GENDHING PAHARGYAN MANTEN2

Click here to load reader

 • date post

  05-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  140
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GENDHING PAHARGYAN MANTEN2

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

GENDHING PAHARGYAN MANTENI. BONANGAN DAN MANGUYU-UYU

1. Majemuk, Gd. K4K mg. 8, Laras Pelog Pathet Lima Buka: adangiyah t .33. 3235 .621 y12g3 .23. .77. .77. .3.2 3235 .621 y123 .6.5 .421 .t.y .2.n15 7656 j.567. 7656 j.567. 7656 .5.3 .6.n55 7656 j.567. 7656 j.567. 7656 .5.3 .6.n55 .1yt .3.2 .1yt .33. 3235 .621 y12g3 > .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt

inggah .2.1 .2.1 .3.2 .y.t .2.1 .2.1 .312 353n2 312. 2356 .22. 2321 .y.t .y.t .33. 123n2 312. 2356 .22. 2321 .y.t .y.t .33. 123n2 312. 2356 .22. 2356 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt

2. Okrak-okrak, Gd. K2K mg. 4, Laras Slendro pathet Nem Buka: 2 2356 .6.6 .5.3 .5.2 .3.g5

!656 5323 6532 356n5 !656 5323 6535 321n2 .y2. y2.y 2123 212n15 ..12 321y 3352 356g51

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

umpak inggah

.2.1 .2.y .3.2 .6.g5inggah

.6.5 .!.6 .3.2 .6.n5 .6.5 .!.6 .3.2 .3.n2 .3.2 .3.2 .3.2 .5.n6 .5.6 .5.6 .3.2 .6.g5

3. Lobong, Gd. K2K mg. Pareanom, Kal. Ldr. Kandha Manyura, Laras Slendro Pathet Manyura Buka: 356! 6523 212. 2321 32yt eetgy

22.. 2321 32yt eetny3 33.. 3356 3532 . 12ny3 33.. 3356 3532 .12ny2 22.. 2321 32yt eetgy2 >umpak inggah

.3.2 .3.2 .3.1 .3.g25inggah Pareanom 2

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

.5.3 .5.3 .5.3 .1.n25 .5.3 .5.3 .5.3 .1.n2 .3.2 .!.6 [email protected]! .5.n3 .5.6 .3.2 .3.2 .1.yLadrang Kandha Manyura

[.5.6 .5.n6 [email protected]! .6.n5 .6.p3 [email protected]! [email protected] . 5.g3 .5.3 .5.n6 .5.p3 .5.n6 .3.p2 .5.n3 .1.py .t.ge .t.y .t.n3 .2.p3 .2.n1 .2.p3 .2.n1 .2.py .t.g3]

4. Tejasari, Gd. K2K mg. Ldr. Sembawa, Laras Pelog Pathet Lima Adangiyah: t .3.3 .321 y123 212g1

[..1. 1123 5323 212n1 55.. 55.. 5356 .53n2 11.. 11.. 112. y12n1 ..1. 1123 5323 212g1] ..1. 1123 5323 @[email protected]! !!.. [email protected]! #@[email protected] .!6n5 [email protected]! ..!. #@[email protected] .!6n5 33.. 3321 y123 212g1]Ldr. Sembawa (Bedhayan)

3

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

[..#@ .!6n5 [email protected]!p6 535n6 .65p3 653n5 [email protected]! p6 532g3 .323 212n1 .11p1 235n3 .35p6 765n3 532p3 212g1 .111 232n1 .11p1 235n3 .35p6 765n3 532p3 212g1]

II.

MIYOSIPUN TEMANTEN PUTRI

Buka: y

.123 .2.1 .3.2 .1.gy2

Ket. Sekar Teja, Lrs. Slendro Pt. manyura

[22.. 232n1 .3.p2 .1.gy]ngelik

..6. 356n! #@6p5 356g! [email protected] #@!n6 353p2 .12gy24

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

22.. 232n1 .3.p2 .1.gy2

III.

BUDHALING DUTA PAMAPAG Ldr. Sarayuda, Lrs. Pelog Pt. Brg.

Buka: 3567

.7.7 .6.5 .7.6 .5.g3

[ .32. 232nu .u2p. 232nu yu3p2 .53n2 .52p3 565g3 ..35 676n7 .76p5 356n7 .76p5 323n5 765p6 532g3

5

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

IV.

PANGGIH Kodhok Ngorek, kal. Ket. Larasmaya, Lrs. Sl. Pt. Brg.

PP g6 [7.76 7.7g6 7.76 7.7g6]Buka kendang: Ngelik

[ ..6. 676n53 33.n56 635g65 55.. 765n3 .2.pu .t.gy .2.3 .2.nu .5.p3 .u.gyUmpak

.2.3 .2.nu .5.p3 .u.gy]

6

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

V. Buka:

RAWUHIPUN BESAN Ldr. Pudyastuti, lrs. Sl. Pt. Sanga

.111 ty12 .3.2 .1ygt

[ .y2. 263n5 232p1 21ynt 11.p2 532n1 ty1p2 . 1ygt 11.2 532n1 ty1p2 .1ynt yy.p. ty1n2 .32p1 321gy .5!6 353n2 .35p6 212ny 11.p. ty2n1 .31p2 .1ygt ]

VI.

