webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date...

10
UNIVERSITAS SURABAYA FAKULTAS HUKUM JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2017- 2018 HARI / TANGGAT PUKUL MATA KULIAH KELAS NOI\4OR POKOK RUANG SENIN 26 Maret 2018 08.00 Pengantar llmu Hukum (l201A010'l) (Angkatan Tahun 20'17) E 1201 17 029 StD 1201 17 227 120117231 S/D 120117360 120117366 S/D 2130130 HA 1.1A HA 1,1B HA1-2 Pengantar llmu Hukum (211201) (Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya) A 1201 16233 StD 2120213 HA2-1 Pemerintahan Daerah (235403) A 120114132 S/D 120114902 120114904 S/D 120115176 120115185 S/D 120115391 120115392 S/D 2130250 HA2.2 HA 2.3 HA2.4 HA 3,1 Hukum dan Perubahan Sosial (222302) Selain Angkatan 2017 A 120114134 S/D 2130291 HA 3,2 10.30 Hukum Tata Negara (213303) (Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya) A 120115097 S/D 120116288 120116297 S/D 2130130 HA 1,1A HA 1,1B Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (216312) A B c D 1201 1 4046 StD 1201 1 4428 120114435 S/D 120116117 120116124 S/D 2120158 120114050 StD 120115244 120115261 S/D 120116'101 120116108 S/D 1201'16275 120116281 S/D 2130718 120114242 S/D 120116014 120116016 S/D 120116076 120116084 S/D 1201'16178 120116187 S/D 120116903 1201 14106 StD 120115226 12011s266 S/D 2't30709 HB 2.9 HA1.2 H42.1 HA2.2 HA 2.3 HA2.4 HA 2.5 HA 3.1 HA 3.2 HA 3.3 HA 3.4 HA 3.5 HA 4.1 Sistem Peradilan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan (23881 1 ) A B 120114132 S/D 120't't5'190 120115194 S/D 120115448 120114197 S/D 2130266 HA4.2 HA 4.3 13,30 Kepartaian &Organisasi Masyarakat (225402) 120114287 S/D 2130315 HA 1.1A Hukum Acara Pidana (236307) A 120114200 S/D 120116203 120116220 S/D 2'130705 HA 1,18 HA 1,2 Hukum Kepailitan (218705) A 120114096 S/D 120115074 120115077 S/D 120115275 120115276 S/D 1201 15378 120115382 S/D 2130714 H42,1 H42.2 HA 2,3 HA2.4 16.00 Bahasa lnggris (21 1601) (Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya) A 120114097 S/D 2130709 120117227 S/D 1201 1 7340 HB 2,9 Bahasa lnggris (1201A0146) (Angkatan Tahun 20'17) E

Transcript of webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date...

Page 1: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

UNIVERSITAS SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2017- 2018

HARI / TANGGAT

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOI\4OR POKOK RUANG

SENIN

26 Maret 2018

08.00

Pengantar llmu Hukum (l201A010'l)(Angkatan Tahun 20'17)

E 1201 17 029 StD 1201 17 227

120117231 S/D 120117360

120117366 S/D 2130130

HA 1.1A

HA 1,1B

HA1-2

Pengantar llmu Hukum (211201)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 1201 16233 StD 2120213 HA2-1

Pemerintahan Daerah (235403) A 120114132 S/D 120114902

120114904 S/D 120115176

120115185 S/D 120115391

120115392 S/D 2130250

HA2.2HA 2.3

HA2.4HA 3,1

Hukum dan Perubahan Sosial (222302)

Selain Angkatan 2017

A 120114134 S/D 2130291 HA 3,2

10.30 Hukum Tata Negara (213303)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120115097 S/D 120116288

120116297 S/D 2130130

HA 1,1A

HA 1,1B

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara (216312)

A

B

c

D

1201 1 4046 StD 1201 1 4428

120114435 S/D 120116117

120116124 S/D 2120158

120114050 StD 120115244

120115261 S/D 120116'101

120116108 S/D 1201'16275

120116281 S/D 2130718

120114242 S/D 120116014

120116016 S/D 120116076

120116084 S/D 1201'16178

120116187 S/D 120116903

1201 14106 StD 120115226

12011s266 S/D 2't30709

HB 2.9

HA1.2H42.1HA2.2HA 2.3

HA2.4HA 2.5

HA 3.1

HA 3.2

HA 3.3

HA 3.4

HA 3.5

HA 4.1

Sistem Peradilan Anak dan Kekerasan

Terhadap Perempuan (23881 1 )

A

B

120114132 S/D 120't't5'190

120115194 S/D 120115448

120114197 S/D 2130266

HA4.2HA 4.3

13,30 Kepartaian &Organisasi Masyarakat (225402) 120114287 S/D 2130315 HA 1.1A

Hukum Acara Pidana (236307) A 120114200 S/D 120116203

120116220 S/D 2'130705

HA 1,18HA 1,2

Hukum Kepailitan (218705) A 120114096 S/D 120115074

120115077 S/D 120115275

120115276 S/D 1201 15378

120115382 S/D 2130714

H42,1H42.2HA 2,3

HA2.4

16.00 Bahasa lnggris (21 1601)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120114097 S/D 2130709

120117227 S/D 1201 1 7340

HB 2,9

Bahasa lnggris (1201A0146)

(Angkatan Tahun 20'17)

E

Page 2: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

2 Jadwal UTS GENAP 2017-2018HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

SENIN

26 Maret 2018'16.00

Filsafat Hukum (218401) A

B

c

120114113 S/D 120115024

120115028 S/D 1201 150161

1201 15165 S/D 1201 15316

120115318 S/D 2130714

120114218 S/D'120't15075120115078 S/D't201 15187

120115190 S/D 120115329

120115337 S/D 1201 15420

120115421 S/D 1201 16900

120114095 S/D 120115065

12011507 I S/D 1201 15181

120115195 S/D 120't 15352'1201'15356 S/D 2130710

HA 1,1A

HA 1.18

HA1.2H42.1H42.2HA 2.3

HA2.4HA 2,5

HA 3.1

HA 3.2

HA 3.3

HA 3.4

HA 3.5

SELASA

27 Maret2018

08.00

llmu Negara (222203)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120114114 S/D 2130705 HA 1.1A

llmu Negara (1201A0103)

(Angkatan Tahun 2017)

E

F

'120117050 S/D 120117268

1201 17 272 SID 1201 17372

120117154 StD 120117344

120117346 S/D 120117900

HA ,1.18

HA 1.2

HA2.1

Hukum Dagang (233308) 20114124 S/D 120116096

20116103 S/D 120116331

20116345 S/D 2130191

H42.2HA 2.3

HA2.4

Hukum Forensik (238322) A

B

120114106 S/D 120115026

120115036 S/D 120115190

120'l'15194 S/D'1201'15368

120115374 SID 2130220

120114197 StD 120115246

120115247 SID 120115424

HA 2.5

HB 2.9

HA 3.1

HA 3.2

HA 3.3

HA 3.4

10.30 Hukum Perdata (212301)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120114154 SID 2130282 HA 1.1A

Hukum Perdata (1201A0204)(Angkatan Tahun 2017)

E

F

H

1201'17006 S/D 1201 17318

120117319 S/D 1201'17418

120117002 S/D 1201 17061

120117063 S/D 120117158

120117164 SID 120117271

120117280 S/D 1201 17433

120117001 S/D 120117101

120117102 S/D 1201 17303

120117321 S/D 1201 17430

120117007 StD 120117 140

1201 17 155 StD 1201 17297

120117299 SID 120117 432

HA 1.18

HA1.2

H42.1H42.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

HA 3.1

HA 3.2

HA 3.3

HA 3-4

Kekuasaan Yudisiil (227906) A 120114287 S/D 2130707 HA 3.5

13.30 Hukum Kewarganegaraan (218714) A 120114097 S/D 120115060

1201 1506'l SID 120115267

120115312 S/D 120115450

120115904 S/D 2130015

HA 1,1A

HA 1.18

H41.2442,1

Page 3: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

2 Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

SELASA

27 Maret 2018

13.30

Hukum Acana Perdata (235306) A 120114050 S/D 120116121120116129 S/D 1201 16323120116327 S/D 2130708

