Search results for data. Penerima BOP... · NAMA LEMBAGA KB. Anggrek I KB. Keluarga Sakinah KB. As - Salam KB. Al - Muslimat

Explore all categories to find your favorite topic

i MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PADA MASA KEPEMIMPIAN MAHMUDAH MAWARDI TAHUN 19501979 M SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi…

STRATEGI DAKWAH PT SAKINAH CITRA LESTARI SAKINAH TOUR AND TRAVEL DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM KEPADA WISATAWAN Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu…

LAJANG MUSLIMIN – MUSLIMAT Djilid ka I dugi ka V Ngudag dalil dina Qur’an: = Inna lillahi wainna ilaihi rodji’un = Pituahna Adjar Padang Dikarang sarta didangding ku:…

LAPORAN AKHIR INDIVIDU MAHASISWA KKN UNHAS GELOMBANG 90 TAHUN 2015 NAMA : ANDI FILSAH MUSLIMAT NIM : F51112625 FAKULTAS : ILMU BUDAYA KELURAHAN : PANRENG KECAMATAN : BARANTI…

Nik Mohd Nizam bin Mohd Nasir Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Agama Jajahan Membentuk Keluarga Sakinah Ustaz Nik Nizam Nasir Perkahwinan adalah Ibadah Ustaz Nik Nizam Nasir…

Dr. H. Masyhudi AM., M.Kes PERNIKAHAN Dalam Al-Qurâan, Janji Aqad Nikah diberi istilah khusus oleh Allah : Mitsaqan Ghalidhan (Perjanjian yang Kokoh) Istilah Mitsaqan Ghalidhan…

ISI KANDUNGAN BIL TAJUK M/S 01 PENGHARGAAN 02 PENGAKUAN 03 ARAHAN SOALAN 04 SOALAN PERTAMA 05 SOALAN KEDUA 06 SOALAN KETIGA 07 REFLEKSI DIRI 08 RUJUKAN 09 LAMPIRAN PENGHARGAAN…

AKHLAK DALAM KELUARGA (2) KELUARGA SAKINAH TUGAS AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN IV OLEH: M. Zianuddin Faridlotul Hakimah Sri Wahyuni Nadya Yusuf Baidowi Windha FAKULTAS KEDOKTERAN…

KELUARGA SAKINAH Oleh : Dra. Rukmini PENGERTIAN Keluarga sakinah adalah “Konsep tentang bangunan keluarga yan g dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di…

1. Bimbingan Pasca NikahAgar bahagia itu sampai ke surga 2. Berawal dari Mimpi Indah Itu... 3. Keindahan itu ternyata.... 4. Bila Dia Tak Seindah yang Dibayangkan 5. Persepsi…

Oleh : Oneng Nurul Bariyah Kamis, 31 Desember 2009 Kata sakinah berasal dari al-Qur’an surat al-Rûm/ 30 ayat 22 : ‫ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم…

KELUARGA SAKINAH Oleh : Oneng Nurul Bariyah Makna Keluarga Keluarga mnrt Kamus Bhs Indonesia: Ibu, Bapak, dan anak-anaknya seisi rumah Orang seisi rumah yg menjadi tanggungan,…

1. Ari Aji Astuti UNS, 7 Pebruari 2014 2. Dalam bahasa Arab, kata sakinah mengandung makna tenang, tenteram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih…

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mendambakan pasangan adalah fitrah manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Kesendirian atau keterasingan adalah hantu yang dijauhi…

1. Satria Hadi LubisSatria Hadi Lubis Kingkin AnidaKingkin Anida 2. • Satria Hadi Lubis MM.,MBA • Lahir di Jakarta, 19 Sep 1965 • Menikah di Jakarta 7 Oktober 1990…

SENI MEMBINA KELUARGA DI ZAMAN MODERN MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH Aplikasi Materi Penyuluhan Berbasis Analisa Data Penyebab Perceraian BADILAG Deskripsi Tentang Konsep Pelayanan…

PROFIL AKADEMI KEBIDANAN SAKINAH Jl. Raya Surabaya – Malang KM.42 Kepulungan Gempol Pasuruan 67155 Telp/Fax. (0343) 634844 - 635177 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang…

PENGALAMAN MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus pada Dua Pasangan Suami Isteri Muallaf di Yogyakarta) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas…