Download - Jadwal Uts Reg

Transcript

0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS HUKUM Alamat : Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng Purwokerto (Telp 0291) 638339 Faks. (0281) 627203Laman : ww.fh.unsoed.ac.id, email : [email protected]

JADWAL UJIAN SISIPANSEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER S1 REGULERSEMESTER GENAP T.A. 2014/2015

1. SENIN, 20 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Pend. Kewarganegaraan (11)38AR1=38SEMUAEA

Penitensier 2AR7=2SEMUAE

Hukum Asuransi (32)89AR2=40E1A008313 - E1A012031EA

R6=49E1A012059 - E1A012342E1A111007 - E1A112101EAA

09.15-10.45Hukum Waris BW103AR2=40E1A010006 - E1A013063EA

R06=63E1A013065 - E1A013330E A A A

95BR1=40E1A011058 - E1A013086EA

R9=40E1A013090 - E1A013176EA

R7=15E1A013178 - E1A013329E

110CR13=50E1A011152 - E1A013262EAA

R14=60E1A013263 - E1A013347EAA

P I H (29)80AR10=51E1A009084 - E1A014294 E A A

R15=29E1A109048 - E1A114118EA

H Pidana dan Pemidanaan (13)40AR12=40SEMUAEA

11.00-12.30H. Perdata137AR01=40E1A008085 - E1A014007EA

R02=40E1A014009 - E1A014083EA

R06=57E1A014085 - E1A014232EAA

110BR13=50E1A009098 - E1A014084EAA

R14=60E1A014086 - E1A014304EAA

107CR12=40E1A010041 - E1A014242EA

R10=67E1A014243 - E1A014317 E A A A

13.00-14.30Kriminologi (8)32AR09=32SEMUAEA

H. Kepartaian dan Pemilu 3AR07=3SEMUAE

Filsafat Hukum123AR01=40E1A009098 - E1A012073EA

R02=40E1A012075 - E1A012175EA

R06=43E1A012176 - E1A013159EAA

91BR12=40E1A009096 - E1A012072EA

R10=51E1A012074 - E1A012341EAA

88CR13=40E1A010062 - E1A012293EA

R14=48E1A012294 - E1A013303EAA

PERUBAHAN JADWAL UJIAN Untuk pelaksanaan ujian Mata Kuliah Filsafat Hukum yang terjadwal di Panduan Entri Data pada hari Senin, 20 April 2015, jam 11.00 -12.30 diubah pelaksanaannya menjadi hari Senin, 20 April 2015, jam 13.00 14.300.

