Download - Lampiran 1. Notasi Proses Perlakuan - repository.poliupg.ac.idrepository.poliupg.ac.id/219/8/Lampiran.pdf · Lampiran 1. Notasi Proses Perlakuan Tabel 7.1. Notasi Variabel Penelitian

Transcript
 • 126

  LAMPIRAN-LAMPIRAN

  Lampiran 1. Notasi Proses Perlakuan

  Tabel 7.1. Notasi Variabel PenelitianNotasi Spesimen Keterangan

  Tanpa Perlakuan N Tanpa perlakuan

  Perlakuan Pertama(NaOH)

  N1 Perlakuan NaOH 5%N2 Perlakuan NaOH 10%N3 Perlakuan NaOH 15%N4 Perlakuan NaOH 20%

  Perlakuan Kedua(NaOH + KMnO4)

  K1 Perlakuan NaOH 5% + KMnO4 0,25%K2 Perlakuan NaOH 10% + KMnO4 0,50%K3 Perlakuan NaOH 15% + KMnO4 0,75%K4 Perlakuan NaOH 20% + KMnO4 1,00%

  Perlakuan Ketiga(NaOH+KMnO4+H2O2)

  H1 Perlakuan NaOH 5% + KMnO4 0,25% + H2O2 5%H2 Perlakuan NaOH 10% + KMnO4 0,50% + H2O2 10%H3 Perlakuan NaOH 15% + KMnO4 0,75% + H2O2 15%H4 Perlakuan NaOH 20% + KMnO4 1,00% + H2O2 20%

 • 127

  Lampiran 2. Data-data Hasil Pengujian

  Tabel 7. 2a. Hasil Uji Komposisi Serat Sabut Kelapa

  KodePerlakuan

  MassaSampel A

  MassaResidu B

  MassaResidu C

  MassaResidu D

  MassaResidu E

  gr gr gr gr grN 1,000 0,871 0,716 0,336 0,001N1 1,000 0,770 0,660 0,290 0,000N2 1,000 0,755 0,642 0,274 0,001N3 1,000 0,725 0,598 0,376 0,001N4 1,000 0,689 0,280 0,061 0,000K1 1,000 0,764 0,519 0,142 0,009K2 1,000 0,752 0,549 0,257 0,009K3 1,000 0,669 0,482 0,266 0,000K4 1,000 0,614 0,529 0,179 0,007H1 1,000 0,830 0,557 0,292 0,001H2 1,000 0,916 0,466 0,260 0,000H3 1,000 0,895 0,420 0,167 0,001H4 1,000 0,799 0,319 0,104 0,000

  Tabel 7. 2b. Kandungan Hemisellulosa, Sellulosa, Lignin Serat Sabut KelapaKode

  PerlakuanWc HC SC LC Lain-lain Total% % % % % %

  N 12,9 15,5 37,9 33,5 0,1 100,0N1 23,0 11,0 37,0 29,0 0,0 100,0N2 24,5 11,3 36,8 27,3 0,1 100,0N3 27,5 12,7 22,2 37,5 0,1 100,0N4 31,1 40,9 22,0 6,1 0,0 100,0K1 23,6 24,5 37,7 13,2 0,9 100,0K2 24,8 20,4 29,2 24,8 0,9 100,0K3 33,1 18,7 21,6 26,6 0,0 100,0K4 38,6 8,6 35,0 17,1 0,7 100,0H1 17,0 27,4 26,4 29,2 0,1 100,0H2 8,4 45,0 20,6 26,0 0,0 100,0H3 10,5 47,5 25,3 16,6 0,1 100,0H4 20,1 47,9 21,5 10,4 0,0 100,0

 • 128

  Tabel 7.3 Hasil Uji Tarik Serat Tunggal S2KNo Perlakuan Kode D (mm) A (mm2) F (kgf)

