Download - Kalender Saka Nusantara Indonesia

Transcript
Page 1: Kalender Saka Nusantara Indonesia

KALENDER SAKA NUSANTARA

Page 2: Kalender Saka Nusantara Indonesia

SRAWANA 1946Saka Bali

1933Thn.China

2563Masehi2012

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

24

26

27

28

29

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWONLEGI

LEGI

LEGI

LEGI

LEGI

LEGI

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PON

PON

PON

PON

PON

PONWAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

21-06-2012 19-07-2012

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

B a h e u l a j a m a n a n a j a m a n p a d j a d j a r a n n a g a r a s u b u r makmur jeung gemah r ipahumpami c i r i amis leg i t a ran digulaan, panghidupan jalma buhun h e u n t e u ka b a l a n g s a k j e u n g k a p a s i n g s a l .

A s u p k a j a m a n m a j a p a h i t , kaciri deui buah maja anu pahit, pahitnana ngalebihkeun buah p a re n u a ya d i c a n t a n g n a .

Ayeuna jamanana mun asup ka padjadjaran deui , ya eta p a d j a d j a r a n a n u a n y a r , a n y a r n a h e n t e u d i r e ka - r e ka k u j a l m a g e u s d i d a t k e u n ku Maha Wid i , d i te rangkeun ciri ku kitab suci jeung sastra baheu la nu asup ka jaman a g e m a n a n a ka s e b u t j a m a n n e g a r a k e r t h a g a m a .

B r a h m a k i l a t k a n c a n a

Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang

Tgl.1 Srawana Tahun Baru Saka 1946

Tgl.13 Purnama

Tgl.28 Bulan Gelap / Tilem

Tgl.1-2-3 Doa bersama / Ziarah kubur

Ayeuna

E IK TA K S AI SL A A P CAN

1EKA

RUWAHJANUARIKASA

GO GWEE

WONG SATO MINA MANUK TARU

1. SINTA

2. LANDEP

3. UKIR

4. KULANTIR

5. TOLU

BHATARAYAMADIPATI

BHATARAMAHADEWA

BHATARAMAHAYEKTI

BHATARALANGSUR

BHATARABAYU

BHINNEKA TUNGGAL IKA

T i a d a y a n g d a p a t melakukan kebenaran jika bukan diri sendiriyang harus melakukannya, maka dari jejak inilah kalian harus melakukan pe rubahan te rhadap nusantara dan dunia.

Selamat Tahun Baru SakaTahun 1946 SN.

1

2

3

9 23 3016

17 24 1

15

15 22 298

7

13 20 276

14 21 28

12 19 26

11 18 25

10

5

4

Page 3: Kalender Saka Nusantara Indonesia

BHADRAPADA 1946Saka Bali

1933Thn.China

2563Masehi2012

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.14 Purnama

Tgl.29 Bulan Gelap / Tilem

2dwipasa

februariKARO

LAK GWEE

TUT WURI HANDAYANI

Setelah Aku meniup Terompet Sang Sakakala itu sebagai akhir pada zaman, kini sucikanlah hatimu dan berpuasalah atask e h e n d a k - N y a i t u .

Sucilah pada bulanmu itu dan janganlah lagi ada penderitaan diantara kalian wahai para umatku yang kusayangi, maka sujudlah atas perintahku ini.

