalvebunaltcolduunu, bu yzden de hepimizin sinirli olduumuzu da sylemeliydisize.Gzel, tenis partisi balad. Siz Kitty ile birlikte nianllara karoynuyordunuz. Tenis alannda imdi Frankn ld tarafta oynuyordunuz.Saat kaa kadar oynadnz?

  Frtna kncaya, yaklak altyeyrek geceye kadar.Bu sre iinde de Frank'a tehditler savurduunuz anlalyor.Tehditler mi? Yalnzca topu yzne frlatacama dair szler sylediimianmsyorum.Kendisini memnuniyetle ldrebileceinizi de sylemisiniz. Belki, ama anmsamyorum.

  Hadley, gen avukattan gzlerini ayrmadan:Bu. tenis partisi boyunca baka bir olay geti mi?Hayr. Brendann top atarken trnann krldnsaymazsak tabii. Bundandolayoyunu brakmayteklif etti.Birden sessizlik oldu. Gen kz glmsedi ve elini uzatt: Evet, yle. Bay Hadley, raketin bazen trnanasl krdnbilirsiniz.nce ok acmt. Ama imdi acsgeti.Hadley ayaa kalkt. Biraz ilerden Frankn atksnalarak dnd. Sinirleribozmak istercesine:Demek ki bayan, tenis oynarken krdnz trnanz? Bu iin alanda olduunusanrm.

  Baka nerede olabilir ki?Evet, ben de size bundan sz edecektim. Alanda krk bir trnak bulmular.u zarfn iinde. Bu zarf alann kuzeyinde bulunmutur, sizse gneyde oynuyordunuz.

  Hugh aceleyle cevap verdi:

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  30/52

  nk yer deitirmitik. Bunu Bayan Kittyde dorulayacaktr.Hugh sustu, elini Brendann eli zerine koydu. Bu eller buz gibiydi. GedeonFell, alaycbir tavrla Hadley'e bakt. Hadley, Hugh'a dnerek:Kuzum, bu masala inandmmsanyorsunuz?Olay tpkanlattm gibidir efendim.Sizin hesabnza doru olmasndilerim. Bana Kitty'yi arnz. Doktor Nickde gelsin.

  Bir polis memuru Hadley'in emirlerini yerine getirmek iin seirtti. Hadleysordu :Demek frtna knca pavyona girdiniz?Evet. Orada heyecanlbir cinayet haberi grdk. Madge Sturgess'in intiharolay. Frank, bunu grnce ard. Soukkanlgrnmeye alt. Amaendie ettii belli oluyordu. Hatta Kitty, niin byle endieli olduunu sordu.Frank nedenini syledi mi?Hayr.

  aknlnbelli eden izler neler? Hugh'un cevap vermesine frsat kalmadanBrenda atld:Yznden okunuyordu. Frank'biraz tanyan bunu rahatlkla anlard. Birbaka noktada, su ileme konusunda konuuyorduk.Bayan Kitty bunu anlatmamt.Elbette. nk Kitty de kocasnldrdnden dolaysulama altndakaldnanlatt. Sizin bu evde bulunuunuzdan korktuunu syledi.Galiba btn bunlar akaym?Bilmiyorum, geri biraz sonra bize de aka olduunu sylemiti. Ama iimekurt dt.Gen kz bundan sonra pavyonda konuulanlarksaca zetledi. Bamfettiarmgibi kalarnkaldrd. Hugh terazinin kendi lehlerinde arlatnfark etti.Brenda aklamada bulundu: Ben bomak fikrinde olduumu sylemitim.Onun iin de biraz sonra Frank'boulmuolarak grmek beni rktt. ylekorktum ki, onun yanna komaktan bile ekindim. Birden kt rastlantlarnaleyhimde olacandndm.Hadley, yattrcbir eda ile:Durumunuzu kavryorum, dedi, fakat nasl olduda ayak izlerinin sahteolduunu kestirebildiniz? da ayak izlerinin sahte olduunu kestirebildiniz?Efendim, bunu hemen kestiremedim. nce izlerin pek kk oluu dikkatimiekti. Buralarda bu kadar kk ayakkabyyalnzca ben giyiyorum. zlerinkesi de tpkbenimki gibiydi. Karlatrmak aklma geldi.Bamfettikafa sallad. Btnyle deilse bile yaryarya inandnbelliediyordu. Bir sre gen kzn yzn inceledi. Sonra devamla :Ben de sizinle bu konuda konumak istiyordum. i balangcndan elealalm. Demin sylediiniz gibi Frank, komu bayanla sizden uzaklatzaman siz de Rowland'la birlikte bahe yolunda yrtmsnz. Rowlandnhangi yne gittiini biliyor musunuz?Evet, evine.Ama sonu byle kmad.Arabasna bindi ve hareket etti.