H42,2HA 2.3

H42.4

Hukum Pasar Modal (218706) AB

120114178 S/D 120't15438120115003 S/D 120115152

120115160 S/D 120115331120115336 S/D 1201 15907

HA 2.5HA 3.1

HA 3,2

HA 3.3

Hukum Keuangan Negara (237801) A 120114047 S/D 2130315 HB 2.9

16.00 Pendidikan dan Latihan Kemahhan

Hukum (216501)A

B

1201'14003 S/D 120114151

1201 14153 StO 1201142641201 1 4266 StD 120114328120114332 S/D'1201 14380

120114382 S/D 1201 14443

12011444s S/D 2130707

HA,I.1AHA 1.18HA1.2HA 2,1

H42,2HA 2.3

Penalaran Hukum (216605) A

B

1201 '1500'l s/D 1201 15080'1201 15086 StD 120115267

120115277 S/D 120116900

120114197 S/D 120115068

120115070 S/D'1201 15168

120115175 S/D 120115365

120115368 S/D 2130709

120114164 S/D 120115095'1201 15108 s/D'120115256120115264 S/D 120116117

H42.4HA 2.5

HA 3.1

HA 3.2HA 3.3

HA 3.4HA 3.5

HA 4,1

HA 4,2HA 4.3

RABU

28 Maret 2018

08.00

Pengantar Hukum lndonesia(21 1 202)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A '120114050 S/D 2130124 HA 2.1

Pengantar Hukum lndonesia (1201A0102)

(Angkatan Tahun 2017)

E 120116316 S/D 1201'17406 H42.2

Hukum Agraria / Tanah (23431'1) A 120114238 S/D 1201 16139

120116147 SID 120116271

120116276 S/D 2120709

HA 2.3

H42.4HA 2.5

10.30 Hukum Administrasi Negara (2'l 3304)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120114124 S/D 120116902 HA 2.1

Hukum Administrasi Negara (1201A0206)

(Angkatan Tahun 2017)

E

F

\,

H

120117001 StD 120117142120117 149 StD 120117 4151201 17 002 StO 120117 413120117007 S/D 120117190

120117224 S/D 120'l 17406

120117006 SID 120117270

120117274 S/D 120117433

HA 1.1A

HA 1.18HA 1,2

HA2.2HA 2.3

HA2.4HA 2.5

Hukum Tata Ruang (21871'l) A 120114116 S/D 2130315 HA 3.1

Hukum Jaminan (2'17704)

B

c

120114307 S/D 120116063

120116069 S/D 120116344

120114263 S/D 120116013

120116014 S/D 120116112

120116117 S/D 2120095

120114218 S/D'1201 16145

1201'16146 S/D 2130220

HA 3,2

HA 3.3

HA 3.4

HA 3.5

HA 4.1

HA 4.2HA 4.3

Page 4: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

4 Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOI/OR POKOK RUANG

RABU

28 Maret 2018

13.30

Hukum Perikatan (233791)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120114141 S/D 120116121

120116129 S/D 2130299HA 1.1A

HA 1,18

Hukum lntemasional (1201A0208)(Angkatan Tahun 2017)

E

F

G

H

120117001 StD 120117 144120117150 S/D 120117240

120117253 S/D 120117433

120117007 S/D t20l17105120117 112 StD 120117228120117239 StD 120117 413120117009 S/D 1201 17430

120117014 StD 120117 424

HA1,2H42,1H42,2HA 2,3

HA 2,4

HA 2,5

HA 3,1

HA 3,2

Hukum lntemasional (214305)

(Angkatan Tahun 20'16 & sebelumnya)