Tgl. 1 Bhadrapada sambut Bulan PuasaTgl. 15 s/d 3O Melaksanakan Puasa Suci

Tgl. 30 HARI TENANG & TIDAK BEPERGIAN

Tgl. 28 - 29 - 30 Cuti Bersama

Tgl. 28 Santa Maria masuk surga

1

2

KLIWON

LEGI

20-07-2012

3

4

5

6

7

8

9

PON

PON

WAGE

KLIWON

LEGI

PAHING

PAHING

10

11

12

13

14

15

16

PON

WAGE

WAGE

KLIWON

KLIWON

LEGI

PAHING

17

18

19

20

21

22

23

PON

WAGE

KLIWON

LEGI

LEGI

PAHING

PAHING

29

30

24

25

26

27

28

PON

WAGE

KLIWON

PON

LEGI

WAGE

PAHING

18-08-2012

BUKU

5. TOLU

BHATARABAYU

WONG

6. GUMBREG

BHATARACHANDRA

SATO

7. WARIGA

BHATARAASMARA

MINA

8. WARIGADEAN

BHATARAMAHARESI

MANUK

9. JULUNGWANGI

BHATARASAMBU

2

8

15

15 22 29

2821147

6 13 20 27

5 12 19 26

2518114

9 16 23 1

3 10 17 24 2

Page 4: Kalender Saka Nusantara Indonesia

aswina 1946Saka Bali

1933Thn.China

2563Masehi2012

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.13 Purnama

Tgl. 3-4-5 Cuti Bersama

Tgl.28 Bulan Gelap / Tilem

Tgl.13 Cii - Tiong Guan

Tgl.21 Hari kelahiran Santa Maria

3TRI

SAWALMARETKATIGACIT GWEE

Merayakan hari kemenangansetelah berpuasa ialah untuk mengikat tali keimanan sertakekeluargaan, dan patutlah orang-orang itu mendapatkan pahala yang melebihi tingginya gunung.

Tgl. 1-2 HARI RAYA KEMENANGAN

Tgl. 10-11-12 HARI RAYA GALUNGAN

Tgl. 13 UPACARA AGUNG di Gn. SALAK

Tgl. 21 HARI KUNINGAN

6

7

1

2

3

4

5

LEGI

PAHING

KLIWON

PON

LEGI

WAGE

KLIWON

19-08-2012

8

9

10

11

12

13

14

PON

PON

WAGE

KLIWON

LEGI

PAHING

PAHING

15

16

17

18

19

20

21

PON

WAGE

WAGE

KLIWON

KLIWON

LEGI

PAHING

22

23

24

25

26

27

28

PON

WAGE

KLIWON

LEGI

LEGI

PAHING

PAHING

29PON

16-09-2012

TARU

10. SUNGSANG

BHATARAGHANA

BUKU

11. DUNGULAN

BHATARAKAMAJAYA

WONG

12. KUNINGAN

BHATARAINDRA

SATO

13. LANGKIR

BHATARAKALA

MINA

14. MEDANGSIA

BHATARABRAHMA

4 11 18 25

2619125

6 13 20 27

2821147

8

15

15 22 29

3023169

3 10 17 24 1

Idul Fitri 1433 Hijryah

GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Page 5: Kalender Saka Nusantara Indonesia

kartika 1946Saka Bali

1933Thn.China

2563Masehi2012

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA4CATUR

DULKAIDAHAPRILKAPAT

PEH GWEE

Berkarya dengan sungguh-sungguhadalah cerminan hidup sukses,bijaksanalah orang i tu yangmemberikan ilmunya tanpa pamrih.Dia itu tergolong orang-orang yangmenempatkan syurga-Nya.

