Bab 1 sem 1

Click here to load reader

download Bab 1 sem 1

of 56

 • date post

  30-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  479
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bab 1 sem 1

 • 1. BAB I MANUSIA DAN TUGASNYA STANDAR KOMPETENSIIKOMPETENSI DASAR INDIKATOR Q.S. AL AL BAQARAH 30TAJWIDQ.S.Al-Mukminun 12-14 Q.AZ ZARIYAT : 56 UJI KOMPETENSI

2. STANDAR KOMPETENSI Memahami ayat-ayat Al Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai kholifah di bumi.BACKNEXT 3. Kompetensi Dasar 1.Membaca QS Al baqarah: 30, Al-Mukminun 12-14,Az-Zariyat : 56 dan An Nahl : 78 2.Menyebutkan arti QS Al-Baqarah; 30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl :78 3.Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam QS Al-Baqarah;30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl :78 BACKNEXT 4. Indikator Pencapaian Melafalkan dengan benar dan lancar QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,AzZariyat;56 dan An Nahl : 78 . Menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az-Zariyat;56 dan An Nahl : 78 Menjelaskan arti perkata dalam QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,AzZariyat;56 dan An Nahl : 78 Menterjemahkan QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,Az-Zariyat;56 dan An Nahl : 78 Menjelaskan kandungan makna dalam QS Al baqarah;30, Al Mukminun ;12-14,AzZariyat;56 dan An Nahl : 78 Menunjukkan prilaku menjaga kelestarian Alam dalam kehidupan sehari-hari Menerapkan prilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari Menunjukkan prilaku mengabdi hanya kepada Allah dalam kehidupan sehari-hariNEXT 5. 1.Surat Al- Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah 2.Surat Al-Mukminun 12-14 tentang proses kejadian Manusia. 3.Surat Az-Zariat : 56 tentang Kewajiban Manusia untuk beribadah. 4.Surat An-Nahl : 78 tentang Nikmat Allah kepada Manusia. BACK 6. 03 : Surat Al-Baqarah NEXT 7. LafalHukum Bacaan Mad tabii Mad jaiz muttasil Ikhfa Idgam bigunnah Mad jaiz munfasilmembacanyaAlasanqaala panjang harakatfathah pada dua huruf qaf bertemu alif mati lilmalaaaaaikati setelah mad ada panjang 5 harakat hamzah dalam satu lafal jaailun fi tanwin dibaca samar dhummah bertemu dengan fa May nun mati nun sukun tidak bertemu ya dibaca Inniiiii alamu setelah mad ada panjang 5 hamzah tidak harakat dalam satu lafalNEXT 8. berfirman kepada para malaikatTuhanmu khalifah bumidan menumpahkan di dalamnya orang yang akan merusak di dalamnya mengapa ( bumi) Engkau akan menjadikan dan kami mensucikan Engkau dengan memuji Engkau kami bertasbih dan kami kalian ketahui apa yang tidaksesungguhnya Aku mereka berkata Aku lebih mengetahui di Sungguhnya Akudan tatkalamenjadikan darah Dia berfirmanNEXT 9. 1. Allah mengabarkan kepada Malaikat tentang rencananya menciptakan makhluk yang dinamakan manusia menjadi khalifah di bumi. 2. Para Malaikat ingin mengetahui secara pasti dengan mengajukan pertanyaan Apakah Allah akan menciptakan makhluk di bumi yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Padahal mereka ( para Malaikat ) merupakan makhluk yang senantiasa bertasbih, menyucikan Allah, mentaati perintah-Nya dan tidak mendurhakai-Nya. 3. Ketidak tahuan para Malaikat dan kekhawatirannya setelah mendapatkan penjelasan dari Allah, bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang telah di ketahui para Malaikat.BACKNEXT 10. BACAAN MAD ADALAH BACAAN PANJANG MAD THABII = BILA ADA FATHAH MENGHADAP ALIF BILA ADA DHOMAH MENGHADAP WAWU BILA ADA KASROH MENGHADAP YA CONTOH:,,MAD WAJIB MUTTASIL = BILA ADA HAMZAH MENGHADAP ALIF DALAM SATU KATA CONTOH : MAD JAIZ MUNFASIL = BILA ADA HAMZAH BERTEMU DENGAN ALIF DI LAIN KATA CONTOH : MAD ARID LISSUKUN = BILA ADA MAD THABII BERTEMU DENGAN HURUF YANG DIWAQOFKAN CONTOH : NEX T 11. Hukum Nun Sukun Dan TanwinNEX T 12. NEXT 13. Idhar artinya Jelas Maksudnya cara membacanya jelas tanpa disertai dengan dengung maupun sengau Kholqon aakhorTanwin Bertemu hamzahNEXT 14. Hukum Idgham Bighunnah Idgham Bighunnah Artinya Memasukkan Suara Nun / Tanwin Kedalam Huruf Idgham dengan disertai dengung Contoh : Nun sukun + ya Mayyufsidu tanwin + wawu Syaeawwajaala NEXT 15. Hukum Idgham Bilaghunnah Idgham Bilaghunnah Artinya Memasukkan Suara Nun / Tanwin Kedalam Huruf Idgham Bila Ghunnah dengan disertai tanpa dengung Contoh :Nun sukun + lam MilladunhuNEXT 16. Hukum Iqlab Iqlab artinya memasukkan suara