  yle. Derken siz deliye dnerek eve gittiniz ve mutfaa girdiniz. Tekrar niintenis alanna dndnz?Pavyondan piknik antasnalmak iin.imdi bu bavul nerede?Orada, pavyonda. Buradan bile grnyor.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  31/52

  antaya el srmediniz deil mi?Hayr.. Ar olduunu sanyorum. Bamfettipavyona girmek iin izin istedi. an-taykontrol ettikten sonra: Pek ar deilmi, dedi.Bavulu at. zerinde tartlan ayakkablar iinde yoktu.

  XII

  Btn bunlar olurken Kitty ile Nick de, dul kadnn gzel ve kk evinievreleyen bahede konuuyorlard.

  Dizlerini kollaryla sararak eie oturan Kitty, salam koluyla elma soymayaalan Nick'in hrn szlerini dinliyordu. Nick: Polisin o sama sapan ynlerde zaman harcamasna dayancm kalmad,dedi, evin her yannlaboratuara benzettiler.

  Kitty sordu : Nick, ne dersin, Frank'kim ldrd? Elbette o Hugh Rowland denen adam...Kitty sabrszland: Canm, ite anladk, yle sylemen gerekiyor.Ama gerekte kim ldrd?Nick yineledi:O Hugh Rowland denen adam!Neyse, sorumdan vazgetim. Yalnz sizden bir isteim var. Brendann buekilde yalan sylemesini engelleyin. Yalan sylediini mi sanyorsunuz? Hem de nasl. Bu iolduka ak. Frank tenis alannn ortasnda

  ldrlm. Hem de katilin izi bile yok. Brenda onu yle grnce iz brakarakaptalca oraya gitmi. Kendini toparladnda da katillikle sulanacananlamve yalanlar uydurmu. nk nce izler Brendann izleri olmayacak kadarderin. Sonra da katilin izleri yok ortada. Hibir isabeti olmayan szler bunlar.Kitty i ekti: Bu kadar aptal olmamalsnz. Frank'n inatbiri olduunu bilirsiniz.Bahse girimeyi de ok sever. Katil her kimse, Frank'la bahse tutumuvarsayalm. Srkla atlayacak ve alann tam ortasna varacaktr. Derhal hareketegeer. amurmu, elbisenin mahvolmasymumursamaz bile.Nick, dudak bkt: Siz bir ey bilmiyorsunuz galiba. O uzaklancak yetenekli bir olimpiyatampiyonu atlayabilir.Ama o da atlayamaz. Fakat itiraf edeyim ki, bunlarben de dndm. Amammkn deil.Biraz dndkten sonra ekledi: Ve Brenda yalan sylemiyor.Bu konuda emin misiniz?nk bu kz hi yalan sylememitir. Ona niin inanmak istemiyorsunuz?nk efendim, bu hikyenin sonunda katil diye beni sulayacaklar.Nick kahkahayla gld. Kitty devam etti:Geri bunun samalda meydanda. nk ben daha byk numaralayakkabgiyiyorum. Geri bugn bir gaf yaptm. Mesele bu...

  Frank'sizin ldrmeniz olur cinnet deil. Ona karbeslediiniz duygularbilirdim. Daha dorusu ikinizin birbirinize olan duygularnz.Kitty sinirle sordu:Bu szlerinizle neyi kastediyorsunuz?Frankn evinizden bazen drtte, bete ktnbilmediimi mi sanyorsunuz?