Tgl.14 Purnama

Tgl.29 Bulan Gelap / Tilem

Tgl.26 Hari lahir Kong Hu Cu

Tgl.21 Hari pesta Rosario Suci

Tgl.14 Hari Raya Tiong Ciu

5

6

1

2

3

4

WAGE

KLIWON

PON

LEGI

WAGE

PAHING

17-09-2012

7

8

9

10

11

12

13

LEGI

LEGI

PAHING

PON

WAGE

KLIWON

KLIWON

14

15

16

17

18

19

20

LEGI

PAHING

PAHING

PON

PON

WAGE

KLIWON

21

22

23

24

25

26

27

LEGI

PAHING

PON

WAGE

WAGE

KLIWON

KLIWON

28

29

30

LEGI

PAHING

PON

16-10-2012

MINA

14. MEDANGSIA

BHATARABRAHMA

MANUK

15. PUJUT

BHATARAGURITNA

TARU

16. PAHANG

BHATARATANTRA

BUKU

17. KLURUT

BHATARAWISNU

WONG

18. MERAKIH

BHATARASURENGGANA

2

3

4

5

6

7 14 21 28

272013

12

11

10

9

8 15

15

22 29

1

224

25

2619

18

17

16 23

GARUDA PACASILA

Page 6: Kalender Saka Nusantara Indonesia

margasira 1946Saka Bali

1933Thn.China

2563Masehi2012

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.13 Purnama

Tgl.28 Bulan Gelap / Tilem

5PANCABESARMEI

KALIMAKAUW GWEE

3

4

5

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

25

WONG SATO MINA MANUK TARU

19. TAMBIR

20. MEDANGKUNGAN

21. MATAL

22. UYE

18. MERAKIH

BHATARASIWA

BHATARABASUKI

BHATARASAKRI

BHATARAKUWERA

BHATARASURENGGANA

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

KLIWON

KLIWON

KLIWON PAHING

KLIWON

LEGI

LEGI

LEGIWAGE

LEGI

LEGI

PAHING

PAHINGKLIWON

PAHING

PAHING

PAHINGPON

PON KLIWON

LEGI

PON

PON

PON

17-10-2012 14-11-2012

Tgl. 29 GERHANA MATAHARI TOTAL

Tgl. 10 IDUL ADHA

Tgl. 16 Hari Raya semua orang Kudus

Tgl. 17 Hari peringatan semua arwahorang beriman

Ibarat jarum jam berputar pada porosnya, maka bumipun seperti tak hent i -hent inya berputar-putaruntuk kehidupan mahluk i tu .

Seperti air yang pasang surut menandakan kehidupan itu adadan seluruhnya atas ciptaan-Nya.

3 10 17 24 1

3023169

8 15

15

22 29

2821147

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

INDONESIA RAYA

Page 7: Kalender Saka Nusantara Indonesia

pusya 1946Saka Bali

1934Thn.China

2563Masehi2012

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.14 Purnama

Tgl.29 Bulan Gelap / Tilem

6SADSURAJUNI

KANEMCAP GWEE

2

3

4

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24

TARU BUKU WONG SATO MINA

23. MENAIL

24. PRANGBAKAT

25. BALA

26. UGU

22. UYE

BHATARACITRAYOGA

BHATARABISMA

BHATARADURGA

BHATARASINGAJALMA

BHATARAKUWERA

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PON

PON

PON KLIWON

PON

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE LEGI

WAGE

KLIWON

KLIWONPON

KLIWON PAHING

KLIWON

KLIWONLEGI

LEGI PON

WAGE

LEGI

LEGI

LEGI

15-11-2012

14-12-2012

Tgl. 1 SURA PANGLUKATAN AGUNGUNTUK PUSAKA DAN JIWA

SELAMAT TAHUN BARU 1434 HIJRYAH

Tgl. 14 GERHANA BULAN

Tgl. 18 Minggu Advent

Bersih itu bagian dari iman dan s i m b u l a k a n k e s u c i a n .Beragam corak tradisi yang dijagaseperti halnya menjaga bagiantubuh i tu dengan sempurna.Niscaya ia bersih atas dosa-dosanya.