Tanwin atau nun sukun kedalam suara huruf mim. Contoh :Nun sukun + ba Mimmbutuuni NEXT 17. Lafalz BACKHukum BacaanCara MembacaAlasanIkhfakJailungfi ( Samar )Tanwin Bertemu faIzdgam BigunnahMayyufsidu Memasukkan suara nun kedalam yakNun Sukun bertemu huruf ya 18. Surat Al-Baqarah : 30 dan Ketika berkata Tuhanmu Kepada Malaikat Sesengguhnya saya akan menjadikan di dalam bumi khalifah NEXT 19. Surat Al-Baqarah : 30 Mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan Manusia yang akan membuat kerusakan Dan saling menumpahkan darah Dan kami bertasbih danmemujimudan mensucikan Engkau NEXT 20. Surat Al-Baqarah : 30 sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-2 yang kamu Tuhan Berfirman tidak tahu NEXT 21. Terjemah Surat Al Baqarah : 30 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." NEXT 22. Penjelasan Surat Al Baqarah : 30 Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui adanya kekhawatiran dan kecemburuan malaikat ketika Allah memaklumkan rencanaNya mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi Menurut para mufasir kata Khalifah pada ayat iniNEXT 23. Bahan Renungan Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi sebagai suatu penghormatan yang harus kita ambil hikmahnya. Manusia telah di karuniai oleh Allah hati, nafsu dan juga akal. Tentu sifat yang menyatu dalam diri manusia sangat berbeda dengan makluk Allah yang lain. Dengan akal manusia mampu mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Hati yang tertanam dalam jiwa manusia akan mengantarkannya untuk selalu mencari kebenaran dari Allah, demikian juga dengan dikaruniai nafsu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya.Jika manusia dapat menggunakan seluruh potensinya maka ia akan dapat memikul amanat Allah dengan baik 24. Kesimpulan Makna Surat Al Baqarah : 30 Allah memberitahukan kepada malaikat tentang rencana menciptakan khalifah (manusia) di muka bumi, yaitu adam Malaikat belum mengetahui pasti apa yang akan diperbuat manusia setelah rencana itu terwujud. Malaikat khawatir manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi padahal malaikat merupakan makhluk yang selalu bertasbih dan mensucikan Allah Ketidaktahuan dan kekhawatiran malaikat menjadi hilang setelah mendapat penjelasan bahwa Allah lebih mengetahui dengan segala sesuatu Tugas manusia di muka bumi ini adalah melestarikan dan memanfaatkan segala isinya dengan tetap menjaga keseimbanganya NEXT 25. Prilaku Yang Menunjukkan Surat Al Baqarah Ayat 30 Tugas seorang pemimpin dibumi ini adalah tugas yang sangat berat, yaitu bertugas untuk menerima amanat Allah berupa bumi ini untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian manusia harus mempertanggung jawabkan amanat tersebut kelak di akhirat. Prilaku Seorang Khalifah yang dimaksud adalah jujur, adil, bijaksana, bertanggung jawab, pandai, amanah, berbudi pekerti, Menysukuri nikmat, dan bertaqwa kepada Allah. BACK 26. 41-21 SURAT AL MUKMINUN )( )( NEXT 27. Lafal Hukum BacaanCara membacaAlasan qalqalahwalaqadd huruf dal memantulhuruf dal dibaca sukunditan-da Ikhfaminssulalatin nun mati dibaca samar gunnahSumma mim bertasydid dengungIdgham bigunnahqaraarimm dibaca terpadu dengan mim IzharKhalqan akhara Tanwin fatkhah Tanwin fatkhah dibaca menghadap hamzah jelashuruf nun bertemu sinmati dibaca mim bersyiddah tanwin kasroh menghadap mimNEXT 28. Arti Kata Surat Al Mukminu : 12-14 Kami Telah menciptakan manusia Dari sari pati Dari Tanah Kemudian Kami Jadikan Dia Dan Sungguh NEXT 29. Arti Kata Surat Al Mukminu : 12-14 Air Mani Tempat Yang kokoh Segumpal darah Segumpal daging Tulang belulang NEXT 30. Arti Kata Surat Al Mukminu : 12-14 itu daging Kemudian aku jadikan dia Makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah SWT Pencipta yang paling baik Maka kami bungkus tulang NEXT 31. Terjemah Surat Al Mukminun 12 Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.NEXT 32. Terjemah Surat Al Mukminun 13 Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).NEXT 33. Terjemah Surat Al Mukminun 14 Kemudian, air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. NEXT Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. ( Q.S. 34. Penjelasan Surat Al Mu 'minun ayat 12 - 14 Asal muasal manusia adalah dari saripati yang berasal dari tanah kemudian saripati itu diproses dalam tubuh manusia menjadi air mani (sperma). Setelah adanya proses antara la