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  32/52

  Bu konuda hi azmamadm. nk sizden, tecrbelerinizden ok eyreneceini dnyordum. Frank'sevdiimi ve onun iin her eyi gzealdmbilirsiniz. Sonra siz onunla evlenmek iin denk deilsiniz. yleyse butip bir servenin hibir kt yanyoktu.Karanlkta Kitty'nin gzleri byd. Hl dizlerini kucaklamdurumdaoturuyordu. Meydan okurcasna :Siz de Brenda'ya gre olduka yalsnz. Bizimkine kyasla sizin aranzdaki yafarkok daha byk.Ben...Sizin Brenda'ya nasl baktnzbirka kez grdm. stelik onun annesiylezamannda nasl ilgilendiinizi de duymutum. Demek o kadaryetmedi, kzyladevam etmek fikrindesiniz?Bu kadar insafsz konumayn. inde bulunduumuz artlar yle gerektiriyor. yle deil mi yani? Brenda'yelde etmek iin Frank'tan kurtulmak istemeniz doal deil mi?Ne? Frank'benim ldrdm m sylemek istiyorsunuz?Kitty sakin cevap verdi:

  tesini bilmem.Nick, gayet tatlbir sesle: Amacm Brenda ile Frank'birletirmekti. Sizce onlarn evlenmelerine biray kala Frank'ldryorum. Biraz mantklolunuz kuzum. Hi ocuumolmadnve bundan sonra da olmamasnn muhtemel olduunu biliyorsunuz.Frank'evldm bilmiken nasl yok edebilirim? dedi.Kitty: Ben de yle demedim. Ama bir nokta... evet bir nokta...Eli ile yaladamn krk kolunu ve bacaniaret etti.Nick: Evet, genellikle polis romanlarnda bir ktrm vardr ve cinayetleri o iler.Fakat gzelim ben tenis alannda srkla atlayacak kadar gen ve din deilim.

  Kolum bacam gerekten krk... Siz yanliz zerindesiniz. Brenda'ya ilgiduymuolabilirim. Ancak tm avare hovardalar gibi onu ancak uzaktan se-vebilirim.Siz ne derseniz deyin, bir gerek var: Frank'ldren kim? Kim olacak? O Hugh Rowland denen adamdr.Ka kez tekrarladm. Size nasl ldrdn bile syleyebilirim. Ama...Nick ve Kitty irkildiler. Bahe kapsndan avuMac Dougal girdi ieriye.Nezaketle ikisini de bamfettiin ardnhaber verdi.Pavyonun nne geldiklerinde Hadley'i, hemen btnyle boalmanta elindeolduu halde konuuyor buldular: tiraf ederim ki bunun biraz daha ar olacansanmtm Bayan Brenda.

  Umduum gibi olsaydher ey kendiliinden zmlenecekti.Neymio zmlenecek olan?Brenda bu soruyu heyecanla sormutu. Hadley cevap verdi:Tahmin edemiyor musunuz?Hayr.Varsayalm ki bu anta onbeyirmi ya da daha fazla kilo arlmdayd. Vesiz bunu alp tenis kortuna giriyorsunuz. Bu halde esrarengiz izlerin srrzlecekti.Hugh, Hadley'in szn kesti:Fakat, say m mfetti...Evet itiraznzdndm. Cinayete giden insann yanma tabak, anakalmasgerekmez, diyeceksiniz. Fakat bu varsaymileri srmem gerekirdi.

  Kitty, Nick'e fsldad:Anlamyorum. Bu valiz biraz nce doluydu.Doru mu bu?Btnyle.Herhalde bu sim kendinize saklarsnz, yle umarm.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  33/52

  Kitty bu tehditten rkt. Dehet iindeydi: Acaba kendinizde olduunuzdan emin misiniz? Herhalde bildiklerimipolisten saklayacak deilim.Nick bansallad:Gerek katilin bulunmasnmistiyorsunuz?Elbette.O katilin hemen yakalanmasn, birka dakika iinde tutuklanmasnm? Elbette, birka dakika iinde.Nick'in konumaskadntitretti: Bana bakn Kitty! Brendann syledii dorudur. Duyuyor musunuz? O kz ayantenis kortuna basmamtr. antadakileregelince: Onlarbenim ardmsanyorsanz aldanyorsunuz. yle olsa nereye saklayacaktm. Hem sonra hi yalnz kalmadm ki.Kadn:Doru, dedi.Tabak anan cinayetle hibir ilgisi yok. Gevezeliiniz yznden iikarmakark etmeyin, tamam m?

  Nick, ben kanun karsnda namuslu hareket etmek istiyorum. Yalansylememi istiyorsanz aldanyorsunuz.Yalan sylemek mi? antann iinde tabak anak olduunu nasl teminedebilirsiniz?Gayet iyi biliyorum.O antaya ne zamandan beri bakmadnzrenebilir miyim?Yaklak bir yl oluyor.unu bilin ki, insan btnyle emin olmadbir ey hakknda polise tanklketmemeli. Bunun karlnda size gerek katili, eli kelepeli olarak yarm saatiinde takdim edeceime sz veriyorum. Baka isteiniz var m?