A 120115346 S/D'120116396 HB 2,9

Hukum Kontrak (227901) A

B

120114178 S/D 120115080

1201 15088 S/D 120115276

120115278 S/D 1 20'1't 5907

120114367 S/D 2130714

HA 3,3

HA 3,4

HA 3,5

HA 4,,I

16.00 Metode Penelitian Hukum (235313) AE,

L

D

120114116 S/D 2120709

120114106 S/D 120115129

120115132 S/D 1 201'1 5280

120115293 S/D 1201'161 17

120114112 S/D 120115092

120115096 S/D 120115268

120115271 StD 2130257

120114164 S/D 120115160

12011517 5 StD 12011527 5

120115309 S/D 120115904

HA.I,1AHA 1,18HA 1,2

HA2.1HA2.2HA 2,3

H42,4HA 2,5

HB 2,9

HA 3.1

KAMIS29 Maret 2018

08.00

Hukum Lingkungan (2353'14) AB

D

120114261 S/D'1201 16344

120114237 S/D 120'116900

120114344 S/D 120116070

120116076 S/D 120116253'120116259 S/D 120116905

120114409 S/D 120116095

120116097 S/D 1201'16191

120116194 S/D'120116903

HA 1.1A

HA 1,18HA 1,2

HA2.1tA2.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

Dasar-dasar Manajemen (21 2604)Selain Angkatan 2017

A 120114237 S/D120116115120116123 S/D'1201 17900

HA 3.1

HA 3.2

10.30 Hukum Kepegawaian (21871 3) A 120114046 S/D 2130228 HA 3.5

Hukum Adat (213309)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)A 120114200 S/D 120117233 HB 2.9

Hukum Adat (1201A0207)(Angkatan Tahun 2017)

E

F

L,

120117005 SID 120117284

120117 285 SID 1201 17 427

120117006 S/D 120117293

120117294 S/D 120117347

120117350 S/D 120117433

120117001 S/D 1201'17064

120117069 S/D 120117158

120117166 S/D 120117288

120117289 S/D 1201 17430

HA,I.1AHA 1.18HA 1.2

H42.1HA2.2HA 2,3

HA 2.4

HA 2,5

HA 3.1

Page 5: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

5 Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

KAMIS

29 Maret 2018

10.30

Hukum Adat (1201A0207)

(Angkatan Tahun 2017)

H 120117009 S/D 120117135

120117 139 StD 120117321

120117324 StD 120117 425

HA 3,2

HA 3.3

HA 3.4

13.30 Transaksi Bisnis lntemasional (237900) A '120114009 S/D120115056120115063 S/D 120115233

120115234 S/D 120115344

120115345 S/D 120115907

HA 1,.1A

HA 1,18

HA1.2H42,1

organisasi lntemasional (236801 ) A

B

120114218 S/D 120116066

120116070 S/D 21302'l l120114329 S/D 1201 16024

120116027 S/D 1201 161 15

120116125 S/D 120116230

120116232 S/D 2120709

H42,2HA 2,3

H42,4HA 2.5

HB 2.9

HA 3.1

'16.00 Kejahatan Siber (247905) A

B

120114132 S/D 120115053

120115058 S/D'120115164

1201 15165 S/D 120115341

120115347 S/D 120115448

120114106 S/D 120115420

HA 2.1

H42.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

Hukum lslam (2'13310)

(Angkatan Tahun 2016 & sebelumnya)

A 120114112 S/D 120116383 HB 2,9

Peraturan Dagang lntemasional (238805) A 120114095 S/D 2130709 HA 3.1

SENIN

2 April 2018

08.00

Hukum Pidana (213302)

(Angkatan Tahun 2016 dan sebelumnya)

A 120115014 StD 2110142 HB 2.9

Hukum Pidana (1201A0205)(Angkatan Tahun 2017)

E

F

\,

120117012 S/D 120117234

120117430120117122120117264120117433120117094

120117248120117298120117374120117425

120117239 SIO

120117001 S/D

120117126 SID120117266 StD120117006 S/D'120117098 S/D

120117249 StO

120117304 S/D

120117377 StO

HA,I,1AHA 1.1B

HA,I.2H42.1HA2.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

HA 3.1

HA 3,2

Hukum Udara dan Angkasa (238806) A 120114095 S/D 2130709 HA 3.3

10.30 Hukum Perburuhan (2153'17) A

B

C

D

120115015 S/D 120116098

120116101 S/D 120116253

120116270 S/D 2120134

120115458 S/D 120116192

120116198 S/D 120116388

120114904 S/D 1201 16138

120116140 S/D 120116339

120116342 S/D 1201 16907

120115128 S/0'1201 1 6389

HA 1..IA

HA 1,18HA 1,2

HA 2,1

HA2.2HA 2,3

H42,4HA 2.5

HB 2.9

Hak Milik lntelektual (237805) A 120114021 S/D 120115050

120115056 S/D 1201152'18

120115233 S/D 1201 15344

120115345 S/D 120115907

HA 3.1

HA 3.2

HA 3.3

HA 3.4

Page 6: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

6 Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

SENIN

2 April 2018

13.30

Hukum Perbankan (2'18807)