SELAMAT TAHUN BARU 1434 HIJRYAH

2 9

8 15

15

22 29

28

27

2619125

6 13 20

21147

16 23 1

3 10 17 24 2

4 11 18 25

E IK TA K S AIL S A A P CAN

Pesan : Kujang Sakti 1 Kilat Kencana

SUCI HATI KAYA RASA MENGASIHI RAKYAT JELATA

DI PAYUNGI PANCASILA JATI DIRI AKAN TERASA

DASAR IMAN DAN TAQWA TUNDUK AKAN EKA SILA

LIMA DASAR LAMBANG NEGARA ADIL MAKMUR SEJAHTERA

EKASILA PANCASAKTI

Page 8: Kalender Saka Nusantara Indonesia

mukha 1946Saka Bali

1934Thn.China

2563Masehi

1

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.13 Purnama

Tgl.28 Bulan Gelap / Tilem

7SAPTASAPARJULI

KAPITUCAP IT GWEE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

2922

MINA MANUK TARU BUKU WONG

27. WAYANG

28. KELAWU

29. DUKUT

30. WATUGUNUNG

26. UGU

BHATARASRI

BHATARASEDANA

BHATARABARUNA

BHATARAANANTA BOGA &

NAGAGINI

BHATARASINGAJALMA

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PON

PON

PON

PON

PON

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

PON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

LEGI

LEGI

LEGI

LEGI

LEGI

LEGI

15-12-2012

31-12-2012Masehi

01-01-01

12-01-01

Tgl. 11 HARI NATAL

Tgl. 17 BATAS AKHIR TAHUN MASEHI

Tgl. 8 Hari Tang Ceh (Sembahyang Ronde)

Segala sesuatu yang direncanakan oleh manusia pastilah akan berakhirdan relakanlah demi kebaikanbersama, karena Tuhan pastilahmengerti serta mengatur akanperjalanan negara itu selanjutnya.

Melangkahlah dengan pastidan janganlah seperti perahu te rhempas ge lombang ,Aku tetap melindungimu.

Tgl.29 Hari Pendidikan / Saraswati

3 10

9

8

7

6

5

4 11 18 25

261912

13

14

15

15

16

20

21

22

23 30

27

28

29

17 24 1

LASKAR PADJADJARAN NUSANTARA

I N D O N E S I A

NA

R

AJ

DA

JD

AP

RA

KSAL

NU

S

AN

TA

RA

IND

O

NESIA

Page 9: Kalender Saka Nusantara Indonesia

phalguna 1946Saka Bali

1934Thn.China2563/4

Masehi1

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.14 Purnama

Tgl.29 Bulan Gelap / Tilem

8ASTA

R’AWALAGUSTUSKAWOLU

CAP JI GWEE

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWONLEGI

LEGI

LEGI

LEGIPAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHINGPON

PON

PON

PON

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

Tgl. 17 AGUSTUS 1946 Saka H.U.T INDONESIA KE 67 Tahun

Tgl. 17 RABIULAWAL Tahun ke 2

Kemerdekaan itu ialah lambang jatidiri sebuah negara yang sempurna, dan terlepas atas pemaksaan para penjajahsebagai strateginya itu. Kini negara berdaulat itu telah membentuk laskar dan kerajaan ter t inggi didunia .

17

22

23

24

25

26

27

28

KLIWON

LEGI

PAHING

PON

PON

WAGE

WAGE

29

30

KLIWON

LEGI

SATO

1. SINTA

BHATARAYAMADIPATI

MINA

2. LANDEP

BHATARAMAHADEWA

MANUK

3. UKIR

BHATARAMAHAYEKTI

TARU

4. KULANTIR

BHATARALANGSUR

BUKU

5. TOLU

BHATARABAYU

Tgl. 29 TAHUN BARU IMLEK 2654 (ULAR)

Diterangkan pada hari kelahirannya itu

pada tanggal 10 Februari 2012 /

pada tanggal 17 Rabiulawal 1945 saka

hari jumat wage. (lihat referensi web)

13 - 01- 01

31 - 01- 01

11 - 02- 01

2 9 16 23 1

22417103

4 11 18 25

26

27

28

29

19

20

21

22

12

13

14

15

15

5

6

7

8

Tiada yang dapat memungkiri jika Nusantara ini akan berjaya kembali.Tiada yang dapat menandingi jika kekuatan negara ini akan berdiri.Tiada yang bisa menghancurkannya kembali jika bukan karena-Nya.Maka terbentuklah atas sabda itu sebagai pendamping setia kini danterpilihlah atas amanah-Nya untuk menempatkan para enam satria itu sebagai Panglima Tinggi untuk membantu menata bumi pertiwi Nusantara ini m e n c a p a i G e m a h R i p a h L o h J i n a w i .