2. SELASA, 21 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00M P P H110AR13=50E1A012001 - E1A012119EAA

R14=60E1A012127 - E1A012355EAA

95BR02=40E1A008102 - E1A012090EA

R06=55E1A012092 - E1A012341EAA

86CR12=40E1A008124 - E1A012292EA

R10=46E1A012294 - E1A012368EAA

Politik Kriminal (2)4AR01=4SEMUAE

09.15-10.45H A N96AR12=40E1A010083 - E1A014075EA

R13=56E1A014077 - E1A014232EAA

124BR01=40E1A009143 - E1A014040EA

R02=40E1A014042 - E1A014120EA

R09=44E1A014122 - E1A014304EAA

117CR14=60E1A011030 - E1A014250EAA

R15=30E1A014251 - E1A014285EA

R16=27E1A014286 - E1A014317EA

Hukum Perjanjian (12)60AR06=60SEMUAEAA

Hk. Kajian Wanita (1)14AR07=14SEMUAE

H. Perdata Internasional (7)67AR10=67SEMUA E A A A

11.00-12.30Hukum Pemda89AR12=40E1A011039 - E1A013091EA

R10=49E1A013093 - E1A013329EAA

99BR02=40E1A008313 - E1A013066EA

R06=59E1A013068 - E1A013325EAA

110CR13=50E1A009109 - E1A013267EAA

R14=60E1A013268 - E1A013347EA A

Penologi (3)21AR01=21SEMUAEA

K.S. Hukum Adat-

13.00-14.30Bahasa Indonesia (8)16AR09=16SEMUAEAA

H. Agraria 148AR01=40E1A008105 - E1A011030EA

R02=40E1A011036 - E1A011158EA

R06=68E1A011168 - E1A012368E A A A

Hk. Kepegawaian (17)51AR13=51SEMUAEA

3. RABU, 22 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Hk. Waris Adat 94AR09=40E1A009039 - E1A013067EA

R06=54E1A013069 - E1A013312EAA

82BR02=40E1A008124 - E1A013086EA

R01=42E1A013092 - E1A013329EAA

94CR13=40E1A011022 - E1A013255EA

R14=54E1A013256 - E1A013343EAA

Hukum Konstitusi 6A R07=6SEMUAE

09.15-10.45Hukum Pidana122AR01=40E1A008163 - E1A014025EA

R02=40E1A014027 - E1A014107EA

R09=42E1A014109 - E1A014232EAA

116BR13=50E1A009058 - E1A014080EAA

R14=66E1A014082 - E1A014304 E A A A

110CR12=40E1A011006 - E1A014235EA

R10=70E1A014236 - E1A014316E A A A A

H. Bisnis Internasional 2AR07=2SEMUAE

Pra Peradilan dan Bantuan Hukum (11)47AR06=47SEMUAEAA

11.00-12.30Tidak Pidana Tertentu100AR01=40E1A011004 - E1A012085EAA

R02=40E1A012087 - E1A012193EA

R07=20E1A012197 - E1A012308

103BR12=40E1A008247 - E1A012086EA

R10=63E1A012092 - E1A012341E A A A

100CR13=40E1A010054 - E1A012275EA

R14=60E1A012276 - E1A012368EAA

Hukum Perbankan (14)52AR06=52SEMUAEA

Hk. Kebijakan Negara 13AR09=13SEMUAE

KS H. Islam (1)6AR09=6SEMUASDA

13.00-14.30H A K I (23)60AR06=60SEMUAEAA

KS H. Administrasi Negara (6)25AR02=25SEMUAEA

Peradilan Militer 4AR02=4SEMUAE

4. KAMIS, 23 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00H. Acara Perdata102AR12=40E1A008271 - E1A013053EA

R10=62E1A013055 - E1A013231 E A A A

98BR13=40E1A008295 - E1A013078EA

R14=58E1A013080 - E1A013325EAA

124CR01=40E1A008085 - E1A013235EA

R02=40E1A013237 - E1A013290EA

R09=44E1A013292 - E1A013347EAA

Hukum Sita Eksekusi (25)52AR06=52SEMUAEAA

Antropologi Hukum-

09.15-10.45H. Perush. dan Investasi108AR12=40E1A010070 - E1A012085EA

R10=68E1A012087 - E1A012352E A A A

89BR02=40E1A010083 - E1A012104EA

R06=49E1A012106 - E1A012329E A A

100CR13=40E1A011152 - E1A012280E A

R14=60E1A012282 - E1A012368EAA

Sosiologi Hukum (21)43AR01=43SEMUAEAA

H. Perjanjian Internasional (1)8AR07=8SEMUAE

11.00-12.30Hk. Kelembaganegaraan (8)31AR06=31SEMUAEA

Hk. Perlind. Konsumen (6)25AR02=25SEMUAEA

Perbandingan HTN (1)1AR02=1SEMUAE

13.00-14.30K.S. Hukum Pidana 15AR02=15SEMUAE

Praktek Peradilan Perdata 65AR06=65SEMUAE A A A

5. JUMAT, 24 APRIL 2015

WAKTUEJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Hukum Waris Islam110AR13=50E1A008146 - E1A013017EAA