  Kitty'nin cevabna meydan kalmadan, bamfettiyaklamalarnistedi.

  XIII

  Bayan Kitty, ifadenize bavuracaz.Kitty, antann iinde altaydan beri tabak anak olmadnsyledi. Hugh okard. Artk Brenda temize kmsaylabilirdi ve her ey Hugh'a vz gelirdi.Hugh'un aklna Brenda'ykurtarmak iin Kitty'nin yalan syledii geldi. Onakarminnet duygularyla doldu.Hugh, birden karanlklar iinde Nick'in yzn grd. Her eyi zer gibi

  olmutu. Demek o arm? Her eyi grp harekete gemidemek? Bu nebyk fedakrlkt?Hadley Kitty'ye soracaklarnsormutu: Teekkr ederim bayan, dedi, fakat aydnlanmasgereken biriki ey dahavar. imdi Hugh Rowland'dinleyeceiz.Hugh'a dnd :u anda nasl bir sulama altnda olduunuzu biliyorsunuz.zr dilerim, szlerinizin anlamnkaramadm.Yediyi biraz gee arabanza atladnz. Nereye gittiniz?Evden yirmi, otuz metre uzaklaabildim. Lastiim patlad. Yenisini takmamgerekiyordu.Yani lstiinizin nceden patladnfark etmeksizin hareket ettiinizisylemek istiyorsunuz.

  Evet efendim. Ya da tam hareket ettiim srada. Yalnz uraskesin ki, lstii

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  34/52

  tamir etmek iin arabaydurdurdum.Saat katve bu iyaklak ne kadar zamannzald?Yaklak yirmi dakika. Tam bitiriyordum, o srada saate baktm ve yediyiyirmi begetiini grdm. Buraya gelmemin nedeni de pompa almakt.Kendiminki yoktu ve garajda pompa olduunu biliyordum.Nick homurdand: ok garip.Hugh, admnbir basamaa atmken boa basmhissine kapld.Hadley birden geriye dnerek Nick'e sordu:Garip olan nedir?Bizim garajdaki pompa tazyikli hava ile lastik doldurur. Bay Hugh Rowland'nbundan nasl yararlanmak istedii ok garip.Hugh srar etti. Garajn bir tarafmda adi bir pompa grdm anmsyorum.Brenda onu destekledi: Evet, yle bir pompa olduunu ben de anmsyorum.Nick, hibir ey sylemeden bansallad. Hadley :

  Devam edin ve byle bir anda lastiinizin patladna kredin. Pekiaradnz pompaybuldunuz mu?Bulamadm. nk garaja giderken tenis alannn kapsnak buldum vemerak ederek ieri girdim.Niin girdiniz? Doal olmayan bir yan var burada. Siz hedefe gidiyordunuz,yolunuzdan sapmamanz gerekirdi.Hugh bir an dnd : Saptm. nk o kapybiraz nce kendim kapatmtm. Niin almdiye amolmalym. Biri ieriye girmive o biri de Frankm. imdi aklakavutu bu.Hugh, bundan sonra mmkn olduunca mantklyalanlar sylemek iinkendini hazrlayarak devam etti:

  Kapalalana girdim. Alacakaranlktama ekiller anmsanabiliyordu. imdibulunduum noktada Brendann ayakta durduunu grdm. ok akn bir halivard, ona doru kotum. Size verdii ifadeleri bana da tekrarlad.Saat kat?Yedi buuk sralarolmal... Brenda perian bir haldeydi. Tarttk. zler onunizlerine benziyordu. Silmek, ortadan kaldrmak aklma geldi. Elimde tokalagrmelerinin sebebi budur.

  Hadley, bir kede duran Fell'e anlamlanlamlbakt. Bu bakHugh'undikkatinden kamadve ifadesinin tam yerini bulduunu dnd.Demek izleri silmek istediniz. Oysa erefli avukatlk mesleinin bir yesisiniz.