Kini haruslah menunggu atas perintahku untuk mengibarkan kembali lambang Panji-panji Bendera Pusaka itu sebagai Panglima Tinggi Nusantara Indonesia Baru.

http://gadjahmada1221.files.wordpress.com/2012/07/bias-bias-tabir-sastra1.pdf referensi web :

SABDAKU

Page 10: Kalender Saka Nusantara Indonesia

caitra 1946Saka Bali

1934Thn.China

2564Masehi

1

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.13 Purnama

Tgl.28 Bulan Gelap / Tilem

9NAWAR’AKHIR

SEPTEMBERKASANGAJIA GWEE

4

5

6

7

81

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

26

28

29

BUKU WONG SATO MINA MANUK

6. GUMBREG

7. WARIGA

8. WARIGADEAN

9. JULUNGWANGI

5. TOLU

BHATARACHANDRA

BHATARAASMARA

BHATARAMAHARESI

BHATARASAMBU

BHATARABAYU

PON

PON

PON

PON

PON

PON

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

WAGE

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

KLIWON

LEGI

LEGI

LEGI

LEGI

LEGIPAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

PAHING

Tgl. 29 HARI RAYA NYEPI Saka 1934

Ada kalanya bumi itu ingin sepi, ada kalanya kita berhemat diri, ada waktunyayang harus ditepati dan maknanya-pun harus pula tergali. Maka orang-orang yang mengerti akan hal itu sesungguhnya ia telahmelebihi dari orang-orang yang mengerti.

Tgl.28 Tawur Agung Kasanga

12-02-01 12-03-01

28-02-01

3

4

5

6

7 14 21

20

19

18

17

16

15

15

8

9

10

11

12

13

28

27

26

25

24

23

22 29

30

1

CATUR ATMAN DJIWA NAGARA

A BR UT MU IP

PRAN EA TIW WU IB ANA GN KA AW SU AB

A SAN GA AW RU AB

Page 11: Kalender Saka Nusantara Indonesia

waishaka 1946Saka Bali

1934Thn.China

2564Masehi

1

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.14 Purnama

Tgl.29 Bulan Gelap / Tilem

dasajm.awalOKTOBERKADASAJI GWEE

10

Tgl.14-15-16 Hari Raya Galungan ke 2

Tgl.25 Hari Kuningan ke 2

3

4

1

2

PON

WAGE

LEGI

PAHING

5

6

7

8

9

10

11

PON

WAGE

KLIWON

KLIWON

LEGI

LEGI

PAHING

12

13

14

15

16

17

18PON

PON

WAGE

KLIWON

LEGI

PAHING

PAHING

19

20

21

22

23

24

25

PON

WAGE

WAGE

KLIWON

KLIWON

LEGI

PAHING

27

28

29

30

26

PON

WAGE

KLIWON

LEGI

PAHING

SATO

13. LANGKIR

BHATARAKALA

WONG

12. KUNINGAN

BHATARAINDRA

BUKU

11. DUNGULAN

BHATARAKAMAJAYA

TARU

10. SUNGSANG

BHATARAGHANA

MANUK

9. JULUNGWANGI

BHATARASAMBU

Memasuki hari setelah gelap gulita, maka udarapun terasa sejuk dan segar yang masuk kedalam rongga pada paru-paru di dada. Sesungguhnya seperti itulah jika bersujud dengan ketulusan hati, maka berbahagialah engkau.