KROBONGAN Ldr. Sriwidada, Lrs. Pl. Pt. Brg

Buka: 235.

7653 2723 27ty

7

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

[ 2u2y 275n6 356p7 652n3 235p. 765n3 272p3 2utgy ]Wilet

[ 232u 32uy 232u 327n6 ..6. 757p6 3567 652n3 235. 765p3 235. 765n37 7756 .52p3 2u23 2utgy ]

VII. SUNGKEMAN Rerepen

Beksan Sekar Puri, Ladrang Sekar Puri, lrs. Plg. Pt. Brg. Buka: e/ ytyu yu2y tetw tetgy

8

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

[ uyu2 653n2 356p2 565n3 .56p7 675n6 535p2 tutgy ]A

B irama wilet

[

u.uy uyu2 u.uy uyun2 33.6 3.3p2 5.56 5.5n3 .7.. 3567 @[email protected] #@#[email protected] #@#@ #@#@ #@#. #@7n6 j.532. yu2. yu23 232p. yu2. yu23 j53567 235g6]wangsul A > Kodhok ngorek > A

VIII. MLEBETIPUN PRAMUSAJI Lancaran Gugur Gunung, laras pelog pathet barang Buka: .323 .6.5 .7.6 .3.g2

[

.6.n7 .2.n7

.p6.n7 .p3.n5 .p7.g6 .p2.n7 .p6.n5 .p2.g39

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

.5.n6 .p5.n6 .p2.n3 .2.n3 .p2.n3 .p3.g2 ]

.p6.g5 .p6.n5

@[email protected] @[email protected] 3567 #@ 7 6 A-yo kan-ca a-yo kan-ca nga-yah-i kar-ya-ning pra-ja, @#@# @#@# @765 62 5 3 ke-ne ke-ne ke-ne ke-ne gu-gur gu-nung ta-ndang ga-we, ..56 6666 2356 57 6 5 sa-yuk sa-yuk ru-kun be-ba-reng-an ro kan-ca-ne, ..23 3333 5675 65 3 2 li-la lan le-ga-wa kang-go mul-ya-ning ne-ga-ra. @&@7 @[email protected] ..35 66 6 6 Si- ji lo-ro te-lu pa-pat, ma-ju pa-pat pa-pat .#67 6#@# @765 3 3 3. di-u-lang -u-lung-a-ke mes-thi eng-gal ram-pung-e .666 6666 .555 5 5 55 Ho-lo-bis kun-tul ba-ris Ho-lo-bis kun-tul ba-ris .333 3333 .675 2 2 22 Ho-lo-bis kun-tul ba-ris Ho-lo-bis kun-tul ba-ris IX. GENDING SELINGAN 1. Ldr. Rujak Jeruk, Lrs. Sl. Pt. Mny. Buka: 652.

2356 !653 653g2

[ 5253 565n2 525p3 565n2 653p2 652n3 235p6 353g2 ] Balungan Dadi10

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

.5.2 .5.3 .5.6 .5n.2 .5.2 .5.p3 .5.6 .5.n2 6356 @!#[email protected] %#@! 652n3 652. 235n6 !653 653g2

11

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

2.

12

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

3. Ladrang Sidamukti, Lrs.Pelog Pt. Nem Buka:

.6.5 .6.5 66j565 242g1

[ 32ypt 363n2 565p3 21ygt 11tpy 165n3 656p5 242g1 ]Wiled

[.3.2 .y.t .3.6 .3.n2 .5.6 .5.p3 1121 32ygt !!.. 56!p6 [email protected]!6 352n3 6535 623p5 2454 212g1]

4. Lere-lere Sumbangsih, Ladrangan Lrs. Pelog Pt. Nem Buka: .3.1 2312 .11. 321y .356 353g2

[121y ty1n2 321py ty1n2 535p6 212ny 332p1 321gyGr

13

Pahargyan Manten Gd. Wanita Manahan/9 Juni 2009/Marem/Danis

3321 321ny 332p1 321ny 313p2 313n2 121py 353g2]Wiled

!!.. #@!6 .356 353n2 !!.. #@!p6 .356 353n2 5654 212py .123 212ny3 33.. 332p1 y123 212gy3 33.. 332p1 y123 212ny3 33.. 332p1 y123 212ny .321 2312 5321 231n2! !!.. #@!6 .356 353g2

X.

PARIPURNA PAHARGYAN 1. Ayak-ayak Sl. Mny.

B B g2 .3.g2 .3.g2 .5.g3 .2.g1 [ 232g1 232g1 353g2 532g3 232g1 ] > Ngelik 532g1 @#@g! # %#[email protected] 535g6 535g6 535g6 532g1 @#@g! #%#[email protected] 535g6 535g6 535g63 532g3 653g2