  Byle bir sua yneldiniz, ama vicdannzn deil Maria'nn etkisiyle bunuilemekten vazgetiniz.Hayr.yleyse devam edin.Hareketimin sama ve tehlikeli olduunu kabul ediyorum. Ama iki nedendendolaybunu yapmadm : Birincisi, bizzat Brenda White buna izin vermedi,gerei syleyeceini bildirdi. kincisi de, tam bozacam srada bunlarn okderin olduunu ve Brenda'ya ait olmadklarndndm.Hadley'in yznde zalimce bir memnuniyet okundu : ten konutuunuz iin size teekkr ederim Bay Rowland. Drstlnzileride gz nnde bulunduracaz. kinci konuya gelelim. Sizin tenis alanndakikendi izlerinize. Bu izler sizin mi?

  Evet, benim.Oraya ne zaman gittiniz?Brenda eve dndkten sonra. Saat sekize on kala ile sekiz arasolmalyd.Cesede yaklamak gerektiini nasl kardnz?Frankn tenis kortuna girinedenini karrm diye ummutum. Kendi

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  35/52

  kendime birok sorular da sordum. Ayrca raketini aradm.Durun bakalm! Burada duran raketi mi? O raketi ve top torbasnnaslgrememiolabilirsiniz?Hugh ard: nann gremedim.Hadley: htimal Brenda White onlarfark etmitir?Brenda cevap verdi :Hayr. Hatta onlarn burada bulunmadnbile iddia edebilirim. nkburada uzunca bir zaman kaldm. Eer olsaydraket, toplar ve kitap gzmearpard.Bu kitap sonradan mkonuldu diyorsunuz?Bilmiyorum.Peki sizin fikriniz nedir Bay Hugh?Sylediiniz mmkndr sayn mfetti. Fakat ben onlargrmedim.Nick yeniden:ok garip, dedi.

  Hadley: Bu konuya yeniden dneriz. Bay Rowland cesede el dedirdiniz mi?Hugh nce hayr demeyi dnd. Ama Brendann Frank'a yaklaarakatksnboynundan ektiini hatrlaynca evet dedi. Ama Hadley bu teredd-d karmamt:Hayr diyecektiniz, evet dediniz. Nedir bunun anlam?zr dilerim. Evet dokundum. Hatta atksnbile ektim.Bu ii niye yaptnz?Belki yayordur diye geici bir umuda kapldm. Atksngevetmek istedim.yle mi? Saat yedi buukta onun ldnden emindiniz. Oysa sekizdemuayene etmek istediniz.Hugh byk bir yanlyaptnanlad. Bunu dzeltmek gerekiyordu:

  Dncelerimi aklayamadm galiba. Frank'n ldne dair btnkantlar vard. Ama insan bir lnn yannda yine de bazduygulara kaplyorite.Nick nc kez:Garip! dedi ve tekerlekli arabasnsrerek topluluun ortasna geldi. Tatl,hazin ve insana etki edecek ekilde konutu:Bu tartmaya karmak istemezdim. Ancak bir noktaya iaret etmek isterim.Frankn lm beni ok sarstelbet. Bu Rowland'dan nefret ettiim izlenimibrakmolabilirim zerinizde. Ancak imdi o fikirlerimde srar etmiyorum.Suluysa affetmideil. Brendann mutluluu iin her eyi yapmaya hazrm.Ne demek istiyorsunuz?Nick burnunu hzla sildikten sonra: lmarkadam Noakes'le ben Brendann iyiliine altk. Eer Brendabana Frank'la deil,Hugh'la evlenmek istediini syleseydi, ona kiminleisterse onunla evlenmesini salk verirdim. Mutluluunu zedeleyecek biri deildirNick.Brenda:Rica ederim Nick, dedi.Hayr hayr kk meleim. Bu szlerimle senin sevgini kazanmak deilamacm... Bizler sandmz kadar gen deiliz ve olaylar bizim istediimiz e-kilde olumuyor. Bamfettie bunlarsylemek istemiyordum. Ama demekistiyordum ki... Geri ben cinayet ilerini kitaplardan okuyarak teorik olarakbilirim. Fakat yetmikiloluk bir insann ayadrt numara ayakkabya girmez...

  Hadley bu uzun szleri kesti:Rica ederim syleyeceklerinizi ak olarak syleyin.Peki. Konuya giriyorum. Bundan onbegn kadar nce Frank'la BayRowland bir bahse girmilerdi. Cambazlk gsterisi gibi bir ey. Geri bunu nceben hatrlamtm. zetle Bay Hadley. bu ayak izlerinin garip bir zellii var.

 • 7/25/2019 John Dickson Carr - Tenis Kortunun Esrari

  36/52

  Admlar gvenle atlmizlenimi veri