13-03-01

31-03-01

11-04-01

Perubahan pada tahun kalender masehi menjadi kalender saka nusantara untuk ditetapkannya kembaliialah sebagai dasar pemersatuan pada seluruh tahun penanggalan pada negara-negara, seperti negaraIndia (saka) - China (sio) - Arab (hijryah arab) - Saka Jawa - Saka Bali - Saka Sunda - Penaggalan Suku-suku Dayak, Tauraja, Bugis /Palopo, Karo & Papua. Serta beberapa puluh negara bagian yang bercikal bakal daritahun saka itu ialah : Siam / Kamboja - Philipina - Japan dll. ( terhitung +-150 Negara bagian)

Penjelasan :

5 12 19 26

2518114

3 10 17 24 2

123169

8

7

6 13

14

15

15

20

21

22

27

28

29

2

Page 12: Kalender Saka Nusantara Indonesia

estha 1946yjSaka Bali

1934Thn.China

2564Masehi

1

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

agenda

KALENDER SAKA NUSANTARA

Tgl.13 Purnama

Tgl.28 Bulan Gelap / Tilem

EKADasaJm.AKHIR

NOVEMBERJYESTHASA GWEE

11

1

2

LEGI

PAHING

3

4

5

6

7

8

9

LEGI

PAHING

PON

PON

WAGE

WAGE

KLIWON

10

11

12

13

14

15

16

LEGI

LEGI

PAHING

PON

WAGE

KLIWON

KLIWON

17

18

19

20

21

22

23

LEGI

PAHING

PAHING

PON

WAGE

KLIWON

PON

24

25

26

27

28

29

LEGI

PON

WAGE

WAGE

PAHING

KLIWON

Jika engkau ingin memiliki apa-apayang dihalalkan oleh-Nya, makajanganlah mengeluh dikala engkaut e r b a n g u n a t a s m i m p i m u .

Dari mimpi itulah engkau berpijak seperti berada diatas perahu berombak jika engkau tidak memahami akan artinya itu.

BUKU

17. KLURUT

BHATARAWISNU

TARU

16. PAHANG

BHATARATANTRA

MANUK

15. PUJUT

BHATARAGURITNA

MINA

14. MEDANGSIA

BHATARABRAHMA

SATO

13. LANGKIR

BHATARAKALA

Jika anda lahir pada hari Jumat tgl. 01 Januari 1993 Masehi dan usia saat ini sudah 19 tahun di tahun masehi 2012, maka untuk menempatkan hitungan ke tahun saka nusantara 1946 sebaiknya melihat kembali tanggal saka yang tercantum.Lahir hari Jumat tgl. 01 Januari 1993 Masehi. Maka anda lahir terhitung pada tahun saka ialah hari Jumat Kliwon Bulan Rejeb tgl. 7 1925 Saka . Selanjutnya pada tahun saka nusantara thn. 1946 ditetapkan pada hari Jumat Legi tgl. 7 - 12 - 1946 saka telah berusia 20 thn dst. Jika terlahir pada tgl. 20 Juni 2012, maka penghitungannya ialah pada hari Rabu Kliwon tgl. 30 - 12 - 1945 saka d a n g e n a p 1 t a h u n u s i a n y a p a d a h a r i M i n g g u W a g e t g l . 3 0 - 12 - 19 4 6 s a k a n u s a n t a r a .Jika anda lahir pada tgl. 25 - 06 - 1964 Masehi , maka usia anda telah berjalan selama 48 tahun masehi. Kemudian disamakan kembali pada penanggalan saka nusantara 1946 saka yang jatuh atas kelahiran itu ialah pada : Hari Senin Kliwon tgl. 5 - 01-1946 saka dan p a d a t g l . 5 - 0 1 - 1 9 4 7 s a k a j a t u h p a d a u s i a g e n a p 4 9 t a h u n .