  1 N

  N1 0,25 0,0491 1,0269N2 0,30 0,0707 1,2757N3 0,25 0,0491 1,1042N4 0,45 0,1590 2,3080

  2 N1

  N11 0,25 0,0491 0,9439N12 0,20 0,0314 0,7235N13 0,35 0,0962 0,7856N14 0,35 0,0962 0,7951

  3 N2

  N21 0,30 0,0707 1,1224N22 0,25 0,0491 0,6360N23 0,40 0,1256 0,7587N24 0,30 0,0707 0,7928

  4 N3

  N31 0,30 0,0707 0,6334N32 0,50 0,1963 0,6784N33 0,35 0,0962 0,5273N34 0,55 0,2375 0,8460

  N4

  N41 0,50 0,1963 4,8804N42 0,25 0,0491 0,5688N43 0,20 0,0314 1,4445N44 0,30 0,0707 3,2557

  6 K1

  K11 0,35 0,0962 1,4080K12 0,25 0,0491 0,3794K13 0,20 0,0314 0,5907K14 0,20 0,0314 0,7963

  7 K2

  K21 0,5 0,1963 1,7533K22 0,20 0,0314 0,3041K23 0,20 0,0314 0,4650K24 0,35 0,0962 0,4641

  8 K3

  K31 0,30 0,0707 0,3996K32 0,20 0,0314 0,4369K33 0,20 0,0314 0,7011K34 0,25 0,0491 1,6768

  9 K4

  K41 0,25 0,0491 0,4536K42 0,45 0,1590 1,1409K43 0,20 0,0314 0,7873K44 0,50 0,1963 0,9514

  (berlanjut.......)D = diameter serat (mm)F = beban tarik (kgf)

 • 129

  (.......Lanjutan Tabel 7.3)No Perlakuan Kode D (mm) A (mm2) F (kgf)

  H1

  H11 0,30 0,0707 1,0917H12 0,20 0,0314 0,4481H13 0,20 0,0314 0,3976H14 0,20 0,0314 0,4687

  11 H2

  H21 0,30 0,0707 1,2033H22 0,20 0,0314 1,1791H23 0,25 0,0491 0,9842H24 0,15 0,0177 0,2107

  12 H3

  H31 0,15 0,0177 0,3540H32 0,25 0,0491 0,7121H33 0,30 0,0707 0,4709H34 0,35 0,0962 2,1684

  13 H4

  H41 0,20 0,0314 0,3895H42 0,30 0,0707 0,6583H43 0,35 0,0962 0,6932H44 0,35 0,0962 0,4463

 • 130

  Tabel 7.4 Nilai Tegangan Tarik Serat Sabut KelapaNo Perlakuan Kode D (mm) A (mm2) F (kgf) (MPa)1 N N1 0,25 0,0491 1,0269 205,33

  N2 0,30 0,0707 1,2757 177,14N3 0,25 0,0491 1,1042 220,78N4 0,45 0,1590 2,3080 142,43

  2 N1 N11 0,25 0,0491 0,9439 188,72N12 0,20 0,0314 0,7235 226,05N13 0,35 0,0962 0,7856 80,14N14 0,35 0,0962 0,7951 81,11

  3 N2 N21 0,30 0,0707 1,1224 155,85N22 0,25 0,0491 0,6360 127,16N23 0,40 0,1256 0,7587 59,26N24 0,30 0,0707 0,7928 110,08

  4 N3 N31 0,30 0,0707 0,6334 87,95N32 0,50 0,1963 0,6784 33,91N33 0,35 0,0962 0,5273 53,79N34 0,55 0,2375 0,8460 34,95

  5 N4 N41 0,50 0,1963 4,8804 243,96N42 0,25 0,0491 0,5688 113,73N43 0,20 0,0314 1,4445 451,29N44 0,30 0,0707 3,2557 452,07

  6 K1 K11 0,35 0,0962 1,4080 143,64K12 0,25 0,0491 0,3794 75,86K13 0,20 0,0314 0,5907 184,53K14 0,20 0,0314 0,7963 248,79

  7 K2 K21 0,5 0,1963 1,7533 87,64K22 0,20 0,0314 0,3041 95,00K23 0,20 0,0314 0,4650 145,26K24 0,35 0,0962 0,4641 47,34

  8 K3 K31 0,30 0,0707 0,3996 55,49K32 0,20 0,0314 0,4369 136,49K33 0,20 0,0314 0,7011 219,02K34 0,25 0,0491 1,6768 335,27

  9 K4 K41 0,25 0,0491 0,4536 90,69K42 0,45 0,1590 1,1409 70,41K43 0,20 0,0314 0,7873 245,96K44 0,50 0,1963 0,9514 47,56

  (berlanjut......)A = luas penampang S2K (mm2)F = beban tarik (kgf) = tegangan tarik (N/mm2)