B

120114009 S/D 1201'r5161120115176 S/D 2130319

1201 14178 SID 120115077'120115088 S/D 1201153'18120115323 S/D 2130034

HA 1.1A

HA,I.,IBH41.2HA 2.1

HA2.2

Kejahatan Ekonomi (21 5719) A

B

120114119 S/D 120115194

120115206 S/D 2130707120114164 S/D 120115143

120115147 S/D 120115352120115356 S/D 2130250

HA 2.3

H42.4HA 2.5

HB 2.9

HA 3.1

16.00 Kejahatan Korporasi (21 67 20) A

B

D

120114200 S/D'1201 16055

1201 16060 SID 120116127

120116128 S/D 1201 16295

120116304 S/D 120116903

120114165 S/D 120116011

120116016 S/D 120116066

120116069 S/D 120116196120116212 S/D 1201 16360

120116368 S/D 2110148

120115021 S/D 1201 16129

1201 16130 S/D 12011618612U116191 S/D 1201',t6326

120116331 S/D 2130191

120115386 S/D 120116906

HA 1.1A

HA 1,18HA 1.2

HA 2.1

HA2.2HA 2,3H42,4HA 2.5HA 3.,I

HA 3.2HA 3,3HA 3.4

HA 3.5

SELASA

3 April 201808.00

Perjanjian lntemasional (237803) A 120114095 S/D 2130710 HA,I.1A

Hukum Persekutuan (2147 161

B

120114237 S/D 120116905

120114248 S/D 1201 1591 1

1201 15913 S/D 1201 16104

120116114 S/D 120116234

120116243 S/D 1201 16351

120116356 S/D 2130174120114112 S/D 120116024

120116025 S/D 1201 16128

1201 16130 S/D't20116186120116187 S/D 1201 16304

120116314 S/D1201 17900

HA 1,18H41.2HA2.1HA2.2HA 2.3HA2.4HA 2,5

HB 2.9HA 3,1

HA 3.2HA 3,3

SELASA

3 April 2018

10.30

Arbitrase Perdagangan lntemasional(227903)

A

B

1201 14050 StD 120115202120115204 StD 21302201201'14106 S/D 2130266

HA 1,1A

HA 1,18H41,2

Bahasa lndonesia (1201 40245)(Angkatan Tahun 20'17)

B

c

120117001 S/D 120117108

120117 111 SID 120117251

120117256 S/D 1201 17334

120117339 StD 120117 427

120117005 S/D 1201 17098

120117099 S/D 120117236

120117245 S/D 1201 17354

120117362 S/D 1201 17416

120117002 S/D 1201 17070

120117077 SID 120117177

120117 190 SID 1201 17 280

120117286 S/D 120117433

H42.1H42,2HA 2,3

H42,4HA 2,5

HB 2,9HA 3.1

HA 3.2

HA 3.3

HA 3.4

HA 3.5

HA 4.1

Page 7: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

7 Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

SELASA

3 April 2018

10.30

Bahasa lndonesia ( 1201 A02451

(Angkatan Tahun 2017)D 120115057 S/D 1201 17179

120117 180 SID 120117 425HA4.2HA 4.3

13.30 Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (248723)120114112 S/D 1201't5033120115039 S/D 120115168

120115172 S/D 1201 15335

120115338 S/D 120115436

120115447 S/D 120116903

HA 1.1A

HA 1,'IB

HA 1.2

HA 2.,1

H42.2

Perlindungan Konsumen dan Pemaingan

Usaha Tidak Sehat (237907)120114178 S/D 120115063

120115065 S/D 120115233

120115234 S/D 120'115345'120115354 StD 2120134

HA 2.3

H42.4HA 2.5

HB 2.9

RABU

4 April 201808.00

Hukum Perdata lntemasional (2 1 531 6) A

B

D

120114294 StD 12011617 2

120116174 S/D'120116906120114282 S/D 1201 16116

120116124 S/D 120116387120114165 S/D'1201 16062

120116070 S/D 120116194

120116202 S/D 2130191

1201 1 4200 StO 1201 16127

120116129 S/D 1201 16905

HA 1.1A

HA 1.18ha 1.2

HA 2.1

H42.2HA 2,3

HA2.4HA 2.5HA 3.1

Hukum Ekstradisi (238807) 120114095 S/D 120115401120115407 S/D 2130710

HA 3,2HB 2.9

10.30 Hukum Asuransi (217703) AB

C

D

120114237 S/D 1201 16360

120114238 S/D 1201 16166'120116180 S/D 2120093

120114153 S/D'1201 16038'120116039 S/D 120116184

120116185 S/D 120116358

120114294 S/D 1201'16024

120116026 S/D 1201 16187'120116191 S/D 120116906

HA 1.1A

HA 1.18HA 1.2

HA2.1HA2.2HA 2.3

H42,4HA 2.5HA 3.1

Hukum Kesehatan (218710) A 120114047 S/D 2130174 HA 2.9

Hukum Perizinan (214718) A 120114162 S/D'120'1 15094

120115096 S/D 1201'15253

120115261 S/D 2130250

HA 3.2

HA 3.3HA 3.4

13.30 Hukum Penanaman Modal (225803) A 120114141 S/D'120115201120115209 S/D 1201 15450

1201'15910 S/0 120116143

120116145 S/D 1201 16349

120116351 StD 2130124

HA 1.1A

HA 1.,I8HA 1.2

HA 2.1

HA2.2

Kejahatan Transnasional (247908) A

B

120114091 S/D 120115008

120115012 S/D'120115116120115121 S/D 1201 15245

120115246 StD 2130220120114113 S/D 2130266

HA 2.3

HA 2.4

HA 2.5

HA 3.1

HA 3.2

Page 8: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

I Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI/ TANGGAL

PUKUL

i/ATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

RABU

4 April 2018

16.00

Hukum Peradilan lntemasional (238804) A

B

1201 14050

120115037

120'1 15187

120115347

120114113120115121

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

1201 1503'l

1201 15168

120115341

2130709

120115120120115420

HB 2.9

H42.1H42.2HA 2.3

HA 2.4

HA 2,5

Hukum Suralsurat Berharga (238893) A 120114164 S/D 120115134'120115138 S/D 120115370

120115371 S/D 120116092

120116126 S/D 2130709

HA 1,1A

HA ,I

,,IB

HA 1,2

HA2.1

KAMIS

5 April 2018

08.00

Hukum Humaniter (237804) A 120114003 StD 120114270

120114282 StD 120114441

120114442 S/D 12011530't

1201'15306 S/D 2130319

H42.2HA 2.3

442.4HA 2.5

10,30 Hukum Pengangkutan (2287 07 \ A

B

C

1201 14300

1201 16068

120116145120116281

120114263120115317

120116078120116255

1201143291201 15910

S/D

S/D

S/D

s/Ds/DS/D

S/D

S/DS/DSiD

1201 16063

120116143120116280

21302111201'15300

120116073

120116237

1201 16384

120115900

2130174

HA 1.1A

HA 1.18H41.2H42.1H42.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

HB 2.9

HA 3.1

13.30 Hukum Laut (216319)

B

A 120114164

1201 16081

120116234

1201 16339

120114114

120114112

120116078

120116177

120116277

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

1201 16080

120116230

1201 16338

2120098

2130220

120116069

120116174

120116276

1201 16907

HA 1.1A

HA 1.1B

H41.2HA 2.1

H42.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

HB 2.9

'16.00 Kriminologi dan Viktimologi (226401) A

B

120114114

120115175

120115352

120115450

120115102

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

1201151s7

120115350

120115449120116900

120116302

HA 2.1

H42.2HA 2.3

HA2.4HA 2.5

Kapita Selekta Hukum Pidana (226400) A 120114097 S/D 1201'151 12

120115116 StD 120115222120115229 S/D 2120189

HA 1.1A

HA 1.18H41.2

JUMAT

6 April 2018

08.00

Hak Asasi Manusia (225401) 120114165

1201 16038

120115146

120116251

120114295120116017

120116127

120116281

120116037

120116145

120116249

120116397

tzu I tou totlu I lo tzo

120116280

120116905

H42.1N42.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

HB 2.9

HA 3.1

HA 3.2

A

o

S/D

S/D

S/D

s/Ds/DS/D

S/D

S/D

Page 9: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

8 Jadwal UTS GENAP 2017-2018

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOfulOR POKOK RUANG

RABU

4 April 2018'16.00

Hukum Peradilan lntemasional (238804) A

B

1201 14050 S/D 't20115031

120115037 S/D'120115168

120115187 S/D 120115341

120115347 S/D 2130709

120114113 S/D 120115120

120115121 S/D 120115420

HB 2.9

H42.1H42.2HA 2.3

H42,4HA 2.5

KAMIS

5 April 2018

08,00

Hukum Surat-surat Berharga (238893) A 120114164 S/D 120115134

120115138 S/D 120115370

12011537 1 S/D 1201 16092

120116126 S/D 2130709

HA 1,1A

HA 1,18

H41,2H42,1

Hukum Humaniter (237804) A 1201 14003 StD 1201 1 427 0

1201 14282 StD 1201 1 4441

120114442 S/D 120115301

120115306 S/D 2130319

H42.2HA2,3H42.4HA 2.5

10.30 Hukum Pengangkulan (2287 07 \ A

B

c

120114300 S/D 120116063

120116068 S/D'120116143120116145 S/D 120116280

120116281 S/D 2'130211

120114263 S/D 1201'15300

120115317 S/D 120116073

120116078 S/D 120116237

120116255 S/D 1201 16384

120114329 S/D 1201 15900

120115910 S/D 2130174

HA 1.1A

HA 1.1B

HA 1.2

H42.1H42.2HA 2.3

HA2.4HA 2.5

HB 2.9

HA 3,1

13.30 Hukum Laut (216319) A

B

120114164 S/D 120116080

120116081 S/D 120116230

120116234 S/D 120116338

120116339 S/D 2120098

120114114 S/D 2130220

120114112 S/D 120116069

120116078 S/D 120116174

120116177 S/D 120116276

120116277 S/D 120116907

HA 1,1A

HA 1,1B

H41.2H42.1H42,2HA 2,3

H42.4HA 2,5

HB 2.9

16.00 Kriminologi dan Viktimologi (226401 ) A

B

120114114 S/D 120115'157

120115175 S/D 120115350

120115352 S/D 1201 15449

120115450 S/D 120116900

120115102 S/D'120116302

HA 2.1

H42.2HA 2.3

HA 2.4

HA 2.5

JUMAT

6 April 2018

08.00

Kapita Selekta Hukum Pidana (226400) A 120114097 StD 120115112

120115116 SIO 120115222

120115229 S/D 2120189

HA,I.1AHA 1.18

HA 1.2

Hak Asasi Manusia (225401) A

B

120114165 S/D'120116037

120116038 S/D 120116145

120115146 S/D 120116249

120116251 S/D 120116397

120114295 S/D 1201 16016

120116017 S/D 1201 16126

120116127 S/D 120116280

120116281 S/D 120116905

HA 2.1

t142.2HA 2.3

H42.4HA 2.5

HB 2,9

HA 3,1

HA 3.2

Page 10: webhosting.ubaya.ac.idwebhosting.ubaya.ac.id/~hukumubayaac/wp-content/uploads/...Created Date 3/14/2018 4:31:55 PM

HARI / TANGGAL

PUKUL

MATA KULIAH KELAS NOMOR POKOK RUANG

JUMAT

6 April 2018

08.00

Hak Asasi Manusia (225401)

D

120115317 S/D 120116396

120115008 S/D 2120158

HA 3.3

HA 3.4

Hukum Pajak (234315) A 120114112 S/D 120115299

120115300 S/D't20116013120116014 S/D't20116118120116125 S/0 1201 16350

120116360 S/D 2'1303'13

H42,1H42.2HA 2.3

HA2.4HA 2,5

Hk. Diplomatik dan Konsuler (237802) 120114146 S/D 120115006

120115038 S/D 2130709

HA 3.1

HA 3,2

16.00 Negara Hukum dan Demokrasi (225400) A 120114097 S/D 120115132

120115147 S/D 120115393

120115419 S/D 2130211

HA 2.1

HA2.2HA 2.3

I Jadwal UTS GENAP 2017-2018

NI-FH

13 Maret 2018

Dekan I

awati, S.H.,M.Hum.

13.30