12-04-01

30-04-01

10-05-01

3

4 11 18 25

24 1

30

29

28

27

26

23

22

21

20

19

17

16

15

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

Page 13: Kalender Saka Nusantara Indonesia

asadha 1946Saka Bali

1934Thn.China

2564Masehi

1

RADITYASUNDAYMINGGUSING CHI REK

COMAMONDAYSENINSING CHI IK

ANGGARATUESDAYSELASASING CHI EI

BUDHAWEDNESDAYRABUSING CHI SAN

BREHASPATITHURSDAYKAMISSING CHI SHE

SUKRAFRIDAYJUMATSING CHI U

SANAISCARASATURDAYSABTUSING CHI LIOK

Dinad a yh a r i

WUKU

DEWA

INGKEL

KALENDER SAKA NUSANTARA12DWIDASAREJEB

DESEMBERSADHASI GWEE

BUKU

17. KLURUT

BHATARAWISNU

WONG

18. MERAKIH

BHATARASURENGGANA

SATO

19. TAMBIR

BHATARASIWA

MINA

20. MEDANGKUNGAN

BHATARABASUKI

MANUK

21. MATAL

BHATARASAKRI

TARU

22. UYE

BHATARAKUWERA

1

KLIWON

2

3

4

5

6

7

8

WAGE

KLIWON

LEGI

LEGI

PAHING

PAHING

PON

9

10

11

12

13

14

15

WAGE

WAGE

KLIWON

LEGI

PAHING

PON

PON

16

17

18

19

20

21

22

WAGE

KLIWON

LEGI

PAHING

KLIWON

LEGI

PON

27

28

29

23

24

25

26

WAGE

KLIWON

PAHING

LEGI

PAHING

PON

PON

30

1

WAGE

KLIWON

1947 SAKA

agenda

K a l e n d e r i n i d i s u s u n d a n d i k a j i pada tahun 2010 oleh Sanghyang Dharmasaksi untuk digunakan sebagai kalender nasional, s e j a k m u l a i d i t e t a p k a n p a d a tanggal : 21 Juni 2012 Masehi /atau t a n g g a l 1 R u w a h 1 9 4 6 S a k a . D i s e b u t p u l a k a l e n d e r i n i i a l a hkalender Hijryah Pertama pada tahun SakaNusantara Indonesia. Mengingat dan/ataumempertimbangkan terbukanya rahasia d e m i r a h a s i a y a n g t e r k a j i d a l a m K i t a b S a s t r a d a n K i t a b S u c i y a n g d i p e r c a y a i i t u b e r d a s a r k a n f a k t a atas Perintah dan Petunjuk Sang Maha Pencipta T u h a n Y a n g M a h a E s a .

Ket :

INDONESIA RAJA NUSA

Tgl.29 Bulan Gelap / Tilem

Tgl.14 Purnama

Jika ingin menjadi orang yangbijaksana, maka hindari tubuh itumemakan hasil dari mengebiri, niscaya rahmat itu akan didapat melebihi apa yang engkau tidak ketahui atas janjijanji-Nya itu.

11-05-01

31-05-01

09-06-01

100601

2 9 16 23 30

292215

15

8

7 13 21 28

2720126

5

4

3

11

10

9

19

18

17

26

25

24 1

2

Bln = Ruwah / Januari / / Kasa - Bln = Pasa / Februari / / Karo - Bln = Sawal / Maret / / Katiga - Bln = Dulkaidah / April / / Kapat - Bln = Besar / Mei / / Kelima - Bln = Sura / Juni / / Kanem - Bln = Sapar / Juli / / Kapitu - Bln = Rabiulawal / Agustus / / Kawolu - Bln = Rabiulakhir / September / / Kesanga - Bln = Jamadilawal / Oktober / / Kedasa - Bln = Jamadilakhir / November / / Jestha - Bln = Rejeb / Desember / / Sadha.

1 23 45 67 89 1011 12

Srawana BhadrapadaAswina Kartika

Margasira PusyaMukha Phalguna

Caitra WaishakaJyestha Asadha

Keterangan bulan :