 • 131

  (.....lanjutan Tabel 7.4)No Perlakuan Kode D (mm) A (mm2) F (kgf) (MPa)10 H1 H11 0,30 0,0707 1,0917 151,59

  H12 0,20 0,0314 0,4481 140,00H13 0,20 0,0314 0,3976 124,22H14 0,20 0,0314 0,4687 146,43

  11 H2 H21 0,30 0,0707 1,2033 167,08H22 0,20 0,0314 1,1791 368,37H23 0,25 0,0491 0,9842 196,79H24 0,15 0,0177 0,2107 117,00

  12 H3 H31 0,15 0,0177 0,3540 196,59H32 0,25 0,0491 0,7121 142,38H33 0,30 0,0707 0,4709 65,39H34 0,35 0,0962 2,1684 221,21

  13 H4 H41 0,20 0,0314 0,3895 121,70H42 0,30 0,0707 0,6583 91,41H43 0,35 0,0962 0,6932 70,72H44 0,35 0,0962 0,4463 45,53

 • 132

  Tabel 7.5 Nilai Regangan Serat Sabut Kelapa

  No Kode Perlakuan Lo L L mm mm mm %

  1 N

  N1 30,00 33,50 3,50 11,67N2 30,00 36,00 6,00 20,00N3 30,00 41,00 11,00 36,67N4 30,00 43,50 13,50 45,00

  2 N1

  N11 30,00 45,50 15,50 51,67N12 30,00 47,00 17,00 56,67N13 30,00 45,50 15,50 51,67N14 30,00 42,00 12,00 40,00

  3 N2

  N21 30,00 35,00 5,00 16,67N22 30,00 41,00 11,00 36,67N23 30,00 41,50 11,50 38,33N24 30,00 37,50 7,50 25,00

  4 N3

  N31 30,00 32,00 2,00 6,67N32 30,00 33,50 3,50 11,67N33 30,00 33,50 3,50 11,67N34 30,00 35,00 5,00 16,67

  N4

  N41 30,00 33,50 3,50 11,67N42 30,00 35,00 5,00 16,67N43 30,00 32,50 2,50 8,33N44 30,00 32,50 2,50 8,33

  6 K1

  K11 30,00 35,00 5,00 16,67K12 30,00 42,50 12,50 41,67K13 30,00 44,50 14,50 48,33K14 30,00 35,50 5,50 18,33

  7 K2

  K21 30,00 32,50 2,50 8,33K22 30,00 35,00 5,00 16,67K23 30,00 37,00 7,00 23,33K24 30,00 35,00 5,00 16,67

  8 K3

  K31 30,00 34,00 4,00 13,33K32 30,00 37,00 7,00 23,33K33 30,00 34,00 4,00 13,33K34 30,00 35,00 5,00 16,67

  9 K4

  K41 30,00 38,50 8,50 28,33K42 30,00 34,50 4,50 15,00K43 30,00 37,00 7,00 23,33K44 30,00 39,50 9,50 31,67

  (berlanjut.....)Lo = Panjang awal serat (mm)L = Panjang akhir serat (mm)L = Perpanjangan serat (mm) = regangan (%)

 • 133

  (.....lanjutan Tabel 7.5)

  No Kode Perlakuan Lo L L mm mm mm %

  10 H1

  H11 30,00 40,00 10,00 33,33H12 30,00 40,00 10,00 33,33H13 30,00 39,50 9,50 31,67H14 30,00 44,50 14,50 48,33

  11 H2

  H21 30,00 39,00 9,00 30,00H22 30,00 37,50 7,50 25,00H23 30,00 40,00 10,00 33,33H24 30,00 40,50 10,50 35,00

  12 H3

  H31 30,00 32,00 2,00 6,67H32 30,00 35,50 5,50 18,33H33 30,00 36,50 6,50 21,67H34 30,00 45,50 15,50 51,67

  13 H4

  H41 30,00 37,50 7,50 25,00H42 30,00 37,50 7,50 25,00H43 30,00 44,00 14,00 46,67H44 30,00 47,00 17,00 56,67

 • 134

  Tabel 7.6 Hasil Uji Single Fiber Pull Out S2KNo Kode Perlakuan L (mm) d (mm) F (N)