R14=60E1A013021 - E1A013330EA A

109BR12=40E1A008085 - E1A013026EA

R10=69E1A013028 - E1A013310E A A A

150CR01=40E1A009034 - E1A012067EA

R02=40E1A012073 - E1A013120E A

R06=70E1A013174 - E1A013342E A A A

Viktimilogi (9)37A R09=37SEMUAE A

K.S. Hukum Perdata (2)30A R15=30SEMUAEA

09.15-10.45Hukum Dagang99AR12=40E1A010153 - E1A014069EA

R10=59E1A014071 - E1A014282EAA

120BR01=40E1A011001 - E1A014046EA

R02=40E1A014048 - E1A014128EA

R09=40E1A014130 - E1A014304EA

112CR14=60E1A010060 - E1A014254EAA

R13=52E1A014255 - E1A014317EAA

H. Humaniter Internas (2) 13AR07=13SEMUAE

A D R 14AR15=14SEMUAE

Pancasila (21)57A R06=57SEMUAEA

13.00-14.30H. Ketenagakerjaan (25)56AR06=56SEMUAEAA

H. Kependudukan (1)12AR02=12SEMUAE

6. SENIN, 27 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Hukum Islam 110AR12=40E1A010082 - E1A014007EA

R10=70E1A014009 - E1A014232 E A A A

123B R01=40E1A010006 - E1A012203EA

R02=40E1A012204 - E1A014090EA

R09=43E1A014094 - E1A014304EAA

110CR13=50E1A009130 - E1A014219EAA

R14=60E1A014220 - E1A014317EAA

Hukum dan Sistem Politik (13)50AR06=50SEMUAEAA

Pembaharuan H. Pidana6AR07=6SEMUAE

09.15-10.45Etika Profesi Hukum 100A R12=40E1A010007 - E1A012123EA

R10=60E1A012124 - E1A013197EA A

92BR02=40E1A008271 - E1A012098EA

R06=52E1A012102 - E1A013176EA A

96CR13=40E1A010123 - E1A012289EA

R14=56E1A012291 - E1A013342EAA

H O I (3)29AR01=29SEMUAEA

Hk. Pelanggaran Adat-

11.00-12.30Hukum Acara Pidana123AR13=40E1A009096 - E1A013031EA

R14=60E1A013033 - E1A013163EAA

R15=23E1A013165 - E1A013312EA

95BR12=40E1A010029 - E1A013080EA

R10=55E1A013082 - E1A013329EAA

129CR01=40E1A009058 - E1A013230EA

R02=40E1A013233 - E1A013284EA

R06=49E1A013285 - E1A014305EAA

Kedokteran Forensik (5)21AR09=21SEMUAEA

KS. H. Agraria-

13.00-14.30Praktek Peradilan Pidana199AR01=40E1A010195 - E1A012052EA

R09=40E1A012054 - E1A012110EA

R06=60E1A012113 - E1A012223EAA

R10=59E1A012226 - E1A012368EAA

Surat-surat Berharga (4)17AR02=17SEMUAE

K.S. Hukum Ketenagakerjaan-

H T G T-

7. SELASA, 28 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Hukum Adat92AR01=40E1A008313 - E1A014049EA

R02=40E1A014051 - E1A014159EA

R07=12E1A014161 - E1A014232E

103BR12=40E1A011009 - E1A014062EA

R10=63E1A014064 - E1A014304 E A A A

90CR06=60E1A011259 - E1A014267EA

R09=30E1A014268 - E1A014317EA

Penalaran Hukum (51)149AR14=60E1A009056 - E1A012049EAA

R15=38E1A012074 - E1A012369EAA

R13=51E1A109086 - E1A112116EA

H.Udara dan R. Angkasa (1)2AR16=2SEMUAE

09.15-10.45Hukum Jaminan101AR01=40E1A013001 - E1A013095EA

R02=40E1A013097 - E1A013181EA

R07=21E1A013183 - E1A013329EA

92BR06=60E1A010224 - E1A013124EAA

R09=32E1A013128 - E1A013208EA

100CR12=40E1A009040 - E1A013256EA

R10=60E1A013258 - E1A013347EAA

Ilmu Negara (47)126AR14=60E1A008085 - E1A012042EA

R15=19E1A012135 - E1A014294EAA

R13=47E1A109018 - E1A114116EA

H. Keuangan Negara (1)32AR16=32SEMUAEA

11.00-12.30P H I (18)68AR10=68SEMUA E A A A

Hukum Pengangkutan (10)53AR06=53SEMUAEAA

13.00-14.30Praktek Peradilan TUN196AR01=40E1A011045 - E1A012056EA

R02=40E1A012058 - E1A012122EA

R06=60E1A012126 - E1A012230EAA

R10=56E1A012235 - E1A012368EAA

Kriminalistik (1)21AR09=21SEMUAEA

Peradilan Agama1AR09=1SEMUASDA