  1 N

  N1 2 0,30 6,70N2 2 0,25 1,80N3 2 0,30 1,50N4 2 0,40 4,80

  2 N1

  N11 2 0,40 3,90N12 2 0,45 3,60N13 2 0,35 6,00N14 2 0,35 8,20

  3 N2

  N21 2 0,25 3,90N22 2 0,25 2,40N23 2 0,40 3,50N24 2 0,25 2,30

  4 N3

  N31 2 0,35 4,90N32 2 0,25 0,49N33 2 0,35 4,10N34 2 0,35 4,10

  5 N4

  N41 2 0,25 1,60N42 2 0,35 3,90N43 2 0,25 7,50N44 2 0,55 16,50

  6 K1

  K11 2 0,25 3,20K12 2 0,25 4,70K13 2 0,25 2,10K14 2 0,45 9,40

  7 K2K21 2 0,30 6,30K23 2 0,40 6,20K24 2 0,35 5,80

  8 K3

  K31 2 0,35 3,20K32 2 0,25 3,20K33 2 0,25 3,30K34 2 0,30 3,90

  9 K4

  K41 2 0,30 4,50K42 2 0,35 3,30K43 2 0,30 1,31K44 2 0,30 0,31

  (berlanjut.........)L = panjang tertanam serat (mm)D = diameter serat (mm)F = beban tarik serat (N)

 • 135

  (....lanjutan Tabel 7.6)No Kode Perlakuan L (mm) d (mm) F (N)

  10 H1

  H11 2 0,25 3,90H12 2 0,25 5,00H13 2 0,30 4,20H14 2 0,35 4,50

  11 H2

  H21 2 0,35 4,50H22 2 0,31 4,55H23 2 0,25 8,90K24 2 0,35 8,50

  12 H3

  H31 2 0,40 11,90H32 2 0,35 4,90H33 2 0,34 8,55H34 2 0,35 3,30

  13 H4

  H41 2 0,20 0,33H42 2 0,25 3,50H43 2 0,35 6,30H44 2 0,25 1,20

 • 136

  Tabel 7.7 Nilai Tegangan Geser antara S2K dengan Matriks PoliesterNo Kode Perlakuan L (mm) d (mm) F (N) N/mm2

  1 N

  N1 2 0,30 6,70 3,56N2 2 0,25 1,80 1,15N3 2 0,30 1,50 0,80N4 2 0,40 4,80 1,91

  2 N1

  N11 2 0,40 3,90 1,55N12 2 0,45 3,60 1,27N13 2 0,35 6,00 2,73N14 2 0,35 8,20 3,73

  3 N2

  N21 2 0,25 3,90 2,48N22 2 0,25 2,40 1,53N23 2 0,40 3,50 1,39N24 2 0,25 2,30 1,46

  4 N3

  N31 2 0,35 4,90 2,23N32 2 0,25 0,49 0,31N33 2 0,35 4,10 1,87N34 2 0,35 4,10 1,87

  5 N4

  N41 2 0,25 1,60 1,02N42 2 0,35 3,90 1,77N43 2 0,25 7,50 4,78N44 2 0,55 16,50 4,78

  6 K1

  K11 2 0,25 3,20 2,04K12 2 0,25 4,70 2,99K13 2 0,25 2,10 1,34K14 2 0,45 9,40 3,33

  7 K2K21 2 0,30 6,30 3,34K23 2 0,40 6,20 2,47K24 2 0,35 5,80 2,64

  8 K3

  K31 2 0,35 3,20 1,46K32 2 0,25 3,20 2,04K33 2 0,25 3,30 2,10K34 2 0,30 3,90 2,07

  9 K4

  K41 2 0,30 4,50 2,39K42 2 0,35 3,30 1,50K43 2 0,30 1,31 0,70K44 2 0,30 0,31 0,16

  (berlanjut......)F = beban tarik (N) = tegangan geser antara serat dengan matriks (N/mm2)

 • 137

  (......lanjutan Tabel 7.7)No. Kode Perlakuan L (mm) d (mm) F (N) N/mm2

  10 H1

  H11 2 0,25 3,90 2,48H12 2 0,25 5,00 3,18H13 2 0,30 4,20 2,23H14 2 0,35 4,50 2,05

  11 H2

  H21 2 0,35 4,50 2,05H22 2 0,31 4,55 2,38H23 2 0,25 8,90 5,67K24 2 0,35 8,50 3,87

  12 H3

  H31 2 0,40 11,90 4,74H32 2 0,35 4,90 2,23H33 2 0,34 8,55 4,13H34 2 0,35 3,30 1,50

  13 H4

  H41 2 0,20 0,33 0,26H42 2 0,25 3,50 2,23H43 2 0,35 6,30 2,87H44 2 0,25 1,20 0,76

 • 138

  Tabel 7.8 Nilai Kekasaran Permukaan S2K Hasil Perlakuan Kimia

  No. KodePerlakuanNilai Kekasaran (m) Nilai Rata-rataKekasaran

  1 2 3 m1 N 1,70 1,99 1,16 1,622 N1 4,66 2,23 5,00 3,963 N2 2,86 3,49 4,54 3,634 N3 2,10 4,18 4,15 3,485 N4 2,47 2,70 2,42 2,536 K1 2,57 3,96 2,57 3,037 K2 2,94 3,40 2,42 2,928 K3 2,98 3,75 2,80 3,179 K4 2,86 1,99 3,16 2,6710 H1 2,00 1,70 1,58 1,7611 H2 1,89 1,72 2,85 2,1512 H3 2,26 1,57 2,18 2,0013 H4 1,76 1,65 2,44 1,95

 • 139

  7.8a Nilai Kekasaran S2K Perlakuan N1

 • 140

  7.8b Nilai Kekasaran S2K Perlakuan N2

 • 141

  7.8c Nilai Kekasaran S2K Perlakuan N3

 • 142

  7.8d Nilai Kekasaran S2K Perlakuan N4

 • 143

  7.8e Nilai Kekasaran S2K Perlakuan K1

 • 144

  7.8f Nilai Kekasaran S2K Perlakuan K2

 • 145

  7.8g Nilai Kekasaran S2K Perlakuan K3

 • 146

  7.8h Nilai Kekasaran S2K Perlakuan K4

 • 147

  7.8i Nilai Kekasaran S2K Perlakuan H1

 • 148

  7.8j Nilai Kekasaran S2K Perlakuan H2

 • 149

  7.8k Nilai Kekasaran S2K Perlakuan H3

 • 150

  7.8l Nilai Kekasaran S2K Perlakuan H4

 • 151

  Lampiran 3. Hasil Foto SEM Serat Sabut Kelapa akibat Perlakuan Kimia

 • 152

  Gambar 7.1 Topologi Permukaan Serat Sabut Kelapa akibat Tanpa dan denganPerlakuan Pertama (a) N, (b) N1, (c) N2, (d) N3, (e) N4

  Gambar 7.2 Topologi Permukaan Serat Sabut Kelapa akibat Perlakuan Kedua(a) K1, (b) K2, (c) K3, (d) K4

  (a) (b) (c)

  (d) (e)

  100 m100 m100 m

  100 m 100 m

  (a) (b)

  (c) (d)

  100 m

  100 m

  100 m

  100 m

 • 153

  Gambar 7.3. Topologi Permukaan Serat Sabut Kelapa akibat Perlakuan Ketiga(a) H1, (b) H2, (c) H3, (d) H4

  Lampiran 4. Grafik Tegangan Regangan Hasil Uji Single Fiber Pull Out

 • 154

  7.4.1 Perlakuan N43 (NaOH 20%)

  7.4.2 Perlakuan K22 (NaOH 10% kemudian KMnO4 0,5%)

 • 155

  7.4.3 Perlakuan H21 (NaOH 10% kemudian KMnO4 0,5% kemudian H2O2 10%)

 • 156

 • 157

  Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

 • 158

  Lampiran 6. Pengesahan Jurnal International I (Published)

 • 159

 • 160

 • 161

 • 162

 • 163

 • 164

 • 165

 • 166

 • 167

 • 168

  Lampiran 7. Pengesahan Jurnal International II (Published)