8. RABU, 29 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Hukum Pers 110AR13=50E1A010076 - E1A013077EAA

R14=60E1A013079 - E1A013312EAA

97BR12=40E1A010096 - E1A013066EA

R10=57E1A013068 - E1A013325EAA

110CR09=40E1A010026 - E1A013247EA

R02=40E1A013248 - E1A013304EA

R01=30E1A013305 - E1A013347EA

Hukum Pidana Khusus (16)50AR06=50SEMUAEA

H. Diplomatik dan Konsuler (1)8AR07=8SEMUA

09.15-10.45Hukum Lingkungan140AR01=40E1A009034 - E1A012088EA

R02=40E1A012097 - E1A012317EA

R06=60E1A012329 - E1A014232EAA

84BR13=40E1A010026 - E1A013163EA

R14=44E1A014004 - E1A014198EAA

53CR10=53SEMUAEAA

Agama Islam (24)37AR09=37SEMUAE

K.S. H. Agraria-

11.00-12.30Hukum Telematika (12)44AR06=44SEMUAEAA

K.S. Hukum Acara Perdata (3)17AR02=17SEMUAE

Hukum Laut Internasional 1AR02=1SEMUAE

13.00-14.30Perbandingan Hk. Pidana-

K.S. Hukum Acara TUN (8)13AR02=13SEMUAE

Praktek Kontrak149AR01=40E1A011045 - E1A012092EA

R09=40E1A012093 - E1A012198EA

R06=69E1A012199 - E1A012368E A A A

106BR13=40E1A010195 - E1A012090EA

R14=66E1A012094 - E1A012355E A A A

9. KAMIS, 30 APRIL 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Hukum Perundang-undangan73AR06=60E1A008105 - E1A012211EAA

R07=13E1A012213 - E1A012351E

114BR01=40E1A008160 - E1A012090EA

R02=40E1A012092 - E1A012174EA

R09=34E1A012175 - E1A013174EA

108CR13=40E1A010001 - E1A012265EA

R14=68E1A012269 - E1A013059E A A A

K.S. H. Acara Pidana (7)16AR12=16SEMUAE

Hukum Kewarganegaraan-

09.1510.45Hukum Internasional94AR06=60E1A008146 - E1A014117EAA

R02=34E1A014119 - E1A014232EA

111BR13=50E1A008295 - E1A014080EAA

R14=61E1A014082 - E1A014304 E A A A

110CR12=40E1A010056 - E1A014237EA

R10=70E1A014238 - E1A014316 E A A A

K.S. H T N 5AR01=5SEMUAE

Kejahatan Koorporasi 5AR01=5SEMUAE

11.00-12.30Hukum Acara TUN 83AR02=40E1A008295 - E1A013093EA

R01=43E1A013095 - E1A013264E A A

129BR09=40E1A009105 - E1A013018E A

R07=20E1A013020 - E1A013094E

R06=69E1A013096 - E1A013329 E A A A

110CR13=50E1A011023 - E1A013267EAA

R14=60E1A013268 - E1A013347EAA

Jatidiri Unsoed (9)19AR12=19SEMUAE

Hk. Pidana Internasional (1)5AR15=5SEMUAE

Praktek P.P. Perat . UU 50AR10=50SEMUAEAA

13.0014.30Hukum Kesehatan (1)11AR02=11SEMUAE

K.S. Hukum Dagang (6)31AR06=31SEMUAEA

10. SENIN, 04 MEI 2015

WAKTUJAMMATA KULIAHJMLKLSRUANGN I MKODEPENGAWAS

07.30-09.00Perbuatan Melawan Hukum100AR12=40E1A009119 - E1A013045EA

R10=60E1A013049 - E1A013291EAA

110BR13=50E1A008124 - E1A013064EAA

R14=60E1A013066 - E1A013325EAA

110CR01=40E1A010076 - E1A013248EA

R02=40E1A013249 - E1A013305EA

R09=30E1A013306 - E1A013347EA

Hukum Pajak (25)65AR06=65SEMUAE A A A

Perbandingan Hk. Perdata-

09.15-10.45Hukum Tata Negara120AR01=40E1A010066 - E1A014031EA

R02=40E1A014033 - E1A014113EA

R09=40E1A014115 - E1A014232EA

108BR12=40E1A011084 - E1A014068EA

R10=68E1A014070 - E1A014304E A A A

111CR13=50E1A010123 - E1A014243EA

R14=61E1A014244 - E1A014317 E A A A

Bhs. Inggris (5)30AR15=30SEMUAEA

Hukum dan HAM (13)58AR06=58EAA

13.00-14.30H. Keluarga & Perkawinan (30)71AR10=71SEMUAEAA

Prak. Diplomasi -

KETERANGAN :

Purwokerto, 6 April 2015Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.NIP. 19610527 198702 1 001IP. 131

8

7JADUJ UTS SMT GNP 2014-2015 REGULER 4/14/2015